Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2018

Treść strony

Informacje o projekcie

Gmina Wielka Nieszawka realizowała projekt unijny pn. „Wsparcie rozwoju Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wielka Nieszawka” (nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2017.016) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2. Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Czas trwania projektu: 01.02.2018 r.- 31.10.2018 r.

Wartość projektu:152.766,00 w tym kwota dofinansowania 105.570,00 zł.

 Do celów szczegółowych można zaliczyć:

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy poprzez:

- ograniczenie występowania „dzikich wysypisk”;

- zwiększenie odzysku materiałów i zasobów z odpadów;

Poprawę stanu powietrza atmosferycznego;

- zwiększenie dostępności do PSZOK;

Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko. 

 

http://www.wfosigw.torun.pl/strona-251-nabor_wnioskow_o_powierzenie_grantu.html

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka