Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

W środę, dnia 24 maja 2017 r. rusza nabór do przedszkola na terenie Gminy Wielka Nieszawka w roku szkolnym 2017/2018.

 

Od dnia 24 maja 2017 r. na stronie internetowej: www.wielkanieszawka.pl w zakładce „Oświata – informacje oświatowe” będzie dostępny wniosek oraz wzory oświadczeń dotyczących: wielodzietności rodziny i samotnego wychowywania dziecka. Formularze można również pobrać w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce i sekretariacie Szkoły Podstawowej w Cierpicach oraz  Przedszkolu Niepublicznym „Leśny Ludek”.

 

Rekrutacja dzieci potrwa od 24 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. do godz. 12:00.

 

Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:
1) wypełnienia i złożenia wniosku do 5 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64;

 

2) dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa we wniosku, jeżeli rodzic chce, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium.

 

 

 

Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

PLIKI DO POBRANIA

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka