Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Odpady komunalne

Treść strony

Regulamin odbierania odpadów komunalnych

Regulamin odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych

w gospodarstwach domowych w gminie Wielka Nieszawka

 

§ 1. Zbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych odbywa się poprzez specjalny pojazd. Samochód wyposażony w skrzynię ładunkową umożliwia przewożenie odpadów takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe do stacjonarnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Mała Nieszawka, na działce nr 26/17 obok Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

 

§ 2. Właściciel nieruchomości zgłasza konieczność odbioru odpadów wymienionych w § 1 do Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami, w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed planowanym odbiorem odpadów.

 

§ 3. 1. Skorzystanie przez właściciela nieruchomości z Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych odbywa się poprzez wcześniejsze sprawdzenie bieżącego obowiązku dokonywania przez niego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na rzecz Gminy Wielka Nieszawka.

2. Sprawdzenia dokonuje pracownik Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami (RUG), po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości potrzeby odebrania odpadów. Dane właściciela nieruchomości pracownik RUG umieszcza na wykazie odpadów zgłoszonych do odebrania i przekazuje go pracownikowi obsługującemu Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych..

 

§ 4. Właściciel nieruchomości zgłoszone do odebrania odpady ustawia przed swoją nieruchomością, w sposób umożliwiający ich odebranie przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie harmonogramem odbierania odpadów.

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka