Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Profilaktyka

Treść strony

Wsparcie dla osób uzależnionych z terenu gminy

Przypominamy, że Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce jest odpowiedzialna za realizację gminnych programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Komisja odbywa posiedzenia w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1 (w budynku GCK) wg ustalonego harmonogramu, informacje: tel. 56/678 10 93 wew. 28.

Ponadto informujemy, że na terenie gminy Wielka Nieszawka działa Punkt Konsultacyjny. Terapeuta pełni dyżury  w  poniedziałki w godzinach 15:30 - 17:30 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1. Informacje: tel. 56 67810 93 wew. 28.

Podstawowe zadania Punktu Konsultacyjnego to:

 1. prowadzenie poradnictwa indywidualnego w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu,
 2. motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego oraz informowanie 
  o możliwości podjęcia terapii,
 3.  prowadzenie pracy edukacyjnej w zakresie poprawienia funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób uzależnionych od alkoholu,
 4.  prowadzenie pracy edukacyjnej i wspierającej dla osób współuzależnionych i ich rodzin,
 5.  upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej i narkotykowej,
 6. udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom, które zakończyły terapię podstawową,
 7. współpraca z GOPS, sądami (kuratorzy sądowi i społeczni), Policją, szkołami na terenie gminy oraz Gminną Komisją Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Wielkiej Nieszawce), 
 8. promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka