Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Organizacje pozarządowe

Treść strony

Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka  z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” którego projekt został zamieszczony w załączeniu. Projekt jest również dostępny w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce  w godzinach pracy Urzędu.

Po zapoznaniu się z projektem Programu organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), które działają na terenie Gminy Wielka Nieszawka mogą zgłaszać uwagi do ww. Programu.

Uwagi można zgłaszać:

 -  na piśmie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, lub

 - za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wielkanieszawka.pl , lub

 -  dostarczyć osobiście w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Uwagi można zgłaszać do dnia 13 listopada 2017 r. Uwagi, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione.

 Wójt Gminy

 (-) Kazimierz Kaczmarek 

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka