Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Finansowo- Księgowy

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia  12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1445 ze zmianami),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zmianami)WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  IN-1


DODATKOWE INFORMACJE

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć  właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania ( np.  nabycie nieruchomości, zmianę powierzchni, przeznaczenia lub sposobu użytkowania nieruchomości, zakończenia budowy budynku , rozpoczęcia użytkowania budynku przed jego ostatecznym wykończeniem, rozpoczęcia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej )

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej , z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości i opłacają przedmiotowy podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Druk do pobrania

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka