Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2018

Treść strony

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

Przypominamy, że w dniach od dnia 20 września 2018 r. do 10 października 2018 r. prowadzone zostanie głosowanie na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Przedmiotem głosowania są projekty zadań zgłoszone przez mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy gminy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat. Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie 1 projekt z jednej listy lokalnej dotyczącej wsi, w której mieszka oraz 1 projekt z listy ogólno gminnej.

Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.

Dopuszcza się głosowanie za pomocą interaktywnej karty do głosowania na  stronie internetowej www.wielkanieszawka.pl.Karty można otrzymać w wyznaczonych punktach lub pobrać ze strony internetowej Gminy. Kartę do  głosowania należy wypełnić, podając: imię i nazwisko, adres, PESEL (należy podać obowiązkowo w przypadku braku zameldowania na terenie Gminy Wielka Nieszawka), kod wybranego projektu oraz datę i podpis głosującego.

Głosować można poprzez wypełnienie karty do głosowania i przekazanie  jej (osobiście lub pocztą) do jednego z wyznaczonych punktów:

1.      Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice (sekretariat),

2.      Budynek b. Gminnego Ośrodka Kultury w Wielkiej Nieszawce, ul. Leśna 1, 87-103 Toruń 5,

3.      Szkoła Podstawowa w Cierpicach, ul. Szkolna 9, 87-165 Cierpice (sekretariat).

4.      Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64 (sekretariat).

Więcej informacji na  https://www.wielkanieszawka.pl/40,budzet-partycypacyjny;

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka