Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Odpady komunalne

Treść strony

Obowiązkowy wpis do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Urząd Gminy Wielka Nieszawka zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka o wypełnienie/aktualizację druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Wielka Nieszawka do dnia 30 lipca 2024 r. Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na terenie Gminy Wielka Nieszawka są to następujące firmy:

L.p.

Nazwa firmy, adres, telefon

1.

WRC Sebastian Rosiński
ul. Ugory 78, 87-100 Toruń
tel. 505 900 158

2.

WC Serwis Polska Sp. z o.o.
ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze
tel. 801 133 088

3.

mTOILET Sp. z o. o.
ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
tel. 800 000 800

4.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
tel. 804 204 204

5.

Wywóz nieczystości płynnych Trzciński Bogdan
ul. Kniaziewicza 23, 87- 100 Toruń
tel. 800 808 308

6.

Usługi asenizacyjne i transportowe Jurkiewicz Wiesław
ul. Warzywna 6, 87-100 Toruń
tel. 691-383-339

7.

PTC Artur Szreder
ul. Rzemieślnicza 57, 87-103 Mała Nieszawka
tel. 790-531-782

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia, bądź wypełnionej ankiety
na stronie wraz z kopiami umów oraz potwierdzeniem płatności za usługi (paragon, rachunek) do:

  • Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 14, budynek B – referat techniczny
  • Elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka na platformie ePUAP
  • Za pośrednictwem poczty

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka:

§ 10. 1. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane w terminach zapobiegających przepełnieniu zbiornika i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu, nie rzadziej jednak
niż raz na pół roku, a w obiektach sezonowych (domki letniskowe) minimum jeden raz w sezonie w okresie ich zamieszkiwania.

§ 10. 2. Opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji ich eksploatacji, lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie niezbędnych informacji celem dokonania aktualizacji/wpisu w ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych
(w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Link do druku zgłoszenia: tiny.pl/dlg1b

Link do ankiety: ankieta.ecogmina.com.pl/?Gmina=283

 q+w2fwThRX1NicVcCgAAAAASUVORK5CYII=

 

oAAAAASUVORK5CYII=

  Sporządził: p. Patryk Kluczyński
  Urząd Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice
 kontakt: 56 678 10 93 wew. 33,  e-mail: odpady@wielkanieszawka.pl                                 

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka