Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Finansowo- Księgowy

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017, poz. 1821  ze zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz.  900 ze zmianami)


WYMAGANE DOKUMENTY
Deklaracja na podatek leśny  DL-1

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne  Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są  obowiązane:

1) składać, w terminie do 15 stycznia,  organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów - deklaracje  na podatek leśny  na dany rok podatkowy , sporządzone na formularzu  DL-1 , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian, mającego wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych  do czasu trwania obowiązku  podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny  dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg  na podstawie  przepisów ustawy o podatku leśnym.

 


Druk do pobrania

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka