Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH


NAZWA REFERATU

Referat Finansowo- Księgowy

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia   15 listopada  1984r.  o podatku rolnym  ( Dz. U. z 2017r. poz. 1892 ze zmianami )
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zmianami)


WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja o gruntach   IR- 1


DODATKOWE INFORMACJE

Osoby fizyczne są obowiązane  złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów   informacje  o gruntach, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego  oraz zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość  podatku rolnego.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg.

 

Druk do pobrania

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka