Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Finansowo- Księgowy

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia  12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1445 ze zmianami),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zmianami)WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  IN-1


DODATKOWE INFORMACJE

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć  właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania ( np.  nabycie nieruchomości, zmianę powierzchni, przeznaczenia lub sposobu użytkowania nieruchomości, zakończenia budowy budynku , rozpoczęcia użytkowania budynku przed jego ostatecznym wykończeniem, rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej )

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej , z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości i opłacają przedmiotowy podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Druk do pobrania

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka