Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Odpady komunalne

Treść strony

Komunikat MPO Sp. z o.o. w Toruniu - okres zimowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, informuje, że w okresie zimowym, w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi tj. ujemnymi temperaturami, często dochodzi do sytuacji, w której opróżnienie pojemnika nie jest możliwe z uwagi na zamarznięcie zgromadzonych w nim odpadów. Próby opróżnienia takiego pojemnika najczęściej kończą się jego uszkodzeniem. Przymarzanie odpadów ulegających biodegradacji do pojemników jest zjawiskiem naturalnym. Przyczyną takiej sytuacji jest duża wilgotność tego rodzaju odpadów oraz pojawiający się w pojemniku odciek, który w zetknięciu z niską temperaturą zamarza.
W okresie zimowym proponujemy, w miarę możliwości, ograniczać poziom wilgotności bioodpadów, między innymi poprzez unikanie gromadzenia tzw. zlewek. Rozwiązaniem jest również przechowywanie pojemnika na bioodpady w pomieszczeniu gospodarczym, garażu lub innym, w którym temperatura nie spada poniżej 0 o C i wystawianie go dopiero w dniu odbioru odpadów. Można również stosować biodegradowalne worki, opakowania papierowe, i w nich wrzucać odpady do pojemnika, co zmniejszy ilość odcieków i prawdopodobieństwo zamarznięcia i braku możliwości opróżnienia pojemnika.
W przypadku oblodzenia drogi lub wystąpienia błota pośniegowego i związanym z tym zagrożeniem uszkodzenia mienia lub pojazdu, mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze odpadów.
W takim przypadku, pojemniki będą opróżniane w następnym terminie, zgodnym z harmonogramem, oraz odebrane zostaną worki ustawione obok pojemnika z nadmiarem odpadów.
 
Z poważaniem
Grzegorz Brożek
Z - ca Prezesa
Biuro Obsługi Klienta
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
tel. st. 056 63 98 124/125

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka