Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Finansowo- Księgowy

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017, poz. 1821  ze zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz.  900 ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja o lasach  IL-1

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby fizyczne są  obowiązane złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu,  informacje o lasach,  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku  w podatku leśnym  lub o zaistnieniu zmian  mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg.

 


Druk do pobrania

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka