Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Odpady komunalne

Treść strony

Zasady Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ODPADY SUCHE

WOREK ŻÓŁTY

Papier, tworzywa sztuczne i metale  to m.in.:

opakowania z papieru lub tektury,

gazety i czasopisma,

katalogi, prospekty, foldery,

papier szkolny i biurowy,

książki i zeszyty,

torebki papierowe,

papier pakowy.

butelki po napojach,

opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),

opakowania po produktach spożywczych,

plastikowe zakrętki,

plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,

plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 

puszki po napojach, sokach,

puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),

złom żelazny i metale kolorowe,

metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,

folia aluminiowa,

kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie powinno się wrzucać do papieru, tworzyw sztucznych i metali:

papier powlekany folią i kalkę,

pieluchy jednorazowe,

worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

tapety,

strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,

odpady budowlane i rozbiórkowe,

nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,

zużyte baterie i akumulatory,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 

WOREK BIAŁY

Szkło opakowaniowe to m.in.:

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

butelki po napojach alkoholowych,

szklane opakowania po kosmetykach.

 Nie powinno się wrzucać do szkła:

szkło stołowe – żaroodporne,

ceramika, doniczki,

znicze z zawartością wosku,

żarówki i świetlówki,

szkło kryształowe,

reflektory,

nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,

termometry i strzykawki,

monitory i lampy telewizyjne,

szyby okienne i zbrojone,

szyby samochodowe,

lustra i witraże,

fajans i porcelana,

inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 

POJEMNIK BRĄZOWY

ODPADY MOKRE

Bioodpady  i odpady „zielone” - roślinne to m.in.:

gałęzie drzew i krzewów,

liście, kwiaty i skoszona trawa,

trociny i kora drzew,

owoce, warzywa itp.

odpady komunalne ulegające biodegradacji: resztki jedzenia, obierki od ziemniaków itp.

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślinnych:

kości zwierząt,

mięso i padlina zwierząt,

olej jadalny,

surowe mięso,

drewno impregnowane,

płyty wiórowe i MDF,

leki,

odchody zwierząt,

gorący popiół z węgla kamiennego,

inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).


Pozostałe odpady powinny trafić do zielonego pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka