Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

Dodatkowa usługa polegająca na dokonywaniu bezprowizyjnych wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wielka Nieszawka we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

Komunikat 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, iż w ramach podpisanego aneksu do umowy ramowej rachunków i usług bankowych zawartej pomiędzy Gminą Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi, a Bankiem Millenium S.A. uzyskano dodatkową usługę polegająca na dokonywaniu bezprowizyjnych wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wielka Nieszawka we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A.

Zwolnienie z ww. opłat będzie obowiązywało w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Poniżej lista rachunków bankowych objętych usługą Banku Millenium S.A.:

I. Urząd Gminy Wielka Nieszawka:

1. Nr rachunku bankowego do dochodów własnych gminy:
68 1160 2202 0000 0000 6090 3261

· podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy);
· z tytułu najmu i dzierżawy;
· opłaty skarbowej;
· przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności;
· opłaty za zajęcie pasa drogowego;
· dzierżawę gruntów Gminy;
· za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
· udostępnienia danych z ewidencji ludności;
· zezwolenie na sprzedaż alkoholu itp.

2. Nr rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami:
54 1160 2202 0000 0004 5256 7009

3. Nr konta do opłat za wodę i ścieki:
22 1160 2202 0000 0002 4281 9150

II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce:

1. Nr rachunku bankowego:
60 1160 2202 0000 0002 5233 5427

III. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach:

1. Nr rachunku bankowego:
59 1160 2202 0000 0003 3251 3608

IV. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce:

1. Nr rachunku bankowego:
82 1160 2202 0000 0003 3251 4067

V. Przedszkole w Małej Nieszawce:

1. Nr rachunku bankowego:
35 1160 2202 0000 0003 3278 1372

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka