Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH


NAZWA REFERATU
Referat Finansowo- Księgowy

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia   15 listopada  1984r.  o podatku rolnym  ( Dz. U. z 2017r. poz. 1892 ze zmianami )
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zmianami)WYMAGANE DOKUMENTY
Deklaracja na podatek rolny   DR-1


DODATKOWE INFORMACJE

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne  Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki   Lasów Państwowych są obowiązane:

1)składać, w terminie do 15 stycznia,  organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów - deklaracje  na podatek rolny  na dany rok podatkowy , sporządzone na formularzu  DR-1, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian , mającego wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych  do czasu trwania obowiązku  podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny  dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg  na podstawie  przepisów ustawy o podatku rolnym.

Druk do pobrania

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka