Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 NAZWA REFERATU

 Referat Finansowo-Księgowy

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1340 ze zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego

2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku kopii prosi się o dostarczenie oryginałów w celu ich potwierdzenia przez pracownika tut. Urzędu),

3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

DODATKOWE INFORMACJE

1. Decyzję wydaje  Wójt Gminy Wielka Nieszawka,  po złożeniu kompletnego wniosku przez producenta rolnego.

2. W przypadku braku kompletu dokumentów producent rolny zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

3. Terminy składania wniosków:

     -   od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z    fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,

     -   od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz    

z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku.

 

Druki do pobrania

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka