Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2019

Treść strony

W dn. 15.05.2019 roku została zakończona przebudowa ulicy Leśnej w Małej Nieszawce dz. nr 235/4

Informacja dotycząca naboru wniosków

Informujemy, że w  dniu 13.05.2019 r., zakończył się nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Złożonych zostało 40 wniosków:

- z sołectwa Brzoza – 2 wnioski;

- z sołectwa Mała Nieszawka – 14 wniosków;

- z sołectwa Wielka Nieszawka – 18 wniosków;

- z sołectwa Cierpice – 6 wniosków;

 

Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.05.2019 r., została powołana Komisja dokonująca oceny formalnej wniosków złożonych w celu otrzymania dotacji celowej.

Przerwy w dostawie energii

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

22.05.2019

10.00-13.30

Stacja Wielka Nieszawka 1 Przepompownia Ścieków dz.208

 

 

Półkolonie językowo-kulturowe w GCK

Ogłaszamy nabór na półkolonie językowo-kulturowe skierowane dla dzieci z rocznika 2010,2011,2012,2013.

I turnus -  29.07-02.08.2019 r.

II turnus - 05.08-09.08.2019 r. 

Zajęcia będą odbywały się w Gminnym Centrum Kultury  w Małej Nieszawce w godzinach  10:00-15:00

Termin zapisywania się do 01.06.2019 r. Zapisy pod nr. tel. 601-599-044

Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Sołeckiego i skierowany jest w pierwszej kolejności dla dzieci z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka.

Organizatorem półkolonii jest Sołtys Sołectwa Wielka Nieszawka pan Mirosław Cierzniewski.

 • plakat

Podpisanie umowy na wymianę wodomierzy

W dniu 10.05.2019 r.  Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki  podpisał umowę z firmą P.H.U. "METERING" Anna Moder  na realizację zadania „Dostawa, wymiana i montaż 450 sztuk wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych, w miejscowości Cierpice, gmina Wielka Nieszawka. Od daty podpisania umowy, wykonawca ma 90 dni na realizację zadania.

 

 • zdj.1
 • zdj.2

„ Żyj aktywnie” - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

„Żyj aktywnie” – pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w tym roku Dzień dla Osób z Niepełnosprawnością. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać w całej Polsce, w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W Polsce żyje nawet 7 mln osób niepełnosprawnych. Jedynie, co trzecia jest czynna zawodowo.
Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizujemy pod hasłem  „Żyj aktywnie!”.
Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, by pamiętały o zdrowym stylu życia, ale też zmotywować do aktywności zawodowej -
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Wydarzenie organizujemy w wielu miastach w całej Polsce w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać 24 maja w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Brodnicy, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Rypinie i Golubiu-Dobrzynie, a 31 maja w Bydgoszczy. Proponujemy (w zależności od miejsca wydarzenia) spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy również liczne atrakcje.

 

Toruński oddział ZUS przygotował tego dnia wiele wydarzeń. W siedzibie Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu ul. Wyszyńskiego 7/9 od godziny 10:00 do 14:00 będzie można skorzystać ze stoisk informacyjnych ZUS, PFRON, NFZ, US, Stowarzyszenie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz PZERiI. W tym dniu eksperci ZUS nie tylko odpowiedzą na wszystkie pytania, ale podpowiedzą jak uzyskać rentę czy inne świadczenia. Pomogą założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet. Z kolei pracownicy NFZ poinstruują jak posługiwać się portalem Terminy Leczenia, wyjaśnią, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje, pomogą uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Opowiedzą również o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe i refundacji na środki pomocnicze i ortopedyczne. Natomiast przy stanowisku PFRON udzielane będą informacje m.in. jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny, czy jak ubiegać się
o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Dodatkowo w Toruniu odbędą się ciekawe prelekcje, występ dziecięcego zespołu muzycznego z ZS nr 6 w Toruniu. Będzie można również obejrzeć wystawę prac plastycznych uczniów z niepełnosprawnością pod kier. art. plastyka Aliny Binnebesel.

 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się także w innych miastach naszego województwa.
24 maja w godz. 10:00-14:00 z porad specjalistów skorzystamy także w siedzibie:

 • Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167,
 • Inspektoratu ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39, pokój 302A,
 • Inspektoratu ZUS w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5
 • Inspektoratu ZUS w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6a
 • Inspektoratu ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43
 • Biura Terenowego w Rypinie, ul. Mławska 12
 • Biura Terenowego w Golubiu-Dobrzynie, ul. 1000-lecia 25 (tu porady już od godz. 9:00).

 

a 31 maja w Bydgoszczy w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14.

 

Na Dzień Osób z Niepełnosprawnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również osoby z ich najbliższego otoczenia oraz pracodawców.  Informacje o tym, co będzie działo się w całej Polsce publikujemy na stronie www.zus.pl/dzienON.

Dokładne informacje, co będzie się działo w Twojej okolicy znajdziesz poniżej, w zakładkach poszczególnych oddziałów ZUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

                                                                                              Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie §8 ust.5 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka przyjętego uchwałą nr IV/19/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka i nadania jej statutu zwołuję na dzień 23 maja 2019 r. ( czwartek)  na godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce  I sesję Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad,

3. Wręczenie zaświadczeń  o wyborze na młodzieżowych radnych,

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

5. Wystąpienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka,

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

7. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a)  wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka,

 b)  wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka,

c)  wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka,

9. Dyskusja m.in. na temat ewentualnych zmian statutu Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka.

10. Zamkniecie sesji.

 

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                        (-) mgr Krzysztof Czarnecki 

Majówka parafialno- gminna

 

Dnia 3 maja 2019r.  na boisku przy Kościele w Cierpicach już po raz dziesiąty odbyła się majówka  parafialno- gminna, której organizatorem byli: Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki, Proboszcz Parafii p.w. N.M.P. Królowej Polski ks. Tomasz Pokornowski oraz Gminne Centrum Kultury.

 Majówkę rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą, następnie przeszliśmy na plac gdzie powitała wszystkich gości i mieszkańców Kapela Biesiadna „Toruniacy”. Na scenie mogliśmy podziwiać :muzyczną grupę „GAMA”, grupę wokalną „PULS” oraz solistów: Martynę Barczak, Dominikę Wyborską, Magdalenę Sobecką , Igora Witalisa, Wiktorię Pawłowską, Zosię Myszkowską oraz Lenę Wojciechowską działające  przy Gminnym Centrum Kultury  w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej. Dzieci z Przedszkola w Małej Nieszawce zaprezentowały kilka układów tanecznych pod opieką p. Izabeli Sicińskiej i p. Marty Zalewskiej. Ponadto na scenie zaprezentowały się zespoły seniorów: „WSPOMNIENIE” (pod opieką p. Ewarysta Gajka), „LEŚNA KRAINA” (pod kierunkiem p. Jarosława Dąbrowskiego), „APPASSIONATA” (pod kierunkiem p. Józefa Hołubka) i wielu innych wspaniałych artystów. Swoje programy artystyczne przedstawiły także dzieci i młodzież  z gminnych szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce oraz  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Odbyło się wiele konkursów z nagrodami: m.in. koło fortuny, quiz wiedzy o gminie i parafii, bieg w workach, licytacja, rzut jajkiem itp. W trakcie majówki było wiele darmowych atrakcji dla dzieci m.in. zjeżdżalnie, zamki itp. Mieszkańcy i goście  mogli skorzystać ze stoisk  z wyrobami lokalnymi: grochówka przez Stowarzyszenie Wspólne Gniazdo, ciasta, potrawy z grilla itp. Na scenie zaprezentowali się również mieszkańcy naszej gminy Państwo Zyta i Jerzy Stankiewicz z cudownym tangiem.  Jak co roku odbyła się zabawa taneczna z zespołem ATUT BAND. Atrakcją wieczoru był koncert Rafała „Zwierzaka” Zwierzyńskiego oraz zespołu Strusie4.

 

 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka

Przypominamy, że do 13 maja 2019 r. trwa nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących  ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gmina Wielka Nieszawka. Dotacja wynosi 4000,00 zł, nie więcej jednak niż 100 % kosztów realizacji dotowanego przedsięwzięcia i jest udzielana na wniosek właścicieli, współwłaścicieli lub innych osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości, uprawniający do wykonania dotowanego przedsięwzięcia. Do dotacji kwalifikowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i zainstalowaniu fabrycznie nowych urządzeń grzewczych na ekogroszek, pellet, gaz oraz pompy ciepła itp. zastępujących dotychczas funkcjonujące kotły węglowe, co zostanie zweryfikowane przez Gminę na etapie oceny formalnej wniosku. Dotacje będą udzielone na przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od  15.04.2019 -30.11.2019 r.

 

Szczegóły w załączeniu

Wyniki wyborów na I kadencję do Młodzieżowej Rady Gminy

Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości  listę radnych Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce wybrana na kadencję 2019-2024.

       

 1. Garstecki Gustaw
 2. Habrych Julia
 3. Kruczkowski Maciej
 4. Lewandowska Julia
 5. Łyczywek Piotr
 6. Cierzniewska Natalia
 7. Fordońska Adrianna
 8. Maksymowicz Marcelina
 9. Sowińska Julia
 10. Janczuk Dawid
 11. Chojnacki Jakub
 12. Woźniak Dominik
 13. Zduńska Maria
 14. Smoleń Valentin

 

 

Wycieczka

Gminne Centrum Kultury w Malej Nieszawce organizuje jednodniową wycieczkę z przewodnikiem i atrakcjami w dn. 19 maja 2019 r. Koszt wycieczki 100 zł. Zapisy do 30 kwietnia 2019 r.

 

 • Plakat wycieczka

Ogólnopolska akcja sadzenia dzrzew

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji i samemu posadź drzewko! Sadzonki będą rozdawane już 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju.

Już 26 kwietnia, w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy, każdy może w siedzibie najbliższego nadleśnictwa odebrać sadzonkę i posadzić ją na własnym gruncie, aby móc później drzewko samodzielnie pielęgnować i podziwiać, jak z roku na rok rośnie.

W Nadleśnictwie Cierpiszewo odbiór sadzonek będzie możliwy w siedzibie nadleśnictwa 26 kwietnia, od godz. 9.00 do wyczerpania zapasów. Każdy może otrzymać maksymalnie 2 sadzonki wybranego gatunku i posadzić je na swojej działce i później przez lata doglądać ich pomyślnego wzrostu i rozwoju.

Więcej informacji:

Strona akcji

Pomoc dla Igorka

W wyniku wypadku komunikacyjnego mały mieszkaniec Gminy Wielka Nieszawka doznał urazu głowy i znajduje się w śpiączce. Opiekują się nim lekarze z kliniki Budzik. Mama chłopca prosi o wsparcie finansowe na jego rehabilitację.  

 • Pomoc dla Igorka

Majówka

Wójt Gminy Pan Krzysztof Czarnecki i Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Polski w Cierpicach ks. Tomasz Pokornowski zapraszają mieszkańców na Majówkę parafialno-gminną w dn. 3 maja 2019 r. w godz. 14-21. Msza św. zostanie odprawiona o godz. 12:30.

 • Majówka parafialno-gminna

XXV Finał Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki w Żninie

XXV FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU

PIOSENKI W ŻNINIE

13 kwietnia 2019r. w Żnińskim Domu Kultury odbył się XXV  Finał Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Organizatorem Festiwalu byli Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, Żniński Dom Kultury w Żninie oraz ośrodki na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Celem Festiwalu jest:

- prezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych

- promocja dziecięcej twórczości muzycznej

- wyłonienie utalentowanych wykonawców przez stworzenie możliwości wszechstronnego prezentowania ich uzdolnień

- pomoc w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji artystycznych i  warsztatowych
W festiwalu brali udział dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Festiwal ma charakter dwustopniowy, w finale brali udział laureaci eliminacji rejonowych z terenu całego województwa. Naszą gminę oraz cały powiat reprezentowała Magdalena Sobecka  (uczennica klasy gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej w Cierpicach). Na co dzień Magda rozwija swoją pasję jaką jest muzyka ćwicząc śpiew w Młodzieżowym Zespole Wokalnym „MIXTER” działającym przy GCK pod opieką p. Aliny Sobeckiej. Ponad rok uczy się również gry na ukulele w New Art. Yamaha w Toruniu. 1 marca 2019r. Magdalena  na konkursie powiatowym zajęła II miejsce za wykonanie piosenki "Ja dla Pana czasu nie mam"  z repertuaru Hanny Banaszak i tym samym zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. Magdalenie  gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

 • Konkurs Wojewódzki
 • Konkurs Wojewódzki
 • Konkurs Wojewódzki
 • Konkurs Wojewódzki

Zebrania wiejskie

Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Pani Brygida Czapiewska zaprasza mieszkańców sołectwa na konsultacje dotyczące projektu statutu sołectwa. Zebranie odbędzie się w dn. 26 kwietnia 2019 r. w godz. 16-18:30 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

Zebranie wiejskie

Sołtys sołectwa Cierpice Pan Ryszard Kryszewski zaprasza mieszkańców sołectwa na konsultacje projektu statutu sołectwa. Zebranie odbędzie się w dn. 25 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Cierpicach.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

   

W dniu 17.04.2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dzielnie zmagały się z zadaniami 3-osobowe drużyny z naszych gminnych szkół – najpierw w części teoretycznej rozwiązując test, a później praktycznej – zadaniem uczniów było bezbłędne pokonanie toru przeszkód na rowerze. Zarówno jedna, jak i druga część turnieju nie była prosta. Do reprezentowania Gminy Wielka Nieszawka w  etapie powiatowym, który odbędzie się 27.04.2019r. w Górsku zakwalifikowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w  Małej Nieszawce.
Drużyny reprezentujące szkoły otrzymały dyplom oraz każdy z uczestników drobne upominki ufundowane przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka.
Serdecznie gratulujemy wygranej drużynie i dziękujemy za udział w rywalizacji drużynie ze Szkoły Podstawowej w Cierpicach.

 

  

 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12.04.2019 Nr 30/2019, dzień 02.05.2019r.  jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.
Postanowienie nie dotyczy pracowników gminnej oczyszczalni ścieków pełniących dyżur tego dnia.  
Urząd Gminy będzie otwarty w dniu 27.04.2019r. (sobota) w godz. 7.00-15.00.

 

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc z CSiR Olender

W Wielkanocną Niedzielę po świątecznym śniadaniu CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce serdecznie zaprasza, na konkursy z nagrodami, a od godz. 18:00  na imprezę z DJ'em. Każdy, kto w tym dniu przyjdzie na basen będzie ,miał możliwość wygrać  przejażdżkę Jeepem z pełnym zbiornikiem paliwa na weekend.
22 kwietnia w Lany Poniedziałek przewidziane są: wielka wodna bitwa na basenie, atrakcje i zabawy dla dzieci.


link do wydarzenia z aktualnościami https://www.facebook.com/events/629281350828063/

  

 • CSiR Olender

Konkursie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.” Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Kapituła Konkursowa oceniać będzie prace w dwóch kategoriach:
•    Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące
do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie
na problematykę rozwoju wsi;

•    Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
Laureaci konkursu w obu kategoriach otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy PLN brutto dla każdego laureata oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy w postaci książkowej
w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Prace można nadsyłać do 31 lipca 2019 roku.
Regulamin oraz wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora https://www.fdpa.org.pl/konkurs. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pani Sylwia Konopacka-Bąk z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl; tel. 695 116 110, 22 864 03 90.

 

Misterium Wielkanocne

Dnia 17 kwietnia 2019r o godz. 19.00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Cierpicach, odbędzie się  inscenizacja pt. "Misterium Wielkanocne".

VII sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

Dnia 24.04.2019r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka.

[obiekt mapy]

Spotkanie Wójta z mieszkańcami

  

W dniu 10.04.2019r. o godz. 17:00 w CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki spotkał się z mieszkańcami  naszej gminy.
Na spotkaniu p. Monika Pawłowicz doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedstawiła prezentację dotyczącą zasad dofinansowania z Programu Czyste Powietrze.
Po obejrzeniu prezentacji i przedstawieniu szczegółowych informacji dotyczących w/w programu, mieszkańcy chętnie zadawali pytania oraz  uczestniczyli w dyskusji.
Zorganizowane spotkanie miało na celu przekazanie jak najwięcej informacji naszym mieszkańcom o tym jak ważne jest zdrowie, klimat i środowisko oraz jakie są sposoby dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
W spotkaniu uczestniczyło około 90 mieszkańców za co Wójt serdecznie podziękował i zachęcił do składania wniosków.

 

 • spotkanie
 • spotkanie
 • spotkanie
 • spotkanie

Konkurs grantowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie grantowym "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Na zwycięzców czekają granty o łącznej wartości 100.000 złotych.
Pszczoły to wyjątkowe owady. Zawdzięczamy im owoce, warzywa, kawę, oleje, a nawet ubrania i kosmetyki. Już od wczesnej wiosny pszczoły ruszają do pracy - zapylają kwitnące sady, parki czy ogrody, dostarczające pożywienie zarówno dla nas, jak i dla zwierząt.
Tymczasem jednym z głównych zagrożeń dla pszczół jest brak pokarmu, czyli roślin bogatych w nektar i pyłek. Niestety nie wszystkie kwitnące rośliny są przyjazne pszczołom. Dlatego tak ważne jest świadome tworzenie bazy pokarmowej, czyli miejsc, gdzie te pożyteczne owady znajdą pożywienie niezbędne im do przetrwania i rozwoju.
Posadźmy razem milion kwiatów
W związku z tym zapraszamy do udziału w konkursie grantowym "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Każdy z nas może podjąć działanie na rzecz pszczół, sadząc odpowiednie kwiaty w swoim otoczeniu. Przyłącz się do nas - niech świat wokół zakwitnie dla pszczół. Posadź z nami milion kwiatów i pozyskaj dofinansowanie na swoje działania!
Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to aż 100.000 złotych. O granty mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, gminy, parki narodowe, parki krajobrazowe, muzea, skanseny, lokalne grupy działania oraz inne podmioty z terenu całej Polski, spełniające wymagania Regulaminu.
Termin składania prac konkursowych mija 7 maja o godzinie 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca, w Światowy Dzień Ochrony Środowiska.
Regulamin konkursu, formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.pomagamypszczolom.pl/program/konkurs-grantowy/
W razie pytań odnośnie konkursu, proszę pisać: granty@pomagamypszczolom.pl lub zadzwonić: 794 169 207 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 15.30)

Konkurs "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" jest częścią programu odpowiedzialności społecznej, realizowanego przez ZT "Kruszwica" S.A. Program "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" inspiruje lokalne społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół, m.in. trzmieli, lepiarek, pszczolinek, porobnic i pszczół miodnych, poprzez zwiększanie dla nich bazy pokarmowej.
ZT "Kruszwica" poprzez realizację programu chce wzmacniać świadomość społeczną w zakresie relacji między pszczołami a bioróżnorodnością. Za organizację konkursu grantowego odpowiada Fundacja "Za górami, za lasami".

 

 • unia

Projekt "Eu-geniusz w świecie 3D" w Szkołach Podstawowych w Gminie Wielka Nieszawka

Dnia 10.04.2019r.  Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p.  Mirosławy Mierzwińskiej podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Uroczyste spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Do projektu przystąpili: Powiat Toruński (partner wiodący), Gminy Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Kowalewo Pomorskie i Gmina Miasto Chełmża.
Wartość projektu  to 4 180 595,00 zł
Projekt będzie realizowany w terminie od 01.05.2019 do 30.06.2023r.
Z gminy Wielka Nieszawka ze wsparcia projektowego skorzystają następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Cierpicach, Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego.
Główne działania projektu to przede wszystkim zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia realizowane metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D oraz zakup doposażenia dla szkól niezbędnego do nauczania eksperymentalnego (drukarki 3D z wyposażeniem, komputery, roboty edukacyjne), szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania eksperymentalnego.

 

 • podpis umowy
 • podpisanie umowy
 • podpis umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

 

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 

19.04.2019

07.30-12.00

 Stacja  Kąkol 3

19.04.2019

10.00-15.00

 Stacja  Cierpice 1, ul. Cicha

 

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr VI/32/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca  
2019 r., Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje o  naborze wniosków  na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących  ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gmina Wielka Nieszawka.
Dotacja wynosi 4000,00 zł, nie więcej jednak niż 100 % kosztów realizacji dotowanego przedsięwzięcia i jest udzielana na wniosek właścicieli, współwłaścicieli lub innych osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości, uprawniający do wykonania dotowanego przedsięwzięcia.
Do dotacji kwalifikowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i zainstalowaniu fabrycznie nowych urządzeń grzewczych na ekogroszek, pellet, gaz oraz pompy ciepła itp. zastępujących dotychczas funkcjonujące kotły węglowe, co zostanie zweryfikowane przez Gminę na etapie oceny formalnej wniosku.
Dotacje będą udzielone na przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od  15.04.2019 -30.11.2019 r.
Nabór wniosków o dotację będzie trwał od 15 kwietnia do 13 maja 2019 r.
Szczegóły w załączeniu

 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie Przełajowym

Dnia 13.04.2019  w godzinach od 9.00 do 14.00 odbędą się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie Przełajowym.
Biuro wyścigu mieścić się będzie w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego ul. Szkolna 9, 87-165 Cierpice. Wyścig ze startu wspólnego  dla wszystkich kategorii odbędzie się na oznaczonej rundzie leśnej ok 1300 m.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby do kibicowania.

 

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Informujemy, że w terminie od 15 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne  w sprawie projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Wielka Nieszawka. Ankieta konsultacyjna oraz projekty statutów są dostępne w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w sekretariacie i pok. Nr 10 biuro Rady Gminy, w dniach i godzinach urzędowania. Konsultacje przeprowadzone będą również w formie dialogu społecznego (zebranie wiejskie, z dołączeniem listy osób biorących w nim udział).
Ankiety konsultacyjne należy składać poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce lub przesłanie zeskanowanego formularza drogą elektroniczną na adres: www.sekretariat@wielkanieszawka.pl

Podpisanie umów na realizację inwestycji

Dnia 03.04.2019r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki podpisał umowę z firmą Rollstich-Toruń Sp.zo.o. na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Nieszawka ul. Czeremchowa (dz.nr 381/9 oraz 381/5, 240).
Dnia 05.04.2019r. Wójt podpisał  umowę inwestycyjną z firmą ATMA na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej, ulicy Piaskowej, działka nr 227 w Małej Nieszawce.

Więcej informacji znajduje się w linku poniżej
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/index.php?app=przetargi&status=3

 

 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy

Zielona klasa czyli radości dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce masa!

5 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce została uroczyście otwarta Zielona klasa. Powstała ona w wyniku działań Rady Rodziców, którzy złożyli projekt w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”. Zorganizowanego przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”.
Uroczystego przecięcia wstęgi i oddania wyjątkowej klasy na świeżym powietrzu dokonali: Wójt Gminy Wielka Nieszawka – p. Krzysztof Czarnecki, Dyrektor szkoły – p. Teresa Juda, przedstawiciele Rady Rodziców: p. Hanna Solarczyk–Szwec, p. Michał Dąbrowski, p.Magdalena Muszyńska.
To był wyjątkowy dzień w szkole, bo i wydarzenie było niecodzienne. Szkoła wzbogaciła się o salę lekcyjną, w której będą odbywały się zajęcia przyrodnicze, rekreacyjne i okolicznościowe. W najbliższym czasie, dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli zostaną zakupione do nowej klasy ławki i stoliki. Już w dniu oddania uczniom klasy, odbywały się w niej zajęcia przyrodnicze, biologiczne, techniczne.
Dzień ten obfitował również w inne atrakcje, tj. wiosenny występ uczniów klas pierwszych, zajęcia sportowe, Mini-Playback Show, zajęcia rekreacyjne. O podniebienia uczestników imprezy zadbali rodzice uczniów i sponsorzy.

 • zielona klasa
 • zielona klasa
 • zielona klasa
 • zielona klasa
 • zielona klasa
 • zielona klasa

Konkurs fotograficzny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.
Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ do dnia 6 maja 2019 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu Kujaw i Pomorza.
Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Szczegóły i warunki uczestnictwa określa regulamin dostępny na stronie internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ lub na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce „Konkursy Wojewody”: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/konkursy-wojewody.html  .
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!
Kontakt z Organizatorem:

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
tel. 52 349 75 87
e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pllink do strony internetowej Konkursu:
http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/
link do regulaminu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=109
link do karty zgłoszenia: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=88

 • plakat

Piknik rodzinny

W dniu 06.04.2019r. w godzinach 12.00 -14.00 w Osadzie Leśnej Barbarka odbędzie się piknik rodzinny.
W trakcie spotkania organizowana będzie gra terenowa „O szablę Pułkownika Witolda Pileckiego”, będzie można wziąć udział w konkursie strzeleckim z elementami maskowania i łączności polowej oraz w zawodach sprawnościowych w Parku Linowym, czy wykonać zdjęcia w przebraniu partyzanta.
Dodatkową atrakcją będzie ognisko. Wspólnie spędzony czas umilą muzycy wykonując  na gitarze i akordeonie piosenki patriotyczne i biesiadne.
Więcej informacji uzyskacie państwo pod numerem tel. 504036028 p. Karol Maria Wojtasik.

Młodzieżowa Rada Gminy

W Gminie Wielka Nieszawka trwają wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka.Do Młodzieżowej Rady Gminy zostanie wybranych 15 radnych:
w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce – 5 mandatów,
w Szkole Podstawowej w Cierpicach – 5 mandatów,
mieszkańcy Gminy będący uczniami szkół ponadpodstawowych – 5 mandatów
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje:
mieszkańcom Gminy - uczniom klas VII  - VIII szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych  oraz mieszkańcom gminy będącym uczniami szkół ponadgimnazjalnych w wieku do 20 lat.
Kandydata na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy może zgłosić samorząd klasowy/szkolny lub sam kandydat posiadający listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 uczniów posiadających czynne prawo wyborcze.
Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy trwa 5 lat, termin zgłaszania kandydatów upływa 10 kwietnia 2019r., termin wyborów w szkołach podstawowych przypada na dzień 25 kwietnia 2019r. 5 reprezentantów uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie wybranych na podstawie list poparcia, według liczby zebranych podpisów.

 

Załączniki:

Toruń za pół ceny

Muzeum Etnograficzne w ramach akcji „Toruń za pół ceny” przygotowało promocyjne bilety na wystawy i do skansenów:
1. Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce – bilet wstępu 5 zł (zamiast 10 zł)
2. Wystawa czasowa „Macierzyństwo od początku i bez końca” (4 zł)
3. Park Etnograficzny w centrum Torunia i wystawa czasowa w skansenie „Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich” – bilet w cenie 7 zł (zamiast 16 zł)
4. Bilet łączony na ekspozycje: Park Etnograficzny w centrum Torunia, wystawa „Tajemnice codzienności…”, wystawa „Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej”, wystawa czasowa, Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce – 14 zł (zamiast 28 zł)

Oferta obowiązuje w piątek i sobotę. W niedzielę 7 kwietnia otwarty dla zwiedzających jest tylko Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce. Tego dnia w Toruniu odbywa się Kiermasz wielkanocny w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Bezpłatne badanie

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.
Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany i bardzo doświadczony personel medyczny LUX MED. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających udzielimy wszelkich wskazówek i pomożemy w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.

Mobilna pracownia mammograficzna LU MED będzie czekała na Panie w miejscowości:

Wielka Nieszawka – 10 maja 2019 w godzinach od 8.00 do 15.00 na parkingu Urzędu Gminy, ul. Toruńska 12

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL, dlatego przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Bezpłatne badania

24 maja 2019 r przy Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Badanie przysługuje kobietom w wieku 50-69 lat raz na 2 lata.Kobiety nieobjęte programem profilaktycznym, badanie płatne w wysokości 80 zł.

 • plakat

Kwalifikacja wojskowa 2019r

Wójt Gminy informuje, że w dniach 05 oraz 08  kwietnia  2019 r. od godziny  8.00 w klubie  „KAMELEON” w Toruniu ul. Tuwima 9 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.
Do kwalifikacji zobowiązani są stawić się po raz pierwszy mężczyźni, którzy ukończą w tym roku 19 lat (urodzeni w 2000 r.) oraz starsi (do 24 roku życia), którzy do tej pory z jakichkolwiek powodów nie dopełnili tego obowiązku.
Osoby powyżej 24 roku życia, które nigdy wcześniej nie stawały do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek jak najszybciej zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu w celu uregulowania stosunku do służby wojskowej.
Obowiązek ten trwa do 50 roku życia

Toruń za pół ceny

W dniach 5 -7 kwietnia serdecznie zapraszamy do CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce , aby skorzystać z promocji w ramach akcji „Toruń za pół ceny”

 

W restauracji: wszystkie zupy oraz makarony 50% taniej

W SPA Olender:

masaż klasyczny 129 zł 64,50 zł

masaż relaksacyjny 129 zł 64,50 zł

masaż sportowy 129 zł 64,50 zł

W kręgielni:

50% rabatu na godzinę  gry w kręgle:

Piątek –40 zł 20zł

Sobota- Niedziela – 49 zł  24,50  zł

50% rabatu na bilard 14 zł 7 zł
 

Link do informacji
https://www.facebook.com/Olender.Nieszawka/photos/a.402317979825928/2273558182701889/?type=3&theater

Spotkanie Wójta z przedsiębiorcami

W dniu 29.03.2019r. o godz. 8:00 w CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki spotkał się po raz trzeci z przedsiębiorcami z naszej Gminy. W spotkaniu uczestniczyło 20 przedsiębiorców. Jednym z zaproszonych gości był Wójt Gminy Lubicz p. Marek Nicewicz.
Na spotkaniu p. Dominik Krywionek z firmy EHS Biznes Partner przedstawił prezentację dotyczącą realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności gospodarczej w świetle przepisów ochrony środowiska i obowiązków uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
Kolejny gość p. Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówił temat „Wsparcie przedsiębiorczości środkami z Funduszu Pracy oraz  EFS”.
Po obejrzeniu prezentacji oraz wysłuchaniu ciekawych, pomocnych w realizacji przedsięwzięć informacji, Wójt przeszedł z gośćmi na dalsze spotkanie do restauracji, gdzie posilili się przepysznym śniadaniem i dyskutowali na tematy związane z działalnością w gminie i nie tylko.
Zorganizowane spotkania są wyrazem potrzeb dialogu Wójta z przedsiębiorcami jak i przedsiębiorców między sobą, bo rozwój firm przekłada się na rozwój gminy, a co za tym idzie, na podniesienie jakości życia mieszkańców Spotkania te mają charakter otwarty oraz dają możliwość poznania się co wpływa bardzo korzystnie na współpracę i rozwój. Pan Wójt wyraził też nadzieję, że wspólnym sukcesem samorządu i lokalnych przedsiębiorców będzie pomyślnie układająca się współpraca, w ramach której zadeklarował wsparcie i otwartość na nowe inicjatywy.
Wójt Gminy serdecznie zaprasza przedsiębiorców na kolejne cykliczne spotkania.

 

 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe

VI Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 26 marca 2019 r.  w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyła się VI Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Pod obrady przedłożono sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2018 rok, które przedstawili Komendant Komisariatu Policji Toruń-Podgórz nadkom. Jacek Wolfram wraz z z-cą Komendanta Komisariatu Policji Toruń-Podgórz nadkom. Maciejem Wojtakiem oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności GOPS-u za 2018 rok. Radni przyjęli uchwałę zmieniającą zasady ustalenia diet dla radnych oraz sołtysów, uchwałę o sposobie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Wielka Nieszawka oraz uchwałę określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielka Nieszawka na rok 2019. W celu realizacji inwestycji w 2019 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka. W ramach tego projektu przewiduje się w 2019 r, iż zostanie udzielonych 20 dotacji dla mieszkańców, po 5 dotacji na każde sołectwo.
Ponadto Rada przyjęła uchwałę nadania nazw dwóch ulic: Bociania i Miętowa  na terenie gminy Wielka Nieszawka, które znajdują się w miejscowości Mała Nieszawka oraz uchwałę skierowania projektów statutów sołectw do konsultacji społecznych.

Podziękowanie

Dnia 26.03.2019r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki zaprosił do Urzędu Gminy p. Urszulę Runowską i złożył jej najserdeczniejsze podziękowanie za współpracę i zaangażowanie na stanowisku Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
Wójt życzył p. Urszuli wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w realizacji dalszych planów i zamierzeń.
Oprócz podziękowań Wójt wręczył również słodki upominek.

 

 • Podziękowanie galeria

VI Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

Dnia 26 marca 2019r o godz.15.00 w Gminnym Centru Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

 

 

[obiekt mapy]

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza mieszkańców na spotkanie w sprawie Programu.

Gość specjalny: Pan Kamil Skonieczny, Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Termin i miejsce spotkania: 10.04.2019 r., godz. 17:00, CSiR Olender

 • plakat

Pierwszy Dzień Wiosny

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki został zaproszony do wzięcia udziału w obchodach „Pierwszego Dnia Wiosny” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Małej Nieszawce.

Dzień 21 marca 2019r. to według kalendarza pierwszy dzień wiosny. Hmm, pierwszy dzień wiosny, a za oknem tak szaro, buro i zimno… Ale w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce było bardzo ciekawie, szkoła była udekorowana wielobarwnymi plakatami i wiosennymi ozdobami. W tym dniu nie obowiązywał strój w stonowanych barwach, dlatego uczniowie wraz z nauczycielami mieli na sobie ubrania we wszelakich odcieniach. Wielu uczniów oraz nauczycieli przystroiło głowy w piękne kwietne wianki i wyglądali przepięknie. Odbyły się ciekawe konkursy indywidualne oraz klasowe: plastyczny i na szalone wiosenne fryzury.W jury zasiedli: Pan Wójt, Dyrekcja i Przewodnicząca Rady Rodziców.

Uczniowie zaprezentowali swoje ciekawe stroje na „ czerwonym dywanie”.

Wszystkim towarzyszył dobry humor a uśmiech nie znikał z twarzy uczestników, w tym dniu każdy był pełny radości i optymizmu.

 • zdjecie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie nr 5
 • zdjecie 6

Komunikat

Powtarzające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na łąkach, przydrożnych rowach, skarpach, nieużytkach i poboczach kolejowych powodują niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi oraz zagrożeniem przemieszczenia się ognia na przyległe zabudowania i tereny leśne.

PRZESTRZEGAM MIESZKAŃCÓW GMINY PRZED TEGO TYPU DZIAŁANIAMI !!!!

Przepisy prawne stanowczo zabraniają takich działań i w stosunku do osób nie respektujących tych postanowień mogą być wyciągane konsekwencje karno – administracyjne.

Ponadto działania takie, wbrew niektórym poglądom nie poprawiają żyzności gleby, wprost przeciwnie przyczyniają się do jej wyjałowienia.

Dołączam pismo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej szczegółowo przedstawiające powyższe zagadnienie.  

Zapraszamy na koncert

Zapraszamy wszystkich sympatyków i miłośników muzyki na koncert wiosenny.

 • koncert

Zapraszamy na wykład

Zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi  prof.dr hab Adam Sudoł

 • wykład

Uwaga, będzie mocno wiało

Analiza bieżących prognoz pogody prezentowanych na niezależnych portalach meteorologicznych wskazuje, ze w nocy z 15 na 16 marca (z piątku na sobotę) 2019 roku przez obszar województwa kujawsko – pomorskiego przejdzie front atmosferyczny, któremu mogą towarzyszyć porywy wiatru osiągające prędkość do 80 km/h.

Podjęte działanie podyktowane jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Uwzględniając zniszczenia i awarie, jakie w infrastrukturze technicznej dokonują podmuchy wiatru o prędkości 70-80 km/h, należy liczyć się lokalnie z wystąpieniem wiatrołomów na drogach i szlakach kolejowych, awariami sieci energetycznej i uszkodzeniami poszycia dachów.

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ           

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani

 

odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

18.03.2019

07.30-13.30

Stacja  Legnicka Toruń ul. Zielonogórska, Tarnowska

 

08.00-17.00

Stacja Wielka Nieszawka 4 Wielka Nieszawka ulice Wierzbowa, Piękna, Brzozowa, Tulipanowa, Toruńska

 

09.30-15.30

Stacja Sławkowo 3

 

08.00-10.00

Stacja Grzegorz 1

 

10.00-14.00 

Stacja Grzegorz 3

 

08.00-13.00

Stacja Wyrzyska ul. Wyrzyska, Poznańska 115

19.03.2019

06.30-10.00 i 18.00-21.00 

 Stacje Górsk 5, 6  Górsk ulice Czeremchowa, Nadwiślańska, Długa, Prosta

 

10.00-13.30

Stacja  Zarośla Cienkie 6

 

08.30-14.30

Stacja  Piwnice 4  Piwnice ulice Parkowa, Spacerowa

 

08.30-10.30

Stacje Żurawia, Wrzosowa, Słowicza, Toruń ulice Słowicza, Orla, Bobrowa, Niedźwiedzia, Jastrzębia, Wrzosowa, Lisia, Kozia, Łosia, Żurawia, Rysia

20.03.2019

06.30-09.00 i 18.00-20-00

Stacje Górsk 7, 8, 11, 13, 16,  17  Górsk ulice Ogrodnicza, Jodłowa, Spółdzielcza, Wiejska, Topolowa, Jagodowa, Ciasna, Modrzewiowa, Wspólna, Akacjowa, Czeremchowa, Sosnowa, Długa, Toruńska, ks. Bronisława Markiewicza, Zławieś Mała ulica Sosnowa

 

12.00-14.00

Stacja Rozgarty 5 ul. Długa , Słoneczna, Goździkowa

 

09.00-13.00

Stacja Osiek 24

 

08.00-10.00

Stacja Brąchnowo 10 Brąchnowo ulica Dożynkowa

 

08.30-15.30

 Stacja Pluskowęsy 9

21.03.2019

06.30-10.00 i 18.00-21.00.

Stacje Górsk 7, 8, 11, 13, 16,  17  Górsk ulice Ogrodnicza, Jodłowa, Spółdzielcza, Wiejska, Topolowa, Jagodowa, Ciasna, Modrzewiowa, Wspólna, Akacjowa, Czeremchowa, Sosnowa, Długa, Toruńska, ks. Bronisława Markiewicza, Zławieś Mała ulica Sosnowa

 

06.30-13.00 i  16.00-19.00

06.30-13.00 i 17.00-19.00  Stacje Górsk 10, 12, Smolno 1PGR,  2  Skrzypkowo , Górsk ulice Nadwiślańska, Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Wiejska, Zaciszna, Handlowa, Harcerska, Prosta, Pędzewo , Smolno

 

10.00-13.30

Stacja  Brąchnowo 9

 

09.00-18.00

Stacja Zajączkowo

22.03.2019

06.30-09.00 i 18.00-20.00

 Stacje Górsk 9, 10, 11, 12, Smolno 1 PGR ,2 Skrzypkowo , Górsk ulice Nadwiślańska, Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Wiejska, Zaciszna, Handlowa, Harcerska, Prosta, Leśna, Rzemieślnicza, Jagodowa, ks. Bronisława Markiewicza, Ciasna, Wspólna, Ogrodnicza, Jodłowa, Spółdzielcza, Topolowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Pędzewo , Smolno , Górsk ulica Leśna

 

06.30-19.00

 Stacja Smolno 2

 

09.00-11.00

 Stacja Czarnowo 12 ul. Kwiatowa, Fiołkowa

 

08.00-14.00

Stacja Lubicz 18 ul. Niteckiego, Trzaskalskiego

 

08.30-15.30

 Stacja Chrapy 3 Dzikowo ulica Rybacka, Chrapy , Osiek nad Wisłą ulica Wiślana

 

08.30-15.30

Stacja Złotoria 6 ul. Piaskowa, 8- Marca

23.03.2019

09.00-14.00

Stacje Biogaz Inwestor, MPO Kociewska Toruń ulica Kociewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja nowych zajęć

Serdecznie zapraszamy na zajęcia w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce

 • zdjecie 1
 • zdjęcie 2

Podziękowania

W dniu 13.03.2019r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki odwiedził przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji z terenu Gminy Wielka Nieszawka, którzy okazali życzliwość i bezinteresowną pomoc przy organizacji „Dnia Kobiet” dla mieszkanek gminy. Sponsorzy nagród na loterię fantową, która była jedną z atrakcji zorganizowanej imprezy, to: Restauracja „Rancho”, Bar „Kuchnia Edyty”, Salon Kosmetyczny „Kubana”, Pizzeria „Mamma mia”, Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”, Kwiaciarnia „Bajka”, Pracownia Ceramiczna „DDDecor”, Szkółka Roślin Ozdobnych „Zielony Raj” oraz Nadleśnictwo Cierpiszewo. Wójt wręczył każdemu z darczyńców podziękowania oraz słodki upominek.

 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie nr 5
 • zdjecie 6
 • zdjecie 1
 • zdjęcie 2

Akcja charytatywna "Wiosenne Granie dla Zosi Kryszewskiej"

Dnia 09.03.2019r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach odbyło się Wiosenne Granie dla Zosi Kryszewskiej. W programie było wiele atrakcji, m.in. bajka w wykonaniu Teatru MagMowcy, Mini Playback Show, wata cukrowa, popcorn, kawiarenka i fotobudka, a to wszystko dla Zosi Kryszewskiej, na jej leczenie i rehabilitację.

Dodatkową atrakcją był występ solistek działających przy GCK w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej oraz jazda konno, zorganizowana przez p. Katarzynę Streich.

Przeprowadzono zbiórkę publiczną nr 428/2015/1306/OR do puszek kwestarskich na rzecz Zofii Kryszewskiej (leczenie i rehabilitacja). Zbiórka publiczna odbyła się pod patronatem fundacji "Złotowianka", ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów, na mocy pozwolenia MAC nr 2015/1306/OR. Zebrano kwotę 2600,38 zł.

W spotkaniu wzięło udział bardzo wielu mieszkańców i przybyłych gości, m.in. posłanka Pani Iwona Michałek, Wójt Gminy Pan Krzysztof Czarnecki oraz Radni Gminy Wielka Nieszawka.

 

 

 • zdjecie1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjecie 4
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie nr 5
 • zdjecie 6
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9

Dzień Sołtysa

Dziś przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa – opiekuna i gospodarza wsi. Jest to wyjątkowe święto, podczas którego mamy okazję wyrazić słowa uznania za podejmowane inicjatywy, wytrwałość oraz zaangażowanie w pomoc swym mieszkańcom.

W tym wyjątkowym dniu, pragnę złożyć wyrazy głębokiej wdzięczności Pani Brygidzie Czapiewskiej, Pani Elżbiecie Wiśniewskiej, Panu Ryszardowi Kryszewskiemu oraz Panu Mirosławowi Cierzniewskiemu, za zaangażowanie i ciężką ustawiczną pracę, której pięknym owocem jest rozwój naszej gminy Wielka Nieszawka.

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Krzysztof Czarnecki

Uroczystość z okazji "Dnia Kobiet"

W dniu 8 marca 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pan Jarosław Dąbrowski. Wójt przywitał licznie przybyłe Panie i wraz z Dyrektorem GCK oraz radnymi odśpiewał „Sto lat” dla Pań z okazji ich święta. Następnie zgromadzeni na sali widowiskowej widzowie obejrzeli przestawienie teatru Afisz pod tytułem „Zagryziakowie - spokojnie to tylko sąsiedzi”. Wspaniała gra aktorska, pełne humoru dialogi, przeplatane zabawnymi piosenkami przy brawurowym akompaniamencie wprawiły wszystkich w doskonały nastrój, na twarzach pojawił się uśmiech. Kolejną atrakcją była loteria losowa, na którą nagrody zostały ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców i instytucje z terenu gminy. Rozlosowano vouchery na kompozycje kwiatowe, rośliny zielone, zabiegi kosmetyczne, przepiękną ceramiczną biżuterię, wejścia na kręgielnię, na basen i do saun oraz vouchery na smaczne jedzenie.

Przewidziano też słodki poczęstunek. Panie częstowały się słodkim tortem przygotowanym specjalnie na tę okazję oraz wysłuchały utworów granych na pianinie przez Dyrektora GCK. Skoczna muzyka popularnych szlagierów zachęciła je do wspólnego śpiewu. Zorganizowany wieczór był wyjątkowy, a atmosfera pogodna. Bardzo cieszy nadzwyczajna frekwencja, która przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Wójt Gminy serdecznie dziękuje Paniom za przybycie. Ogromne podziękowania składa przedsiębiorcom i instytucjom za uatrakcyjnienie uroczystości, dzięki przekazanym na loterię upominkom: Restauracji „Rancho”, Barowi „Kuchnia Edyty”, salonowi kosmetycznemu „Kubana”, Pizzerii Mamma mia”, Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”, kwiaciarni „Bajka”, pracowni ceramicznej „DDDecor”, Centrum Ogrodniczemu „Zielony Raj” oraz Nadleśnictwu Cierpiszewo.

Spektakl Teatru Afisz został sfinansowany z budżetu partycypacyjnego na 2019 r. w ramach projektu ogólnogminnego „Kwartalne spotkanie ze sztuką”.

W dniu 10.03.2019 r. Wójt brał również udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanym przez Radną Gminy Jadwigę Szczygielską dla mieszkanek Brzozy w salce przy kościele w Czerniewicach. Na spotkanie przybyli Ks. Proboszcz z Czerniewic oraz Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Jacek Gajewski.

 

 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie nr 5
 • zdjecie 1
 • zdjecie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co najlepsze,                                   
spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie i swoich bliskich,
dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życiowej!

Wszystkim mieszkankom gminy Wielka Nieszawka

Życzą

Wójt Gminy                            Przewodniczy Rady Gminy

Krzysztof Czarnecki               Arkadiusz Wyrzykowski

 • zdjęcie

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,

w porywach do 85km/h, z południowego zachodu.

Rekrutacja do programu Stypendialnego "Klasa"

Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu stypendialnego ,,Klasa". Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu ,,Klasa". Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia. Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa" otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki. Do Programu mogą zgłaszać się uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę podstawową (w zależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia ich ocen z pierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów, mieszkających w niewielkich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł brutto. Aby zgłosić się do Programu należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej szkoły, biorącej udział w Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się pod linkiem: https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacjal.

 

Pomoc żywnościowa

W dniu 2 kwietnia 2019r. w godzinach od 14:00 do 16:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka,  które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

 

 • logo

Stypendium Stowarzyszenia SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach. Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

 

Informacja o ustawieniu nowych luster

Informujemy, iż na terenie naszej gminy zostały ustawione nowe lustra  w celu poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Lustra znajdują się w Małej Nieszawce przy ulicy Przemysłowej, przy ulicy Piaskowej 2 szt oraz ulicy Leśnej, w Wielkiej Nieszawce przy ulicy Jaśminowej, w Cierpicach przy ulicy Zakole oraz  przy ulicy Szkolnej.

 • zdjęcie

Sukces naszych solistów podczas XVIII Powiatowego Festiwalu Piosenki "Śpiewajmy razem"

Sukces naszych solistów w XVIII Powiatowym

Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
1 marca 2019r.  w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w Chełmży odbył się XVII  Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej p.n. 'Śpiewajmy razem'. Organizatorem konkursu była PiMBP oraz Chełmżyński Ośrodek Kultury. Celem imprezy jest popularyzacja piosenki dziecięcej, integracja środowiska dzieci i młodzieży, podnoszenie kultury muzycznej oraz wymiana doświadczeń. Uczestnicy prezentowali się na scenie w trzech kategoriach wiekowych: 7- 9 lat, 10- 13 lat, 14-16 lat.

Tego dnia na scenie zaprezentowało się ponad  50  wykonawców, wśród nich soliści z gminy Wielka Nieszawka.
Utalentowani soliści  reprezentujący naszą gminę po raz kolejny nas nie zawiedli i wszyscy zdobyli wspaniałe miejsca.

- w kategorii I (7-9 lat)

Lena Wojciechowska- II miejsce

Dominika Sobczyńska- III miejsce

- w kategorii II (10-13 lat)
- Wiktoria Pawłowska- III miejsce

w kategorii III (14- 16 lat )

- Magdalena Sobecka- II miejsce

Dodatkowo jury nagrodziło Magdalenę Sobecką i wybrało ją do Finału Wojewódzkiego „AWANS 2019”, który odbędzie się 13.04.2019r. w Żninie. Magdalena będzie tam reprezentować cały powiat toruński.
Wszystkich solistów do konkursu przygotowała p. Alina Sobecka.

Wszystkim solistom za udział i godne reprezentowanie naszej gminy bardzo dziękujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

 

 

Dzień Kobiet

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza Panie na Dzień Kobiet, który odbędzie się  dnia 08.03.2019r.  o godz. 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

W programie mnóstwo atrakcji i gwarancja miło spędzonego czasu.

 • Dzień kobiet

Szkolenie

Informacja dla Rolników

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce informuje, że 12 marca 2019 r o godz. 10:00 w Powiatowym Inspektoracie Ochrony Weterynarii w Toruniu, ul. Antczaka 39/41 odbędzie się szkolenie na temat wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

Wiosenne granie dla Zosi

Szanowni Państwo

Dnia 9 marca 2019 roku

w godz. 11.00 - 13.00 w Szkole Podstawowej w Cierpicach

zapraszamy na

WIOSENNE GRANIE DLA ZOSI KRYSZEWSKIEJ

(zbieramy pieniądze na leczenie i rehabilitację dziewczynki).

http://www.spcierpice.pl/images/Barbara/wiosna.jpg

W PROGRAMIE:

 • Bajka w wykonaniu Teatru MAGMA                     
 • Mini Playback Show
 • Wata cukrowa
 • Popcorn
 • Kawiarenka
 • Fotobudka

 

Akcja krwiodawstwa w Cierpicach

Pani Brygida Czapiewska zaprasza mieszkańców na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w Szkole Podstawowej w Cierpicach w  dn. 9 marca 2019 r.  w godz. 9:30-14:30.

Stypendia dla sportowców z terenu Gminy Wielka Nieszawka

Uroczysta gala wręczenia stypendiów sportowych samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w 26 lutego 2019 r. w kompleksie Zawiszy w Bydgoszczy. Wsparcie finansowe otrzymało 145 uzdolnionych zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 2018 r. O wsparcie dla zawodników mogły się ubiegać kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu województwa.

Wśród stypendystów znaleźli się mieszkańcy naszej gminy, kolarze torowi: Cezary Łączkowski ‒ mistrz świata juniorów w sprincie, wicemistrz świata juniorów w sprincie drużynowym; wicemistrz Europy juniorów w keirinie, brązowy medalista ME juniorów w sprincie drużynowym oraz Maciej Fąk, obydwaj z TKK Pacific Toruń.

Panowie otrzymali również stypendia sportowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia. Gala odbyła się 12 lutego 2019 r. w Dworze Artusa.

Gratulujemy i zaznaczamy, iż jesteśmy bardzo dumni z Waszych  sukcesów.

Przesiębiorco z Gminy Wielka Nieszawka

Przedsiębiorco z Gminy Wielka Nieszawka

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do programu „Nieszawska Karta Mieszkańca”, każdego chętnego przedsiębiorcę, który ma ochotę udzielić rabatu dla mieszkańców gminy, posiadających kartę.

Celem naszego programu będzie bliższe poznanie się , miła współpraca i korzyści dla przedsiębiorcy jak i mieszkańca.

Więcej informacji udzielimy telefonicznie pod numer tel. 56 678-12-12 wew. 26

 

Stypendia dla młodych sportowców

Fundusz Natalii Partyki ponownie przyznał stypendia młodym sportowcom w ramach IV edycji konkursu stypendialnego. Dziesięciu utalentowanych zawodników otrzyma po 10 tysięcy złotych rocznie. ród stypendystów IV edycji znaleźli się m.in. Radosław Furmański, srebrny medalista Pucharu Świata World Sailing w windsurfingowej klasie RSX, Wiktor Kędzia, rekordzista Europy w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych na Mistrzostwach Juniorów w 2018 r., Agata Kaczmarska, która zdobyła Vice Mistrzostwo Świata Juniorek w boksie olimpijskim oraz Bartosz Grabowski, Mistrz Świata i Europy juniorów w kajakarstwie w olimpijskiej konkurencji K1 200 metrów

Oddziały przedszkolne w Cierpicach

W dn. 26 lutego 2019 r. Pani Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty i Pan Dariusz Zagórski, wizytator złożyli wizytę w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Celem wizyty była wizja lokalna pomieszczeń przeznaczonych na oddziały przedszkolne. Pan Wójt Krzysztof Czarnecki przedstawił gościom plan adaptacji pomieszczeń, które będą przeznaczone na 3 sale przedszkolne z zapleczami, salę sensoryczną, sale logopedyczną, szatnię, sanitariaty z brodzikami, oddzielną toaletę dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie socjalne. Zamysł uruchomienia oddziałów przedszkolnych w Cierpicach od roku szkolnego 2019/2020 spotkał się z aprobatą przedstawicieli Kuratorium Oświaty, tym bardziej, że w statucie szkoły znajdują się zapisy dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i takie są oczekiwania rodziców dzieci z Cierpic.

Oddziały przedszkolne w Cierpicach będą funkcjonować w godz. 6:30-16:30. Do oddziałów przedszkolnych można zapisywać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe istnieje również możliwość zapisania dzieci, które mają ukończone 2,5 roku.

Wnioski rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły

strona internetowa          

Rekrutacja twa do 20 marca 2019 r.

Spotkanie w sali Elema

Dnia 27.02.2019 w Sali Elema w Małej Nieszawce odbyło się spotkanie pracowników gmin zajmujących się edukacją, wychowaniem i resocjalizacją osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Torunia.

W spotkaniu uczestniczył  Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki.

Celem spotkania było przedstawienie przez pracownika Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prezentacji na temat „ STEP BY STEP Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integracją z rynkiem pracy NEET”.

Pracownik  przedstawił model kształtowania wsparcia formalnego, opis narzędzi diagnostycznych oraz jak postępować z osobami w grupie NEET.

Spotkanie wzbogaciło wiedzę pracowników, wskazało narzędzia do dalszej współpracy z mieszkańcami  gmin.

 

 • Spotkanie w sali Elema
 • Spotkanie w sali Elema
 • Spotkanie w sali Elema
 • Spotkanie w sali Elema

V Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

V sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

 

W dniu 26 lutego 2019 r.  w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyła się V Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Pod obrady przedłożono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w Małej Nieszawce i sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce. Radni przyjęli również uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2019, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwalenia dwóch miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, a także zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalenia diet dla radnych oraz sołtysów, w części dotyczącej diet dla sołtysów. W celu realizacji inwestycji w 2019 r. Rada Gminy przyjęła stanowisko w sprawie ustalenia zakresu inwestycji drogowych, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.

 

Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=W37ipMYCUFo

 

 

Mieszkańcy do formy

Sołtysi Wielkiej Nieszawki i Cierpic

ZAPRASZAJĄ

Do udziału w projekcie finansowanym ze środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO

MIESZKAŃCY DO FORMY

Realizowanym w dniach 13 marzec – 10 kwiecień 2019 r.

W ramach projektu mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka będą mogli bezpłatnie korzystać z oferty CSiR Olender, a w niej do dyspozycji:

 • BASEN
 • FITNESS
 • SIŁOWNIA

Telefoniczne zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie przyjmowane są

Do dnia 8 marca 2019 r. (Liczba miejsc ograniczona)

Pod numerami:

601 599 044 – Mirosław Cierzniewski  – Sołtys Sołectwa Wielka Nieszawka

660 954 621 – Ryszard Kryszewski  – Sołtys Sołectwa Cierpice

Rekrutacja do programu Stypendialnego Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC po raz dziewiąty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego. Program Stypendialny Horyzonty to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia w dużym mieście i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie obywatelskie.

 

         Pomagamy nie tylko w nauce, ale także w kształtowaniu charakteru oraz w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Możliwości jest wiele - tylko dzięki kreatywnemu działaniu i myśleniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie.

 

         Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji takich, jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

 

         Horyzonty objęły już 667 uczniów szkół ponadpodstawowych: 272 obecnych stypendystów i 395 absolwentów, w tym 118 członków Stowarzyszenia Alumni EFC. Fundacja EFC wydaje rocznie 85% swoich funduszy bezpośrednio na koszty programowe. Od 2014 roku zainwestowała w edukację prawie 14 milionów złotych.

 

         Zachęcamy uczniów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego online na stronie Fundacji między 15 lutego a 31 marca. Horyzonty to unikatowe doświadczenie, które pomaga uczestnikom rozwinąć skrzydła i otworzyć się na świat. Więcej informacji na temat rekrutacji oraz programu stronie internetowej Fundacji EFC, www.efc.edu.pl.

Spotkanie Wójta z przedsiębiorcami

W dniu 22.02.2019r. o godz. 8:00 w CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki spotkał się po raz drugi z przedsiębiorcami z naszej Gminy. W spotkaniu uczestniczyło 12 przedsiębiorców.

Celem spotkania była prezentacja dotycząca rynku energetycznego i rozwiązań dla biznesu

z zabezpieczeniem cen prądu i gazu, którą przedstawił pracownik firmy Fortum.

Po obejrzeniu prezentacji oraz wysłuchaniu informacji na temat obniżek cen prądu i gazu, Wójt przeszedł z gośćmi na dalsze spotkanie do restauracji, gdzie posilili się przepysznym śniadaniem i dyskutowali na tematy, nie tylko dotyczące cen  prądu czy gazu.

Przedsiębiorcy na spotkaniach mają okazję poznania się co wpływa bardzo korzystnie na dalszy rozwój naszej gminy.

Wójt Gminy serdecznie zaprasza przedsiębiorców na kolejne cykliczne spotkania.

 

 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 11 marca 2019 r. właściciele/użytkownicy nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków powinni wypełnić druk zgłoszenia i złożyć w tut. Urzędzie Gminy.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z póź. zm.) – gminy prowadzą ewidencję:

 • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Na podstawie zgłoszeń Gmina sporządza wymaganą przepisami ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie powinien wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m. in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniając wymagania określone w przepisach odrębnych.

Druk zgłoszenia można pobrać w odnośniku zamieszczonym poniżej Druk_Zb_Bez lub w tut. Urzędzie Gminy. Następnie, wypełnione i podpisane zgłoszenie, należy złożyć w terminie do 11 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Wielka Nieszawka będzie zobowiązany
do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

W związku z licznie zgłaszanymi wątpliwościami informuję,  że w celu realizacji ustaleń dokonanych na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy,  rodzicom dzieci, które uczęszczają do Przedszkola „Leśny Ludek” i dzieci, które nie uczęszczają do żadnego z przedszkoli, została przekazana przez Urząd Gminy deklaracja, w której rodzice  mają wskazać preferowane przez nich przedszkole publiczne. Deklaracja ta zostanie uzupełniona  w poniedziałek 25 lutego 2019  o druk pozwalający na wskazanie także Przedszkola Leśny Ludek, jako przedszkola „preferowanego”. Deklaracje mają służyć uzyskaniu przez Gminę informacji, o preferencjach rodziców względem przedszkoli działających na terenie gminy. Jeszcze raz podkreślić należy, że deklaracja ma charakter sondażowy i jest dokumentem wypełnianym niezależnie od dokumentów rekrutacyjnych składanych w przedszkolach w procedurze rekrutacyjnej. Prosimy rodziców o przekazanie wypełnionych  deklaracji do Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 1 marca 2019 r.

Poznaj region z przewodnikiem

W dniach 02-03.03.2019 r. w ramach dorocznej akcji „Poznaj region z przewodnikiem” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego istnieje możliwość zwiedzania razem z przewodnikiem za symboliczną złotówkę m.in. Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. 


Zapisy na www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl – decyduje kolejność zgłoszeń
 

Spotkanie z lekkoatletą p. Szymonem Dąbrowiczem

W dniu 19 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Krzysztofa Czarneckiego z Panem Szymonem Dąbrowiczem, lekkoatletą, mieszkańcem gminy Wielka Nieszawka.Wójt pogratulował zaproszonemu gościowi wybitnych osiągnięć sportowych w 2018 r. Pan Szymon to mistrz Województwa w biegu przełajowym, Mistrz Województwa  w biegu na 400 i 800 m. Z tej okazji Wójt wręczył Panu Dąbrowiczowi list gratulacyjny i ufundowany prezent.

 • zdjęcie
 • zdjęcie

Informacja o pojemnikach na odzież

Informujemy, iż na terenie naszej gminy zostały ustawione pojemniki do zbierania odzieży używanej.

Pojemniki znajdują się w: Cierpicach, Wielkiej Nieszawce oraz w Małej Nieszawce, po dwie sztuki w każdej miejscowości.

 • pojemnik

Informacja o tablicach ogłoszeniowych

 Informujemy, że na terenie naszej gminy, w tym roku,zostały postawione dodatkowe tablice ogłoszeniowe :Mała Nieszawka

ul. Leśna (przy posesji nr 40), Wielka Nieszawka ul.Chabrowa (przy placu zabaw).

Sukces naszych solistek na XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Miłosnej

SUKCES MARTYNY BARCZAK I DOMINIKI WYBORSKIEJ NA XII OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI MIŁOSNEJ

14 lutego 2019r. na Rynku w Chełmnie odbył się XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Miłosnej. Kwalifikacji uczestników Festiwalu dokonała komisja konkursowa po przesłuchaniu nagrań demo. Przesłany materiał musiał zawierać co najmniej dwa utwory nawiązujące do tematyki miłosnej z gatunku "Muzyka rozrywkowa". Jury wybrało 10 najlepszych solistów z całej Polski, którzy brali udział w finałowych zmaganiach konkursowych w Chełmnie podczas imprezy plenerowej na Rynku Miejskim w ramach "XVIII OBCHODÓW DNIA ŚWIĘTEGO WALENTEGO". Do ścisłego finału dostała się 10 najlepszych solistów z całej Polski w tym 2 solistki reprezentujące naszą gminę: Martyna Barczak oraz Dominika Wyborska. Sam udział w finale na dużej scenie był wielką nagrodą dla naszych solistek.  Młode artystki do konkursu przygotowała p. Alina Sobecka, która odkryła już wiele wybitnych talentów muzycznych wśród naszych mieszkańców. Jury w składzie: Aleksandra Gasin, Mieczysław Żelazko oraz Roman Fieberg zwracali uwagę przede wszystkim na oryginalność wykonania oraz poziom artystyczny uczestników. Nasze solistki wykonały przepięknie bardzo trudne piosenki dodatkowo zostały wyróżnione przez jurorów. Naszym solistkom dziękujemy za godne prezentowanie naszej gminy, gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

 

E-DOWÓD - ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY OD 4 MARCA 2019

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

•logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

•elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

•korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.

WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

Pole tekstowe: nr CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód, żeby osoba niepowołana me odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania - PIN1 (zawierający 4 cyfry)

•do składania podpisu osobistego - PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu - co robić?

Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl - wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl - wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu. Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl.

 

Ogłoszenie - Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wielkiej Nieszawce prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2019 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Z wnioskiem o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do 8.03.2019 r. Warunkiem jest zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Wielka Nieszawka.

 W celu zgłoszenia wniosku proszę o kontakt z USC w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12  pok. Nr 3, tel. 56 678 12 95.

Kwalifikacja wojskowa 2019

    Wójt Gminy informuje, że w dniach 05 oraz 08  kwietnia  2019 r. od godziny  8.00 w klubie  „KAMELEON” w Toruniu ul. Tuwima 9 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

 Do kwalifikacji zobowiązani są stawić się po raz pierwszy mężczyźni, którzy ukończą w tym roku 19 lat (urodzeni w 2000 r.) oraz starsi (do 24 roku życia), którzy do tej pory z jakichkolwiek powodów nie dopełnili tego obowiązku.

  Osoby powyżej 24 roku życia, które nigdy wcześniej nie stawały do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek jak najszybciej zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu w celu uregulowania stosunku do służby wojskowej.

Obowiązek ten trwa do 50 roku życia

 

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce przypomina, iż 15 lutego br. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1 wraz z załącznikami DT-1A).

Nowe druki- obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. dostępne są na naszej stronie internetowej.

Tego dnia upływa również termin zapłaty I raty za w/w podatek.

W czwartek 7 lutego Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się w Unisławiu

W dniu 07.02.2019 r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka  Pan Krzysztof Czarnecki spotkał się z Wójtami Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Na spotkanie przybyło ponad 100 wójtów gmin z województwa i zaproszonych gości. Podczas spotkania wybrano prezydium konwentu na kolejną kadencję 2019 – 2023 i przyjęto plan działania na najbliższy rok. Głównymi poruszanymi tematami konwentu były drogi i ochrona środowiska. Wśród zaproszonych gości, którzy zabrali głos, byli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau.

 • Konwent Wójtów
 • Konwent Wójtów
 • Konwent Wójtów
 • Konwent Wójtów

Pilne

W związku z wyjazdem służbowym Wójta Gminy Wielka Nieszawka, spotkania Wójta z mieszkańcami odbędą się wyjątkowo w środę tj. 13.02.2019 roku.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar dotyczy:  wszystkich powiatów

 

Ważność: od godz. 00:00 dnia 08.02.2019 do godz. 08:00 dnia 08.02.2019

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu.

Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C. Ślisko.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%

 

Uwagi: brak

 

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

 

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni;  ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 19, ostrzeżenia meteorologiczne nr 13, 14, 15, 16, 17 dla poszczególnych powiatów.

         

 

 

 Marek Bieda

                (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

Harmonogram odbierania w 2019 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 1. Harmonogram określa terminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, stanowiący Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

§ 2. Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi polegające na odbiorze od właścicieli nieruchomości, następujących odpadów:

 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie częściej niż raz na kwartał;
 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie częściej niż raz w miesiącu.

 

§ 3. Terminy  odbioru odpadów komunalnych wymienionych w § 2:

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

 1. Mała Nieszawka – 25.03.2019 r.; 24.06.2019 r.; 23.09.2019 r.; 16.12.2019 r.
 2. Wielka Nieszawka – 26.03.2019 r.; 25.06.2019 r.; 24.09.2019 r.; 17.12.2019 r.
 3. Cierpice – 27.03.2019 r.; 26.06.2019 r.; 25.09.2019 r.; 18.12.2019 r.
 4. Brzoza – 28.03.2019 r.; 27.06.2019 r.; 26.09.2019 r.; 19.12.2019 r.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

 

 

 

Regulamin odbierania odpadów komunalnych

§ 1. Zbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych odbywa się poprzez specjalny pojazd. Samochód wyposażony w skrzynię ładunkową umożliwia przewożenie odpadów takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe do stacjonarnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Mała Nieszawka, na działce nr 26/17 obok Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

 

§ 2. Właściciel nieruchomości zgłasza konieczność odbioru odpadów wymienionych w § 1 do Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami, w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed planowanym odbiorem odpadów.

 

§ 3. 1. Skorzystanie przez właściciela nieruchomości z Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych odbywa się poprzez wcześniejsze sprawdzenie bieżącego obowiązku dokonywania przez niego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na rzecz Gminy Wielka Nieszawka.

2. Sprawdzenia dokonuje pracownik Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami (RUG), po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości potrzeby odebrania odpadów. Dane właściciela nieruchomości pracownik RUG umieszcza na wykazie odpadów zgłoszonych do odebrania i przekazuje go pracownikowi obsługującemu Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych..

 

§ 4. Właściciel nieruchomości zgłoszone do odebrania odpady ustawia przed swoją nieruchomością, w sposób umożliwiający ich odebranie przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie harmonogramem odbierania odpadów.

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

13.02.2019

08.30-12.30

Stacja  Mała Nieszawka 6 ul. Rzemieślnicza

15.02.2019

09.00-15.00

 Cierpice

 

 

Przerwy w dostawie energii

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

04.02.2019

10.00-13.30

Stacja  Kąkol 3 Cierpice ulice Dobra, Długa

05.02.2019

08.30-14.30

Stacja  Cierpice 6 Dybowo obwód kierunek Wąwóz

 

Wsparcie PARP dla przedsiębiorców w trudnościach (bezpłatne) - projekt Early Warning Europe

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy przekazać Państwu informację na temat bezpłatnych usług dla przedsiębiorców, którzy przechodzą trudności w prowadzeniu swojego biznesu lub szukają pomysłu na dalszy rozwój. Usługi świadczą doświadczeni konsultanci i mentorzy w ramach projektu Early Warning Europe, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

 

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

 

Przedsiębiorca po zgłoszeniu się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.parp.gov.pl/ewe kierowany jest do dostępnego i zlokalizowanego możliwie najbliżej konsultanta, który ma za zadanie przyjrzeć się firmie z lotu ptaka i pomóc zdiagnozować przyczynę problemów. Po zakończeniu diagnozy, w zależności od jej wyniku, można rozpocząć pracę z mentorem – doświadczonym przedsiębiorcą, który przez maksymalnie 6 miesięcy będzie „prowadził ich pod rękę”, towarzysząc przedsiębiorcy w procesie zmiany. Inna możliwość to podjęcie współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pierwszej porady udzieli bezpłatnie. Są już pierwsi właściciele firm, którzy zakończyli udział w projekcie i teraz z nową energią i głową pełną pomysłów prowadzą swoje przedsiębiorstwa. I to właśnie oni są najlepszym dowodem na to, że projekt Early Warning działa!

 

Jeśli znacie Państwo firmy, które borykają się z problemami, zachęcamy, aby wskazali im Państwo możliwość zgłoszenia się do zespołu Early Warning Europe już teraz! Nie ma sensu czekać, bo jak dobrze wiemy - lepiej zapobiegać niż leczyć.

 

Usługi są całkowicie bezpłatne dla przedsiębiorców, nie stanowią także pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis). Ważne jest też to, że wymagamy minimum formalności, przedsiębiorca musi wypełnić tylko prosty formularz rejestracyjny a następnie potwierdzić podpisem liczbę godzin wsparcia otrzymanych od konsultantów czy mentorów.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl/ewe, lub dzwoniąc bezpośrednio na infolinię projektu pod numer 664 316 709.

 

Zachęcamy także do obejrzenia filmu i webinarium, które na przykładach wyjaśniają, na czym polega projekt Early Warning Europe.

WEBINARIUM

FILM

KONSULTANCI

MENTORZY

 

Łączymy wyrazy szacunku

Zespół Early Warning Polska

 

Wybory sołeckie w Brzozie

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Agroturystyce „Brzoza” w Brzozie odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Brzoza, na którym mieszkańcy wybierali sołtysa i radę sołecką. Na zebranie przybyło  50 mieszkańców. Na sołtysa sołectwa Cierpice zostało zgłoszonych trzech kandydatów: pani Elżbieta Wiśniewska, pan Józef Kumorek i pani Irena Mutardi. W wyniku tajnego głosowania sołtysem sołectwa Brzoza została pani Elżbieta  Wiśniewska, która otrzymała 35 głosów.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru rady sołeckiej. Spośród zgłoszonych pięciu kandydatów komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Do rady sołeckiej zostali wybrani: pani Faustyna Krzyżowska, pan Paweł Boniecki, Pani Joanna Czyż i pani Sylwia Dama. Odbyło się również głosowanie na przewodniczącego rady sołeckiej, którym został pan Paweł Boniecki.

 • Wybory sołeckie w Brzozie
 • Wybory sołeckie w Brzozie
 • Wybory sołeckie w Brzozie
 • Wybory sołeckie w Brzozie
 • Wybory sołeckie w Brzozie
 • Wybory sołeckie w Brzozie

Spotkanie z kolarzem p. Karolem Wawrzyniakiem

W dniu 29 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Krzysztofa Czarneckiego z Panem Karolem Wawrzyniakiem, kolarzem,  mieszkańcem gminy Wielka Nieszawka. Wójt pogratulował zaproszonemu gościowi wybitnych osiągnięć sportowych w 2018 r., szczególnie zdobycia Mistrzostwa Polski juniorów w kryteriach ulicznych, zdobycia indywidualnego Mistrzostwa Polski LZS na torze oraz Mistrzostwa Polski w sprincie drużynowym na torze. Z tej okazji Wójt wręczył Panu Wawrzyniakowi list gratulacyjny i ufundowany prezent. W spotkaniu uczestniczył radny Pan Rafał Szulc.

W 2018 r. Pan Karol Wawrzyniak sięgnął po tytuł Mistrza Polski w kryterium ulicznym, oraz po medale torowych Mistrzostw Polski, rozgrywanych w dniach 20-21 października, na pruszkowskim welodromie. Reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy juniorów, Brno-Zlin. W barwach reprezentacji narodowej startował również w innych prestiżowych zagranicznych zawodach dla juniorów, oraz z dobrej strony pokazał się podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Dobczyce 2018.

W 2019 r. będzie jeździł w barwach kontynentalnej ekipy CCC Development Team, z którą podpisał 2-letnią umowę.

 • Spotkanie z kolarzem p. Karolem Wawrzyniakiem
 • Spotkanie z kolarzem p. Karolem Wawrzyniakiem
 • Spotkanie z kolarzem p. Karolem Wawrzyniakiem
 • Spotkanie z kolarzem p. Karolem Wawrzyniakiem

Transmisja obrad Rady Gminy

Informujemy, że transmisję z obrad sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka można oglądać on-line lub w późniejszym terminie na youtubie pod linkiem

https://www.youtube.com/channel/UCu39LCSXMzP3vFnNKzCoFcA/live

Pierwsza transmisja odbędzie się w dn. 29 stycznia 2019 r. z IV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka. Początek sesji o godz. 15:00.

Wybory sołeckie w Cierpicach

W dniu 28 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Cierpicach odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Cierpice, na którym mieszkańcy wybierali sołtysa i radę sołecką. Na zebranie przybyło  96 mieszkańców. Na sołtysa sołectwa Cierpice został zgłoszony jeden kandydat pan Ryszard Kryszewski, obecny pan sołtys. W wyniku tajnego głosowania kandydat otrzymał 92 głosy i tym samym został sołtysem sołectwa Cierpice na następną kadencję.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru rady sołeckiej. Spośród zgłoszonych siedmiu kandydatów komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Do rady sołeckiej zostali wybrani: pan Jacek Skorulski, pan Mateusz Jaśkowiak, pan  Jerzy Strupczewski i pan Sławomir Sylwestrzak.  Odbyło się również głosowanie na przewodniczącego rady sołeckiej, którym został pan Jacek Skorulski.

 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach

Wybory sołeckie w Małej Nieszawce

W dniu 25 stycznia 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Mała Nieszawka, na którym mieszkańcy wybierali sołtysa i radę sołecką. Na zebranie przybyło  86 mieszkańców. Na sołtysa sołectwa Mała Nieszawka został zgłoszony jeden kandydat pani Brygida Czapiewska, obecna pani sołtys. W wyniku tajnego głosowania kandydatka otrzymała 76 głosów i tym samym została sołtysem sołectwa Mała Nieszawka na następną kadencję.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru rady sołeckiej. Spośród zgłoszonych sześciu kandydatów komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Do rady sołeckiej zostali wybrani: pan Jan Dąbrowski, pan Mirosław Murawski, pan  Jan Kufel i pan Henryk Kowalonek.  Odbyło się również głosowanie na przewodniczącego rady sołeckiej, którym został pan Jan Dąbrowski.

 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce

Bal Karnawałowy dla dzieci

 

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI

23 stycznia 2019r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbył się po raz dwunasty  Bal Karnawałowy dla dzieci. Fantastycznie przebrane dzieci brały udział w różnorodnych konkursach oraz zabawach muzyczno- ruchowych. Podczas balu dokonano również wyboru Króla i Królowej Balu oraz najlepszej tancerki i tancerza. Dzieci bawiły się znakomicie. Każde dziecko otrzymało nagrody za udział w konkursach i świetną zabawę. W przerwie dzieci odpoczywały, oglądały bajkę spożywały słodycze i wodę. Bal dla dzieci oraz zabawy prowadziła p. Alina Sobecka. Nagrody oraz poczęstunek na Bal ufundowało Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce. W balu wzięło udział ponad 50 osób.

 

 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy

Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce

W dniu 24 stycznia 2019 roku w CSiR „Olender” odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Wielka Nieszawka, na którym mieszkańcy wybierali sołtysa i radę sołecką. Na zebranie przybyło 52 mieszkańców. Na sołtysa sołectwa Wielka Nieszawka został zgłoszony jeden kandydat pan Mirosław Cierzniewski, obecny sołtys. W wyniku tajnego głosowania kandydat otrzymał 50 głosów i tym samym został sołtysem sołectwa Wielka Nieszawka na następną kadencję.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru rady sołeckiej. Spośród siedmiu zgłoszonych kandydatów w głosowaniu tajnym do rady sołeckiej zostało wybranych 4 mieszkańców: pan Miłosz Paliwoda, pani Wioletta Szymańska, pani Lucyna Cierzniewska i pan Michał Domagała.  Odbyło się również głosowanie na przewodniczącego rady sołeckiej, którym została pani Wioletta Szymańska.

 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce

Spotkanie z przedsiębiorcami

 W dniu 18 stycznia 2019 roku Pan wójt Krzysztof Czarnecki spotkał się z przedsiębiorcami w CSiR „Olender”. Celem spotkania było poznanie problemów i oczekiwań przedsiębiorców działających na terenie gminy Wielka Nieszawka. Wójt przedstawił obecne działania gminy na rzecz współpracy z przedsiębiorcami i kierunki działania do realizacji w przyszłości:
- przedsiębiorcy jak i wszyscy mieszkańcy gminy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy 2 razy w tygodniu (we wtorki i piątki),
-   podczas organizacji uroczystości gmina będzie kupować towary i korzystać z usług  lokalnych przedsiębiorców,
- gmina będzie promować lokalne firmy, m.in. poprzez stworzenie katalogu firm w formie elektronicznej,
- ogłoszony został konkurs na stanowisko do spraw promocji gminy. Zatrudniona osoba również będzie zajmowała się sprawami przedsiębiorców,
- planuje się organizować raz w miesiącu spotkania biznesowe z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Pracy, Sejmikiem Gospodarczym, aby zorientować się, co te instytucje mają do zaoferowania,
- gmina przygotowuje nowy program, tzw. „Kartę nieszawiaka” dla wszystkich osób zameldowanych na terenie gminy Wielka Nieszawka. Karta dawałaby zniżki na usługi, korzystanie z infrastruktury sportowej itp., wzmacniałaby tożsamość mieszkańców, jak i byłaby promocją dla przedsiębiorców, którzy oferowaliby zniżki dla mieszkańców.
Jednym z celów spotkania było poznanie oczekiwań przedsiębiorców. Wójt zaprosił gości do dyskusji.
Przedsiębiorcy zgłosili problem dotyczący braku osoby w Urzędzie Gminy, która zajmowałaby się dofinansowaniami unijnymi. Było zapytanie dotyczące planowania terenów inwestycyjnych przy drodze nr S10, pod strefę ekonomiczną. Jedna z uczestniczek spotkania zaproponowała przygotowanie planu modernizacji chodników, dróg czy kanalizacji. Dodała, że jeżeli któryś z przedsiębiorców byłby zainteresowany tymi tematami, to na pewno przedsiębiorcy są otwarci na współpracę. Kolejne pytanie dotyczyło sprawy wieszania tablic i umieszczania drogowskazów ułatwiających dojazd do działających na terenie gminy firm. Przedsiębiorcy wyszli z propozycją stworzenia bazy mailowej lub powiadomienia sms, np. o nieuregulowaniu w terminie raty podatku, czy innych opłat. Byłaby to duża ulga i obniżenie kosztów dla przedsiębiorców jak i Urzędu Gminy.
Następnie jeden z przedsiębiorców zauważył, że w gminie jest wysoki podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych i zapytał, czy jest możliwość obniżenia tych podatków.
Kolejny problem dotyczył składania przez mikroprzedsiębiorstwa deklaracji na wywóz śmieci. Firmy jednoosobowe stanowią ok. 98% wszystkich firm na terenie gminy. Ich właściciele pracują w terenie i nie produkują śmieci w miejscu zarejestrowania działalności gospodarczej. Są gminy w powiecie, które nie pobierają opłaty za wywóz śmieci i w ten sposób wspomagają przedsiębiorców.
Jeden z przedsiębiorców zauważył, że ma kłopot z utylizacją opon i plastików i zapytał, czy gmina mogłaby, w tym kierunku pomóc.
Przedsiębiorcy zgłaszali również problem z niedrożnymi rowami melioracyjnymi oraz powodującymi szkody bobrami. Odbyła się także dyskusja na temat planowanej ścieżki rowerowej.

Przedsiębiorcy podziękowali za zaproszenie na spotkanie i zainteresowanie się ich problemami. Wyrazili wójtowi uznanie za otwartość na propozycje i chęć pomocy.

 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami

Przedsiębiorco zaktualizuj nową wersję Płatnika

Od stycznia 2019 r. zmienił się czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat. Z tym wiążą się zmiany w przekazywaniu dokumentów do ZUS. Z tego względu, przed lutowym rozliczeniem składek należy pamiętać o zaktualizowaniu programu Płatnik.

 

Osoby, które nie pobrały jeszcze nowej wersji Płatnika mają na to czas do 25 stycznia. Od 1 do 25 stycznia będą funkcjonowały równolegle dwie wersje programu, dotychczasowa 10.01.001 oraz nowa 10.02.002. Od 26 stycznia nowy Płatnik na dobre zastąpi „starego. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Warto to zrobić, jak najwcześniej, aby przed terminem przekazania dokumentów ubezpieczeniowych uniknąć natężenia pobierania, a tym samym wydłużonego czasu instalacji – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Program Płatnik został uaktualniony
w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG). Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony
zus.pl.  

 

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II
i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji
o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W lutym część pracodawców po raz pierwszy poza raportem RCA złoży w ZUS nowy raport za pracowników – ZUS RPA. Raport RPA pracodawca będzie przekazywał tylko za ten miesiąc,
w którym:

 • wypłaci pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłaci w styczniu trzynastkę za 2018r.
 • obok świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub macierzyństwa, np. obok zasiłku chorobowego wypłaci pracownikowi składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Więcej informacji na temat „nowego” Płatnika na stronie zus.pl oraz w każdej stacjonarnej placówce ZUS. Warto również zapoznać się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube –dodaje Krystyna Michałek.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja dla mieszkańców

MIESZKAŃCY GMINY

 

posiadający na terenie swoich nieruchomości AZBEST w każdej postaci (pokrycie dachowe, rury i złącza, izolacje) zobowiązani są do przedłożenia Wójtowi  Informacji o wyrobach zawierających azbest  (załącznik nr 1) w terminie do 31 stycznia 2019 roku. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne przedkładają informację o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przed sporządzeniem Informacji o wyrobach zawierających azbest  należy dokonać  Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 2).

 1. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w 1 egzemplarzu sporządza właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.
 2. Wyniki oceny należy wpisać w "Informację o wyrobach zawierających azbest" stanowiącą załącznik nr 1.
 3. W zależności od liczby uzyskanych punktów w ocenie określa się stopień pilności usunięcia wyrobów i termin kolejnej oceny stanu wyrobów.
 4. Ocenę należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

Osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (AZBEST) nie przekazuje okresowo właściwym organom informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny – art. 346 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarowania Gruntami i Ochrony Środowiska (pok. nr 12), tel. (56) 678-10-93 wew.24.

Podstawa prawna:

• Art. 162 i 346 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.);

• Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.);

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń w 2019 r.

Pamiętaj, aby opłaty wnosić w terminie – opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż alkoholu w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

 

27. Finał WOŚP

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

 

Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

 

        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce zaczęła grać dla WOŚP już 10 i 11 stycznia 2019r., a szkolne imprezy poprzedziły wielotygodniowe przygotowania. W pracę włączyli się pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie; a nad całością czuwał sztab do spraw promocji szkoły.

        10 stycznia zostały rozegrane mecze towarzyskie w piłce siatkowej. Drużyna siatkarzy zmierzyła się z drużynami ze szkoły. Mistrzami zostali siatkarze, natomiast tuż za nimi uplasowała drużyna nauczycieli.

       11 stycznia już od godziny 16.00 rozpoczęło się granie, a w programie były liczne atrakcje, licytacje, śpiewanie, granie, ciast degustowanie, popkornu smakowanie. Do szkoły zawitało mnóstwo gości, którzy wsparli swoimi datkami WOŚP. Imprezę rozpoczęli swoim występem uczniowie szkoły oraz dzieci z gminnego przedszkola. Gośćmi honorowymi były solistki Sara Pach, Magdalena Sobecka i Dominika Wyborska oraz profesjonalni tancerze: Jan Szczepański i Amelia Nowak oraz Adam Szczepański i Oliwia Lamparska.  

        Masa przedmiotów przekazanych na licytację i do Sklepiku WOŚP przyczyniła się do tego, że emocji nie brakowało. Każdy znalazł coś dla siebie, a jednocześnie wspomógł specjalistyczne szpitale dziecięce. Licytacje pełne zdrowej rywalizacji trwały do godziny 20.00. O ciało uczestników „orkiestry” dbały kąciki kulinarne. Można było zjeść: ciasta, żurek z kiełbaską, śledzika na słodko i nie tylko, „krówki” z najlepszej podstawówki, popcorn, a na spragnionych czekała ciepła herbatka, aromatyczna kawka, wieloowocowe soczki i lemoniada.

        13 stycznia, o godz.12.00 w Sztabie WOŚP w Dworze Artusa w Toruniu komisyjnie zostały otwarte puszki i zostały przeliczone zebrane pieniądze. 17212,95 zł – to kwota zebrana od LUDZI WIELKIEGO SERCA w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.

 

Krótki reportaż

https://www.facebook.com/michudrum/videos/2024851554248844/

_______________________________________________________

Występ Sary Pach z Wiktorią

https://www.facebook.com/michudrum/videos/2022000744533925/

________________________________________________________

Sztab w Toruniu

https://www.facebook.com/wosp.torun/videos/259546681610345/

 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza uczniów klas 0, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych  na terenie gminy Wielka Nieszawka do korzystania z basenu CSiR "Olender" w Wielkiej Nieszawce w czasie ferii zimowych. Z basenu można skorzystać w terminie od 14 stycznia 2019 r. do 27 stycznia 2019 r., w dniach od poniedziałku do niedzieli. Każdemu uczniowi  przysługują 2 darmowe godziny, po jednej godzinie w każdym tygodniu. Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prosimy o zabranie legitymacji szkolnej.

 

 

Ferie zimowe 2019

Oferta zajęciowa dla dzieci i młodzieży w Gminnym Centrum Kultury

w Małej Nieszawce w czasie ferii zimowych

 • 14.01.2019r. (poniedziałek)

13:00- 17:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

17:00- 18:30- film dla młodzieży  „Śnieżne psy” od lat 10

 • 15.01.2019r. (wtorek)

13:00- 17:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

17:00- 18:30- bajka dla dzieci  „Trolle” od lat 6

 • 16.01.2019r.  (środa)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

16:00- 17:30- bajka dla dzieci „Kraina Lodu” od lat 6

17:30- 20:00- zajęcia wokalne dla młodzieży od lat 12

 • 17.01.2019r. (czwartek)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

 • 18.01.2019r. (piątek)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

 • 21.01.2019r. (poniedziałek)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

16:30- spektakl dla dzieci, babć i dziadków w wykonaniu Grupy T. pod tytułem „Bajki na jednej nodze”

 • 22.01.2019r. (wtorek)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

16:00- 17:30- bajka dla dzieci „Vaiana” od lat 6

17:30- 19:00- film dla młodzieży  „Czarownica” od lat 10

 • 23.01.2019r. (środa)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 17:00- 19:00- Bal Karnawałowy dla dzieci od 5 do 12 lat

Bal jest bezpłatny. Zapisy do 18.01.2019r.  osobiście lub telefonicznie

(56 678 12 19)   (ilość miejsc ograniczona)

 • 24.01.2019r. (czwartek)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

 • 25.01.2019r. (piątek)

12:00-14.00  WARSZTATY Z PSIM ZAPRZĘGIEM Dzięki tym zajęciom, dzieci mają okazję poznać podróżników i ich psy, posłuchać o klimacie Dalekiej Północy i wielu innych rzeczach, jak choćby o wiosce Świętego Mikołaja w Rovaniemi, zobaczyć i dotknąć sprzęt polarnych podróżników i ich sanie z zaprzęgiem, pobudzić własną wyobraźnię….

 

 

WSZYSTKIE PROPONOWANE ZAJĘCIĄ SĄ BEZPŁATNE!!!

 

II Orszak Trzech Króli

II ORSZAK TRZECH KRÓLI

 

W dniu 6 stycznia 2019 r. w Gminie Wielka Nieszawka odbył się II Orszak Trzech Króli, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki, proboszcz parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Cierpicach ks. kan. Tomasz Pokornowski, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce ks. kan. Zygmunt Kwiatkowski, Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz CSiR "Olender" ww Wielkiej Nieszawce. Po zakończeniu mszy św. w kierunku CSiR "Olender" wyruszyły dwa barwne orszaki. We wspólnym kolędowaniu wzięły udział: dzieci z Gminnego Przedszkola w Małej Nieszawce, dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Leśny Ludek" w Małej Nieszawce, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, zespół „Appassionata”, zespół „Leśna Kraina”, zespół seniorów „Wspomnienie”. Na scenie zaprezentowały się również: Muzyczna Grupa GAMA, grupa wokalna PULS, oraz solistki: Dominika Wyborska, Martyna Barczak, Magdalena Sobecka działające przy Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce pod opieką Aliny Sobeckiej.

Ponadto kolędy i pastorałki wykonali goście specjalni czyli Pani Karolina Zielińska i Pan Marek Piątkowski, którzy zaprezentowali mniej znane kolędy i pastorałki.

Dla wszystkich uczestników była gorąca herbata i pączki.

Wspólne kolędowanie poprowadziła Pani Alina Sobecka. Był to magiczny dzień, wypełniony przepiękną muzyką i cudownymi dźwiękami.

 

 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak
 • II Orszak

Koncert

Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce zapraszają na koncert urodzinowy z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w dn. 5 maja 2019 r. o godz.18:00.

drukuj (Koncert)

 • Koncert plakat

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka