Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2019

Treść strony

Aktywizacja NEET - rozpoczęła się realizacja projektu

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) zamieszkujące woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją zawartą w SZOOP), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – zgodnie z zapisami SZOOP, w tym:
· 60 Kobiet i 40 Mężczyzn to osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu,
· 1 Kobieta 1 Mężczyzna to osoby z niepełnosprawnościami
· 30 Kobiet i 20 Mężczyzn to osoby o niskich kwalifikacjach,
· 18 Kobiet i 12 Mężczyzn to osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
Uczestnikom i uczestniczkom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
1. Identyfikacji Potrzeb,
2. Pośrednictwa pracy,
3. Szkoleń zawodowych,
Szkolenia będą dotyczyć zawodów deficytowych z barometru zawodów dla województwa kujawsko-pomorskiego,
4. Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych. Program stażu będzie zgodny z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.
http://www.euro-konsult.pl/…/381-aktywizacja-neet-woj-kujaw…

Pracuj w Polsce - Nowy Nabór

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i masz problemy ze znalezieniem pracy lub jesteś w trudnym okresie życiowym i masz bardzo niskie dochody – wyślij swoje zgłoszenie do nas.
Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim (obszar ZIT BTOF) poprzez podniesienie i dostosowanie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych na niższych stanowiskach niż ich wykształcenie oraz wyposażenie osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub jej poszukujących w nowe umiejętności i kwalifikacje.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru pod poniższym linkiem:
https://emic.com.pl/aktualnosci/pracuj-w-polsce-nowy-nabor/

Jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie" (św. Jan Paweł II).
Złote Gody to niezwykłe wydarzenie dla samych Jubilatów jak również dla ich najbliższych.
50-lecie Pożycia Małżeńskiego to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga sobie bliskich i kochających się osób.
Sześć par małżeńskich z terenu gminy Wielka Nieszawka świętowało w sobotę 7 grudnia 2019 r. Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.
Z tej okazji w Centrum Sportu i Rekreacji „OLENDER” w Wielkiej Nieszawce odbyła się uroczystość z okazji wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Krzysztof Czarnecki. Następnie Wójt wraz z zastępcą Kierownika USC Agnieszką Wąsikowską wręczyli Jubilatom pamiątkowe dyplomy, upominki oraz kwiaty. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku oraz symbolicznego toastu. Imprezę wzbogacił występ solistek działających przy Gminnym Centrum Kultury pod opieką p. Aliny Sobeckiej: Dominiki Wyborskiej, Martyny Barczak oraz Magdaleny Sobeckiej.
W uroczystości udział wzięły następujące pary z terenu Gminy Wielka Nieszawka:
1. Krystyna i Zygmunt Jankowscy
2. Elżbieta i Czesław Brzezińscy
3. Władysława i Jerzy Gołaszewscy
4. Janina i Ryszard Krupińscy
5. Katarzyna i Ryszard Szymeczko
6. Helena i Stanisław Zając
Drodzy Jubilaci!
Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności. Życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.
fot. Alina Sobecka

 • Zdjęcie wspólne uhonorowanych par z Wójtem
 • Medale dla par

VI Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej dla Dzieci w Wieku Szkolnym

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do udziału w VI Konkursie Szopki Bożonarodzeniowej dla Dzieci w Wieku Szkolnym. Termin nadsyłania prac: do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 do siedziby Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 34/40 bądź Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce lub Szkoły Podstawowej w Cierpicach.
Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku szkolnym od I-VIII klasy Szkoły Podstawowej.
Przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz wyróżnienia.
Szczegóły uczestnictwa, regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne w załącznikach.
Organizator:
Wójt Gminy Wielka Nieszawka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Sportu i Rekreacji Olender.

 

LGD "Podgrodzie Toruńskie" zaprasza na Koncert Sary Pach z dziećmi

LGD "Podgrodzie Toruńskie" zaprasza na Koncert Sary Pach wraz z dziećmi ze Studia Artystycznego Sara Pach & Szulc oraz kiermasz bożonarodzeniowy.
Na uczestników czekają wyjątkowe atrakcje:
• Świąteczne ozdoby i oryginalne upominki (Koło Gospodyń Wiejskich w Małej Nieszawce, Rękodzieło Joanny).
• Rękodzieło i prace lokalnych twórców (Rękodzieło Joanny, Koło Gospodyń Wiejskich w Małej Nieszawce, Koło Gospodyń Wiejskich BRZOZA).
• Warsztaty z robienia pierogów prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich „Razem dla Gronowa" w Gronowie.
• Lokalne produkty (sprzedaż smakołyków bożonarodzeniowych).
• Podczas imprezy udzielane będą informacje dotyczące wdrażania programów przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie": konkursy ogłaszane przez LGD, warunki udzielania pomocy, dokumentacja konkursowa, szkolenia, doradztwo i działalność LGD.
21 Grudnia 2019 r. (sobota), godz. 15.00 - 18.00 Centrum Sportu i Rekreacji „Olender" w Wielkiej Nieszawce, Toruńska 34/40.
Partner Wydarzenia:
Gmina Wielka Nieszawka

"Świecie nasz..." - Sukces naszych solistek!!!

Dnia 22  listopada 2019 r. w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbył się  XIII Przegląd Piosenki „Świecie nasz…”. Celem imprezy jest promowanie dorobku artystycznego Marka Grechuty, Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego, Anny Jantar  i Agnieszki Osieckiej, integracja środowiska dzieci i młodzieży, podnoszenie kultury muzycznej oraz wymiana doświadczeń.
Gminę Wielka Nieszawka reprezentowały trzy solistki: Magdalena Sobecka, Martyna Barczak oraz Dominika Wyborska, działające przy Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej.
Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny: dobór repertuaru, warunki głosowe, kulturę sceniczną oraz interpretację utworów wyróżniło nasze solistki przyznając:
I miejsce- Dominice Wyborskiej w kategorii powyżej 16 lat
II miejsce- Martynie Barczak w kategorii wiekowej powyżej 16 lat
III miejsce-  Magdalenie Sobeckiej w kategorii wiekowej powyżej 16 lat
Dziewczyny wykonały utwory z repertuaru Agnieszki Osieckiej i Czesława Niemena.

Uprawa konopi przemysłowych polskich odmian

Zakup 100% plonu nasion.
Zapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, podmiot podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest największym producentem materiału nasiennego polskich, wyhodowanych w Instytucie odmian. W ramach umów kontraktacji w roku 2020 zapewniamy rolnikom profesjonalne wsparcie i korzystne warunki współpracy:
• Uprawa odmian o bezpiecznym (poniżej 0,2%) poziomie THC
• Wysokiej jakości materiał nasienny
• Zakup całego plonu nasion wg ustalonych cen
• Atrakcyjną rentowność, przychód z hektara nawet 20 000 zł
• Pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych.
• Wsparcie agrotechniczne w całym okresie upraw
• Opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych IWNIRZ
• Możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych w trakcie organizowanych szkoleń I spotkań indywidualnych
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
telefoniczny: 664 949 998
mailowy: biuro@programkonopny.pl
www.programkonopny.pl

Poprowadź Agencję Pocztową na terenie Gminy Wielka Nieszawka

Poszukiwane osoby chętne do współpracy z Pocztą Polską S.A.
Poczta Polska S.A. Region Sieci w Bydgoszczy informuje, iż zgodnie z zapisami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych jako operator wyznaczony, zobowiązani jesteśmy do odpowiedniego rozmieszczenia placówek pocztowych na terenie kraju.
Poszukiwane osoby chętne do współpracy z Pocztą Polską S.A. w zakresie prowadzenia Agencji Pocztowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
Osoba zainteresowana współpracą powinna prowadzić działalność gospodarczą, w najbardziej dogodnej lokalizacji, w centrum miejscowości oraz posiadać tytuł prawny do lokalu (umowa najmu lub akt własności).
Poczta Polska S.A zapewnia m.in. szkolenie, materiały reklamowe, elementy wizualizacji placówki, a także umożliwia użyczenie sprzętu informatycznego.
Za prowadzenie Agencji Pocztowej wypłacana jest comiesięczna gratyfikacja finansowa w formie prowizji lub kwoty gwarantowanej. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od czasu pracy placówki i lokalizacji, ustalana jest indywidualnie podczas negocjacji z potencjalnym kontrahentem.

Dane do kontaktu:
Poczta Polska S.A. Region Sieci w Bydgoszczy
Justyna Mikołajewska
tel. 52 33 95 651, 504 705 547
mal: justyna.mikolajewska@poczta-polska.pl
 

 

Która inicjatywa zasługuje na miano najciekawszej?

Kalendarz wydarzeń w powiecie toruńskim jest niezwykle bogaty i różnorodny. Co weekend w gminach wiele się dzieje. Organizatorzy festynów, spotkań, czy akcji społecznych prześcigają się w pomysłach na uatrakcyjnienie swojego wydarzenia. Z pewnością wiele z nich zasługuje, by zgłosić je do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. W tym roku po raz 5 uczestnicy Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych – w drodze tajnego głosowania – dokonają wyboru tej najciekawszej.
Konkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń i fundacji, jak również do grup nieformalnych np. kół gospodyń wiejskich, rad sołeckich, uczniów z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.
Do konkursu mogą stanąć inicjatywy zrealizowane przez grupy podczas całego okresu ich działalności. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane przez ich realizatorów podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w grudniu br.
Zwycięzca otrzyma bon zakupowy o wartości 1000 zł, który przeznaczy na urzeczywistnianie swoich celów statutowych lub dalszą działalność społeczną grupy. Ponadto przyznane zostaną 2 wyróżnienia o wartości 500 zł każde. Dla wszystkich grup prezentujących inicjatywy podczas forum przewidziano słodkie niespodzianki.
Inicjatywę do konkursu można zgłosić do 15 listopada pod nr tel. 56 662 88 42. Pod tym numerem można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konkursu. Zapraszamy do kontaktu.

Społecznik Roku – zgłoszenia do 15 listopada

Kto w tym roku dołączy do zaszczytnego grona wyróżniających się społeczników przekonamy się niebawem? Ruszył bowiem nabór do IV edycji konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”.
Do konkursu zgłosić można pełnoletnie osoby lub zespół osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiatu. Podejmują nieodpłatnie działania na rzecz innych, skutecznie walczą lub zapobiegają problemom społecznym, są pomysłodawcami i organizatorami działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych. Komisja konkursowa przy ocenie kandydatów zwróci szczególną uwagę m.in. na skuteczność podejmowanych działań, kreatywność, pomysłowość działań jak również na współpracę i angażowanie innych osób.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 listopada. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania w poniższym linku:
https://www.powiattorunski.pl/8186,aktualnosci-ngo…
Kandydatów do Konkursu zgłaszać mogą instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz pełnoletni mieszkańcy powiatu. Na zwycięzcę czeka statuetka oraz nagroda rzeczowa. Uroczyste wręczenie odbędzie się podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.

Informacja o polowaniach Koła Łowieckiego Tur

Poniżej plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Tur w sezonie 2019/2020:
09.11.2019 r., godzina: 08:00; Sektor: Leśnictwo: Niedźwiadki, Nieszawka, Chorągiewka; obwód łowiecki nr 166;
23.11.2019 r., godzina: 08:00; Sektor: Leśnictwo: Niedźwiadki, Nieszawka, Chorągiewka; obwód łowiecki nr 166;
21.12.2019 r., godzina: 08:00; Sektor: Leśnictwo: Niedźwiadki, Nieszawka, Chorągiewka; obwód łowiecki nr 166;
04.01.2020 r., godzina: 08:00; Sektor: Wielka i Mała Nieszawka; obwód łowiecki nr 166;
18.01.2020 r., godzina: 08:00; Sektor: Wielka i Mała Nieszawka; obwód łowiecki nr 166;
08.02.2020 r., godzina: 08:00; Sektor: Wielka i Mała Nieszawka; obwód łowiecki nr 166;
22.02.2020 r., godzina: 08:00; Sektor: Wielka i Mała Nieszawka; obwód łowiecki nr 166;
Poniżej link do mapy z zaznaczonymi granicami obwodów łowieckich w województwie kujawsko-pomorskim:
http://mapy.infoteren.pl/obwody%20lowieckie/?fbclid=IwAR3d-I7mPtjgaaV38NRr0KBLm4rN9p9HCOpZPhbM6lwLKNpZ-m9CIaYmhHk

Informacja o polowaniach Koła Łowieckiego Zdrój

Poniżej plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Zdrój w sezonie 2019/2020:
03.11.2019 r., godzina: 08:30-12:30; Gmina Aleksandrów Kuj., Gmina Wielka Nieszawka;
24.11.2019 r., godzina: 08:30-14:00; Gmina Aleksandrów Kuj., Gmina Wielka Nieszawka;
30.11.2019 r., godzina: 08:30-14:00; Gmina Aleksandrów Kuj., Gmina Wielka Nieszawka;
05.01.2020 r., godzina: 08:15-13:00; Gmina Aleksandrów Kuj., Gmina Wielka Nieszawka;
19.01.2020 r., godzina: 08:15-13:00; Gmina Aleksandrów Kuj., Gmina Wielka Nieszawka;
26.01.2020 r., godzina: 08:15-14:00; Gmina Aleksandrów Kuj., Gmina Wielka Nieszawka;
15.02.2020 r., godzina: 08:15-13:00; Gmina Aleksandrów Kuj., Gmina Wielka Nieszawka;
Poniżej link do mapy z zaznaczonymi granicami obwodów łowieckich w województwie kujawsko-pomorskim:
http://mapy.infoteren.pl/obwody%20lowieckie/?fbclid=IwAR3d-I7mPtjgaaV38NRr0KBLm4rN9p9HCOpZPhbM6lwLKNpZ-m9CIaYmhHk

Rozbłyśnij Rozsądkiem - Załóż Odblask

Akcję przeprowadziliśmy 24.10.2019 r. przy Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce, razem z Fabryką Dobrych Eventów, Stowarzyszeniem Bezpieczni.eu oraz Komendą Miejską Policji w Toruniu.
Akcja odbywa się w dniach 22-27.10.2019 r. na terenie Powiatu Toruńskiego i Miasta Torunia. Celem są działania
w zakresie edukacji i ochrony niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów. Działania prowadzone są przy najbardziej uczęszczanych drogach. W tym o największym natężeniu ruchu kołowego i pieszego.
W trakcie akcji w Małej Nieszawce edukowaliśmy wszystkich użytkowników dróg przekazując informacje o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Przez cały czas trwania akcji w naszej Gminie, uczestniczył w niej Wójt Gminy Krzysztof Czarnecki. Pan Wójt razem z prowadzącym akcję, panem Robertem Majewskim przekazywali kierowcom zatrzymanym przez Policję materiały odblaskowe. Specjalne odblaskowe gadżety otrzymali także najmłodsi ze Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, którzy z dyrekcją oraz nauczycielami uczestniczyli w wykładach o bezpieczeństwie na drodze i instruktażu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zatrzymani uczestnicy ruchu mogli, po wyrażeniu chęci, doświadczyć dachowania w specjalnym symulatorze dachowania.
Dziękujemy panu Robertowi Majewskiemu oraz policjantom z KMP w Toruniu za profesjonalne przeprowadzenie akcji na naszym terenie. Wierzymy, że przekazana wiedza zaprocentuje wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy wzięli udział w akcji oraz wśród dzieci, które będą przykładały wielką wagę do bezpiecznego poruszania się po drogach, a odebraną wiedzę przekażą swoim rodzicom.

 • Wójt z dziećmi podczas akcji odblaskowej wręczający odblaski
 • Wójt z dziećmi podczas akcji odblaskowej
 • Symulator dachowania
 • Symulator dachowania
 • Instruktaż z udzielania pomocy przedmedycznej
 • Instruktaż z udzielania pomocy przedmedycznej
 • Policja kontrolująca prędkość
 • Instruktaż z udzielania pomocy przedmedycznej
 • Symulator dachowania
 • Wójt z dziećmi podczas akcji odblaskowej
 • Wójt z dziećmi podczas akcji odblaskowej
 • Wykład o bezpieczeństwie
 • Instruktaż z udzielania pomocy przedmedycznej
 • Instruktaż z udzielania pomocy przedmedycznej

Szkolenie z EFS

Zapraszamy na Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z zakresu realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – oś 11 (granty i projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Podczas szkoleń zostaną przekazane informacje na temat typów projektów, które będą mogły być objęte dofinansowaniem, grupy docelowej, zasad finansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia odbędą się 30.10.2019 r.:
1. Aktywizacja społeczno-zawodowa w godz. 12.00 – 14.30 w Urzędzie Gminy Lubicz, sala nr 4.
2. Działania w zakresie aktywizacji społecznej oraz Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej
w godz. 15.00 - 17.30 w Urzędzie Gminy Lubicz, sala nr. 4
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia na szkolenie pod mailem: biuro@podgrodzietorunskie.pl

Szkolenie LGD dla podejmujących działalność gospodarczą


Serdecznie zapraszamy 28.10.2019 r. osoby chcące założyć działalność gospodarczą na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zasad opracowywania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla przedsięwzięcia: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Miejsce i data szkolenia: 28.10.2019r. (poniedziałek) godz. 14.00 - 17.00, Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
Zapisy na szkolenie do 25 października 2019 r. na adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl
Zapraszamy!!!!

Uwaga!!! Akcja przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2019”

Informujemy, że w Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 19-21.11.2019 na terenie miast i gmin:
Toruń, Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Chełmża akcję przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2019”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.
Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników
PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę. Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynku należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.
Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać pod całodobowy numer 992 - Pogotowie Gazowe.
87-100 TORUŃ , ul. LEGIONÓW 70/76
Tel.: 56 61 19 310
Fax.: 0 56 61 19 333
e-mail: tczk@um.torun.pl
Źródło informacji: Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa
sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy z dnia 21.10.2019, znak PSGBY.RSDZ.620.058.19

Projekty grantowe finansowane z EFS

Informacje nt projektów grantowych finansowanych z EFS
Już niedługo rusza kolejny nabór na projekty grantowe finansowane z EFS – szczegóły wkrótce!
Poniżej kilka przydatnych informacji dotyczących EFS:
Projekt grantowy jest operacją, w której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD (grantobiorcom), środków finansowych (grantów) na realizację zadań, służących osiągnięciu celu tej operacji.
Granty finansowane będą z dwóch programów: Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
Przybliżymy, jakie projekty będą mogły uzyskać wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jaki jest główny cel projektów finansowanych z EFS?
Głównym celem projektów realizowanych w ramach EFS w latach 2014 – 2020 jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Kto może wnioskować o środki na granty?
Środki na realizację projektów grantowych mogą uzyskać organizacje pozarządowe, instytucje opieki społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Jaka będzie wysokość dofinansowania?
Maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu grantowego będzie wynosiła 95% całości projektu.

LGD - Dofinansowania dla Przedsiębiorców

LGD "Podgrodzie Toruńskie" informuje:
Najbardziej prawdopodobny termin naboru na podejmowanie działalności gospodarczej to październik, ale najpierw zapraszamy na szkolenie, na którym dowiecie się o:
- ogólnych warunkach i trybie przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
- dokumentacji aplikacyjnej naboru (wniosek, biznesplan, załączniki),
- zobowiązaniach beneficjentów,
- rozliczeniach,
- kryteriach wyboru operacji,
- zasadach konkurencyjności PROW 2014-2020,
- i innych.
O terminie szkolenia poinformujemy z wyprzedzeniem!
Zaglądajcie do nas!!!

KRUS - świadczenia pieniężne - inwalidzi wojenni, represje wojenne, represje powojenne

Świadczenia pieniężne dla inwalidów wojennych oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2019 r. będzie realizowała przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 752).

Ustawa zakłada m.in.:

 1. przyznanie inwalidom wojennym, obok przysługującej im renty inwalidzkiej, dodatku pieniężnego w kwocie 850 zł, waloryzowanego na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS,
 2. podwyższenie kwoty świadczenia pieniężnego dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla (…) – wszyscy uprawnieni żołnierze przymusowo zatrudniani będą otrzymywać świadczenie w kwocie maksymalnej, wynoszącej obecnie 222,01 zł,
 3. przyznanie dodatku kompensacyjnego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 4. przyznanie ryczałtu energetycznego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 5. przekazywanie przez organy emerytalno-rentowe świadczeń pieniężnych zamieszkałym za granicą inwalidom wojennym i wojskowym, żołnierzom przymusowo zatrudnianym, osobom deportowanym i wywiezionym do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR – na ich wniosek.

W związku z tym od 1 października 2019 r. Kasa będzie przyznawała, podwyższała i wypłacała wraz z pobieraną emeryturą/rentą ww. świadczenia pieniężne, z wyrównaniem za okres od  1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. W przypadku, gdy prawo do świadczeń pieniężnych powstało w okresie od  1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r., Kasa wypłaci wyrównanie od miesiąca, w którym zostało ustalone prawo do tych świadczeń.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Spotkanie Biznesowe w Gminnym Centrum Kultury

W poniedziałek 14.10.2019 r. w odpowiedzi na zaproszenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka Krzysztofa Czarneckiego w GCK Mała Nieszawka gościliśmy przedstawicieli Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawili prezentacje zaproszonym przedsiębiorcom z Gminy. Zaproszeni goście z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawili prezentację pt.:
„Polska Strefa Inwestycji – zwolnienie z podatku dochodowego”
Kolejni goście z Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawili prezentację pt.:
„Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze – wsparcie dla firm”.
Po części prezentacyjnej przybyli przedsiębiorcy mieli okazję zadać pytania PSSE oraz BGK, a także wójtowi Gminy. Każdy z przedsiębiorców przedstawił się przed zgromadzonymi gośćmi i opowiedział kilka zdań o swojej firmie i profilu działalności.
Była to kolejna okazja do poznania oczekiwań lokalnych przedsiębiorców, a także możliwość poznania ich problemów i planów na rozwój firm. To także okazja do poszerzenia kontaktów biznesowych między lokalnymi przedsiębiorcami.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wysłuchanie interesujących, profesjonalnie przygotowanych prezentacji. Doceniamy zaangażowanie naszych przedsiębiorców, którzy rozumieją, co znaczą i potrafią wnieść takie spotkania w rozwój ich biznesu.
Zachęcamy wszystkich nieobecnych do wzięcia udziału w kolejnym edycjach Spotkań Biznesowych w naszej Gminie.

 • Wójt otwierający spotkanie biznesowe
 • Prezentacja Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Przedsiębiorcy słuchający prezentacji
 • Prezentacja Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego

Profesor Bralczyk w Małej Nieszawce

Przedstawiamy fotorelację ze spotkania autorskiego z profesorem Jerzym Bralczykiem, które odbyło się 12.10.2019 r. w Przedszkolu Gminnym w Małej Nieszawce.
Wybitny polski językoznawca oraz specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki wygłosił wykład, którego tematem przewodnim było "mówienie publiczne". Partnerem profesora Bralczyka w rozmowie był inny wybitny profesor i politolog, pan Adam Sudoł.
Po wykładzie słuchacze mieli okazję do zakupu jednej z kilku książek profesora oraz otrzymania dedykacji.
Dziękujemy profesorowi za interesujący wykład z wielką dawką inteligentnego humoru oraz za przyjęcie zaproszenia i odwiedzenie naszej Gminy.

 • Profesor Jerzy Bralczyk
 • Profesor Bralczyk i profesor Sudoł
 • Profesor Bralczyk i profesor Sudoł
 • Profesor Bralczyk i profesor Sudoł
 • Profesor Bralczyk i profesor Sudoł
 • Profesor Bralczyk podpisujący książki

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników

W wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.
Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.
Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/XA) i opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Program obowiązuje od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Pomoc udzielana jest na wniosek poszkodowanego rolnika zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionym programie w formie:

 • umorzenia w części lub w całości bieżących składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął - obejmuje składki począwszy od IV kwartału 2019 r.
 • odroczenia terminu płatności składek,
 • rozłożenia należności z tytułu składek na dogodne raty,
 • zmiany dotychczasowych warunków spłaty należności z tytułu zadłużenia.

Wnioski poszkodowanych rolników umotywowane poniesionymi stratami spowodowanymi w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź załatwiane są w trybie uproszczonym (bez konieczności przeprowadzania własnego postępowania wyjaśniającego w trakcie wizytacji gospodarstwa), gdy szkody potwierdzone protokołem odpowiedniej komisji powołanej przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat, spowodowały obniżenie dochodu powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
W przypadku, gdy szkody z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi spowodowały obniżenie dochodu do 30% pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Zainteresowanym innymi formami rządowej pomocy dla rolników polecamy komunikaty na stronie MRiRW.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Trwa sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

Trwa sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka.
Link do transmisji na żywo poniżej:
https://www.youtube.com/chann…/UCu39LCSXMzP3vFnNKzCoFcA/live

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół i placówek oświatowych sukcesów w życiu zawodowym, realizacji zamierzonych celów, a także pomyślności oraz zdrowia zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym.

Dziękujemy za trud i ciężką pracę, jaki wkładacie Państwo każdego dnia w naukę, wychowanie dzieci, a także w przygotowanie ich do dalszych etapów edukacji i życia codziennego. Życzymy Wam, żeby wszelkie sukcesy i osiągnięcia Waszych uczniów wywoływały uśmiech na twarzach i dodawały energii do dalszej pracy.

 

Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu w miejscowości Brzoza

Szanowni Państwo,
Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że w dniu 8-9 października 2019 roku w miejscowości Brzoza przy ul. Ciechocińskiej nastąpi kierowanie ruchem w związku z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu.
Prace będą prowadzone pod stałym nadzorem pracowników Nadleśnictwa Gniewkowo.

Uwaga!!! Przerwy w dostawie energii elektrycznej

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani:
16.10.2019 r. w godz. 10.00-14.00:
Stacja Wielka Nieszawka 1 ul. Toruńska 45, ul. Lipowa firma DEUS.

Uwaga!!! Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani:
07.10.2019
w godzinach: 10.00-15.00: Stacja Wielka Nieszawka 8, Wielka Nieszawka ulice: Złota, Wierzbowa, Zielona, Lipowa.
w godzinach:
07.00-10.00: Stacja Mała Nieszawka 17,18,11,12,36, Hering.
08.10.2019
w godzinach: 07.00-15.00: Stacja Brzoza 1, Brzoza ulice: Wędkarska, Łódzka, Ciechocińska, Krótka.
09.10.2019
w godzinach: 07.00-15.00: Stacja Brzoza 1, Brzoza ulice: Wędkarska, Łódzka, Ciechocińska, Krótka.

Spotkanie Biznesowe w Gminnym Centrum Kultury

ZAPROSZENIE

  Wójt Gminy Wielka Nieszawka

serdecznie zaprasza

          wszystkich przedsiębiorców z Gminy Wielka Nieszawka

      na „spotkanie biznesowe”,

które odbędzie się  w dniu 14.10.2019 r. o godz. 18:00

   w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1

Zaproszeni goście z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Joanna Gasek – Kierownik Oddziału Toruń PSSE

oraz Agata Ignasiak – Menadżer Projektu,

przedstawią prezentację:

„Polska Strefa Inwestycji – zwolnienie z podatku dochodowego”

 

Kolejni goście z Banku Gospodarstwa Krajowego:

Rafał Sękowski Kierownik Biura Regionalnego BGK

oraz Joanna Nowak specjalista ds. Projektów Rozwojowych BGK

przedstawią prezentację:

„Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze – wsparcie dla firm”

 

Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 11.10.2019r. pod nr tel. 56 678-12-12,

wew. 26

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie Szosowym o Puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 28.09.2019 r. na terenie Gminy Wielka Nieszawka odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie Szosowym o Puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka, pod patronatem wybitnego polskiego kolarza Michała Gołasia.
To kolejna impreza sportowa, która pojawiła się w tegorocznym kalendarzu wydarzeń gminy. Poza oczywistym wyłonieniem zwycięzców w Mistrzostwach, wydarzenie miało na celu popularyzację kolarstwa na terenie Gminy Wielka Nieszawka, a także powiatu toruńskiego. Start i meta wyścigu umieszczone zostały przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Jedna runda gminnymi i wojewódzkimi ulicami liczyła 6,7 km. Wyścigi rozegrano w czterech kategoriach, a na podium stanęli następujący zawodnicy:
Kategoria Żakini (3 rundy, 20,1 km): I m-ce: Kozłowska Otylia - UKS CYKLIŚCI RYPIN, II m-ce: Dębicka Daria - ALKS STAL GRUDZIĄDZ LUKS „GRODNO” NOWOGRÓD, III m-ce: Konczalska Natalia - UKS KOMETA OBROWO COPERNICUS TORUŃ.
Kategoria Żak (4 rundy, 26,8 km): I m-ce: Kasprowicz Aleksander - ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" GMINA GRUDZIĄDZ, II m-ce: Ciborowski Nataniel - KS OLENDER SPORT WLK. NIESZAWKA – SEKCJA KOLARSKA „ISKRA”, III m-ce: Korniak Wiktor - UKS COPERNICUS TORUŃ.
Kategoria Młodziczka (3 rundy, 20,1 km): I m-ce: Rzeszot Jagoda - UKS CYKLIŚCI RYPIN, II m-ce: Głowacka Natalia - ALKS STAL GRUDZIĄDZ LUKS „GRODNO” NOWOGRÓD, III m-ce: Rabażyńska Eliza - ALKS STAL GRUDZIĄDZ LUKS „GRODNO” NOWOGRÓD.
Kategoria Młodzik (6 rund, 40,2 km): I m-ce: Fosiński Jakub - UKS CYKLIŚCI RYPIN, II m-ce: Błażejewski Tomasz - UKS KOMETA OBROWO COPERNICUS TORUŃ, III m-ce: Kurek Wiktor - ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS „ORION” GMINA GRUDZIĄDZ.
Wyścigi przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami UCI i PZKol. Słowa uznania za profesjonalne przygotowanie wyścigu należą się panu Dariuszowi Olewińskiemu i panu Arkadiuszowi Talarkowi z Klubu Sportowego Olender Sport, którzy m.in. prowadzą sekcję kolarską „Iskra” oraz panom: Wojciechowi Gołasiowi za przygotowanie trasy i Łukaszowi Ochockiemu – trenerowi „Iskry”. Wyścig odwiedził także młody talent kolarski, świetnie zapowiadający się Karol Wawrzyniak mieszkaniec gminy – CCC Development Team, 3-krotny mistrz Polski w kategorii junior młodszy, a także zwycięzca w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski. W organizacji wyścigu brał także udział Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce.
Miniony wyścig kolarski to kolejna impreza sportowa, która poza profesjonalnym współzawodnictwem, charakteryzowała się także rodzinną atmosferą stworzoną przez rodziny zawodników, które zaangażowały się w przygotowanie smakowitych ciast i miejsca relaksu. O uzupełnienie spalonych kalorii zadbały także niezastąpione panie kucharki ze Szkoły Podstawowej w Cierpicach, które przygotowały dla wszystkich pożywną grochówkę. Startujących dobrym słowem do boju zagrzewali także Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka - Arkadiusz Wyrzykowski oraz radny Gminy - Rafał Szulc.

 • start grupy żakini i młodziczki
 • start grupy żakini i młodziczki
 • start grupy żakini i młodziczki
 • wójt, przedowdniczący rady Gminy Wielka Nieszawka
 • kolarze w trakcie wyścigu
 • kolarze w trakcie wyścigu
 • kolarze w trakcie wyścigu
 • kolarze w trakcie wyścigu
 • kolarze w trakcie wyścigu
 • kolarze w trakcie wyścigu
 • kolarze w trakcie wyścigu
 • kolarze w trakcie wyścigu
 • kolarze w trakcie wyścigu
 • Karol Wawrzyniak
 • Nagrodzeni w kategorii żakini
 • Nagrodzeni w kategorii żak
 • nagrodzeni w kategorii młodziczki
 • nagrodzeni w kategorii młodzików

Dyżur ekspercki pracownika ZUS

Oddział  ZUS w Toruniu zaprasza  do skorzystania z porad ekspertów Zakładu podczas dyżuru telefonicznego nt. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Podczas dyżuru  będzie można zasięgnąć informacji m.in w zakresie komu przysługuje to świadczenie, jakie należy spełnić warunki oraz jakie należy przedłożyć dokumenty ubiegając się o to świadczenie.

Eksperci dyżurować będą 8 października br. w godz. 11:00 – 13:00, pod nr tel.  56 610 93 12.

Stypendia Wójta Gminy Wielka Nieszawka dla uzdolnionych uczniów rozdane!

W dniu 27 września 2019 r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka, Krzysztof Czarnecki rozdał stypendia o charakterze motywacyjnym uzdolnionym uczniom klas VIII uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie na świadectwie ukończenia VII klasy szkoły podstawowej średniej ocen co najmniej 4,75 i oceny z zachowania co najmniej bardzo dobrej. W roku szkolnym 2019/2020 piętnastu uczniów spełniło te wymogi:
Jan Michałowski, Aleksandra Marciniak, Maksymilian Kubiak, Zuzanna Bogucka,
Maciej Kruczkowski, Lucyna Melerska, Alicja Gmitrzuk, Julia Habrych, Jan Gensikowski, Maciej Piechocki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce oraz:
Szymon Manelski, Aleksandra Talarek, Julia Taruć, Justyna Piecewicz, Ewa Kochanowicz ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.
Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom Wójta Gminy Wielka Nieszawka w roku szkolnym 2019/2020 odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce. W spotkaniu uczestniczyli wójt Krzysztof Czarnecki, stypendyści oraz ich rodzice. Pan wójt pogratulował stypendystom sukcesów szkolnych i życzył dalszych, równie owocnych osiągnięć w przyszłości. Oprócz listów gratulacyjnych uczniowie otrzymali drobne upominki. Uroczystą atmosferę swoją kunsztowną grą na fortepianie uświetnił pan dyrektor GCK Mała Nieszawka dr Jarosław Dąbrowski.
Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym w kwocie 100 zł miesięcznie.

 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Wójt wręczający list gratulacyjny
 • Zdjęcie stypendystów z wójtem i rodzicami

Uwaga silny wiatr!!!

Ostrzeżenie meteorologiczne.
Nr 69/09/2019
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.09.2019 r. do godz. 23:00 dnia 30.09.2019 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW.

Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

W związku z rezygnacją jednego mieszkańca sołectwa Mała Nieszawka z udzielonej dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, informujemy, iż kolejny Wnioskodawca z listy rezerwowej w sołectwie Mała Nieszawka tj. numer 114, przechodzi na listę podstawową do otrzymania dotacji.

W związku z rezygnacją jednego mieszkańca sołectwa Brzoza z udzielonej dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, informujemy, iż kolejny Wnioskodawca z listy rezerwowej w sołectwie Wielka Nieszawka tj. numer 123, przechodzi na listę podstawową do otrzymania dotacji.
Serdecznie gratulujemy.

Uwaga wyścig kolarski - utrudnienia w ruchu

Uwaga utrudnienia w ruchu!
Uprzejmie informujemy że w najbliższą sobotę 28.09.2019 na terenie naszej gminy odbędzie się wyścig kolarski szlakiem Ligi UKS. W związku z tym w godz 11.00-15.00 nastąpią utrudnienia w ruchu. Na trasie wyścigu poruszamy się tylko w jednym kierunku tj. ul. Szkolna do Zielonej do Toruńskiej do Ogrodowej do Kolejowej i do Szkolnej.
Prosimy o wyrozumiałość, respektowanie poleceń wolontariuszy i zachowanie szczególnej ostrożności.

Stop grypie

  Stop grypie
     Zapraszamy!!!
Mieszkańców Sołectwa Cierpice na bezpłatne szczepienia przeciw grypie.
Szczepienia odbędą się w Gminnym Ośrodku Zdrowia.
Zapisy i informacje u pana Sołtysa,
Tel 660 954 621
Tel 607 271 858
Dokładny termin szczepień podamy w późniejszym terminie.
Zapraszamy

Trwa sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

Trwa sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka.
Link do transmisji na żywo poniżej:
https://www.youtube.com/chann…/UCu39LCSXMzP3vFnNKzCoFcA/live

UWAGA!!! DRODZY MIESZKAŃCY!!! AKTUALIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA STRONĄ WWW

UWAGA!!! DRODZY MIESZKAŃCY!!!
W ZWIĄZKU Z AKTUALIZACJĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA STRONĄ WWW.WIELKANIESZAWKA.PL,

STRONA BĘDZIE NIECZYNNA 24.09.2019 r. W GODZINACH 8.00-10.00.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Głosowanie mieszkańców na projekty do budżetu obywatelskiego 2020

Szanowni mieszkańcy przypominamy o głosowaniu na projekty do budżetu obywatelskiego 2020.

Swoje głosy możecie oddawać w formie tradycyjnej we wskazanych poniżej miejscach oraz za pośrednictwem internetu:

https://www.wielkanieszawka.pl/172,glosowanie-przez-internet

Wykaz lokalizacji punktów głosowania w budżecie obywatelskim 2020 w Gminie Wielka Nieszawka:

1. Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

2. Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1, 87-103 Mała Nieszawka,

3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, ul. Szkolna 8, 87-165 Cierpice

4. Pani Jadwiga Szczygielska, Leśna 7/2, 87-103 Brzoza

Głosowanie mieszkańców na projekty od 23.09.2019 r. do 11.10.2019 r.

Wykaz lokalizacji punktów głosowania w budżecie obywatelskim 2020 w Gminie Wielka Nieszawka

Wykaz lokalizacji punktów głosowania w budżecie obywatelskim 2020 w Gminie Wielka Nieszawka

1. Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

2. Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1, 87-103 Mała Nieszawka,

3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, ul. Szkolna 8, 87-165 Cierpice

4. Pani Jadwiga Szczygielska, Leśna 7/2, 87-103 Brzoza

Głosowanie mieszkańców na projekty od 23.09.2019 r. do 11.10.2019 r.

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani:
23.09.2019 r. w godzinach: 08.00-12.30:
Stacja Mała Nieszawka
8, 9,10,,11,12,13,14,17,18,24,27,30,32, Herring , AGRO-PRODUKT

III Bieg Wałem Wiślanym

15.09.2019r. W słoneczne niedzielne przedpołudnie biegacze z całej Polski przybyli na III Bieg Wałem Wiślanym o puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka. Jak zapewniał wójt Krzysztof Czarnecki, w wielu poprzednich wypowiedziach, łatwo nie oddaje pucharu i biegacze musieli mocno postarać się na biegowej trasie, która w tym roku nie należała do najłatwiejszych. Na trudność tegorocznej trasy wpływał silny wiatr oraz sporo delikatnych podbiegów.

Jak w poprzednich edycjach zaczęliśmy biegami dla najmłodszych amatorów tego sportu. Najmłodszych na 500-metrowej trasie wspierali rodzice, którzy wystartowali ze swoimi pociechami. Na starcie trasy o długości 1 km stanęli już bardziej wprawieni nastoletni biegacze, którzy popędzili ile sił w nogach.

Po biegach dzieci, przyszła kolej na dystanse 5 i 10 km. Mocni zawodnicy, czołówka lokalnych biegaczy, pokazała na co ich stać. Pomimo silnego wiatru wiele osób wybiegało swoje „życiówki”. Walka trwała do ostatnich metrów, co spodobało się kibicom.

Profesjonalne przygotowanie imprezy przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olender Sport”, CSiR Olender, Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce oraz GCK w Małej Nieszawce, wpłynęło na wysoką jakość wydarzenia.

Po ceremonii wręczenia pucharów dla najlepszych biegaczy, odbył się pokaz fireshow uczestnika programu „Mam Talent”, Adriana Grabskiego. Dzięki naszym sponsorom, rozdaliśmy atrakcyjne konkursowe nagrody wśród wszystkich uczestników biegu. Każdy mógł poczuć się zwycięzcą. Po wydarzeniach biegowych przenieśliśmy się na profesjonalny ring, gdzie poprzedniego wieczora odbywały się walki Nieszawskiej Nocy Wojowników, by oglądać turniej młodych wojowników w kickboxingu w formule Low-Kick.

Dziękujemy wszystkim biegaczom, ich najbliższym i pozostałym kibicom za tak liczne przybycie na tegoroczną edycję biegu. Ten bieg jest dla Was i dzięki Wam, posiada on niesamowitą rodzinną atmosferę i jest świętem sportu. Wasze uśmiechy i krople potu na trasie dodają nam skrzydeł i powodują, że już dziś planujemy kolejną edycję.

Dziękujemy także wszystkim organizatorom, wolontariuszom i każdej osobie, którzy przyczynili się swoją pomocą do organizacji biegu i do czuwania nad jego przebiegiem. Przy biegu pracowało bardzo wiele osób i doceniamy każdy, nawet najmniejszy wkład. Jesteśmy jedną społecznością, i dopiero razem jesteśmy silniejsi, co pokazują takie wydarzenia, jak te sportowe w miniony weekend. Wierzymy i ufamy, że zasady fair play i wzajemny szacunek, jakie panowały podczas tego sportowego weekendu zaprocentują i przełożą się na dalszą codzienną współpracę.

Wielkie słowa uznania i podziękowania należą się także wszystkim sponsorom i partnerom medialnym, którzy wsparli nasze wydarzenia. Cieszymy się, że dzięki Waszemu wsparciu możemy razem z Wami rozwijać nasze imprezy sportowe.

 • Biegacze i kibice
 • Bieg dzieci
 • Bieg dzieci
 • Widzowie i biegacze
 • Biegacze i kibice
 • Najlepsze kobiety biegu na 5 km
 • Kibice i biegacze
 • Biegacze z rodziną
 • Puchary dla zawodników
 • Najlepsi w biegu na 1 km
 • Fireshow
 • Najlepsi w biegu na 10 km
 • Losowanie nagród wśród uczestników
 • Najlepsi w biegu na 500 metrów
 • Wspólne ognisko wolontariuszy
 • Fireshow
 • Losowanie nagród dla dzieci
 • Turniej kickboxingu Młodych Wojowników
 • Turniej kickboxingu Młodych Wojowników
 • Turniej kickboxingu Młodych Wojowników

Nieszawska Noc Wojowników

Za nami emocjonujący sportowy weekend w Wielkiej Nieszawce!!!

Szaleństwo sportowe zawładnęło naszą okolicą!!!

14.09.2019 r. w sobotni wieczór mieliśmy okazję zobaczyć w akcji jednych z najlepszych wojowników sztuk walki. Impreza odbyła się pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu i Wójta Gminy Wielka Nieszawka, który osobiście wręczał puchary oraz gratulował walczącym. Widzowie zobaczyli dziesięć walk w formule K-1 (walki oparte na zasadach z kickboxingu, które urozmaicają techniki z innych stylów sztuk walki) i Low-Kick (kontaktowa odmiana kickboxingu, w której dopuszczone są niskie kopnięcia wymierzone w udo lub łydkę przeciwnika). Zaprezentowało się kilka kategorii wagowych, co dało wielką różnorodność widowiska. Podczas walki otwierającej wieczór w dwóch przeciwległych narożnikach, stanęły do walki dwie panie. Filigranowe wojowniczki, przez ich hart ducha, zapał do walki i sportowy błysku w oku, udowodniły, że ich ręce i nogi to potężna broń. Podczas walk mieliśmy kilka nokautów. Szala zwycięstwa przechylała się często z jednego narożnika w drugi i wtedy to sędziowie musieli rozstrzygać o wynikach starcia. Na koniec wszystkich walk wybrano także zawodnika wieczoru, który odebrał specjalny puchar z rąk Prezesa CSiR Olender. Został nim Paweł Rybicki.

Profesjonalnie przygotowana przez pana Adriana Tabora oraz CSiR Olender gala przyciągnęła rzeszę kibiców, którzy po brzegi wypełnili salę restauracyjną i taras hotelu. Gorący i głośny doping kibiców zagrzewał zawodników do walki i dodawał sił w końcówkach rund. Gardła rozgrzane do czerwoności skandowały imiona zawodników, którzy zapewnili nam emocjonujące widowisko.

Dziękujemy kibicom za wspaniałą oprawę podczas walk oraz organizatorom i wszystkim osobom wspierającym wydarzenie za dopięcie wszystkich szczegółów, dzięki którym oglądaliśmy widowisko sportowe na bardzo wysokim poziomie.

 • Prezentacja zawodników
 • Przemówienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka
 • Walka kobiet
 • Nagrodzenie walczących kobiet
 • Zdjęcie nagrodzonych juniorów
 • Walka juniorów
 • Zdjęcie nagrodzonych juniorów
 • Jedna z walk wieczoru
 • Jedna z walk wieczoru
 • Jedna z walk wieczoru
 • Jedna z walk wieczoru
 • Ring girls
 • Grupowe zdjęcie zawodników z trenerami i wójtem
 • Zdjęcie grupowe po walkach
 • Zawodnicy KSM Team
 • Jedna z walk wieczoru
 • Zdjęcie grupowe po walkach

Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Konwent Wójtów Województwa Kujawsko – Pomorskiego

12.09.2019 r. w CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce odbyło się XXIX posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Podczas posiedzenia wójtowie podjęli szereg najważniejszych bieżących tematów dotyczących samorządów. Wójt Krzysztof Czarnecki, jako gospodarz tej edycji posiedzenia przedstawił prezentację podkreślającą walory Gminy Wielka Nieszawka.

Na początku posiedzenia zgromadzeni podjęli temat wymogów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczących wyrażenia zgody na przeznaczenie rolnych gruntów chronionych na cele nierolnicze. Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pan Zygmunt Borkowski, przedstawił temat i bieżące informacje dotyczące I i II naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych.  

Kolejnymi ważnymi punktami posiedzenia były tematy, szacowania strat po tegorocznej suszy oraz finansowe aspekty podwyżek płac w oświacie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przybliżył tematy związane z pożyczkami na gospodarkę wodno-ściekową oraz program „Czyste Powietrze”.

Rządzący zajęli się także bieżącymi informacjami z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz wspólnie z wiceprezesem i dyrektor Municipium S.A., bardzo istotny temat dla urzędów, a mianowicie „Jak efektywnie realizować obowiązek podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych?”.

Owocne obrady przyniosły wiele pytań, konstruktywnych odpowiedzi oraz wniosków dotyczących pracy i funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, a także aktualnych problemów, z jakimi borykają się gminy.

 • Prezentacja Wójta Gminy Wielka Nieszawka
 • Zgromadzeni goscie
 • Zgromadzeni goście
 • Konwent wójtów reklama
 • konwent wójtów reklama
 • prezentacja dotycząca gruntów rolnych
 • prezentacja dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
 • czyste powietrze prezentacja
 • prezentacja prezesa Municipium S.A.
 • przewodniczący konwentu
 • Przemówienie Wójta Krzysztofa Czarneckiego

Dożynki Gminne 2019

Dożynki Gminy Wielka Nieszawka.
Święto plonów w Gminie Wielka Nieszawka za nami. Przedstawiamy Wam fotorelację z tego wydarzenia.
Sobota postraszyła nas deszczem, jednak pozytywna energia mieszkańców i naszej Gminy przegoniła deszczowe niedzielne chmury i z uśmiechami na ustach mogliśmy świętować symboliczne zakończenie lata i zakończenie prac żniwnych.
Tegoroczne dożynki to szczególne wydarzenie, które odbyło się w naszej Gminie po kilkunastu latach, ponieważ do tej pory były to festyny, bez obrzędów dożynkowych. Dzięki staraniom nowego wójta, Krzysztofa Czarneckiego, to ważne święto dla całej społeczności wróciło do kalendarza gminnego.
Od tradycyjnego korowodu dożynkowego, przez mszę św., podczas której podziękowaliśmy za zbiory i wzajemną współpracę w wielu dziedzinach życia oraz poprosiliśmy, aby ta współpraca w naszej społeczności wydawała owocne plony w przyszłości. By dalej nacieszyć oko licznymi występami artystycznymi, a w międzyczasie rozpieścić nasze zmysły smaku potrawami przygotowanymi przez wystawców, wśród których m.in. swoje wyroby prezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Brzozy. Rodzinną atmosferę dożynek umilały występy artystyczne i muzyczne dzieci ze studia Sara Pach & Szulc - Studio Artystyczne oraz niepowtarzalny i wyjątkowy śpiew Sary Pach. Z drugiej strony dobiegały nas melodie piły mechanicznej, rzeźbiarza Rzeźbienie Piłą ANDRE, który wykonał na oczach widzów kunsztowną rzeźbę orła w drewnie.

Doceniając wkład, zaangażowanie, udział, a także występy artystyczne wszystkich zespołów i osób, pragniemy podkreślić ich obecność w tym wydarzeniu, co czynimy poniżej.
Swoim talentem artystycznym, jak i specjałami kulinarnymi i nie tylko zaszczycili nas:
Muzyczna Grupa Gama, grupa wokalna Puls, Martyna Barczak, Magdalena Sobecka oraz Dominika Wyborska. Wszyscy artyści zapewnili niezapomniane wrażenia. Oprócz artystów z GCK swoim występem oczarowały nas dzieci z Przedszkola w Małej Nieszawce.
Stowarzyszenie Wspólne Gniazdo, które przygotowało przepyszną grochówkę.
Zespół Wspomnienie i Pan Ewaryst Gajek.
Harcerze z terenu Gminy Wielka Nieszawka.
Firmie Herring z degustacją wyśmienitych śledzi.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, przyjaciołom, partnerom, a także pracownikom jednostek podległych Urzędowi Gminy Wielka Nieszawka oraz urzędnikom, radnym na czele z panem przewodniczącym Arkadiuszem Wyrzykowskim i sołtysom. Wszyscy włożyliście całe swoje serce w przygotowanie tego wydarzenia. Doceniamy każdą najmniejszą cegiełkę.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, odpocząć w strefie chillout przygotowanej przez nasze CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce, ulepić własny piernik razem z naszymi przyjaciółmi z Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła czy wymalować na swojej twarzy maskę superbohatera.
Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i udział w zabawie dożynkowej, która nie odbyłaby się bez wielkiego zaangażowania i pomocy ze strony mieszkańców gminy, którzy pracowali przy jej organizacji od rana do wieczora przez kilka dni. Wielkie słowa uznania należą się także panu dyrektorowi GCK Mała Nieszawka, Jarosławowi Dąbrowskiemu, który czuwał nad przygotowaniem programu imprezy i przebiegiem wydarzenia.
Dziękujemy i zapraszamy za rok.

 • Dożynki korowód dożynkowy
 • Dożynki korowód dożynkowy
 • Wieniec dożynkowy
 • Wójt Gminy Wielka Nieszawka i ksiądz parafii w Małej Nieszawce
 • Zdjęcie pamiątkowe po przekazaniu darów
 • rzeźbienie piłą mechaniczną
 • rzeźbienie piłą mechaniczną
 • warsztaty piernikarskie
 • występy artystyczne
 • koło godspodyń wiejskich Brzoza
 • malowanie twarzy
 • rzeźba orła
 • koncert Sary Pach
 • koncert Sary Pach
 • koło gospodyń wiejskich Brzoza

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
NA PODSTAWIE §10 REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020 w GMINIE WIELKA NIESZAWKA, BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO UCHWAŁY NR VII/35/2019 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.
1. Rewitalizacja terenu po żwirowni w Cierpicach (przy ul. Kolejowej) - PRZYJĘTY
2. Rozwój aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce - PRZYJĘTY
3. Boisko Kąkol - ODRZUCONY
Wniosek został odrzucony jako niezgodny z §10 ust.3 pkt.2 Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2020 w Gminie Wielka Nieszawka, będący załącznikiem do Uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2019 r. UZASADNIENIE Przyczyną odrzucenia wniosku jest niezgodność założeń zgłoszonego projektu we wskazanej lokalizacji z postanowieniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który nie dopuszcza budowy obiektów sportowych jakim jest boisko.
4. Tablica informacyjna – historia zapomnianego cmentarza ewangelickiego - PRZYJĘTY
5. Tablica informacyjna – historia Brzozy - PRZYJĘTY
6. Uczenie z pasją – koło wiedzy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce - PRZYJĘTY
7. Zaopatrzenie terenu przed Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ławki dla uczniów oraz kosze na odpady - PRZYJĘTY
8. Doposażenie „Zielonej klasy” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ławki i tablicę edukacyjną - PRZYJĘTY
9. Symbole „Herbu Gminy Wielka Nieszawka” - PRZYJĘTY
10. Koncert muzyki religijnej - PRZYJĘTY
11. Promocja potraw kuchni regionalnej - PRZYJĘTY
12. Profilaktyczne badania onkologiczne dla kobiet i mężczyzn w wieku 35-60 lat - PRZYJĘTY

UWAGA!!! Silny deszcz z burzami!!!

UWAGA SILNY DESZCZ Z BURZAMI!!!
Zjawisko: Silny deszcz z burzami
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 9:10 dnia 9.09.2019 r. do godz. 3:00 dnia 10.09.2019 r.
Obszar: Miasto Toruń; powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 45 mm.
W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.
Źródło informacji: KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy
Informacje Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK):
1. W czasie burzy należy:
a) unikać przebywania na otwartej przestrzeni, przebywania pod drzewami, w pobliżu masztów metalowych i innych metalowych konstrukcji lub przedmiotów, linii energetycznych i zbiorników wodnych.
b) kierowcy powinni pozostać wewnątrz samochodów, nie parkować aut pod drzewami oraz pamiętać, że jeśli burzy towarzyszą opady atmosferyczne pogarsza się widoczność i wydłuża droga hamowania.
2. Należy zabezpieczyć ruchome przedmioty, szczególnie na balkonach, werandach, miejscach publicznych, ponieważ towarzyszące burzom porywy wiatru mogą je unosić i wyrządzić szkody materialne oraz zagrozić przebywającym w pobliżu ludziom.

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Mała Nieszawka

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM SOŁECTWA MAŁA NIESZAWKA

Serdecznie zapraszam mieszkańców SOŁECTWA MAŁA NIESZAWKA na zebranie wiejskie

(zgodnie z par.11 Statutu Sołectwa Mała Nieszawka), które odbędzie się 26 września 2019r. (czwartek) o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1.

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2020r.
Każdy z mieszkańców Sołectwa ma prawo zgłosić propozycję do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego
w kwocie do 59 229,80 zł. Propozycja musi być zgodna ze strategią i zadaniami własnymi Gminy Wielka Nieszawka.

Dziękuję i pozdrawiam
- Brygida Czapiewska (Sołtys Sołectwa Mała Nieszawka).

Cieszymy się z sukcesów sportowych mieszkańców naszej gminy!!!

Jesteśmy dumni, że mamy tak zdolną młodzież, której ciężka praca włożona na treningach przekłada się na wyniki podczas zawodów.
Podczas wtorkowego poranka 03.09.2019 r. mieliśmy okazję gościć sympatycznego Macieja Fąka, utytułowanego zawodnika w kolarstwie torowym. Nasz kolarz zdobywa zaszczytne miejsca na podiach wielu zawodów na arenie krajowej, m.in. I miejsce w Finale A Kolarstwa Torowego Pruszków 2018; III miejsce w Pucharze Polski Juniorów Młodszych w Sprincie Pruszków 2018; brązowy medal w sprincie drużynowym podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski Pruszków 2019.
W czasie wizyty, wójt Gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki, przekazał na ręce młodego Macieja Fąka, Dyplom za wybitne osiągnięcia sportowe oraz symboliczny upominek z wyrazami uznania. Gratulacje przekazał także przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka Arkadiusz Wyrzykowski.
Wszyscy trzymamy kciuki za dalszy rozwój młodego sportowca, życzymy wytrwałości, silnej woli i rzetelnego podejścia do dalszych treningów, jak i nauki w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie. Powodzenia Maciej!!!

 • Gratulacje od Wójta Gminy Wielka Nieszawka
 • Gratulacje od Wójta Gminy Wielka Nieszawka
 • Gratulacje od Wójta Gminy Wielka Nieszawka

By poznać naszą historię i naturę przyjechał do nas z daleka rowerem

Lubimy takie niespodzianki i takie odwiedziny!!!
W środę 04.09.2019 r. w naszym Urzędzie pojawił się niespodziewany, ale jakże sympatyczny gość.
Wizytę rowerową złożył nam Pan Julian, 74-letni kolarz, pasjonat aktywnej turystyki rowerowej i sportu oraz miłośnik naszej ojczyzny i odkrywania lokalnych tradycji i ciekawostek regionalnych.
Pan Julian przemierza rowerem przez Polskę i oczywiście poza zwiedzaniem, odwiedza urzędy gmin, które są na trasie jego podróży.
Początkowo odwiedził urzędy w Województwie Mazowieckim. Po tym wyczynie za namową syna, narodził się pomysł, żeby podobną podróż odbyć przez Polskę. Wyzwanie ogromne, ale lubimy i wspieramy takie inicjatywy. Po interesującej rozmowie z Panem Julianem i wymianie sportowych doświadczeń, cieszymy się, że są osoby z taką werwą, które na emeryturze nie siedzą na wygodnej kanapie przed telewizorem i które zawstydzają młodzież swoją formą. Sport to zdrowie i tego dowodem jest Pan Julian.
Panie Julianie, dziękujemy za wizytę, życzymy dalszych sportowych pomysłów, życzymy dużo zdrowia i do zobaczenia na trasie. Zapraszamy do nas z ponowną wizytą. Pozdrawiamy!!!

 • Pan Julian i Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Brzoza

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Brzoza

z w o ł u j ę 

Zebranie Wiejskie w Brzozie

NA DZIEŃ - 25.09.2019

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ - O GODZ. 16.30

MIEJSCE ZEBRANIA - SALKA PARAFIALNA PRZY KOŚCIELE W CZERNIEWICACH UL. WŁOCŁAWSKA 256.

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku. Każdy z mieszkańców Sołectwa ma prawo zgłosić projekt do realizacji w ramach Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 21 441,19 zł oraz mieszczącego się w zadaniach własnych Gminy Wielka Nieszawka.

Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę 01.09.2019 w GCK Mała Nieszawka upamiętniliśmy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar i bohaterów walczących za wolność ojczyzny.
Podczas obchodów w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, wykład o agresji Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku, wygłosił prof. dr hab. Adam Sudoł z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, założyciel, Dyrektor i Honorowy Kustosz Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Dziekan Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Ambasador Kultury Włoskiej. Profesor przywiózł także ze sobą oryginalne mundury żołnierzy polskich walczących w II wojnie światowej. Dzięki profesorowi mieliśmy także okazję zobaczyć i dotknąć fragmentu poszycia niemieckiego samolotu Dornier Do 17.
Po wykładzie profesora, odbył się koncert "Tobie Polsko" w wykonaniu Chóru Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierownictwem dyrygent Iwony Wiśniewskiej Salamon. Chór zaprezentował nam podniosłe pieśni, utwory śpiewane przez żołnierzy i ludność podczas czasów wojny oraz modlitwy. Elegancja, profesjonalizm i szacunek z jakim wykonywane były utwory, pozwalały oddać się chwilom refleksji. Partie solowe wprowadzały w stan kontemplacji oraz przemyśleń nad minionymi i współczesnymi czasami.

 • mundur
 • wykład profesora
 • poszycie dorniera
 • występ chóru
 • występ chóru
 • wójt i dyrygentka
 • cała sala tańcząca w rytm muzyki
 • występ chóru
 • podziękowania dla chóru i profesora
 • podziękowania dla chóru i profesora
 • mundury
 • mundury

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Cierpice

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Cierpice
z w o ł u j ę
Zebranie Wiejskie w Cierpicach
NA DZIEŃ - 20.09.2019
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ - O GODZ. 18.00
MIEJSCE ZEBRANIA - SZKOŁA PODSTAWOWA W CIERPICACH (SALA GIMNASTYCZNA)
Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.
Każdy z mieszkańców Sołectwa ma prawo zgłosić projekt do realizacji w ramach Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 59.229,80zł, oraz mieszczącego się w zadaniach własnych Gminy Wielka Nieszawka.

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Wielka Nieszawka

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Wielka Nieszawka
z w o ł u j ę
Zebranie Wiejskie w Wielkiej Nieszawce
NA DZIEŃ - 17.09.2019
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00
MIEJSCE ZEBRANIA: „OLENDER”
Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.
Każdy z mieszkańców Sołectwa ma prawo zgłosić projekt do realizacji w ramach Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 59.229,80zł, oraz mieszczącego się w zadaniach własnych Gminy Wielka Nieszawka.

1 września 1939

W tej jakże podniosłej chwili, w dniu 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, pragniemy uczcić pamięć wszystkich ofiar poległych w tym katastrofalnym czasie, dla nas Polaków i dla całego świata. 

Pamiętamy o wszystkich bohaterskich czynach i każdej kropli krwi przelanej za nasz kraj. Dziękujemy za walkę jaką toczyliście i za to, że nasze pokolenie może dzięki Waszym trudom cieszyć się wolnością. 

Na zawsze będziecie w naszych sercach, a minione okrutne wydarzenia niech będą przestrogą dla całego świata.

Pamiętamy!!!

 • flaga Polski

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

UWAGA!!! INFORMACJA
Wójta Gminy Wielka Nieszawka

W związku z awarią oczyszczalni ścieków w Warszawie
i przemieszczającą się falą skażonej wody wzdłuż rzeki Wisła, informuję mieszkańców gminy, że nie stanowi to żadnego zagrożenia dla Państwa życia i zdrowia.
Woda, która dostarczana jest do Państwa gospodarstw, nie pochodzi z ujęć rzeki Wisła, a ze studni głębinowych zlokalizowanych na terenie gminy.
Niemniej jednak ze względu na własne bezpieczeństwo do czasu usunięcia usterki nie należy wchodzić do rzeki, łowić ryb, uprawiać sportów wodnych i używać wody z rzeki do jakichkolwiek celów.

III Bieg Wałem Wiślanym

UWAGA BIEGACZE!!!
Zapisy na III Bieg Wałem Wiślanym trwają do 10 września 2019 r.!!!
Oczywiście możecie zapisać się w biurze zawodów w dniu startu 15.09.2019 r.

UWAGA!!! BURZE Z GRADEM!!!

UWAGA!!! BURZE Z GRADEM!!!
Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: Dotyczy powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.
Ważność: Od godz. 14:00 dnia 28.08.2019 r. do godz. 24:00 dnia 28.08.2019 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami od 30 mm do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Możliwe porywy 100 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni; ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 93.

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani:
02.09.2019 r. w godzinach: 08.00 -18.00 Stacja Mała Nieszawka 21 PROMET OBCA, Mała Nieszawka 35 ul. Wodociągowa;
04.09.2019 r. w godzinach: 07.30-12.30 Stacja Mała Nieszawka 9 obw. 600;
05.09.2019 r. w godzinach: 07.00-09.00 Stacja Wielka Nieszawka 2 obw. 300 , 400;

III Bieg Wałem Wiślanym

III BIEG WAŁEM WIŚLANYM!!!
Przypominamy, że zapisy trwają do 31.08.2019 r.!!!
Po tym terminie istnieje możliwość zapisania się na bieg tylko w dniu imprezy 15.09.2019 r.
Zapisy oraz informacje w linku poniżej:
http://www.olender.info/wydarzenia/bieg

 • Plakat

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

GCK Mała Nieszawka zaprasza na obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 • Plakat

Dożynki Gminne 2019

Zapraszamy wszystkich na Dożynki Gminne 2019 Gminy Wielka Nieszawka.

Wydarzenie odbędzie się 08.09.2019 r. na boisku przy Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce. Czeka na Was mnóstwo atrakcji i niespodzianek.
Pełny program wydarzenia znajdziecie na załączonym plakacie.

 • Dożynki plakat

UWAGA!!! UPAŁY!!!

UWAGA!!! UPAŁ!!!
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: Dotyczy powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, Toruń, toruński, Włocławek, włocławski, żniński.
Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.08.2019r. do godz. 18:00 dnia 29.08.2019r.
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 90%
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni; ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 91.

 

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani:
20.08.2019, w godzinach 07.00-09.00 Stacja Wielka Nieszawka 2

Festiwal Wisły 2019 za nami

Festiwal Wisły 2019 już za nami.
14.08 i 15.08 były niesamowitymi dniami spędzonymi z królową polskich rzek - Wisłą. Dziękujemy za odwiedzenie naszego stanowiska wystawienniczego na toruńskim Bulwarze Filadelfijskim, gdzie nasi przyjaciele prezentowali swoje przepyszne wyroby oraz uchylili rąbka tajemnicy warsztatu ceramicznego i piernikarskiego. Na bulwarowym szlaku rozciągał się cudowny mariaż zapachów dwóch tradycji kulinarnych, włoskiej pizzy od Pizzeria - Mamma mia i tradycyjnych naszych, lokalnych pierników od Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła, a to wszystko przy kolorowym akompaniamencie kunsztownie i ręcznie wykonanych wyrobów ceramicznych z pracowni DDDecor z Wielkiej Nieszawki.
W upalne czwartkowe przedpołudnie wprost z serca bulwaru ponad 200 turystów wyruszyło pod czujnym okiem flisaków w rejs drewnianymi łodziami wzdłuż malowniczych nadwiślańskich krajobrazów, do Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce. W trakcie rejsu z powietrza nadleciała specjalna niespodzianka w postaci samolotów i wiatrakowca, naszych przyjaciół z Aeroklub Pomorski.
Na nadbrzeżu w Wielkiej Nieszawce wszyscy przybyli goście zostali tradycyjnie powitani specjalnie wypieczonym na tę okazję, udekorowanym chlebem oraz solą, przez wójta Gminy Wielka Nieszawka, Krzysztofa Czarneckiego. W parku, turyści mogli wziąć udział m.in. w warsztatach wypieku pierników oraz licznych zabawach i animacjach. Dla osób chcących zrelaksować się w trakcie zwiedzania, CSiR Olender przygotował specjalną strefę chillout, a restauracja hotelowa ugościła dzielnych flisaków smacznym żurkiem, który dodał im siły na podróż powrotną.
Cieszymy się i dziękujemy, że nas odwiedziliście. Dziękujemy za możliwość ugoszczenia Was w naszej gminie. Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejną edycję za rok.
Dziękujemy także wszystkim naszym partnerom i przyjaciołom, z którymi przygotowaliśmy nasze stanowisko wystawiennicze oraz festiwal w Wielkiej Nieszawce. Każdy z Was włożył w ten festiwal wiele serca i pracy, za co serdecznie i z całego serca dziękujemy.
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal
 • festiwal

39 rocznica katastrofy kolejowej w podtoruńskiej Brzozie

W dniu 39 rocznicy katastrofy kolejowej w podtoruńskiej Brzozie, łącząc się z rodzinami ofiar, składamy najszczersze kondolencje i wyrazy wsparcia w tak ważnym dniu. Pamiętamy.

W wyniku czołowego zderzenia pociągów osobowych relacji Toruń Główny – Łódź Kaliska z pociągiem towarowym relacji Otłoczyn – Wrocki, zginęło 67 osób.

Była to największa katastrofa w powojennej historii polskiej kolei.

Rajd Rowerowy 3 sołectw

Zapraszamy wszystkich chętnych na V Rajd Rowerowy 3 sołectw terenami Gminy Wielka Nieszawka.

 • Rajd Rowerowy

Przdstawienie "Dzwonnik z Notre Dame" w GCK w Małej Nieszawce

GCK Mała Nieszawka serdecznie zaprasza wszystkie dzieci 14.08.2019 r. (środa) godz. 16.00, na przedstawienie pt.:"Dzwonnik z Notre Dame". Wstęp wolny.

Uczniowie i studenci!!! Potwierdźcie swoje prawo do renty rodzinnej.

Studencie potwierdź prawo do renty rodzinnej

Uczniowie i studenci, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, aby zawiadomić ZUS o kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu
w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie  nadpłaconego świadczenia
.


Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jednak gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów. Wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego
– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.


Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń, student uczy się to renta wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, w  której dziecko, student się uczy.


Kiedy złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zaraz po letnich wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania

powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz
z zaświadczeniem o dalszej nauce. Do ukończenia przez dziecko 16 roku życia nie trzeba przynosić do ZUS żadnego zaświadczenia ze szkoły.
Bez konieczności potwierdzania nauki, renta rodzinna przysługuje również dzieciom które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. Natomiast studenci termin na dostarczenie dokumentów mają do końca października. Chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej
w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem
o kontynuowaniu nauki.

 

Ważne: Uczeń, który zdał maturę i dostał się na studia do końca września musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie
o byciu studentem.

 

Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Jeżeli szkoła albo uczelnia
w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 3-letni, 2-letni, to
w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

 

Przerwanie nauki oznacza utratę renty rodzinnej

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

 • terminy złożenia wniosków

Petycja dot. redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

Informujemy, że w dniu 08.07.2019 r. do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce wpłynęła petycja złożona przez Szulc-Efekt sp. z o. o. dotycząca redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych w JST, Gminach i Miastach.

Treść petycji w załączniku.

Festiwal Wisły 2019 w Wielkiej Nieszawce!!!

Już 15.08.2019 r. zapraszamy wszystkich do Wielkiej Nieszawki na nadbrzeże wiślane naprzeciwko Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce, gdzie przypłynie flota drewnianych łodzi z turystami w asyście flisaków. Z okazji tego wydarzenia przygotowaliśmy dla Was darmowe wejściówki na rejs 15.08.2019r. Toruń-Wielka Nieszawka-Toruń!!!

Część biletów będziecie mieli okazję zdobyć już w najbliższą sobotę 10.08.2019r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce!!! Wystarczy, że przyjdziecie do nas w godzinach otwarcia urzędu 7.00-14.00.
Kolejną szansą na zdobycie biletów będzie CSiR Olender oraz Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce. Bilety będą czekały na Was w obu tych miejscach w niedzielę 11.08.2019r., w godz. 12.00-14.00.
Największą szansą na zdobycie biletów będzie środa 14.08.2019r.!!! Jeśli odwiedzicie nasze stanowisko wystawiennicze na toruńskim Bulwarze Filadelfijskim, to w godzinach 12.00-15.00, będzie czekało na Was najwięcej biletów!!!
UWAGA!!! BILET MOŻNA OTRZYMAĆ ODPOWIADAJĄC NA PYTANIE Z WIEDZY O WIELKIEJ NIESZAWCE!!! GŁÓWKUJCIE I ZGŁĘBIAJCIE SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT GMINY
UWAGA!!! ILOŚĆ BILETÓW OGRANICZONA. W KAŻDEJ Z LOKALIZACJI OBOWIĄZUJE ZASADA "KTO PIERWSZY TEN LEPSZY". JEŚLI W PIERWSZYCH TRZECH LOKALIZACJACH POZOSTANĄ BILETY, CAŁA ICH PULA ZOSTANIE PRZEKAZANA DO ZDOBYCIA NA BULWARZE FILADELFIJSKIM W ŚRODĘ 14.08.2019!!!

 • plakat
 • program

UWAGA!!! Silny deszcz z burzami!!!

UWAGA!!! Silny deszcz z burzami
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 18:00 dnia 07.08.2019 r. do godz. 8:00 dnia 08.08.2019 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 25 mm do 40 mm, miejscami 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

35-lecie zespołu Wspomnienie

35- lecie zespołu wokalnego „WSPOMNIENIE”

         27 lipca 2019r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 35-lecia zespołu wokalnego "WSPOMNIENIE".

         Zespół powstał w lipcu 1984 roku. Już od 35 lat bierze udział w wielu przeglądach amatorskich zespołów artystycznych i dorobku twórczego seniorów, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W 1985 roku na krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych zespół został nagrodzony w grupie Kół Gospodyń Wiejskich. Swoimi występami uświetnia wiele imprez lokalnych i reprezentuje naszą gminę na terenie naszego województwa.

         Na jubileuszową uroczystość zostali zaproszeni m.in.:Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki , Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka Pan Arkadiusz Wyrzykowski, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Pani Alina Sobecka, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pan Jarosław Dąbrowski, Dyrektor GBP Pani Maria Miłoszewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce Pani Teresa Juda, proboszcz parafii w Małej Nieszawce ks. Marcin Lisiński, sołtys Małej Nieszawki Pani Brygida Czapiewska, przedstawiciele Koła Emerytów z Cierpic, przedstawiciele zespołu   wokalnego   "Podgórski Walczyk" , przedstawiciele zespołu „Melodia”, przedstawiciele zespołu „Leśna Kraina”, przedstawiciele zespołu „Appassionata” oraz byli członkowie zespołu "Wspomnienie". Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki  złożył gratulacje i kwiaty na ręce opiekuna Zespołu Pani Stefanii Dłutowskiej. Zespół otrzymał również voucher z rąk dyrektora Pana Jarosława Dąbrowskiego. GCK na nagranie płyty. Dla jubilatów odbył się pokaz przygotowanej specjalnie na tę uroczystość prezentacji multimedialnej, zawierającej zdjęcia z 35-letniej historii zespołu. Na scenie swój program muzyczny zaprezentowały solistki: Martyna Barczak oraz Dominika Wyborska działające przy GCK w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej. Opowieściom, anegdotom i wzruszeniom nie było końca...

        

 

 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie
 • 35-lecie zespołu Wspomnienie

UWAGA!!! Zmiany otwarcia Urzędu!!!

UWAGA!!! Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Wielka Nieszawka, Sobota 10.08.2019 r. będzie dniem pracującym w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce.
Piątek 16.08.2019 r. wyznacza się dniem wolnym od pracy (nie dotyczy pracowników gminnej oczyszczalni ścieków pełniących dyżur w dniu 16.08.2019 r.)

 • Zarrządzenie

UWAGA!!! Zmiany godzin pracy Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce

Drodzy mieszkańcy. Uprzejmie informujemy o zmianie godzin pracy Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

Nowe godziny poniżej:

Poniedziałek 8:30-20:30
Wtorek 8:30-20:30
Środa 10:00-20:30
Czwartek 8:30-20:30
Piątek 10:00-20:30

Zapraszamy serdecznie!!!

Budżet Sołecki 2020

Szanowni mieszkańcy.

Prosimy mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka o zgłaszanie propozycji do Funduszu Sołeckiego na 2020 r. Propozycje projektów wraz z kosztorysem wykonania inwestycji, prosimy zgłaszać do końca sierpnia 2019 r.

Powyższe informacje prosimy zgłaszać do sołtysów poszczególnych sołectw.

UWAGA!!!Kociaki szukają domu!!!

UWAGA!!!Kociaki szukają domu!!!
Aktualnie poszukujemy domów dla ośmiorga kociąt środowiskowych z terenu naszej gminy. Kocięta są w dobrym stanie zdrowotnym, oswojone.
Osoby zainteresowane adopcją maluchów (lub dorosłych kotów środowiskowych z naszej gminy) prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 56 678 10 93 wew. 27.
Liczymy na Wasze dobre serca. Stwórzmy dla nich ciepły i kochający dom.

Nieszawska Noc Wojowników

Zapraszamy na Nieszawską Noc Wojowników!!!
To emocjonujące wydarzenie odbędzie się 14.09.2019 r. (sobota) o godz. 18.00 w CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce.
13.09.2019 r. (piątek) odbędzie się ważenie zawodników oraz konferencja prasowa.
Na widzów czeka 10 walk w formule K1 i LOW-KICK, w których zmierzą się utalentowani i czołowi zawodnicy z Kujaw i Pomorza z zawodnikami z całej Polski.
Impreza odbędzie się pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu i Wójta Gminy Wielka Nieszawka.
Rezerwacje, cennik oraz szczegóły na stronie:
http://www.olender.info/wydarzenia/gala
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportu i sportów walki!!!

 • plakat
 • plakat

Stypendia Pomostowe dla maturzystów

Stypendia Pomostowe dla maturzystów!!!
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.
„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.

 • stypendia pomostowe
 • logo

UWAGA UPAŁ!!!

UWAGA UPAŁ!!!
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 14:22 dnia 29.07.2019 do godz. 19:00 dnia 30.07.2019
Obszar: miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 20°C.
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani:
31.07.2019
07.00-10.00 Stacja Mała Nieszawka 10, Mała Nieszawka: ulice Topolowa, Toruńska
02.08.2019
07.30-12.30 Stacja Mała Nieszawka 35, Mała Nieszawka: ulice Krańcowa, Bydgoska, Lisia

DLA DZIECI Z GMINY WIELKA NIESZAWKA BEZPŁATNY BASEN

INFORMACJA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA
OD 1 DO 31 SIERPNIA BR. BEZPŁATNE WEJŚCIA NA BASEN W CSiR OLENDER W WIELKIEJ NIESZAWCE
Wójt Gminy Wielka Nieszawka serdecznie zaprasza dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gminy, uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów, do skorzystania z bezpłatnych wejść na basen w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce w miesiącu sierpniu br.
Prawo do bezpłatnego wejścia będzie możliwe po okazaniu legitymacji szkolnej w CSiR OLENDER, przez cały sierpień, 7 dni w tygodniu. Każdemu dziecku przysługują 4 wejścia w trakcie trwania akcji.

 • Basen

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Gminą Wielka Nieszawka w sprawie współpracy przy obsłudze Wnioskodawców Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Urząd Gminy Wielka Nieszawka informuje, iż pracownik Urzędu Gminy jest do dyspozycji Wnioskodawców w każdy piątek od godziny 8:00 do 12:00 – pokój nr 12.

Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z rezygnacją jednego mieszkańca sołectwa Mała Nieszawka z udzielonej dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, informujemy, iż pierwszy Wnioskodawca z listy rezerwowej w sołectwie Mała Nieszawka tj. numer 113, przechodzi na listę podstawową do otrzymania dotacji.
Serdecznie gratulujemy

Obchody Święta Policji

Z okazji obchodów Święta Policji, wójt Gminy Wielka Nieszawka, podziękował naszemu dzielnicowemu, mł.asp. Andrzejowi Michalskiemu za służbę oraz czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem naszej gminy. Przekazał także gratulacje dzielnicowemu oraz przedstawicielom załogi Komisariatu Policji Toruń - Podgórz.

 • podziękowania
 • podziękowania
 • podziękowania

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani:
23.07.2019 r.
10.00 – 14.30 Stacja Mała Nieszawka ul .Kwiatowa, Piaskowa
25.07.2019 r.
08.00 – 15.00 Stacja Mała Nieszawka 8 ul. Toruńska, Sportowa

Projekt "GraduatON"

Międzynarodowa Fundacja "Reaxum" realizuje projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

 • GraduatON

UWAGA!!! INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA NIESZAWKA NIEPLANOWANE AWARYJNE WYŁĄCZENIE PRĄDU

UWAGA!!! INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA NIESZAWKA
NIEPLANOWANE AWARYJNE WYŁĄCZENIE PRĄDU

PRZEWIDYWANY CZAS PRZYWRÓCENIA NAPIĘCIA OK. 14.30

Wakacyjne zajęcia w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce zaprasza na wakacyjne zajęcia dla dzieci.

 • Plakat zajęcia

UWAGA!!! NIEPLANOWANE AWARYJNE WYŁĄCZENIE PRĄDU

UWAGA!!! INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIELKA NIESZAWKA
NIEPLANOWANE AWARYJNE WYŁĄCZENIE PRĄDU
PRZEWIDYWANY CZAS PRZYWRÓCENIA NAPIĘCIA OK. 18.15

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.
Jest to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców, ale również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego grona.
W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy będzie można uzyskać informacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, właściwego ustawodawstwa, w przypadku wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ulg należności z tytułu zaległych składek oraz o rodzajach świadczeń w zależności od formy zatrudnienia/ubezpieczenia. Poruszana będzie także kwestia delegowania pracowników do pracy za granicą i wynikające z tego tytułu obowiązku opłacania składek.
Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy w dniach 23 - 27 września br. do siedziby Oddziału w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33/39 oraz do wymienionych niżej terenowych jednostek organizacyjnych:
- Inspektorat we Włocławku, ul. Płocka 167,
- Inspektorat w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39,
- Inspektorat w Lipnie, ul. Mickiewicza 43,
- Inspektorat w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5,
- Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6a,
Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z indywidualnych porad w ramach dyżurów eksperckich, a także wysłuchać prelekcji nt.
Mała działalność gospodarcza – kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej skorzystać.
Elektronizacja akt pracowniczych – obowiązki i korzyści po stronie pracodawcy.
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywanej przez płatników składek.
Ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek.
ZUS przez internet- usługi dla klientów Zakładu.

 • zus

Wymiana kotłów w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce

09.07.2019 r. Podpisaliśmy umowę na wymianę starych kotłów na nowe kotły gazowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. Trwają prace przygotowawcze do ich wymiany. Ta i inne inicjatywy oraz programy, którymi objęta jest Gmina Wielka Nieszawka, mają na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie ilości emisji spalin z lokalnych gospodarstw.

 • umowa
 • umowa
 • umowa
 • umowa

Program Priorytetowy "CZYSTE POWIETRZE"

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"
Z dumą i radością informujemy, że 10.07.2019 r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka, pan Krzysztof Czarnecki podpisał porozumienie dotyczące współpracy w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Podpisanie porozumienia miało miejsce w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W wydarzeniu uczestniczyli także rządzący Gminami w naszym województwie.
WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji Programu na terenie Gminy w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

 • umowa
 • umowa
 • umowa
 • umowa
 • umowa

XII Zjazd Sołtysów i VI Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich

9.07.2019 r. w CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce odbył się XII Zjazd Sołtysów i VI Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Toruńskiego.

Podczas Zjazdu wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogli zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni.

Była to VIII edycja konkursu. Do udziału w Konkursie mógł zostać zgłoszony sołtys, który obecnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej jedną pełną kadencję.

Laureatką konkursu została Sołtys Złotorii, pani Barbara Kisielewska. Otrzymała ona nagrodę finansową o wartości 1 tys. zł. Drugie miejsce i zarazem wyróżnienie otrzymała Sołtys Małej Nieszawki, pani Brygida Czapiewska, która uplasowała się na drugim miejscu, zaledwie o 0,36 punktu za panią sołtys Złotorii. Kolejne wyróżnienie powędrowało do Sołtys Grabowca, pani Danuty Wojciechowskiej. Osoby wyróżnione w konkursie otrzymały nagrody finansowe o wartości 500 zł każda. Tytuły oraz nagrody wręczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Starosta Toruński Marek Olszewski i Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał na istotę wprowadzania nowych rozwiązań i możliwości dla rolników, dotyczącą rolniczego handlu detalicznego oraz wymienił szereg udogodnień wprowadzonych dla poprawienia jakości funkcjonowania gospodarstw rolniczych.

Podczas Zjazdu wysłuchaliśmy także prezentacji Wójta Gminy Wielka Nieszawka, pana Krzysztofa Czarneckiego, pt.: „Poznaj swój Powiat… Z wizytą w Gminie Wielka Nieszawka”. Zaprezentowały się także Koła Gospodyń Wiejskich, które przybliżyły swoją działalność.

Powiatowa Lekarz Weterynarii przestrzegła przed zagrożeniami i chorobami, jakie mogą występować w gospodarstwa rolnych oraz nakreśliła kierunki postępowania w gospodarstwie rolnym.

Po zakończeniu wystąpień, uczestnicy udali się do ogrodu i restauracji CSiR Olender na część integracyjną w stylu biesiadnym.

 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd
 • zjazd

ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Rok 2018 był przełomowy dla przedsiębiorców. Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększy się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będą musiały przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej.
Nowe zasady wyeliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Warunkiem korzystania z pomocy publicznej jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego) oraz ilościowych (minimalnych kosztów nowej inwestycji).
Więcej na temat pomocy publicznej udzielanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną:
KLIKNIJ TUTAJ
https://www.strefa.gda.pl/pomoc-br-publiczna,24,pl.html

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Oddział w Toruniu
tel. 56 653 00 477
e-mail: j.gasek@strefa.gda.pl, k.adamska@strefa.gda.pl
https://www.strefa.gda.pl/

 • PSSE

Link do sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

Link do transmisji z obrad sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka 02.07.2019

https://www.youtube.com/watch?v=Ytvbyf5iMwc&feature=youtu.be

 • herb

Przetarg na budowę ścieżki rowerowej

Drodzy Mieszkańcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który działa w imieniu Lidera Projektu, czyli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 02.07.2019 r. ogłosił postępowanie przetargowe dla projektu: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”

Termin składania ofert upływa 19.07.2019 r. o godzinie 09:45.

 

Link do ogłoszenia: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=2493&y=2019&status=1

 • Przetarg ścieżka rowerowa

Losowanie wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Drodzy Mieszkańcy,

w dniu 01.07.2019 r. o godzinie 12:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyło się losowanie wniosków  o  udzielenie dotacji celowej  na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Dla Wnioskodawców mieszkających w sołectwach  Brzoza (2 wnioski) oraz Cierpice (4 wnioski), którzy przeszli ocenę formalną,  losowanie  nie odbyło się, ponieważ zmieścili się w puli przewidzianej dla sołectw.

W sołectwie Mała Nieszawka z 9 wniosków spełniających kryteria formalne,  wylosowanych zostało 5 wniosków:

NUMERY WNIOSKÓW WYLOSOWANYCH: 118, 121, 116, 117 oraz 120.

LISTA REZERWOWA:  Kolejno[1] wylosowane numery wniosków:  113, 114, 119, 115

W sołectwie Wielka Nieszawka zostało złożonych najwięcej wniosków ze wszystkich sołectw, więc nadwyżka puli dotacji z sołectw Brzoza i Wielka Nieszawka tj. 4 dotacje zostały  przekazane do  losowania do tego sołectwa.

W sołectwie Wielka Nieszawka z 11 wniosków spełniających kryteria formalne  wylosowanych zostało 9 wniosków:

NUMERY WNIOSKÓW WYLOSOWANYCH: 127, 122, 132, 126, 124, 130, 128, 129 oraz  131

LISTA REZERWOWA: Kolejno[2] wylosowane numery wniosków: 123 i 125.

 

Szczęśliwym wylosowanym mieszkańcom serdecznie gratulujemy i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie będziemy się kontaktować z  Wnioskodawcami, którzy zostali wylosowani.

 

[1] Ustalona kolejność przeniesienia wniosków z listy rezerwowej na  listę podstawową w razie rezygnacji  któregoś z wylosowanych Wnioskodawców.

[2] Jak wyżej

UWAGA UPAŁY!!! JAK JE PRZETRWAĆ???

UWAGA UPAŁY!!! JAK JE PRZETRWAĆ???
Rekomendacje działań RCB związane z występowaniem bardzo wysokiej temperatury powietrza.
https://rcb.gov.pl/…/zagrozenia-poradni…/jak-przetrwac-upal/

 • Jak przetrwać upały

Podziękowania dla proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce, księdza kanonika Zygmunta Kwiatkowskiego

Podczas IX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka złożyliśmy podziękowania na ręce przechodzącego na emeryturę proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce, księdza kanonika Zygmunta Kwiatkowskiego. Podziękowania w imieniu Gminy Wielka Nieszawka przekazał wójt, pan Krzysztof Czarnecki, radni Gminy i przedstawicielki klubu seniora Leśna Kraina.
Pragniemy podziękować za wiele lat posługi kapłańskiej i wyrazić słowa uznania za trud włożony w pracę duszpasterską oraz pracę dla wspólnoty i wszystkich mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. Życzymy uśmiechu na twarzy, zdrowia i światłości umysłu podczas zasłużonej emerytury.

 • Podziękowania
 • podziękowania
 • podziękowania
 • podziękowania
 • podziękowania
 • podziękowania
 • podziękowania
 • Podziękowanie
 • 65301445_390404481601497_291717545998680064_n
 • 65496971_364121284289820_992361195992252416_n
 • 65038868_2391101727881319_3686343474942050304_n
 • Podziękowanie dla proboszcza

Trwa sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

Trwa sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka
link do transmisji:
https://www.youtube.com/watch?v=KGpYLvZdkMs

IV Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Po Ten Kwiat Paproci”

22.06.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się IV Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Po Ten Kwiat Paproci”, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wielka Nieszawka.
Udział w przeglądzie wzięło 18 zespołów z okolicznych powiatów i gmin. Wszystkie zespoły przygotowały bogaty program artystyczny, zawierający kilka utworów muzycznych, wykonywanych na żywo przy muzyce. Przez wesołe, porywające do tańca utwory, powodujące, że nogi same wprawiały się w rytm, aż do utworów bardziej sentymentalnych i romantycznych, które powodowały chwile wspomnień u wszystkich słuchaczy.
Atmosfera przyjacielskiego koncertu roznosiła się w całym budynku szkoły. Na korytarzach, gdzie uczestnicy oraz goście, mogli skosztować swojskiego smalcu i ogórków czy nawet przekąsić smaczny obiad lub po prostu w towarzystwie innych wypić kawę, słychać było gwarne rozmowy i wspomnienia po latach, którym akompaniowała muzyka dobiegająca z sali występów.
Niech żałuje ten, kto tych występów i całego przeglądu nie widział. Seniorzy tryskali energią, radością, uśmiechami i poczuciem humoru. Seniorzy, wiedzą i doświadczeniem, przewyższają młodszych o głowę i co do tego nikt z nas nie powinien mieć wątpliwości. Jednak trzeba podkreślić, że młodsi powinni uczyć się także podejścia do życia od naszych seniorów, ponieważ charyzmą i pogodą ducha wyprzedają współczesną młodzież. Najlepszym przykładem jak powinno wyglądać życie na emeryturze byli wszyscy uczestnicy, ale w szczególności w pamięci zapadała jedna starsza para. Przygotowując się do występu, pani lekko posprzeczała się z panem. On nie wiedział o co pani chodzi i wyszedł. Po chwili wrócił z pieczołowicie przygotowaną kanapką ze smalcem i ogórkiem oraz z kawą. Usiadł obok pani i podał jej przekąskę, nic nie mówiąc, a uśmiechając się do niej z głębi serca. Pani nadal się dąsała, wzięła zestaw przeprosinowy i mocno przytuliła pana. Co się stało z kanapką ze smalcem, która znalazła się gdzieś w centrum wydarzeń, zastanawiające. To co widzieliśmy to piękna lekcja życia. Całe sedno tego, jak powinna wyglądać emerytura. Miłość ponad wszystko, bo razem wszelkie problemy znikają. Szacunek i wsparcie. Chcemy takiej emerytury, takiej podczas której z drugą wspierającą nas osobą, nawet smalec nie jest straszny.
Wszystkim seniorom, ale także wszystkim doświadczającym nauki życia, życzymy uśmiechu na twarzy, który nawet w pochmurny dzień powoduje, że świeci słońce.

Organizatorami byli:
Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
Przedszkole w Małej Nieszawce
Klub Seniora Leśna Kraina w Cierpicach
Urząd Gminy Wielka Nieszawka

 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • kwiat
 • Przegląd kwiat paproci

Jesteśmy "Hitem Regionu"!!!

Dnia 18 czerwca 2019 roku podczas uroczystej gali w zamku w Gniewie, odbyło się ogłoszenie wyników przedsięwzięcia „Gospodarczo-Samorządowy HIT 2019 Regionów Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego".
TYTUŁ HIT 2019!!!
Gmina Wielka Nieszawka – Wydarzenie Kulturalne Roku - za założenie Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce - pierwszego w Polsce skansenu poświęconego osadnictwu olenderskiemu oraz krzewienie tradycji i historii.
Do projektu zarekomendowano 285 zgłoszeń w siedmiu kategoriach. Jednocześnie po zapoznaniu się z opisem zgłoszeń i dołączoną do nich dokumentacją i przeanalizowaniu sprawozdania komisji audytowych, które wizytowały uczestników przedsięwzięcia, kapituła zakwalifikowała 56 zgłoszeń spełniających wymagania regulaminowe.
Nagrodę odebrała zastępczyni Wójta Gminy Wielka Nieszawka, Pani Iwona Głowacka.
Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu
Wydarzenie i konkurs organizowane są od połowy lat 90. XX wieku w Wielkopolsce, a od końca lat 90. XX wieku także w regionach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim.
Kapituła wybiera, honoruje i promuje wartościowe dokonania rynkowe, ekologiczne, samorządowe i organizacyjne urzeczywistnione w poszczególnych regionach. W wyborze uczestniczą samorządy terytorialne, zwłaszcza starostwa powiatowe. To wielki atut tego przedsięwzięcia, bo rekomendowane przez starostów stanowią rzeczywistą wizytówkę potencjału gospodarczego, samorządowego, ale też intelektualnego poszczególnych powiatów.
Kapitułę tworzą przedstawiciele urzędów, instytucji i stowarzyszeń statutowo zainteresowanych rozwojem gospodarczym i promocją regionu. Kapituła ocenia przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych korzystnych efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły wyrównują szanse małych, średnich i dużych firm i urzędów, zespołów i poszczególnych osób.
http://www.konkurs-hit.pl/index.php…
http://www.konkurs-hit.pl/index.php…

 • hit regionu
 • hit regionu
 • hit regionu
 • hit regionu

Zakończenie roku szkolnego Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.

19.06.2019 r. obchodziliśmy zakończenie roku szkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.

To podniosłe wydarzenie dla całej szkoły, po kilku słowach wstępu, rozpoczęło się od tradycyjnego poloneza tegorocznych absolwentów. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Wielka Nieszawka, pan Krzysztof Czarnecki, który serdecznymi słowami i gratulacjami przywitał uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i wszystkich gości.

Mijający rok szkolny był niezwykle udany i obfitował  w sukcesy uczniów. Wśród uczniów klas IV – VIII, aż 34 % uzyskało średnią ocen 4,75 i wyższe. Szkoła może pochwalić się także laureatami wielu konkursów pozaszkolnych.  Wśród nich jest finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii, trzech laureatów Regionalnego Konkursu Wiedzy o PCK i Zdrowiu Człowieka. Ośmioro uczniów zdobyło wyróżnienie w konkursie Kangur Matematyczny. Laureatka Międzyszkolnego Konkursu z Języka Niemieckiego i Plastyki „Osobowość z kraju obszaru niemieckojęzycznego”. Zdobywcy I, II I III miejsca w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poetyckie wędrówki po świecie wartości – Miłość niejedno ma imię…”. Zdobywca brązowego medalu w Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego w drużynowych biegach przełajowych.

Wszyscy uczniowie z wyróżnieniami za wysokie wyniki w nauce, zostali uhonorowani podziękowaniami i upominkami na forum sali.

Szkoła brała także udział w wielu projektach, wśród których realizowany jest projekt „Mali Odkrywcy” dla uczniów klas I – III, który ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Szkole przyznano także m.in. dofinansowania 8000 zł na projekt matematyczny mPotęga dla uczniów klasy VII i VIII, oraz dofinansowanie w projekcie „Aktywna tablica” – w dwóch salach lekcyjnych zamiast tablic multimedialnych pojawią się monitory interaktywne.

Serce rośnie i duma rozpiera, kiedy widzimy takie sukcesy i zapał do nauki oraz innych projektów pozalekcyjnych. Absolwentom i wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów, wytrwałości i motywacji do dalszej pracy oraz wyznaczania celów.

 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku

UWAGA!!! Stany podliczników!!!

W nieruchomościach, w których wymieniono liczniki główne na radiowe, proszę o podawanie stanów podliczników (służących do podlewania) do końca sierpnia oraz października br. 
Od kwietnia 2020 r. co dwa miesiące, tj. do końca kwietnia, czerwca, sierpnia i października 2020 r.
Odczyty można podawać telefonicznie: 56 678 12 12 wew. 33 lub na adres e-mail: komunalne@wielkanieszawka.pl 
W przeciwnym razie będzie rozliczany tylko licznik główny.

 • Stany podliczników

Wymiana wodomierzy

Wymiana wodomierzy
Informujemy, że od dnia 18.06.2019 r. nastąpi wymiana wodomierzy na terenie Wielkiej Nieszawki w ulicach:
Osiedlowej, Lipowej, Wierzbowej, Białej, Złotej, Szkolnej oraz Zielonej przez firmę "Metering". W razie pytań proszę o kontakt z referatem technicznym Urzędu Gminy Wielka Nieszawka pod nr telefonu: 56 678 12 12 wew. 33

 • Wymiana wodomierzy

Zakończenie roku w Gimnazjum w Cierpicach

Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

18.06.2019 r. Obchodziliśmy zakończenie roku szkolnego ostatniego rocznika gimnazjalnego. W tym historycznym wydarzeniu, poza oczywiście uczniami, gronem pedagogicznym i rodzicami, wziął udział Wójt Gminy Wielka Nieszawka, pan Krzysztof Czarnecki oraz przedstawiciele urzędu i członek Rady Gminy Wielka Nieszawka. Jesteśmy dumni z młodzieży gimnazjalnej, która osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce, czego dowodem było przyznanie wielu nagród z podziękowaniami wójta. Młodzież reprezentowała szkołę także w licznych konkursach przedmiotowych i olimpiadach pozaszkolnych, zajmując zaszczytne wysokie miejsca. Wójt, jako Krzysztof Czarnecki, wręczył nagrodę dla najlepszego historyka. To tradycja, którą rozpoczął jeszcze przed objęciem stanowiska wójta.

Podczas wręczania świadectw oraz nagród, a także pożegnań nie obyło się bez wspomnień, które wywoływały łzy w oczach młodzieży oraz grona pedagogicznego.

Cieszymy się, że mamy tak uzdolnioną i bystrą młodzież. Wierzymy, że w przyszłości będą równie dobrze reprezentować gminę. Życzymy dalszych sukcesów!!!

 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum
 • gimnazjum

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE NAPIĘCIA!!!

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani
28.06.2019 r. w godzinach 11.00-13.30
Stacja Cierpice 5 Cierpice ulice Środkowa, Szkolna, Zakole, Kolejowa.

Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe w 2018 r.

18.06.2019 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej Arena Toruń, odbyła się Gala Wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe w 2018 r. Spośród wszystkich wyróżnionych sportowców podczas gali, wyróżnienia otrzymali także sportowcy z Gminy Wielka Nieszawka. Zaproszenie na galę otrzymał Wójt Gminy Wielka Nieszawka, pan Krzysztof Czarnecki, który osobiście pogratulował uzdolnionej sportowo młodzieży z terenów naszej gminy oraz ich trenerom i rodzicom. Gala była radosnym wydarzeniem, zarówno dla utalentowanej młodzieży, jak i ich trenerów i rodziców, którzy z dumą obserwowali swoich wychowanków odbierających zaszczytne wyróżnienia Starosty Toruńskiego. Ciężka praca na treningach zaowocowała sukcesami podczas startów w zawodach, a co za tym idzie, również specjalnymi wyróżnieniami.  

 • sportowcy
 • sportowcy
 • sportowcy
 • sportowcy
 • sportowcy
 • sportowcy

Nastrojowa podróż w czasie w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce

18.06.2019 r. mieliśmy okazję odwiedzić naszych zadomowionych już sąsiadów, Olendrów, na terenie Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Przenieśliśmy się w czasy osadników mennonickich. Taką wyjątkową podróż odbyliśmy dzięki przygotowaniom seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Spotkanie integracyjne z „Bliskimi Sąsiadami z Daleka”, to cykl uroczystości, które realizowane będą w ramach powiatowego projektu "Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was".
Nasi seniorzy przy udziale teatru "Janek Wędrowniczek", przybliżyli zgromadzonym gościom bogactwo Gminy Wielka Nieszawka. Zaproszony przez DPS, Wójt Gminy Wielka Nieszawka, pan Krzysztof Czarnecki, opowiedział o bogactwie historyczno-kulturowym gminy, nakreślił profil i jej specyfikę.
Wszystkim zgromadzonym wizytę umilał swoją grą na akordeonie pan Wiesław Błaszkiewicz.
Goście mogli skosztować potraw przygotowanych w oparciu o przepisy mennonickie oraz świeżych sezonowych owoców. Pod okiem przewodników i ich interesujących narracji, wszyscy goście mieli także możliwość zwiedzania pieczołowicie przygotowanych chałup olenderskich.

 • muzeum park
 • muzeum park
 • muzeum park
 • muzeum park
 • muzeum park
 • muzeum park

Raport o stanie gminy

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Wielka Nieszawka przedstawia Radzie Gminy Wielka Nieszawka Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

 Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wielka Nieszawka za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka odbędzie się 25 czerwca 2019 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. w godzinach 7.00-15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12 w sekretariacie.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy, a także w sekretariacie Urzędu Gminy.

PLIKI DO POBRANIA:

Publiczne losowanie wniosków na dotacje służące ochronie powietrza

Szanowni Mieszkańcy,
Publiczne losowanie wniosków złożonych w celu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka, odbędzie się 1.07.2019 o godzinie 12.00 w budynku GCK Mała Nieszawka.

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

Informujemy, że ze względu na Boże Ciało zmianie ulegną terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.
W środę 19.06.2019 r. MPO Sp. z o.o. będzie odbierać odpady tak, jak w każdą środę oraz połowę z tych pojemników, które są opróżnianie w czwartek tj. Wielka Nieszawka.
W piątek 21.06.2019 r. MPO Sp. z o.o. będzie odbierać odpady tak, jak w każdy piątek oraz dokończą trasę czwartkową tj. Mała Nieszawka.

 • UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

Trwa sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

Link do transmisji na żywo:

https://www.youtube.com/watch?v=_kDAdhfR4Z0

UWAGA BURZE Z GRADEM!!!

UWAGA!!!
WCZK IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/3
kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty) od 18:00/15.06 do 04:00/16.06.2019 deszcz 60 mm, porywy 130 km/h, grad i ryzyko trąb powietrznych.
Miejscami może wystąpić opad gradu wielkości do 50 mm.
Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
 

Święto Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

14.06.2019 r. mieliśmy przyjemność być częścią obchodów Święta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.
Uczniowie pod czujnym okiem dyrekcji i grona pedagogicznego przygotowali bogaty program akademii.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy przy szkole. Następnie od godziny 9.00 w sali gimnastycznej, odbyła się akademia "Kawiarniane wspomnienie", która była upamiętnieniem osoby św. Jana Pawła II, którego imię nosi szkoła. Uczniowie w pieczołowicie przygotowanej charakteryzacji, jak profesjonalni aktorzy przenieśli nas w czasy i miejsca związane z osobą św. Jana Pawła II.
Po akademii zarówno organizatorzy, jak i wszyscy zaproszeni goście mieli okazję spróbować domowych wypieków, popcornu i swojskich przysmaków, przygotowanych przez rodziców uczniów, a także smakowitych kremówek papieskich.
Po chwili przerwy wysłuchaliśmy koncertu zespołu kleryków "Synowie", którzy energetycznym występem porwali zgromadzony tłum. Po koncercie zobaczyliśmy także specjalne stacje tematyczne, czyli spacer śladami św. Jana Pawła II oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu szkolnego koła teatralnego, pn. "Królewna Śnieżka według Butenki".
Atmosfera, jaka panowała na obchodach święta szkoły, to nie przypadek. Wszyscy uczniowie, dyrekcja i grono pedagogiczne to osoby o pozytywnym usposobieniu, serdeczne i z uśmiechem na twarzy. Pod tak wyjątkowym i czujnym okiem patrona, miejsce to będzie zawsze niezwykłe i przepełnione radością.

 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły
 • święto szkoły

Wymiana wodomierzy

Informujemy, że od dnia 11.06.2019 r. nastąpi wymiana wodomierzy na terenie Wielkiej Nieszawki w ulicach: Toruńskiej, Wiślanej, Mennonitów, Kruczej, Jastrzębiej, Sarniej, Pogodnej, Akacjowej, Spółdzielczej oraz Ogrodniczej przez firmę "Metering". W razie pytań proszę o kontakt z referatem technicznym Urzędu Gminy Wielka Nieszawka pod nr tel: 56 678-12-12 wew. 33.

 • Wymiana wodomierzy

Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora "PO TEN KWIAT PAPROCI"

Dnia 22 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 odbędzie się IV Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora "PO TEN KWIAT PAPROCI" pod honorowym patronem Wójta Gmina Wielka Nieszawka.
Organizatorzy:
GCK Mała Nieszawka, ul. Leśna 1, 87-103 Toruń 5, tel. 56 620 03 02, e-mail: gck@wielkanieszawka.pl;
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64, 87-103 Toruń;
Przedszkole w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4, 87-103 Toruń;
Klub Seniora "Leśna Kraina" w Cierpicach;
Urząd Gminy Wielka Nieszawka.
Miejsce konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64, 87-103 Toruń;
22.06.2019 r., godzina 10.00, rejestracja zespołów od godziny 9.00

 • Przegląd kwiat paproci

UWAGA BURZE Z GRADEM!!! ZMIANA OSTRZEŻENIA!!!

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem.
Dotyczy powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i żniński.
Ważność: od godz. 12:30 dnia 13.06.2019 do godz. 24:00 dnia 13.06.2019
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami grad.

 • burze z gradem

ALERT RCB!!!

ALERT RCB!!!
UWAGA!!! Po południu i w nocy (13/06) silny wiatr, burze i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz zostań w domu!!!

Naucz się zawodu!!!

Ochotnicze Hufce Pracy, 2-4 Środowiskowy Hufiec Pracy w Toruniu ogłasza nabór w roku szkolnym 2019/2020 do:
- VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej z oddziałem Przysposabiającym do Pracy
- Szkoły Branżowej I stopnia
- Rzemieślniczej Nauki Zawodu (forma pozaszkolna)
OHP zapewnia:
- bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie
- umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, za które uczestnik otrzymuje wynagrodzenie
- miejsca praktyk w wybranym zawodzie
- szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, imprezy kulturalno - oświatowe i sportowo - rekreacyjne)
- udział w projektach współfinansowanych przez UE
- wsparcie doradców zawodowych oraz konsultantów Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM)
Kontakt:
2-4 Środowiskowy Hufiec Pracy
ul. Poznanńska 11/13
87-100 Toruń
tel. 56 654 70 68 wew. 28, 49
tel. 56 654 70 69 wew. 28, 49
2-4shp.torun@ohp.pl

 • ohp

Roczne staże wolontariackie w Niemczech!!!

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”, w partnerstwie z niemiecką organizacją Paritätische Freiwilligendienste Sachsen (https://parisax.de/), oferuje roczne staże wolontariackie w Niemczech – w Dreźnie i innych miejscowościach przygranicznej Saksonii.
Uczestnikami stażu mogą być osoby w wieku 18-30 lat. W większości miejsc nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, jedynie otwartość na jego naukę podczas pobytu w Niemczech.
Miejsca stażu to: przedszkola, ośrodki dla osób z niepełnosprawnością, szkoła waldorfska, szkolne laboratoriom naukowe i inne.
Staż rozpoczyna się 1.09.2019 r. i kończy 31.08.2020 r.
Zgłoszenia przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc (11), jednak większość placówek oczekuje zakończenia rekrutacji w czerwcu (przed wakacjami).
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Motyka” -
http://motyka.org.pl/175/staze-wolontariackie-w-niemczech
oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/FSJprojektPARTNER/
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania – mailowo lub telefonicznie.
Ponadto osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne 21.06.2019 r. – godz. 17:00, Stowarzyszenie „Motyka”, ul. Ducha Św. 2A/1, Toruń.
Ewa Głodowska-Morawska, tel. 504 269 854
Monika Strzemeska, tel. 505 704 447

 • motyka

UWAGA BURZE Z GRADEM!!!

Ostrzeżenie meteorologiczne

o burzach z gradem/1

 

Zjawisko: Burze z gradem/1

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:   Dotyczy powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i żniński.

 

Ważność: od godz. 10:50 dnia 13.06.2019 do godz. 15:30 dnia 13.06.2019

Przebieg: Występują i prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do    30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%

Uwagi: brak

 

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni;  ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 64

 

 • burze z gradem

Nabór kandydatów na ławników

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu zwrócił się do Rady Gminy Wielka Nieszawka z prośbą o dokonanie wyboru dwóch ławników na kadencję 2020-2023.

Kandydatów na ławników można zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, pok. 11 w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe zasady wyboru kandydatów na ławników i wzory dokumentów dostępne są na stronie BIP:

Nabór ławników na kadencję 2020-2023

Plener Malarski

W ramach projektów finansowanych z budżetu partycypacyjnego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2019 zrealizowano projekt pleneru malarskiego wchodzącego w skład  zadania „Kwartalne Spotkania ze sztuką”. Warsztaty malarskie zostały podzielone na dwudniowy cykl.

Pierwszego dnia, 11.06.2019 r. odbył się plener malarski w dwóch lokalizacjach na terenie Gminy: w Olenderskim Parku Etnograficznym i w miejscowości Dybowo nad rzeką Zieloną.

Drugiego dnia, 12.06.2019 r. miał miejsce wernisaż prac w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

W plenerze wzięła udział uzdolniona plastycznie młodzież ze starszych klas szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Warsztaty poprowadziły dwie artystki, absolwentki malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Pani Milena Wiśniewska i Pani Katarzyna Spadło. W programie warsztatów zawarto instruktaż przeprowadzony przez prowadzące, porady dotyczące prawidłowego kadrowania obrazu, zaznajomienie się z zasadami perspektywy w malarstwie, doboru kolorów, mieszania nowych barw z podstawowej palety kolorów i innych technik malarskich. Instruktorki przez cały czas trwania zajęć dokonywały korekt oraz odpowiadały na pytania uczestników.

Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w podobrazia malarskie, na których mogli stworzyć swoje dzieła sztuki, oraz zestawy pędzli i farb. W ramach pleneru instruktorki także namalowały własne pejzaże.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, pan Krzysztof Czarnecki  wręczył młodym artystom upominki w postaci akcesoriów plastycznych. Restauracja CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce przygotowała dla wszystkich uczestników smakowite obiady.

Podczas oficjalnego wernisażu w GCK w Małej Nieszawce, uczestnicy pleneru zaprezentowali swoje prace i odebrali gratulacje z rąk przedstawicieli Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, w tym pana Wójta. Panie instruktorki przekazały na ręce Wójta namalowane przez siebie obrazy. Należy dodać, że obrazy namalowane przez dzieci zostaną przekazane na aukcję podczas kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski
 • plener malarski

UWAGA BURZE Z GRADEM!!!

UWAGA!!! Burze z gradem!!!
Od godziny 02.00 dnia 13.06.2019 r. do godziny 07.00 dnia 13.06.2019 r., prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 95 km/h. Miejscami grad.

 • burze z gradem

Turniej Pływacki klas III Szkół Podstawowych

Dnia 11.06.2019 r. towarzyszyliśmy uczestnikom z klas III Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach w trakcie Turnieju Pływackiego Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka. Turniej odbył się w CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce.
Rywalizacja klas III SP to podsumowanie rocznej nauki pływania w tych dwóch klasach. Obie drużyny zwarte i gotowe stanęły do boju. Stworzone na taką okoliczność okrzyki oraz transparenty z hasłami, zagrzewały do walki. Pod czujnym okiem Pań nauczycielek, trenera i ratowników, dzieci rozpoczęły zestaw konkurencji w sztafecie.
Po ponad dwugodzinnej rywalizacji, zwycięstwo odniosła klasa ze Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.
Puchary i medale wręczyła zastępczyni Wójta Gminy Wielka Nieszawka, pani Iwona Głowacka. Tego dnia, dzieci które zdały egzamin,otrzymały także karty pływackie z rąk prezesa CSiR Olender, pana Piotra Ratke.
Dzieciom życzymy sukcesów i dalszego rozwoju sportowego.

 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej

UWAGA!!! Zmiany otwarcia Urzędu!!!

UWAGA!!! Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Wielka Nieszawka, Sobota 15.06.2019 r. będzie dniem pracującym w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce.
Piątek 21.06.2019 r. wyznacza się dniem wolnym od pracy (nie dotyczy pracowników gminnej oczyszczalni ścieków pełniących dyżur w dniu 21.06.2019 r.)

 • Zarządzenie

Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Przedstawiamy relację z Zawodów Pływackich o Puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka.

Zawody odbyły się 09.06.2019 r. na basenie CSiR Olender. Udział w nich wzięły dzieci i młodzież trenujące i uczące się pływania w klubie sportowym Olender Sport Ruch Radość Rozwój.

Licznie zgromadzonych uczestników dopingowała równie liczna publiczność, rodzice i rodzeństwo. Kibice zagrzewali do walki młodych zawodników z całych sił. Atmosfera była naprawdę gorąca. Zawodnicy, nawet Ci najmłodsi, z pełni profesjonalnym skupieniem i przygotowaniem, podeszli do rywalizacji. Merytoryczne podpowiedzi i wsparcie trenerów, motywacja, a w tym wszystkim i przede wszystkim, także dobra zabawa. Profesjonalny pomiar czasu pokazał, że rywalizacja naprawdę była zacięta, a o zwycięstwie decydowały ułamki sekund. Widać, że mamy wśród zawodników prawdziwe perełki, o których jeszcze na pewno usłyszymy.

Zawody te były także indywidualnym sprawdzianem formy dla każdego zawodnika, możliwością zweryfikowania jej na tle innych uczestników i zweryfikowania pracy jaka została włożona na treningach.

Trzeba dodać, że wśród wszystkich zawodników widać było ogromny hart ducha i wolę walki. Trafione jest tutaj hasło klubu "Ruch Radość Rozwój", ponieważ dzieci z radością wprawiały swoje mięśnie w ruch, a jak wiadomo sport to najlepszy sposób na wzmocnienie organizmu i jego rozwój.

Na zakończenie zawodów odbyła się ceremonia wręczenia medali i pucharów z rąk Wójta i trenerów. Każdy uczestnik otrzymał także pamiątkowy medal za udział w zawodach.

Młodym sportowcom życzymy kolejnych sukcesów, wytrwałości i motywacji do pracy na treningach!!!

 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen
 • basen

UWAGA BURZE Z GRADEM!!!

UWAGA!!! BURZE Z GRADEM!!!
od godz. 14.00 dnia 7.06.2019 r. do godz. 22.00 dnia 7.06.2019 r.
Obszar: Miasto Toruń; powiat toruński
Przebieg : Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.

 • Burza
 • Burza

Lekcja wiedzy o społeczeństwie

Dnia 4 VI 2019 r. klasa VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce na zaproszenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka, pana Krzysztofa Czarneckiego uczestniczyła w nietypowej lekcji wiedzy o społeczeństwie, która odbyła się w GCK Mała Nieszawka.
Młodzież zasiadła w sali konferencyjnej, gdzie odbywają się sesje Rady Gminy Wielka Nieszawka.
Uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi radni. Wybrali spośród siebie w drodze jawnego głosowania przewodniczącą Rady Gminy, którą została Julia Lewandowska. Następnie klasa podzieliła się na kluby koalicji i opozycji. Przewodnicząca powitała zebranych młodych „radnych", stwierdziła kworum oraz przedstawiła porządek zebrania.
Uczniowie - „radni” zgłaszali propozycje uchwał i uzasadniali swoje stanowisko. Zaproponowane projekty uchwał dotyczyły: światłowodów, wybudowania ścieżki rowerowej oraz publicznych toalet na terenie gminy.
Po dyskusji odbywało się głosowanie.
Następnie pan wójt przeprowadził konkurs z nagrodami z wiedzy o samorządzie gminnym.
Uczniowie mieli również okazję zadać pytania dotyczące interesujących ich spraw.
Dziękujemy za ciekawe zajęcia.

III Bieg Wałem Wiślanym

Oto jest!!! 15.09.2019 r. III Bieg Wałem Wiślanym!!!
Oficjalnie ogłaszamy datę 15.09.2019, niedziela, jako datę III Edycji Biegu Wałem Wiślanym o Puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka!!!
Razem z Wójtem Gminy Wielka Nieszawka, panem Krzysztofem Czarneckim, CSiR Olender i Olender Sport Ruch Radość Rozwój, ZAPRASZAMY do udziału w biegu.
ZAPISY NA: https://zapisy.sts-timing.pl/513/
Już dziś zarezerwuj 15.09.2019 r. w swoim kalendarzu biegowym.
Przygotowaliśmy dla Was cztery dystanse:
500 m (dzieci do lat 10);
1 km (dzieci od 11 lat do 15 lat);
5 km (dorośli i młodzież od 16 lat);
10 km (dorośli i młodzież od 16 lat).
Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, jak i kibiców. Jeśli Twoją pasją jest sport, bieganie, biegi terenowe lub po prostu uwielbiasz aktywnie spędzać czas. Ten bieg to idealny pomysł na wrześniową niedzielę. Gwarantujemy moc atrakcji i niespodzianek oraz urokliwą trasę wytyczoną malowniczymi terenami Gminy Wielka Nieszawka.
Więcej informacji: http://www.olender.info/bieg

SZLIFUJ FORMĘ!!!

 • III Bieg Wałem Wiślanym

Budżet Partycypacyjny 2020

Budżet Partycypacyjny 2020!!!

Uprawnieni mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka do 12.07.2019 r. mogą zgłaszać propozycje projektów do edycji Budżetu Partycypacyjnego 2020.

Weryfikacja i opiniowanie formalno-finansowe i merytoryczne zgłoszonych projektów oraz wybór projektów pod głosowanie – do 09.09.2019 r.

Głosowanie mieszkańców na projekty – od 23.09.2019 r. do 11.10.2019 r.

Ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 25.10.2019 r.

Pula budżetu partycypacyjnego w 2020 r.:

                Ogólnogminna:                 74 000,00 zł

                Mała Nieszawka:             27 379,78 zł

                Wielka Nieszawka:          17 387,51 zł

                Brzoza:                                 10 342,33 zł

                Cierpice:                              18 890,38 zł

Lista poparcia w poszczególnych sołectwach:

Mała Nieszawka: 2 osoby;

Wielka Nieszawka: 1 osoba;

Brzoza: ---------------------------;

Cierpice: 1 osoba;

Pula ogólnogminna: 5 osób;

Kontakt i informacje: Urząd Gminy Wielka Nieszawka, tel: 56 678 12 12 wew. 24

UWAGA UPAŁ!!!

Wysokie temperatury mogą powodować dla osób nieprzygotowanych lub wykazujących nieodpowiednie zachowania zwiększenie ryzyka negatywnych skutków zdrowotnych!!!
Zjawisko: UPAŁ
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14.00 dnia 5.06.2019r. do godz. 20.00 dnia 6.06.2019r.
Obszar: Miasto Toruń; powiat toruński;
Przebieg : Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 18°C
Źródło informacji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

 • uwaga
 • uwaga

Akcja krwiodawstwa

Sołtys sołectwa Mała Nieszawka zaprasza mieszkańców na akcję krwiodawstwa w dn. 16 czerwca 2019 r. w godz. 9:00-14:00 w sali ELEMA w Małej Nieszawce

 • Akcja krwiodawstwa

XV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej p.n. "Muzyka bez granic"

XV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

p.n. „Muzyka bez granic”

W dniach 3.06- 4.06.2019r.  w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury  w Małej Nieszawce odbył się XIV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej  i Młodzieżowej p.n. „Muzyka bez granic” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wielka Nieszawka Pana Krzysztofa Czarneckiego. Festiwal jest imprezą o zasięgu gminnym i jej celem jest integracja oraz aktywizacja dzieci

i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich w dziedzinie muzyki, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców, nauczycieli oraz instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów- amatorów z terenu naszej gminy i integracja środowiska lokalnego.

Do konkursu zgłosiło się 49 solistów.

W pierwszym dniu konkursu – 3 czerwca   w zmaganiach brały udział dzieci w wieku od 3- 6 lat.

Kompetentne jury w składzie: p. Dominika Wyborska, p. Lech Cieślak oraz p. Wojciech Kalinowski biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, warunki głosowe, interpretację utworu oraz kulturę sceniczną nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:

I kategoria wiekowa- 3- 6 lat

Nagroda Główna-  Paulina Lotek, Nela Popławska

I miejsce- Alicja Gawlikowska, Łucja Grubecka, Amelia Stopikowska, Liliana Ochnicka

II miejsce- Olek Garncarek, Maja Napiórkowska, Nina Łozowska, Lena Łozowska

III miejsce- Julia Strupczewska, Julia Studzińska, Ada Deleszek, Nadia Pollun

Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Kieliszek, Antonina Połchowska,  Maja Skrabaczewska, Zuzanna Tarkowska, Michalina Węglińska, Melisa Lewandowska, Marta Augustyniak, Zuzia Grubecka, Jan Kuśnierkiewicz, Wanessa Kovalenko, Nadia Welc, Maja Wojtów, Emma Piechocka, Alicja Garstecka, Zosia Pytlarska, Natalia Proch.

W drugim dniu konkursu – 4 czerwca wysłuchaliśmy solistów w kategorii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół średnich. Kompetentne jury w składzie : p. Elżbieta Chrząszczewska, p. Danuta Wieprzkowska, p. Magdalena Deczyńska oraz p. Maria Miłoszewicz biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, warunki głosowe, interpretację utworu oraz kulturę sceniczną, nagrodziło następujące osoby:

II kategoria wiekowa- kl. I- III szkół podstawowych

Nagroda Główna: Xavier Korzybski

I miejsce- Zosia Myszkowska, Hania Wolter, Lena Wojciechowska

II miejsce- Maria Gensikowska, Dominika Sobczyńska

III miejsce- Dominika Lotek, Lena Bolewska

III kategoria wiekowa- IV- VI

Nagroda Główna: Igor Witalis

I miejsce-Wiktoria Pawłowska

II miejsce- Natalia Laszuk

III miejsce- Dawid Kozieja

IV kategoria wiekowa- kl. VII, VIII i kl. gimnazjalne

Nagroda Główna: Magdalena Sobecka

V kategoria wiekowa-  szkoły średnie

Nagroda Główna: Martyna Barczak, Dominika Wyborska

 

Poziom konkursu był wysoki o czym świadczy przyznanie 7  nagród głównych we wszystkich kategoriach.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczył Pan Wójt oraz członkowie Jury. Konkurs jak co roku poprowadziła  p. Alina Sobecka.

 

Serdecznie dziękujemy szanownemu jury za obecność i wspaniałe oceny. Podziękowania składamy również sponsorom  i wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej imprezy.

Solistom gratulujemy wspaniałych wykonań i świetnych wyników.

Rodzicom dziękujemy, że wspierają swoje pociechy w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.  

 

 

 

 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny
 • Konkurs muzyczny

Konkurs fotograficzny "Etnoklimaty"

Muzeum Etnograficzne w Toruniu ogłosiło 9. edycję konkursu fotograficznego „Etnoklimaty”. Prace można nadsyłać do końca października 2019 r. Na najlepsze zdjęcia czekają nagrody i miejsce na pokonkursowej wystawie.

Celem organizowanego od 2008 r. konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną. Organizatorzy zachęcają do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, odwiedzanych podczas różnorakich podróży.

Aby wziąć udział w konkursie należy na adres promocja@etnomuzeum.pl przesłać zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 pojedynczych fotografii czarno-białych lub kolorowych. Prace nadsyłać można do 31 października. 9. Edycja „Etnoklimatów” rozstrzygnięta zostanie do końca listopada.  

Organizatorzy przewidzieli cztery nagrody: nagrodę główną w wysokości 1 tys. zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nagrody rzeczowe za drugie i trzecie miejsce przyzna Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Nagrodę specjalną ufundował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Program Absolwent UMK), którą uhonorowane zostanie najlepsze zdjęcie wykonane przez absolwenta UMK (bon o wartości 400 zł do realizacji w salonie fotograficznym).

Prace zwycięskie i zakwalifikowane przez Jury znajdą się na pokonkursowej wystawie przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy:

http://etnomuzeum.pl/wp-content/uploads/2019/05/Regulamin-konkursu-fotograficznego-Etnoklimaty-2019.pdf

http://etnomuzeum.pl/wp-content/uploads/2019/05/Etnoklimaty_formularz_zgloszeniowy_2019-1.pdf

 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs

Odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego

W związku ze spadkiem stanów wody rzeki Wisły z dn. 4 czerwca 2019 r. został odwołany stan pogotowia przeciwpowodziowego

Wymiana wodomierzy

W dn. 3.06-30.06.2019 r. nastąpi wymiana wodomierzy w sołectwie Cierpice

 • Ogłoszenie wymiana wodomierzy

Plener malarski nabór

W związku z realizacją projektu „Kwartalne spotkania ze sztuką” w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019 ogłaszamy nabór uczestników uzdolnionych plastycznie, uczniów szkół średnich i studentów, zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka na dwudniowy plener malarski.  

 

Plener odbędzie się w dniach 11.06-12.06.2019 r.:

Dzień pierwszy 11.06.2019 r., godz. 10:30-15:30, miejsce pleneru Dybowo i Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce

Dzień drugi 12.06.2019 r. wystawa prac w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce

Organizator zapewnia materiały malarskie (podobrazia, farby, sztalugi), opiekę fachową instruktorów, przewóz na miejsce pleneru, poczęstunek, upominki dla uczestników pleneru.

Obrazy namalowane przez uczestników pleneru zostaną przekazane do Urzędu Gminy i będą wykorzystane jako upominki w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, co przyczyni się do promocji gminy.  

 

Termin zgłoszeń: do 7.06.2019 r.

telefonicznie: 56 678 12 12, mailem: kier.edu.prom@wielkanieszawka.pl

Osoba do kontaktu: Ewa Kucharska

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Czarnecki

 

 

W dn. 15.05.2019 roku została zakończona przebudowa ulicy Leśnej w Małej Nieszawce dz. nr 235/4

Gminny Dzień Dziecka przy Gminnym Centrum Kultury

Dziękujemy wszystkim dzieciom, ich rodzicom i osobom towarzyszącym za uczestnictwo w obchodach Dnia Dziecka, które odbyły się 31.05.2019 r. na terenie boiska przy Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

W ten wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci, jak i ich rodziców, na twarzach uczestników imprezy gościł promienny uśmiech. Dzieci miały okazję oddać się beztroskiej zabawie na licznych dmuchańcach, wziąć udział w występach artystycznych przygotowanych przez GCK Mała Nieszawka. Interesującą atrakcją były specjalnie przygotowane przez Toruńską Piernikarnię Mistrza Bogumiła warsztaty piernikarskie, podczas których dzieci mogły poznać sekret wypieku pierników, składniki potrzebne do stworzenia ciasta piernikowego i wreszcie samemu zrobić własny piernik. Malowanie twarzy, warsztaty skręcania balonów, konkursy z nagrodami (pytania dotyczyły m.in. ekologii, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia) - to inne atrakcje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Innym elementem edukacyjnym, ale nie mniej ważnym, były pokazy udzielania pierwszej pomocy, które poprowadziła Sołtys Małej Nieszawki, Pani Brygida Czapiewska. Smakosze mogli skosztować kiełbasek z grilla lub posmakować waty cukrowej i popcornu.

Podczas festynu swoją obecnością zaszczycili nas strażacy, którzy przyjechali wozem gaśniczym oraz policjanci, którzy przygotowali pokaz pościgu psa policyjnego za pozorantem.

Nasza lokalna społeczność potrafi także jednoczyć się nie tylko na potrzeby zabawy, ale także w chwilach niesienia pomocy.

W trakcie festynu odbyła się zbiórka pieniężna na leczenie i rehabilitację 6-letniego Igorka, mieszkańca naszej gminy. Dziękujemy wszystkim za każdą dołożoną „cegiełkę”.

Cieszymy się z licznego grona uczestników oraz serdecznej atmosfery, jaka panowała na festynie. Mamy nadzieję, że radość i pogoda ducha, będą gościły na Waszych twarzach każdego dnia.

 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd
 • dd

Półkolonie letnie w CSiR OLENDER

Półkolonie letnie dla dzieci w wieku 7-12 lat. 
Pon. - pt. 8.00 - 16.00.
Cena 450 zł. Cena dla dzieci z Gminy Wielka Nieszawka 399 zł.

I turnus: 15.07 - 19.07

II turnus: 22.07 - 26.07

III turnus: 29.07 - 02.08

IV turnus: 05.08 - 09.08

V turnus: 19.08 - 23.08

VI turnus: 26.08 - 30.08


Więcej szczegółów na załączonym plakacie.
Zapisy i informacje: promocja@olender.info, 
tel: 56 622 06 03 (pon. - pt.).

 • Półkolonie

Dzień Dziecka w CSiR OLENDER

Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na Dzień Dziecka w CSiR Olender!!! Świętujemy cały weekend!!! 
01-02.06.2019 r. W programie wiele atrakcji dla dzieci, a wśród nich m.in. wodny tor przeszkód.

 • dzieńdziecka

Śniadanie Biznesowe w CSiR Olender

31.05.2019 o godzinie 8.00 odbyło się spotkanie z cyklu "Śniadania Biznesowe" z Wójtem Gminy Wielka Nieszawka. Cykl śniadań biznesowych to specjalna inicjatywa Wójta, mająca na celu wsparcie merytoryczne w kształtowaniu własnego biznesu, możliwość zaprezentowania profilu działalności własnej firmy czy okazja do wymiany kontaktów biznesowych. 
Podczas tego spotkania przedsiębiorcy z terenów Gminy Wielka Nieszawka mieli okazję wysłuchać prezentacji przygotowanej przez Bank Spółdzielczy w Toruniu, "Finansowanie lokalnych przedsiębiorców przez Bank Spółdzielczy w Toruniu".
Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wygłosiła prezentację, "Możliwości pozyskania funduszy europejskich przez przedsiębiorstwa". 
Przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in. Na co można uzyskać wsparcie? Kto może starać się o wsparcie? Kiedy można złożyć wniosek? Gdzie można złożyć wniosek? Jaka jest wartość wsparcia?
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mojregion.eu/
https://www.poir.gov.pl/
Podczas śniadania w restauracji CSiR Olender, przedsięborcy mogli przedstawić się sobie nawzajem. Była to także okazja do opowiedzenia czym zajmują się ich firmy. Przedsiębiorcy wymienili się wizytówkami. Zawiązały się kolejne znajomości i sieci relacji na szczeblu biznesowym. Serdeczne uśmiechy, wymiana doświadczenia i poczucie humoru sprzyjały zacieśnianiu kontaktów i robieniu interesów. Podczas rozmów, uczestnicy najlepiej się poznali i mogli poczuć energię innych, a bezpośredni kontakt to najlepszy sposób na sprawdzenie innych. 
Wzajemne rekomendacje, polecenia, znajomość specyfikacji działalności innych lokalnych przedsiębiorców. Zaufanie, możliwość polegania na innych, pewność usług i solidność produktów. Takimi aspektami mogą pochwalić się lokalni przedsiębiorcy, między którymi tworzą się coraz mocniejsze relacje biznesowe.
Wierzymy i wiemy, że razem możemy stworzyć silną grupę biznesową, która będzie się rozrastać, wymieniać doświadczeniem, robić wspólne interesy i służyć pomocą dla mniej doświadczonych przedsiębiorców.
Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu "Śniadania Biznesowe" z Wójtem Gminy Wielka Nieszawka. Razem jesteśmy silniejsi.

 • śniadanie1
 • śniadanie2
 • śniadanie3
 • śniadanie4
 • śniadanie5

Pożegnanie komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Kazimierza Stafieja.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki dnia 30.05.2019 r., na specjalne zaproszenie, miał zaszczyt gościć na uroczystościach pożegnalnych, zasłużonego dla Miasta Torunia, komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Kazimierza Stafieja. Komendant po 37-letniej służbie, w tym 15 latach na stanowisku komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Podczas uroczystości nie zabrakło znamienitych gości, wśród których był m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski. Przewodniczący rady miasta Torunia Marcin Czyżniewski wręczył Komendantowi medal "Za zasługi dla Miasta Torunia".
Podczas podziękowań, Wójt Gminy Wielka Nieszawka poza gratulacjami i życzeniami, przekazał na ręce komendanta specjalną torbę z lokalnymi upominkami, związanymi tematycznie z historią Gminy Wielka Nieszawka, które wykonali lokalni przedsiębiorcy. Wójt wpisał także swoje gratulację do księgi pamiątkowej.

 • nr1
 • nr2
 • nr3
 • nr4
 • nr5

Oświetlenie ul. Piaskowej w Małej Nieszawce

Radosna wiadomość dla mieszkańców miejscowości Mała Nieszawka i Gminy Wielka Nieszawka.
Dnia 30.05.2019 odebraliśmy kolejną inwestycję na terenie Gminy, Linia Energetyczna Oświetlenia ul. Piaskowej w Małej Nieszawce.
Inwestycję wykonała firma ATMA z Aleksandrowa Kujawskiego, wyłoniona na podstawie przetargu.

 • Oświetlenie

Ostrzeżenie dla mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka

KOMUNIKAT Nr 1/2019

z dnia 30.05.2019 r.

WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

w sprawie sytuacji powodziowej na terenie gminy Wielka Nieszawka

               Obserwowany rozwój stanów wody w zlewni górnego i środkowego odcinka rzeki Wisły oraz istniejące i prognozowane wielkości dopływu do zbiornika wodnego  „WŁOCŁAWEK”   stwarza realne zagrożenie wystąpienia stanów wody przekraczających stany ostrzegawcze na terenie gminy Wielka Nieszawka.

               Uwzględniając powyższe na podstawie art. 31 ustawy oz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Wójt Gminy

               z dniem 30 maja 2019 roku od godziny 8.00 ogłosił

                stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy.

               W związku z tym osoby przebywające na terenach zalewowych winny zachować szczególną ostrożność i podjąć niezbędne działania mające na celu ochronę życia, żywego inwentarza i mienia w sytuacji gdyby następował dalszy wzrost poziomu wody.

                   Bieżących informacji o sytuacji powodziowej na terenie gminy całodobowo udziela dyżurny TCZK pod numerem tel. 56 611 93 10

Fantastyczny Dzień Dziecka!!!

Piknik na Zamku Dybów, 2 czerwca (niedziela)
Zamek Dybów w Toruniu, 13:00 – 18:00
Wstęp wolny!
Na wydarzenie zapraszają: Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa” oraz „Osiedle 4 Pory Roku – Apro Investment”.
Przeniesiesz się do kolorowej krainy baśni i fantazji.
W ciągu dnia odbędą się:
Animacje i pokazy, które przybliżą uczestnikom świat znany z bajek i baśni.
Tor przeszkód, będzie można spróbować sił na prawdziwym stanowisku łuczniczym, zrelaksować się przy tradycyjnych zabawach i grach planszowych.
Postacie z popularnych baśni przygotują dla najmłodszych specjalne zadania i quizy!
O 16:30 natomiast rozpocznie się
konkurs na najlepsze, fantastyczne, przebranie
Wydarzenie Facebook: https://www.facebook.com/events/673697386401510

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

06.06.2019

08.00-16.00

Stacja Mała Nieszawka 12 Mała Nieszawka ulice Lisia, Olszynowa, Wiązowa, Prosta, Ostoja, Wielka Nieszawka ulica Szkolna

 

8 edycja konkursu "Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego"

Szukamy najbardziej aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni.
Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który obecnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej jedną pełną kadencję.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2019 r.
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej https://www.powiattorunski.pl/8186,aktualnosci-ngo…

Wyróżnienie dla Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce

Wyróżnienie w 39. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2018 otrzymało Muzeum Etnograficzne w Toruniu . Najważniejsze nagrody w polskim muzealnictwie wręczono 27 maja 2019 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Muzeum wyróżniono w kategorii konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury za otwarty w zeszłym roku Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce.
Wyróżnienie w imieniu zespołu Muzeum odebrali: dyrektor dr Hubert Czachowski, Anna Maślak – kierownik Olenderskiego Parku Etnograficznego oraz Ewa Tyczyńska z Działu Architektury i Parków Etnograficznych MET.
Celem organizowanego od 1980 r. konkursu jest wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów, działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Patronat nad konkursem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
To czwarta nagroda przyznana za otwarcie Olenderskiego Parku Etnograficznego. W marcu 2019 r. Muzeum otrzymało „Złotą Karetę” Dziennika Toruńskiego „Nowości”, w październiku 2018 r. nagrodę w konkursie „Odkrywca” 2018 w kategorii inwestycja sprzyjająca turystyce, a we wrześniu 2018 r. medal „Dziedzictwo wieków” za organizację, budowę i uruchomienie nowego oddziału w Wielkiej Nieszawce

 • zdj.1
 • zdj.2
 • zdj.3
 • zdj.4
 • zdj.5
 • zdj.6
 • zdj.7
 • zdj.8

Ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Wielka Nieszawka

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle w ciągu najbliższych dni (środa-piątek) na terenie gminy przekroczony zostanie stan ostrzegawczy poziomu wody.

Obchody "Dnia Matki i Ojca" w Przedszkolu

Dnia 27.05.209 r. w przedszkolu w Małej Nieszawce obchodziliśmy wspólny Dzień Matki i Ojca. Zaproszeni zostali wszyscy rodzice małych pociech uczęszczających do gminnego przedszkola. Odświętnie przygotowana sala, kolorowa scena i inne dekoracje wprawiały zgromadzonych w niezwykły baśniowy nastrój. Wyjątkowej chwili dopełniał tekst na scenie: „Mama, tata, najpiękniejsze słowa świata”. Tak niewiele, a jednocześnie mówi wszystko, nic więcej nie potrzeba. Wypowiedziane przez dziecko pierwszy raz, zapada w pamięci rodzica na zawsze i towarzyszyć będzie we wszystkich chwilach w życiu. Wypowiedziane szczerze i z głębi malutkiego serca, czasami niechlujnie, czasami nieśmiało, ale zawsze z miłością, zawsze ze świadomością, że jest mama i tata. Jak małe serce rośnie, tak powinny rosnąć te słowa. Rodzice każdego dnia są dla dzieci oazą miłości, ciepła rodzinnego, azylem, dbają o bezpieczeństwo. 
Wśród zgromadzonych gości, których grono zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki, również oglądający występ swojej pociechy oraz pod czujnym okiem Pani Dyrektor przedszkola Barbary Mrugalskiej, widać było pozytywne napięcie oraz uśmiechy. Wszystkie grupy pod opieką pań wychowawczyń przygotowały występ artystyczny, na który składał się pieczołowicie skomponowany układ choreograficzny oraz piosenka dedykowana rodzicom. Eleganckie stroje dzieci, akcenty dekoracyjne wyróżniające każdą z grup oraz występy, to wszystko powodowało u wszystkich radość, dumę oraz, czego nie da się ukryć, łzy szczęścia. Dzieci przejęte występem zaprezentowały się, jak przystało na artystów, bardzo profesjonalnie. 
Po występach kilka słów wygłosił Wójt Gminy Wielka Nieszawka oraz Pani Dyrektor przedszkola. Pan Wójt złożył wszystkim rodzicom oraz dzieciom życzenia oraz co ważne, podkreślił istotę dzieci w naszym życiu i życiu rodziców, podsumowując swoją wypowiedź najtrafniejszym stwierdzeniem tego dnia: „(…)dziecko jest cudem”. Wspominając słowa, jakie zamieściły dzieci na scenie, słowa Wójta były idealnym podziękowaniem ze strony dorosłych i jednocześnie deklaracją. Pani Dyrektor swoje podziękowania i życzenia opatrzyła najserdeczniejszym i najsympatyczniejszym uśmiechem oraz wyrazem twarzy, jaki jest w stanie przekazać pedagog w kierunku rodziców i ich podopiecznych. Wiemy i ufamy, że pod takim fachowym okiem małe pociechy otrzymają najlepsze przygotowanie i opiekę. 
Po oficjalnej części, rodzice zaprosili dzieci na festyn, który odbył się przed budynkiem przedszkola. Do zabawy rozgrzewał wszystkich klaun. Zachwytom, uśmiechom i okrzykom nie było końca. Wspólna zabawa dzieci z rodzicami cieszyła oko. Wszyscy czuli dziecięcą radość

 • zdj.1
 • zdj.2
 • zdj.3
 • zdj.4
 • zdj.5
 • zdj.6
 • zdj.7
 • zdj.8
 • zdj.9
 • zdj.10
 • zdj.11
 • zdj.12

"Dzień Dziecka"

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na  festyn z okazji "Dnia Dziecka", który odbędzie się 31 maja 2019 r. w godzinach od 16:00 do 20:00 na boisku przy Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

 • plakat

Konkurs "Piękna Zagroda"

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do udziału w tegorocznej edycji konkursu ,,Piękna Zagroda”. Wzorem poprzednich lat konkurs organizowany jest przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży, Urzędy Gmin powiatu toruńskiego oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Ideą konkursu jest poprawa estetycznego wizerunku polskiej wsi oraz aktywizacja i integracja lokalnej społeczności.

 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 • I etap – gminny
 • II etap – powiatowy

i przeprowadzany jest w kategoriach:

 • na najbardziej zadbaną działkę siedliskową - gospodarstwo rolne
 • na najbardziej zadbaną działkę ogrodniczą - ogródek przydomowy

Chętnych do udziału w konkursie zapraszamy do złożenia deklaracji w tut. Urzędzie Gminy do dnia 31 maja bieżącego roku.

Laureaci pierwszych miejsc na etapie powiatowym nie mogą brać udziału w 3-ch kolejnych edycjach konkursu.

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz karta zgłoszenia udziału do pobrania poniżej:

 

Sukces naszych solistów w konkursach muzycznych

SUKCES NASZYCH SOLISTÓW W KONKURSACH MUZYCZNYCH

W maju 2019r. nasi soliści po przesłuchaniu przez jury nagrań demo zakwalifikowali się do Grudziądzkiego Amatorskiego Przeglądu Artystycznego GAPA 2019. Dzięki temu mogli zaprezentować się szerszej publiczności 22.05.2019r. na dużej scenie w Centrum Teatr w Grudziądzu. Naszą gminę reprezentowali: Lena Wojciechowska, Wiktoria Pawłowska, Magdalena Sobecka, Martyna Barczak. Dodatkowo jury nagrodziło Martynę Barczak wyróżnieniem specjalnym za wykonanie piosenki „Boję się” z musicalu „Romeo i Julia”.

23.05.2019r. najmłodsi nasi soliści wzięli udział w III Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Trzy Cztery ŚpiewajMy’, który odbył się w MDK w Toruniu. Naszą gminę godnie reprezentowali: Paulinka Lotek, Lena Wojciechowska, Zosia Myszkowska, Dominika Sobczyńska oraz Xavier Korzybski. W kat. 5- 6 lat II miejsce za wykonanie piosenki „Jak rozmawiać trzeba z psem” (tekst: Jan Brzechwa, muzyka: Andrzej Korzyński) zdobyła Paulinka Lotek. Natomiast w kat. 7- 9 lat I miejsce zdobył Xavier Korzybski za wykonanie piosenki „Przyjaciel wie”. Soliści na co dzień biorą udział w zajęciach muzycznych w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce. Do konkursu wszystkich solistów przygotowała p. Alina Sobecka. Wszystkim solistkom dziękujemy za godne reprezentowanie naszej gminy i życzymy wielu kolejnych sukcesów muzycznych.

 

 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne
 • Konkursy muzyczne

Odwołanie zajęć w GCK w Małej Nieszawce

W związku z przygotowaniem lokalu wyborczego do głosowania w wyborach do PE wszystkie zajęcia w Gminnym Centrum Kultury w dniach 24 i 25 maja zostały odwołane.

 

Zaproszenie na "śniadanie biznesowe"

Wójt Gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców z Gminy Wielka Nieszawka na "śniadanie biznesowe", które odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 08:00 w CSiR "Olender" w Wielkiej Nieszawce.

Pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Dnia 23 maja 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka. Radni złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie z rąk Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Arkadiusza Wyrzykowskiego otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego.

Następnie młodzi samorządowcy wybrali spośród siebie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka, którym został Dawid Janczuk uczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelaskich w Toruniu. Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy został Dominik Woźniak uczeń Technikum Leśnego w Tucholi. Na Sekretarza wybrana została Julia Sowińska uczennica III klasy Gimnazjum w Cierpicach. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała powołana do tego celu Komisja Skrutacyjna.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Gminy została powołana Uchwałą Nr IV/19/2019 Rady Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2019 roku. W skład Rady weszło 14 radnych z terenu naszej gminy. Rada ma charakter konsultacyjny, będzie działać w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Życzymy radnym wielu sukcesów w działaniach podejmowanych na rzecz młodzieży oraz satysfakcji z pełnienia tak istotnej funkcji.

 • zdj.2
 • zdj.3
 • zdj.4
 • zdj.5
 • zdj.6
 • zdj.7
 • zdj.8
 • zdj.9
 • zdj.11
 • zdj.13
 • zdj.14
 • zdj.15
 • zdj.16
 • zdj.17
 • zdj.18
 • str.19

Informacja dotycząca naboru wniosków

Informujemy, że w  dniu 13.05.2019 r., zakończył się nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Złożonych zostało 40 wniosków:

- z sołectwa Brzoza – 2 wnioski;

- z sołectwa Mała Nieszawka – 14 wniosków;

- z sołectwa Wielka Nieszawka – 18 wniosków;

- z sołectwa Cierpice – 6 wniosków;

 

Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.05.2019 r., została powołana Komisja dokonująca oceny formalnej wniosków złożonych w celu otrzymania dotacji celowej.

Przerwy w dostawie energii

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

22.05.2019

10.00-13.30

Stacja Wielka Nieszawka 1 Przepompownia Ścieków dz.208

 

 

Półkolonie językowo-kulturowe w GCK

Ogłaszamy nabór na półkolonie językowo-kulturowe skierowane dla dzieci z rocznika 2010,2011,2012,2013.

I turnus -  29.07-02.08.2019 r.

II turnus - 05.08-09.08.2019 r. 

Zajęcia będą odbywały się w Gminnym Centrum Kultury  w Małej Nieszawce w godzinach  10:00-15:00

Termin zapisywania się do 01.06.2019 r. Zapisy pod nr. tel. 601-599-044

Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Sołeckiego i skierowany jest w pierwszej kolejności dla dzieci z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka.

Organizatorem półkolonii jest Sołtys Sołectwa Wielka Nieszawka pan Mirosław Cierzniewski.

 • plakat

Podpisanie umowy na wymianę wodomierzy

W dniu 10.05.2019 r.  Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki  podpisał umowę z firmą P.H.U. "METERING" Anna Moder  na realizację zadania „Dostawa, wymiana i montaż 450 sztuk wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych, w miejscowości Cierpice, gmina Wielka Nieszawka. Od daty podpisania umowy, wykonawca ma 90 dni na realizację zadania.

 

 • zdj.1
 • zdj.2

„ Żyj aktywnie” - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

„Żyj aktywnie” – pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w tym roku Dzień dla Osób z Niepełnosprawnością. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać w całej Polsce, w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W Polsce żyje nawet 7 mln osób niepełnosprawnych. Jedynie, co trzecia jest czynna zawodowo.
Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizujemy pod hasłem  „Żyj aktywnie!”.
Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, by pamiętały o zdrowym stylu życia, ale też zmotywować do aktywności zawodowej -
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Wydarzenie organizujemy w wielu miastach w całej Polsce w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać 24 maja w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Brodnicy, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Rypinie i Golubiu-Dobrzynie, a 31 maja w Bydgoszczy. Proponujemy (w zależności od miejsca wydarzenia) spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy również liczne atrakcje.

 

Toruński oddział ZUS przygotował tego dnia wiele wydarzeń. W siedzibie Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu ul. Wyszyńskiego 7/9 od godziny 10:00 do 14:00 będzie można skorzystać ze stoisk informacyjnych ZUS, PFRON, NFZ, US, Stowarzyszenie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz PZERiI. W tym dniu eksperci ZUS nie tylko odpowiedzą na wszystkie pytania, ale podpowiedzą jak uzyskać rentę czy inne świadczenia. Pomogą założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet. Z kolei pracownicy NFZ poinstruują jak posługiwać się portalem Terminy Leczenia, wyjaśnią, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje, pomogą uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Opowiedzą również o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe i refundacji na środki pomocnicze i ortopedyczne. Natomiast przy stanowisku PFRON udzielane będą informacje m.in. jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny, czy jak ubiegać się
o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Dodatkowo w Toruniu odbędą się ciekawe prelekcje, występ dziecięcego zespołu muzycznego z ZS nr 6 w Toruniu. Będzie można również obejrzeć wystawę prac plastycznych uczniów z niepełnosprawnością pod kier. art. plastyka Aliny Binnebesel.

 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się także w innych miastach naszego województwa.
24 maja w godz. 10:00-14:00 z porad specjalistów skorzystamy także w siedzibie:

 • Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167,
 • Inspektoratu ZUS w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39, pokój 302A,
 • Inspektoratu ZUS w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5
 • Inspektoratu ZUS w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6a
 • Inspektoratu ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43
 • Biura Terenowego w Rypinie, ul. Mławska 12
 • Biura Terenowego w Golubiu-Dobrzynie, ul. 1000-lecia 25 (tu porady już od godz. 9:00).

 

a 31 maja w Bydgoszczy w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14.

 

Na Dzień Osób z Niepełnosprawnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również osoby z ich najbliższego otoczenia oraz pracodawców.  Informacje o tym, co będzie działo się w całej Polsce publikujemy na stronie www.zus.pl/dzienON.

Dokładne informacje, co będzie się działo w Twojej okolicy znajdziesz poniżej, w zakładkach poszczególnych oddziałów ZUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

                                                                                              Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie §8 ust.5 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka przyjętego uchwałą nr IV/19/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka i nadania jej statutu zwołuję na dzień 23 maja 2019 r. ( czwartek)  na godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce  I sesję Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad,

3. Wręczenie zaświadczeń  o wyborze na młodzieżowych radnych,

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

5. Wystąpienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka,

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

7. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a)  wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka,

 b)  wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka,

c)  wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka,

9. Dyskusja m.in. na temat ewentualnych zmian statutu Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka.

10. Zamkniecie sesji.

 

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                        (-) mgr Krzysztof Czarnecki 

Majówka parafialno- gminna

 

Dnia 3 maja 2019r.  na boisku przy Kościele w Cierpicach już po raz dziesiąty odbyła się majówka  parafialno- gminna, której organizatorem byli: Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki, Proboszcz Parafii p.w. N.M.P. Królowej Polski ks. Tomasz Pokornowski oraz Gminne Centrum Kultury.

 Majówkę rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą, następnie przeszliśmy na plac gdzie powitała wszystkich gości i mieszkańców Kapela Biesiadna „Toruniacy”. Na scenie mogliśmy podziwiać :muzyczną grupę „GAMA”, grupę wokalną „PULS” oraz solistów: Martynę Barczak, Dominikę Wyborską, Magdalenę Sobecką , Igora Witalisa, Wiktorię Pawłowską, Zosię Myszkowską oraz Lenę Wojciechowską działające  przy Gminnym Centrum Kultury  w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej. Dzieci z Przedszkola w Małej Nieszawce zaprezentowały kilka układów tanecznych pod opieką p. Izabeli Sicińskiej i p. Marty Zalewskiej. Ponadto na scenie zaprezentowały się zespoły seniorów: „WSPOMNIENIE” (pod opieką p. Ewarysta Gajka), „LEŚNA KRAINA” (pod kierunkiem p. Jarosława Dąbrowskiego), „APPASSIONATA” (pod kierunkiem p. Józefa Hołubka) i wielu innych wspaniałych artystów. Swoje programy artystyczne przedstawiły także dzieci i młodzież  z gminnych szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce oraz  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Odbyło się wiele konkursów z nagrodami: m.in. koło fortuny, quiz wiedzy o gminie i parafii, bieg w workach, licytacja, rzut jajkiem itp. W trakcie majówki było wiele darmowych atrakcji dla dzieci m.in. zjeżdżalnie, zamki itp. Mieszkańcy i goście  mogli skorzystać ze stoisk  z wyrobami lokalnymi: grochówka przez Stowarzyszenie Wspólne Gniazdo, ciasta, potrawy z grilla itp. Na scenie zaprezentowali się również mieszkańcy naszej gminy Państwo Zyta i Jerzy Stankiewicz z cudownym tangiem.  Jak co roku odbyła się zabawa taneczna z zespołem ATUT BAND. Atrakcją wieczoru był koncert Rafała „Zwierzaka” Zwierzyńskiego oraz zespołu Strusie4.

 

 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka

Przypominamy, że do 13 maja 2019 r. trwa nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących  ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gmina Wielka Nieszawka. Dotacja wynosi 4000,00 zł, nie więcej jednak niż 100 % kosztów realizacji dotowanego przedsięwzięcia i jest udzielana na wniosek właścicieli, współwłaścicieli lub innych osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości, uprawniający do wykonania dotowanego przedsięwzięcia. Do dotacji kwalifikowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i zainstalowaniu fabrycznie nowych urządzeń grzewczych na ekogroszek, pellet, gaz oraz pompy ciepła itp. zastępujących dotychczas funkcjonujące kotły węglowe, co zostanie zweryfikowane przez Gminę na etapie oceny formalnej wniosku. Dotacje będą udzielone na przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od  15.04.2019 -30.11.2019 r.

 

Szczegóły w załączeniu

Wyniki wyborów na I kadencję do Młodzieżowej Rady Gminy

Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości  listę radnych Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce wybrana na kadencję 2019-2024.

       

 1. Garstecki Gustaw
 2. Habrych Julia
 3. Kruczkowski Maciej
 4. Lewandowska Julia
 5. Łyczywek Piotr
 6. Cierzniewska Natalia
 7. Fordońska Adrianna
 8. Maksymowicz Marcelina
 9. Sowińska Julia
 10. Janczuk Dawid
 11. Chojnacki Jakub
 12. Woźniak Dominik
 13. Zduńska Maria
 14. Smoleń Valentin

 

 

Wycieczka

Gminne Centrum Kultury w Malej Nieszawce organizuje jednodniową wycieczkę z przewodnikiem i atrakcjami w dn. 19 maja 2019 r. Koszt wycieczki 100 zł. Zapisy do 30 kwietnia 2019 r.

 

 • Plakat wycieczka

Ogólnopolska akcja sadzenia dzrzew

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji i samemu posadź drzewko! Sadzonki będą rozdawane już 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju.

Już 26 kwietnia, w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy, każdy może w siedzibie najbliższego nadleśnictwa odebrać sadzonkę i posadzić ją na własnym gruncie, aby móc później drzewko samodzielnie pielęgnować i podziwiać, jak z roku na rok rośnie.

W Nadleśnictwie Cierpiszewo odbiór sadzonek będzie możliwy w siedzibie nadleśnictwa 26 kwietnia, od godz. 9.00 do wyczerpania zapasów. Każdy może otrzymać maksymalnie 2 sadzonki wybranego gatunku i posadzić je na swojej działce i później przez lata doglądać ich pomyślnego wzrostu i rozwoju.

Więcej informacji:

Strona akcji

Pomoc dla Igorka

W wyniku wypadku komunikacyjnego mały mieszkaniec Gminy Wielka Nieszawka doznał urazu głowy i znajduje się w śpiączce. Opiekują się nim lekarze z kliniki Budzik. Mama chłopca prosi o wsparcie finansowe na jego rehabilitację.  

 • Pomoc dla Igorka

Majówka

Wójt Gminy Pan Krzysztof Czarnecki i Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Polski w Cierpicach ks. Tomasz Pokornowski zapraszają mieszkańców na Majówkę parafialno-gminną w dn. 3 maja 2019 r. w godz. 14-21. Msza św. zostanie odprawiona o godz. 12:30.

 • Majówka parafialno-gminna

XXV Finał Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki w Żninie

XXV FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU

PIOSENKI W ŻNINIE

13 kwietnia 2019r. w Żnińskim Domu Kultury odbył się XXV  Finał Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Organizatorem Festiwalu byli Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, Żniński Dom Kultury w Żninie oraz ośrodki na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Celem Festiwalu jest:

- prezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych

- promocja dziecięcej twórczości muzycznej

- wyłonienie utalentowanych wykonawców przez stworzenie możliwości wszechstronnego prezentowania ich uzdolnień

- pomoc w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji artystycznych i  warsztatowych
W festiwalu brali udział dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Festiwal ma charakter dwustopniowy, w finale brali udział laureaci eliminacji rejonowych z terenu całego województwa. Naszą gminę oraz cały powiat reprezentowała Magdalena Sobecka  (uczennica klasy gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej w Cierpicach). Na co dzień Magda rozwija swoją pasję jaką jest muzyka ćwicząc śpiew w Młodzieżowym Zespole Wokalnym „MIXTER” działającym przy GCK pod opieką p. Aliny Sobeckiej. Ponad rok uczy się również gry na ukulele w New Art. Yamaha w Toruniu. 1 marca 2019r. Magdalena  na konkursie powiatowym zajęła II miejsce za wykonanie piosenki "Ja dla Pana czasu nie mam"  z repertuaru Hanny Banaszak i tym samym zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. Magdalenie  gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

 • Konkurs Wojewódzki
 • Konkurs Wojewódzki
 • Konkurs Wojewódzki
 • Konkurs Wojewódzki

Zebrania wiejskie

Sołtys sołectwa Mała Nieszawka Pani Brygida Czapiewska zaprasza mieszkańców sołectwa na konsultacje dotyczące projektu statutu sołectwa. Zebranie odbędzie się w dn. 26 kwietnia 2019 r. w godz. 16-18:30 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

Zebranie wiejskie

Sołtys sołectwa Cierpice Pan Ryszard Kryszewski zaprasza mieszkańców sołectwa na konsultacje projektu statutu sołectwa. Zebranie odbędzie się w dn. 25 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Cierpicach.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

   

W dniu 17.04.2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dzielnie zmagały się z zadaniami 3-osobowe drużyny z naszych gminnych szkół – najpierw w części teoretycznej rozwiązując test, a później praktycznej – zadaniem uczniów było bezbłędne pokonanie toru przeszkód na rowerze. Zarówno jedna, jak i druga część turnieju nie była prosta. Do reprezentowania Gminy Wielka Nieszawka w  etapie powiatowym, który odbędzie się 27.04.2019r. w Górsku zakwalifikowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w  Małej Nieszawce.
Drużyny reprezentujące szkoły otrzymały dyplom oraz każdy z uczestników drobne upominki ufundowane przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka.
Serdecznie gratulujemy wygranej drużynie i dziękujemy za udział w rywalizacji drużynie ze Szkoły Podstawowej w Cierpicach.

 

  

 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej
 • turniej

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12.04.2019 Nr 30/2019, dzień 02.05.2019r.  jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.
Postanowienie nie dotyczy pracowników gminnej oczyszczalni ścieków pełniących dyżur tego dnia.  
Urząd Gminy będzie otwarty w dniu 27.04.2019r. (sobota) w godz. 7.00-15.00.

 

Życzenia Wielkanocne

 • -

Wielkanoc z CSiR Olender

W Wielkanocną Niedzielę po świątecznym śniadaniu CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce serdecznie zaprasza, na konkursy z nagrodami, a od godz. 18:00  na imprezę z DJ'em. Każdy, kto w tym dniu przyjdzie na basen będzie ,miał możliwość wygrać  przejażdżkę Jeepem z pełnym zbiornikiem paliwa na weekend.
22 kwietnia w Lany Poniedziałek przewidziane są: wielka wodna bitwa na basenie, atrakcje i zabawy dla dzieci.


link do wydarzenia z aktualnościami https://www.facebook.com/events/629281350828063/

  

 • CSiR Olender

Konkursie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.” Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Kapituła Konkursowa oceniać będzie prace w dwóch kategoriach:
•    Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące
do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie
na problematykę rozwoju wsi;

•    Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
Laureaci konkursu w obu kategoriach otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy PLN brutto dla każdego laureata oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy w postaci książkowej
w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Prace można nadsyłać do 31 lipca 2019 roku.
Regulamin oraz wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora https://www.fdpa.org.pl/konkurs. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pani Sylwia Konopacka-Bąk z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl; tel. 695 116 110, 22 864 03 90.

 

Misterium Wielkanocne

Dnia 17 kwietnia 2019r o godz. 19.00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Cierpicach, odbędzie się  inscenizacja pt. "Misterium Wielkanocne".

 • -

VII sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

Dnia 24.04.2019r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka.

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Spotkanie Wójta z mieszkańcami

  

W dniu 10.04.2019r. o godz. 17:00 w CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki spotkał się z mieszkańcami  naszej gminy.
Na spotkaniu p. Monika Pawłowicz doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedstawiła prezentację dotyczącą zasad dofinansowania z Programu Czyste Powietrze.
Po obejrzeniu prezentacji i przedstawieniu szczegółowych informacji dotyczących w/w programu, mieszkańcy chętnie zadawali pytania oraz  uczestniczyli w dyskusji.
Zorganizowane spotkanie miało na celu przekazanie jak najwięcej informacji naszym mieszkańcom o tym jak ważne jest zdrowie, klimat i środowisko oraz jakie są sposoby dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
W spotkaniu uczestniczyło około 90 mieszkańców za co Wójt serdecznie podziękował i zachęcił do składania wniosków.

 

 • spotkanie
 • spotkanie
 • spotkanie
 • spotkanie

Konkurs grantowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie grantowym "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Na zwycięzców czekają granty o łącznej wartości 100.000 złotych.
Pszczoły to wyjątkowe owady. Zawdzięczamy im owoce, warzywa, kawę, oleje, a nawet ubrania i kosmetyki. Już od wczesnej wiosny pszczoły ruszają do pracy - zapylają kwitnące sady, parki czy ogrody, dostarczające pożywienie zarówno dla nas, jak i dla zwierząt.
Tymczasem jednym z głównych zagrożeń dla pszczół jest brak pokarmu, czyli roślin bogatych w nektar i pyłek. Niestety nie wszystkie kwitnące rośliny są przyjazne pszczołom. Dlatego tak ważne jest świadome tworzenie bazy pokarmowej, czyli miejsc, gdzie te pożyteczne owady znajdą pożywienie niezbędne im do przetrwania i rozwoju.
Posadźmy razem milion kwiatów
W związku z tym zapraszamy do udziału w konkursie grantowym "Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Każdy z nas może podjąć działanie na rzecz pszczół, sadząc odpowiednie kwiaty w swoim otoczeniu. Przyłącz się do nas - niech świat wokół zakwitnie dla pszczół. Posadź z nami milion kwiatów i pozyskaj dofinansowanie na swoje działania!
Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to aż 100.000 złotych. O granty mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, gminy, parki narodowe, parki krajobrazowe, muzea, skanseny, lokalne grupy działania oraz inne podmioty z terenu całej Polski, spełniające wymagania Regulaminu.
Termin składania prac konkursowych mija 7 maja o godzinie 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca, w Światowy Dzień Ochrony Środowiska.
Regulamin konkursu, formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.pomagamypszczolom.pl/program/konkurs-grantowy/
W razie pytań odnośnie konkursu, proszę pisać: granty@pomagamypszczolom.pl lub zadzwonić: 794 169 207 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 15.30)

Konkurs "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" jest częścią programu odpowiedzialności społecznej, realizowanego przez ZT "Kruszwica" S.A. Program "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" inspiruje lokalne społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół, m.in. trzmieli, lepiarek, pszczolinek, porobnic i pszczół miodnych, poprzez zwiększanie dla nich bazy pokarmowej.
ZT "Kruszwica" poprzez realizację programu chce wzmacniać świadomość społeczną w zakresie relacji między pszczołami a bioróżnorodnością. Za organizację konkursu grantowego odpowiada Fundacja "Za górami, za lasami".

 

 • unia

Projekt "Eu-geniusz w świecie 3D" w Szkołach Podstawowych w Gminie Wielka Nieszawka

Dnia 10.04.2019r.  Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p.  Mirosławy Mierzwińskiej podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Uroczyste spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Do projektu przystąpili: Powiat Toruński (partner wiodący), Gminy Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Kowalewo Pomorskie i Gmina Miasto Chełmża.
Wartość projektu  to 4 180 595,00 zł
Projekt będzie realizowany w terminie od 01.05.2019 do 30.06.2023r.
Z gminy Wielka Nieszawka ze wsparcia projektowego skorzystają następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Cierpicach, Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego.
Główne działania projektu to przede wszystkim zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia realizowane metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D oraz zakup doposażenia dla szkól niezbędnego do nauczania eksperymentalnego (drukarki 3D z wyposażeniem, komputery, roboty edukacyjne), szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania eksperymentalnego.

 

 • podpis umowy
 • podpisanie umowy
 • podpis umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

 

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 

19.04.2019

07.30-12.00

 Stacja  Kąkol 3

19.04.2019

10.00-15.00

 Stacja  Cierpice 1, ul. Cicha

 

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr VI/32/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca  
2019 r., Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje o  naborze wniosków  na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących  ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gmina Wielka Nieszawka.
Dotacja wynosi 4000,00 zł, nie więcej jednak niż 100 % kosztów realizacji dotowanego przedsięwzięcia i jest udzielana na wniosek właścicieli, współwłaścicieli lub innych osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości, uprawniający do wykonania dotowanego przedsięwzięcia.
Do dotacji kwalifikowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i zainstalowaniu fabrycznie nowych urządzeń grzewczych na ekogroszek, pellet, gaz oraz pompy ciepła itp. zastępujących dotychczas funkcjonujące kotły węglowe, co zostanie zweryfikowane przez Gminę na etapie oceny formalnej wniosku.
Dotacje będą udzielone na przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od  15.04.2019 -30.11.2019 r.
Nabór wniosków o dotację będzie trwał od 15 kwietnia do 13 maja 2019 r.
Szczegóły w załączeniu

 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie Przełajowym

Dnia 13.04.2019  w godzinach od 9.00 do 14.00 odbędą się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie Przełajowym.
Biuro wyścigu mieścić się będzie w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego ul. Szkolna 9, 87-165 Cierpice. Wyścig ze startu wspólnego  dla wszystkich kategorii odbędzie się na oznaczonej rundzie leśnej ok 1300 m.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby do kibicowania.

 

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Informujemy, że w terminie od 15 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne  w sprawie projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Wielka Nieszawka. Ankieta konsultacyjna oraz projekty statutów są dostępne w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w sekretariacie i pok. Nr 10 biuro Rady Gminy, w dniach i godzinach urzędowania. Konsultacje przeprowadzone będą również w formie dialogu społecznego (zebranie wiejskie, z dołączeniem listy osób biorących w nim udział).
Ankiety konsultacyjne należy składać poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce lub przesłanie zeskanowanego formularza drogą elektroniczną na adres: www.sekretariat@wielkanieszawka.pl

Podpisanie umów na realizację inwestycji

Dnia 03.04.2019r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki podpisał umowę z firmą Rollstich-Toruń Sp.zo.o. na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Nieszawka ul. Czeremchowa (dz.nr 381/9 oraz 381/5, 240).
Dnia 05.04.2019r. Wójt podpisał  umowę inwestycyjną z firmą ATMA na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej, ulicy Piaskowej, działka nr 227 w Małej Nieszawce.

Więcej informacji znajduje się w linku poniżej
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/index.php?app=przetargi&status=3

 

 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy

Zielona klasa czyli radości dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce masa!

5 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce została uroczyście otwarta Zielona klasa. Powstała ona w wyniku działań Rady Rodziców, którzy złożyli projekt w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”. Zorganizowanego przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”.
Uroczystego przecięcia wstęgi i oddania wyjątkowej klasy na świeżym powietrzu dokonali: Wójt Gminy Wielka Nieszawka – p. Krzysztof Czarnecki, Dyrektor szkoły – p. Teresa Juda, przedstawiciele Rady Rodziców: p. Hanna Solarczyk–Szwec, p. Michał Dąbrowski, p.Magdalena Muszyńska.
To był wyjątkowy dzień w szkole, bo i wydarzenie było niecodzienne. Szkoła wzbogaciła się o salę lekcyjną, w której będą odbywały się zajęcia przyrodnicze, rekreacyjne i okolicznościowe. W najbliższym czasie, dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli zostaną zakupione do nowej klasy ławki i stoliki. Już w dniu oddania uczniom klasy, odbywały się w niej zajęcia przyrodnicze, biologiczne, techniczne.
Dzień ten obfitował również w inne atrakcje, tj. wiosenny występ uczniów klas pierwszych, zajęcia sportowe, Mini-Playback Show, zajęcia rekreacyjne. O podniebienia uczestników imprezy zadbali rodzice uczniów i sponsorzy.

 • zielona klasa
 • zielona klasa
 • zielona klasa
 • zielona klasa
 • zielona klasa
 • zielona klasa

Konkurs fotograficzny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.
Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ do dnia 6 maja 2019 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu Kujaw i Pomorza.
Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Szczegóły i warunki uczestnictwa określa regulamin dostępny na stronie internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ lub na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce „Konkursy Wojewody”: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/konkursy-wojewody.html  .
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!
Kontakt z Organizatorem:

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
tel. 52 349 75 87
e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pllink do strony internetowej Konkursu:
http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/
link do regulaminu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=109
link do karty zgłoszenia: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=88

 • plakat

Piknik rodzinny

W dniu 06.04.2019r. w godzinach 12.00 -14.00 w Osadzie Leśnej Barbarka odbędzie się piknik rodzinny.
W trakcie spotkania organizowana będzie gra terenowa „O szablę Pułkownika Witolda Pileckiego”, będzie można wziąć udział w konkursie strzeleckim z elementami maskowania i łączności polowej oraz w zawodach sprawnościowych w Parku Linowym, czy wykonać zdjęcia w przebraniu partyzanta.
Dodatkową atrakcją będzie ognisko. Wspólnie spędzony czas umilą muzycy wykonując  na gitarze i akordeonie piosenki patriotyczne i biesiadne.
Więcej informacji uzyskacie państwo pod numerem tel. 504036028 p. Karol Maria Wojtasik.

Młodzieżowa Rada Gminy

W Gminie Wielka Nieszawka trwają wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka.Do Młodzieżowej Rady Gminy zostanie wybranych 15 radnych:
w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce – 5 mandatów,
w Szkole Podstawowej w Cierpicach – 5 mandatów,
mieszkańcy Gminy będący uczniami szkół ponadpodstawowych – 5 mandatów
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje:
mieszkańcom Gminy - uczniom klas VII  - VIII szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych  oraz mieszkańcom gminy będącym uczniami szkół ponadgimnazjalnych w wieku do 20 lat.
Kandydata na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy może zgłosić samorząd klasowy/szkolny lub sam kandydat posiadający listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 uczniów posiadających czynne prawo wyborcze.
Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy trwa 5 lat, termin zgłaszania kandydatów upływa 10 kwietnia 2019r., termin wyborów w szkołach podstawowych przypada na dzień 25 kwietnia 2019r. 5 reprezentantów uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie wybranych na podstawie list poparcia, według liczby zebranych podpisów.

 

Załączniki:

Toruń za pół ceny

Muzeum Etnograficzne w ramach akcji „Toruń za pół ceny” przygotowało promocyjne bilety na wystawy i do skansenów:
1. Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce – bilet wstępu 5 zł (zamiast 10 zł)
2. Wystawa czasowa „Macierzyństwo od początku i bez końca” (4 zł)
3. Park Etnograficzny w centrum Torunia i wystawa czasowa w skansenie „Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich” – bilet w cenie 7 zł (zamiast 16 zł)
4. Bilet łączony na ekspozycje: Park Etnograficzny w centrum Torunia, wystawa „Tajemnice codzienności…”, wystawa „Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej”, wystawa czasowa, Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce – 14 zł (zamiast 28 zł)

Oferta obowiązuje w piątek i sobotę. W niedzielę 7 kwietnia otwarty dla zwiedzających jest tylko Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce. Tego dnia w Toruniu odbywa się Kiermasz wielkanocny w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Bezpłatne badanie

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.
Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany i bardzo doświadczony personel medyczny LUX MED. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających udzielimy wszelkich wskazówek i pomożemy w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.

Mobilna pracownia mammograficzna LU MED będzie czekała na Panie w miejscowości:

Wielka Nieszawka – 10 maja 2019 w godzinach od 8.00 do 15.00 na parkingu Urzędu Gminy, ul. Toruńska 12

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL, dlatego przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Bezpłatne badania

24 maja 2019 r przy Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Badanie przysługuje kobietom w wieku 50-69 lat raz na 2 lata.Kobiety nieobjęte programem profilaktycznym, badanie płatne w wysokości 80 zł.

 • plakat

Kwalifikacja wojskowa 2019r

Wójt Gminy informuje, że w dniach 05 oraz 08  kwietnia  2019 r. od godziny  8.00 w klubie  „KAMELEON” w Toruniu ul. Tuwima 9 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.
Do kwalifikacji zobowiązani są stawić się po raz pierwszy mężczyźni, którzy ukończą w tym roku 19 lat (urodzeni w 2000 r.) oraz starsi (do 24 roku życia), którzy do tej pory z jakichkolwiek powodów nie dopełnili tego obowiązku.
Osoby powyżej 24 roku życia, które nigdy wcześniej nie stawały do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek jak najszybciej zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu w celu uregulowania stosunku do służby wojskowej.
Obowiązek ten trwa do 50 roku życia

Toruń za pół ceny

W dniach 5 -7 kwietnia serdecznie zapraszamy do CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce , aby skorzystać z promocji w ramach akcji „Toruń za pół ceny”

 

W restauracji: wszystkie zupy oraz makarony 50% taniej

W SPA Olender:

masaż klasyczny 129 zł 64,50 zł

masaż relaksacyjny 129 zł 64,50 zł

masaż sportowy 129 zł 64,50 zł

W kręgielni:

50% rabatu na godzinę  gry w kręgle:

Piątek –40 zł 20zł

Sobota- Niedziela – 49 zł  24,50  zł

50% rabatu na bilard 14 zł 7 zł
 

Link do informacji
https://www.facebook.com/Olender.Nieszawka/photos/a.402317979825928/2273558182701889/?type=3&theater

 • -

Spotkanie Wójta z przedsiębiorcami

W dniu 29.03.2019r. o godz. 8:00 w CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki spotkał się po raz trzeci z przedsiębiorcami z naszej Gminy. W spotkaniu uczestniczyło 20 przedsiębiorców. Jednym z zaproszonych gości był Wójt Gminy Lubicz p. Marek Nicewicz.
Na spotkaniu p. Dominik Krywionek z firmy EHS Biznes Partner przedstawił prezentację dotyczącą realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności gospodarczej w świetle przepisów ochrony środowiska i obowiązków uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
Kolejny gość p. Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówił temat „Wsparcie przedsiębiorczości środkami z Funduszu Pracy oraz  EFS”.
Po obejrzeniu prezentacji oraz wysłuchaniu ciekawych, pomocnych w realizacji przedsięwzięć informacji, Wójt przeszedł z gośćmi na dalsze spotkanie do restauracji, gdzie posilili się przepysznym śniadaniem i dyskutowali na tematy związane z działalnością w gminie i nie tylko.
Zorganizowane spotkania są wyrazem potrzeb dialogu Wójta z przedsiębiorcami jak i przedsiębiorców między sobą, bo rozwój firm przekłada się na rozwój gminy, a co za tym idzie, na podniesienie jakości życia mieszkańców Spotkania te mają charakter otwarty oraz dają możliwość poznania się co wpływa bardzo korzystnie na współpracę i rozwój. Pan Wójt wyraził też nadzieję, że wspólnym sukcesem samorządu i lokalnych przedsiębiorców będzie pomyślnie układająca się współpraca, w ramach której zadeklarował wsparcie i otwartość na nowe inicjatywy.
Wójt Gminy serdecznie zaprasza przedsiębiorców na kolejne cykliczne spotkania.

 

 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe
 • śniadanie biznesowe

VI Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 26 marca 2019 r.  w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyła się VI Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Pod obrady przedłożono sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2018 rok, które przedstawili Komendant Komisariatu Policji Toruń-Podgórz nadkom. Jacek Wolfram wraz z z-cą Komendanta Komisariatu Policji Toruń-Podgórz nadkom. Maciejem Wojtakiem oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności GOPS-u za 2018 rok. Radni przyjęli uchwałę zmieniającą zasady ustalenia diet dla radnych oraz sołtysów, uchwałę o sposobie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Wielka Nieszawka oraz uchwałę określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielka Nieszawka na rok 2019. W celu realizacji inwestycji w 2019 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka. W ramach tego projektu przewiduje się w 2019 r, iż zostanie udzielonych 20 dotacji dla mieszkańców, po 5 dotacji na każde sołectwo.
Ponadto Rada przyjęła uchwałę nadania nazw dwóch ulic: Bociania i Miętowa  na terenie gminy Wielka Nieszawka, które znajdują się w miejscowości Mała Nieszawka oraz uchwałę skierowania projektów statutów sołectw do konsultacji społecznych.

Podziękowanie

Dnia 26.03.2019r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki zaprosił do Urzędu Gminy p. Urszulę Runowską i złożył jej najserdeczniejsze podziękowanie za współpracę i zaangażowanie na stanowisku Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
Wójt życzył p. Urszuli wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w realizacji dalszych planów i zamierzeń.
Oprócz podziękowań Wójt wręczył również słodki upominek.

 

 • Podziękowanie galeria

VI Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

Dnia 26 marca 2019r o godz.15.00 w Gminnym Centru Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

 

 

[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza mieszkańców na spotkanie w sprawie Programu.

Gość specjalny: Pan Kamil Skonieczny, Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Termin i miejsce spotkania: 10.04.2019 r., godz. 17:00, CSiR Olender

 • plakat

Pierwszy Dzień Wiosny

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Wielka Nieszawka p. Krzysztof Czarnecki został zaproszony do wzięcia udziału w obchodach „Pierwszego Dnia Wiosny” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Małej Nieszawce.

Dzień 21 marca 2019r. to według kalendarza pierwszy dzień wiosny. Hmm, pierwszy dzień wiosny, a za oknem tak szaro, buro i zimno… Ale w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce było bardzo ciekawie, szkoła była udekorowana wielobarwnymi plakatami i wiosennymi ozdobami. W tym dniu nie obowiązywał strój w stonowanych barwach, dlatego uczniowie wraz z nauczycielami mieli na sobie ubrania we wszelakich odcieniach. Wielu uczniów oraz nauczycieli przystroiło głowy w piękne kwietne wianki i wyglądali przepięknie. Odbyły się ciekawe konkursy indywidualne oraz klasowe: plastyczny i na szalone wiosenne fryzury.W jury zasiedli: Pan Wójt, Dyrekcja i Przewodnicząca Rady Rodziców.

Uczniowie zaprezentowali swoje ciekawe stroje na „ czerwonym dywanie”.

Wszystkim towarzyszył dobry humor a uśmiech nie znikał z twarzy uczestników, w tym dniu każdy był pełny radości i optymizmu.

 • zdjecie 1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie nr 5
 • zdjecie 6

Komunikat

Powtarzające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na łąkach, przydrożnych rowach, skarpach, nieużytkach i poboczach kolejowych powodują niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi oraz zagrożeniem przemieszczenia się ognia na przyległe zabudowania i tereny leśne.

PRZESTRZEGAM MIESZKAŃCÓW GMINY PRZED TEGO TYPU DZIAŁANIAMI !!!!

Przepisy prawne stanowczo zabraniają takich działań i w stosunku do osób nie respektujących tych postanowień mogą być wyciągane konsekwencje karno – administracyjne.

Ponadto działania takie, wbrew niektórym poglądom nie poprawiają żyzności gleby, wprost przeciwnie przyczyniają się do jej wyjałowienia.

Dołączam pismo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej szczegółowo przedstawiające powyższe zagadnienie.  

Zapraszamy na koncert

Zapraszamy wszystkich sympatyków i miłośników muzyki na koncert wiosenny.

 • koncert

Zapraszamy na wykład

Zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi  prof.dr hab Adam Sudoł

 • wykład

Uwaga, będzie mocno wiało

Analiza bieżących prognoz pogody prezentowanych na niezależnych portalach meteorologicznych wskazuje, ze w nocy z 15 na 16 marca (z piątku na sobotę) 2019 roku przez obszar województwa kujawsko – pomorskiego przejdzie front atmosferyczny, któremu mogą towarzyszyć porywy wiatru osiągające prędkość do 80 km/h.

Podjęte działanie podyktowane jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Uwzględniając zniszczenia i awarie, jakie w infrastrukturze technicznej dokonują podmuchy wiatru o prędkości 70-80 km/h, należy liczyć się lokalnie z wystąpieniem wiatrołomów na drogach i szlakach kolejowych, awariami sieci energetycznej i uszkodzeniami poszycia dachów.

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ           

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani

 

odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

18.03.2019

07.30-13.30

Stacja  Legnicka Toruń ul. Zielonogórska, Tarnowska

 

08.00-17.00

Stacja Wielka Nieszawka 4 Wielka Nieszawka ulice Wierzbowa, Piękna, Brzozowa, Tulipanowa, Toruńska

 

09.30-15.30

Stacja Sławkowo 3

 

08.00-10.00

Stacja Grzegorz 1

 

10.00-14.00 

Stacja Grzegorz 3

 

08.00-13.00

Stacja Wyrzyska ul. Wyrzyska, Poznańska 115

19.03.2019

06.30-10.00 i 18.00-21.00 

 Stacje Górsk 5, 6  Górsk ulice Czeremchowa, Nadwiślańska, Długa, Prosta

 

10.00-13.30

Stacja  Zarośla Cienkie 6

 

08.30-14.30

Stacja  Piwnice 4  Piwnice ulice Parkowa, Spacerowa

 

08.30-10.30

Stacje Żurawia, Wrzosowa, Słowicza, Toruń ulice Słowicza, Orla, Bobrowa, Niedźwiedzia, Jastrzębia, Wrzosowa, Lisia, Kozia, Łosia, Żurawia, Rysia

20.03.2019

06.30-09.00 i 18.00-20-00

Stacje Górsk 7, 8, 11, 13, 16,  17  Górsk ulice Ogrodnicza, Jodłowa, Spółdzielcza, Wiejska, Topolowa, Jagodowa, Ciasna, Modrzewiowa, Wspólna, Akacjowa, Czeremchowa, Sosnowa, Długa, Toruńska, ks. Bronisława Markiewicza, Zławieś Mała ulica Sosnowa

 

12.00-14.00

Stacja Rozgarty 5 ul. Długa , Słoneczna, Goździkowa

 

09.00-13.00

Stacja Osiek 24

 

08.00-10.00

Stacja Brąchnowo 10 Brąchnowo ulica Dożynkowa

 

08.30-15.30

 Stacja Pluskowęsy 9

21.03.2019

06.30-10.00 i 18.00-21.00.

Stacje Górsk 7, 8, 11, 13, 16,  17  Górsk ulice Ogrodnicza, Jodłowa, Spółdzielcza, Wiejska, Topolowa, Jagodowa, Ciasna, Modrzewiowa, Wspólna, Akacjowa, Czeremchowa, Sosnowa, Długa, Toruńska, ks. Bronisława Markiewicza, Zławieś Mała ulica Sosnowa

 

06.30-13.00 i  16.00-19.00

06.30-13.00 i 17.00-19.00  Stacje Górsk 10, 12, Smolno 1PGR,  2  Skrzypkowo , Górsk ulice Nadwiślańska, Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Wiejska, Zaciszna, Handlowa, Harcerska, Prosta, Pędzewo , Smolno

 

10.00-13.30

Stacja  Brąchnowo 9

 

09.00-18.00

Stacja Zajączkowo

22.03.2019

06.30-09.00 i 18.00-20.00

 Stacje Górsk 9, 10, 11, 12, Smolno 1 PGR ,2 Skrzypkowo , Górsk ulice Nadwiślańska, Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Wiejska, Zaciszna, Handlowa, Harcerska, Prosta, Leśna, Rzemieślnicza, Jagodowa, ks. Bronisława Markiewicza, Ciasna, Wspólna, Ogrodnicza, Jodłowa, Spółdzielcza, Topolowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Pędzewo , Smolno , Górsk ulica Leśna

 

06.30-19.00

 Stacja Smolno 2

 

09.00-11.00

 Stacja Czarnowo 12 ul. Kwiatowa, Fiołkowa

 

08.00-14.00

Stacja Lubicz 18 ul. Niteckiego, Trzaskalskiego

 

08.30-15.30

 Stacja Chrapy 3 Dzikowo ulica Rybacka, Chrapy , Osiek nad Wisłą ulica Wiślana

 

08.30-15.30

Stacja Złotoria 6 ul. Piaskowa, 8- Marca

23.03.2019

09.00-14.00

Stacje Biogaz Inwestor, MPO Kociewska Toruń ulica Kociewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja nowych zajęć

Serdecznie zapraszamy na zajęcia w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce

 • zdjecie 1
 • zdjęcie 2

Podziękowania

W dniu 13.03.2019r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki odwiedził przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji z terenu Gminy Wielka Nieszawka, którzy okazali życzliwość i bezinteresowną pomoc przy organizacji „Dnia Kobiet” dla mieszkanek gminy. Sponsorzy nagród na loterię fantową, która była jedną z atrakcji zorganizowanej imprezy, to: Restauracja „Rancho”, Bar „Kuchnia Edyty”, Salon Kosmetyczny „Kubana”, Pizzeria „Mamma mia”, Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”, Kwiaciarnia „Bajka”, Pracownia Ceramiczna „DDDecor”, Szkółka Roślin Ozdobnych „Zielony Raj” oraz Nadleśnictwo Cierpiszewo. Wójt wręczył każdemu z darczyńców podziękowania oraz słodki upominek.

 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie nr 5
 • zdjecie 6
 • zdjecie 1
 • zdjęcie 2

Akcja charytatywna "Wiosenne Granie dla Zosi Kryszewskiej"

Dnia 09.03.2019r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach odbyło się Wiosenne Granie dla Zosi Kryszewskiej. W programie było wiele atrakcji, m.in. bajka w wykonaniu Teatru MagMowcy, Mini Playback Show, wata cukrowa, popcorn, kawiarenka i fotobudka, a to wszystko dla Zosi Kryszewskiej, na jej leczenie i rehabilitację.

Dodatkową atrakcją był występ solistek działających przy GCK w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej oraz jazda konno, zorganizowana przez p. Katarzynę Streich.

Przeprowadzono zbiórkę publiczną nr 428/2015/1306/OR do puszek kwestarskich na rzecz Zofii Kryszewskiej (leczenie i rehabilitacja). Zbiórka publiczna odbyła się pod patronatem fundacji "Złotowianka", ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów, na mocy pozwolenia MAC nr 2015/1306/OR. Zebrano kwotę 2600,38 zł.

W spotkaniu wzięło udział bardzo wielu mieszkańców i przybyłych gości, m.in. posłanka Pani Iwona Michałek, Wójt Gminy Pan Krzysztof Czarnecki oraz Radni Gminy Wielka Nieszawka.

 

 

 • zdjecie1
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjecie 4
 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie nr 5
 • zdjecie 6
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9

Dzień Sołtysa

Dziś przypada Ogólnopolski Dzień Sołtysa – opiekuna i gospodarza wsi. Jest to wyjątkowe święto, podczas którego mamy okazję wyrazić słowa uznania za podejmowane inicjatywy, wytrwałość oraz zaangażowanie w pomoc swym mieszkańcom.

W tym wyjątkowym dniu, pragnę złożyć wyrazy głębokiej wdzięczności Pani Brygidzie Czapiewskiej, Pani Elżbiecie Wiśniewskiej, Panu Ryszardowi Kryszewskiemu oraz Panu Mirosławowi Cierzniewskiemu, za zaangażowanie i ciężką ustawiczną pracę, której pięknym owocem jest rozwój naszej gminy Wielka Nieszawka.

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Krzysztof Czarnecki

Uroczystość z okazji "Dnia Kobiet"

W dniu 8 marca 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pan Jarosław Dąbrowski. Wójt przywitał licznie przybyłe Panie i wraz z Dyrektorem GCK oraz radnymi odśpiewał „Sto lat” dla Pań z okazji ich święta. Następnie zgromadzeni na sali widowiskowej widzowie obejrzeli przestawienie teatru Afisz pod tytułem „Zagryziakowie - spokojnie to tylko sąsiedzi”. Wspaniała gra aktorska, pełne humoru dialogi, przeplatane zabawnymi piosenkami przy brawurowym akompaniamencie wprawiły wszystkich w doskonały nastrój, na twarzach pojawił się uśmiech. Kolejną atrakcją była loteria losowa, na którą nagrody zostały ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców i instytucje z terenu gminy. Rozlosowano vouchery na kompozycje kwiatowe, rośliny zielone, zabiegi kosmetyczne, przepiękną ceramiczną biżuterię, wejścia na kręgielnię, na basen i do saun oraz vouchery na smaczne jedzenie.

Przewidziano też słodki poczęstunek. Panie częstowały się słodkim tortem przygotowanym specjalnie na tę okazję oraz wysłuchały utworów granych na pianinie przez Dyrektora GCK. Skoczna muzyka popularnych szlagierów zachęciła je do wspólnego śpiewu. Zorganizowany wieczór był wyjątkowy, a atmosfera pogodna. Bardzo cieszy nadzwyczajna frekwencja, która przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Wójt Gminy serdecznie dziękuje Paniom za przybycie. Ogromne podziękowania składa przedsiębiorcom i instytucjom za uatrakcyjnienie uroczystości, dzięki przekazanym na loterię upominkom: Restauracji „Rancho”, Barowi „Kuchnia Edyty”, salonowi kosmetycznemu „Kubana”, Pizzerii Mamma mia”, Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”, kwiaciarni „Bajka”, pracowni ceramicznej „DDDecor”, Centrum Ogrodniczemu „Zielony Raj” oraz Nadleśnictwu Cierpiszewo.

Spektakl Teatru Afisz został sfinansowany z budżetu partycypacyjnego na 2019 r. w ramach projektu ogólnogminnego „Kwartalne spotkanie ze sztuką”.

W dniu 10.03.2019 r. Wójt brał również udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanym przez Radną Gminy Jadwigę Szczygielską dla mieszkanek Brzozy w salce przy kościele w Czerniewicach. Na spotkanie przybyli Ks. Proboszcz z Czerniewic oraz Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Jacek Gajewski.

 

 • zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
 • zdjęcie nr 5
 • zdjecie 1
 • zdjecie 6
 • zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
 • zdjęcie 9

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co najlepsze,                                   
spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie i swoich bliskich,
dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życiowej!

Wszystkim mieszkankom gminy Wielka Nieszawka

Życzą

Wójt Gminy                            Przewodniczy Rady Gminy

Krzysztof Czarnecki               Arkadiusz Wyrzykowski

 • zdjęcie

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,

w porywach do 85km/h, z południowego zachodu.

Rekrutacja do programu Stypendialnego "Klasa"

Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu stypendialnego ,,Klasa". Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu ,,Klasa". Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia. Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa" otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki. Do Programu mogą zgłaszać się uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę podstawową (w zależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia ich ocen z pierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów, mieszkających w niewielkich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł brutto. Aby zgłosić się do Programu należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej szkoły, biorącej udział w Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się pod linkiem: https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacjal.

 

Pomoc żywnościowa

W dniu 2 kwietnia 2019r. w godzinach od 14:00 do 16:00, w siedzibie Toruńskiego Centrum „Caritas”, Szosa Bydgoska 1A w Toruniu mogą odbierać artykuły żywnościowe rodziny/osoby z terenu Gminy Wielka Nieszawka,  które uzyskały skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

 

 • logo

Stypendium Stowarzyszenia SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach. Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

 

Informacja o ustawieniu nowych luster

Informujemy, iż na terenie naszej gminy zostały ustawione nowe lustra  w celu poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Lustra znajdują się w Małej Nieszawce przy ulicy Przemysłowej, przy ulicy Piaskowej 2 szt oraz ulicy Leśnej, w Wielkiej Nieszawce przy ulicy Jaśminowej, w Cierpicach przy ulicy Zakole oraz  przy ulicy Szkolnej.

 • zdjęcie

Sukces naszych solistów podczas XVIII Powiatowego Festiwalu Piosenki "Śpiewajmy razem"

Sukces naszych solistów w XVIII Powiatowym

Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
1 marca 2019r.  w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w Chełmży odbył się XVII  Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej p.n. 'Śpiewajmy razem'. Organizatorem konkursu była PiMBP oraz Chełmżyński Ośrodek Kultury. Celem imprezy jest popularyzacja piosenki dziecięcej, integracja środowiska dzieci i młodzieży, podnoszenie kultury muzycznej oraz wymiana doświadczeń. Uczestnicy prezentowali się na scenie w trzech kategoriach wiekowych: 7- 9 lat, 10- 13 lat, 14-16 lat.

Tego dnia na scenie zaprezentowało się ponad  50  wykonawców, wśród nich soliści z gminy Wielka Nieszawka.
Utalentowani soliści  reprezentujący naszą gminę po raz kolejny nas nie zawiedli i wszyscy zdobyli wspaniałe miejsca.

- w kategorii I (7-9 lat)

Lena Wojciechowska- II miejsce

Dominika Sobczyńska- III miejsce

- w kategorii II (10-13 lat)
- Wiktoria Pawłowska- III miejsce

w kategorii III (14- 16 lat )

- Magdalena Sobecka- II miejsce

Dodatkowo jury nagrodziło Magdalenę Sobecką i wybrało ją do Finału Wojewódzkiego „AWANS 2019”, który odbędzie się 13.04.2019r. w Żninie. Magdalena będzie tam reprezentować cały powiat toruński.
Wszystkich solistów do konkursu przygotowała p. Alina Sobecka.

Wszystkim solistom za udział i godne reprezentowanie naszej gminy bardzo dziękujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzień Kobiet

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza Panie na Dzień Kobiet, który odbędzie się  dnia 08.03.2019r.  o godz. 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

W programie mnóstwo atrakcji i gwarancja miło spędzonego czasu.

 • Dzień kobiet

Szkolenie

Informacja dla Rolników

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce informuje, że 12 marca 2019 r o godz. 10:00 w Powiatowym Inspektoracie Ochrony Weterynarii w Toruniu, ul. Antczaka 39/41 odbędzie się szkolenie na temat wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

Wiosenne granie dla Zosi

Szanowni Państwo

Dnia 9 marca 2019 roku

w godz. 11.00 - 13.00 w Szkole Podstawowej w Cierpicach

zapraszamy na

WIOSENNE GRANIE DLA ZOSI KRYSZEWSKIEJ

(zbieramy pieniądze na leczenie i rehabilitację dziewczynki).

http://www.spcierpice.pl/images/Barbara/wiosna.jpg

W PROGRAMIE:

 • Bajka w wykonaniu Teatru MAGMA                     
 • Mini Playback Show
 • Wata cukrowa
 • Popcorn
 • Kawiarenka
 • Fotobudka

 

Akcja krwiodawstwa w Cierpicach

Pani Brygida Czapiewska zaprasza mieszkańców na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w Szkole Podstawowej w Cierpicach w  dn. 9 marca 2019 r.  w godz. 9:30-14:30.

Stypendia dla sportowców z terenu Gminy Wielka Nieszawka

Uroczysta gala wręczenia stypendiów sportowych samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w 26 lutego 2019 r. w kompleksie Zawiszy w Bydgoszczy. Wsparcie finansowe otrzymało 145 uzdolnionych zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 2018 r. O wsparcie dla zawodników mogły się ubiegać kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu województwa.

Wśród stypendystów znaleźli się mieszkańcy naszej gminy, kolarze torowi: Cezary Łączkowski ‒ mistrz świata juniorów w sprincie, wicemistrz świata juniorów w sprincie drużynowym; wicemistrz Europy juniorów w keirinie, brązowy medalista ME juniorów w sprincie drużynowym oraz Maciej Fąk, obydwaj z TKK Pacific Toruń.

Panowie otrzymali również stypendia sportowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia. Gala odbyła się 12 lutego 2019 r. w Dworze Artusa.

Gratulujemy i zaznaczamy, iż jesteśmy bardzo dumni z Waszych  sukcesów.

Przesiębiorco z Gminy Wielka Nieszawka

Przedsiębiorco z Gminy Wielka Nieszawka

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do programu „Nieszawska Karta Mieszkańca”, każdego chętnego przedsiębiorcę, który ma ochotę udzielić rabatu dla mieszkańców gminy, posiadających kartę.

Celem naszego programu będzie bliższe poznanie się , miła współpraca i korzyści dla przedsiębiorcy jak i mieszkańca.

Więcej informacji udzielimy telefonicznie pod numer tel. 56 678-12-12 wew. 26

 

Stypendia dla młodych sportowców

Fundusz Natalii Partyki ponownie przyznał stypendia młodym sportowcom w ramach IV edycji konkursu stypendialnego. Dziesięciu utalentowanych zawodników otrzyma po 10 tysięcy złotych rocznie. ród stypendystów IV edycji znaleźli się m.in. Radosław Furmański, srebrny medalista Pucharu Świata World Sailing w windsurfingowej klasie RSX, Wiktor Kędzia, rekordzista Europy w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych na Mistrzostwach Juniorów w 2018 r., Agata Kaczmarska, która zdobyła Vice Mistrzostwo Świata Juniorek w boksie olimpijskim oraz Bartosz Grabowski, Mistrz Świata i Europy juniorów w kajakarstwie w olimpijskiej konkurencji K1 200 metrów

Oddziały przedszkolne w Cierpicach

W dn. 26 lutego 2019 r. Pani Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty i Pan Dariusz Zagórski, wizytator złożyli wizytę w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Celem wizyty była wizja lokalna pomieszczeń przeznaczonych na oddziały przedszkolne. Pan Wójt Krzysztof Czarnecki przedstawił gościom plan adaptacji pomieszczeń, które będą przeznaczone na 3 sale przedszkolne z zapleczami, salę sensoryczną, sale logopedyczną, szatnię, sanitariaty z brodzikami, oddzielną toaletę dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie socjalne. Zamysł uruchomienia oddziałów przedszkolnych w Cierpicach od roku szkolnego 2019/2020 spotkał się z aprobatą przedstawicieli Kuratorium Oświaty, tym bardziej, że w statucie szkoły znajdują się zapisy dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i takie są oczekiwania rodziców dzieci z Cierpic.

Oddziały przedszkolne w Cierpicach będą funkcjonować w godz. 6:30-16:30. Do oddziałów przedszkolnych można zapisywać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe istnieje również możliwość zapisania dzieci, które mają ukończone 2,5 roku.

Wnioski rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły

strona internetowa          

Rekrutacja twa do 20 marca 2019 r.

Spotkanie w sali Elema

Dnia 27.02.2019 w Sali Elema w Małej Nieszawce odbyło się spotkanie pracowników gmin zajmujących się edukacją, wychowaniem i resocjalizacją osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Torunia.

W spotkaniu uczestniczył  Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki.

Celem spotkania było przedstawienie przez pracownika Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prezentacji na temat „ STEP BY STEP Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integracją z rynkiem pracy NEET”.

Pracownik  przedstawił model kształtowania wsparcia formalnego, opis narzędzi diagnostycznych oraz jak postępować z osobami w grupie NEET.

Spotkanie wzbogaciło wiedzę pracowników, wskazało narzędzia do dalszej współpracy z mieszkańcami  gmin.

 

 • Spotkanie w sali Elema
 • Spotkanie w sali Elema
 • Spotkanie w sali Elema
 • Spotkanie w sali Elema

V Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

V sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka

 

W dniu 26 lutego 2019 r.  w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyła się V Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Pod obrady przedłożono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w Małej Nieszawce i sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce. Radni przyjęli również uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2019, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwalenia dwóch miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, a także zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalenia diet dla radnych oraz sołtysów, w części dotyczącej diet dla sołtysów. W celu realizacji inwestycji w 2019 r. Rada Gminy przyjęła stanowisko w sprawie ustalenia zakresu inwestycji drogowych, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.

 

Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=W37ipMYCUFo

 

 

Mieszkańcy do formy

Sołtysi Wielkiej Nieszawki i Cierpic

ZAPRASZAJĄ

Do udziału w projekcie finansowanym ze środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO

MIESZKAŃCY DO FORMY

Realizowanym w dniach 13 marzec – 10 kwiecień 2019 r.

W ramach projektu mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka będą mogli bezpłatnie korzystać z oferty CSiR Olender, a w niej do dyspozycji:

 • BASEN
 • FITNESS
 • SIŁOWNIA

Telefoniczne zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie przyjmowane są

Do dnia 8 marca 2019 r. (Liczba miejsc ograniczona)

Pod numerami:

601 599 044 – Mirosław Cierzniewski  – Sołtys Sołectwa Wielka Nieszawka

660 954 621 – Ryszard Kryszewski  – Sołtys Sołectwa Cierpice

Rekrutacja do programu Stypendialnego Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC po raz dziewiąty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego. Program Stypendialny Horyzonty to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia w dużym mieście i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie obywatelskie.

 

         Pomagamy nie tylko w nauce, ale także w kształtowaniu charakteru oraz w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Możliwości jest wiele - tylko dzięki kreatywnemu działaniu i myśleniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie.

 

         Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji takich, jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

 

         Horyzonty objęły już 667 uczniów szkół ponadpodstawowych: 272 obecnych stypendystów i 395 absolwentów, w tym 118 członków Stowarzyszenia Alumni EFC. Fundacja EFC wydaje rocznie 85% swoich funduszy bezpośrednio na koszty programowe. Od 2014 roku zainwestowała w edukację prawie 14 milionów złotych.

 

         Zachęcamy uczniów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego online na stronie Fundacji między 15 lutego a 31 marca. Horyzonty to unikatowe doświadczenie, które pomaga uczestnikom rozwinąć skrzydła i otworzyć się na świat. Więcej informacji na temat rekrutacji oraz programu stronie internetowej Fundacji EFC, www.efc.edu.pl.

Spotkanie Wójta z przedsiębiorcami

W dniu 22.02.2019r. o godz. 8:00 w CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki spotkał się po raz drugi z przedsiębiorcami z naszej Gminy. W spotkaniu uczestniczyło 12 przedsiębiorców.

Celem spotkania była prezentacja dotycząca rynku energetycznego i rozwiązań dla biznesu

z zabezpieczeniem cen prądu i gazu, którą przedstawił pracownik firmy Fortum.

Po obejrzeniu prezentacji oraz wysłuchaniu informacji na temat obniżek cen prądu i gazu, Wójt przeszedł z gośćmi na dalsze spotkanie do restauracji, gdzie posilili się przepysznym śniadaniem i dyskutowali na tematy, nie tylko dotyczące cen  prądu czy gazu.

Przedsiębiorcy na spotkaniach mają okazję poznania się co wpływa bardzo korzystnie na dalszy rozwój naszej gminy.

Wójt Gminy serdecznie zaprasza przedsiębiorców na kolejne cykliczne spotkania.

 

 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe
 • Śniadanie biznesowe

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 11 marca 2019 r. właściciele/użytkownicy nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków powinni wypełnić druk zgłoszenia i złożyć w tut. Urzędzie Gminy.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z póź. zm.) – gminy prowadzą ewidencję:

 • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
 • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Na podstawie zgłoszeń Gmina sporządza wymaganą przepisami ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie powinien wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m. in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniając wymagania określone w przepisach odrębnych.

Druk zgłoszenia można pobrać w odnośniku zamieszczonym poniżej Druk_Zb_Bez lub w tut. Urzędzie Gminy. Następnie, wypełnione i podpisane zgłoszenie, należy złożyć w terminie do 11 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Wielka Nieszawka będzie zobowiązany
do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

W związku z licznie zgłaszanymi wątpliwościami informuję,  że w celu realizacji ustaleń dokonanych na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy,  rodzicom dzieci, które uczęszczają do Przedszkola „Leśny Ludek” i dzieci, które nie uczęszczają do żadnego z przedszkoli, została przekazana przez Urząd Gminy deklaracja, w której rodzice  mają wskazać preferowane przez nich przedszkole publiczne. Deklaracja ta zostanie uzupełniona  w poniedziałek 25 lutego 2019  o druk pozwalający na wskazanie także Przedszkola Leśny Ludek, jako przedszkola „preferowanego”. Deklaracje mają służyć uzyskaniu przez Gminę informacji, o preferencjach rodziców względem przedszkoli działających na terenie gminy. Jeszcze raz podkreślić należy, że deklaracja ma charakter sondażowy i jest dokumentem wypełnianym niezależnie od dokumentów rekrutacyjnych składanych w przedszkolach w procedurze rekrutacyjnej. Prosimy rodziców o przekazanie wypełnionych  deklaracji do Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 1 marca 2019 r.

Poznaj region z przewodnikiem

W dniach 02-03.03.2019 r. w ramach dorocznej akcji „Poznaj region z przewodnikiem” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego istnieje możliwość zwiedzania razem z przewodnikiem za symboliczną złotówkę m.in. Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. 


Zapisy na www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl – decyduje kolejność zgłoszeń
 

Spotkanie z lekkoatletą p. Szymonem Dąbrowiczem

W dniu 19 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Krzysztofa Czarneckiego z Panem Szymonem Dąbrowiczem, lekkoatletą, mieszkańcem gminy Wielka Nieszawka.Wójt pogratulował zaproszonemu gościowi wybitnych osiągnięć sportowych w 2018 r. Pan Szymon to mistrz Województwa w biegu przełajowym, Mistrz Województwa  w biegu na 400 i 800 m. Z tej okazji Wójt wręczył Panu Dąbrowiczowi list gratulacyjny i ufundowany prezent.

 • zdjęcie
 • zdjęcie

Informacja o pojemnikach na odzież

Informujemy, iż na terenie naszej gminy zostały ustawione pojemniki do zbierania odzieży używanej.

Pojemniki znajdują się w: Cierpicach, Wielkiej Nieszawce oraz w Małej Nieszawce, po dwie sztuki w każdej miejscowości.

 • pojemnik

Informacja o tablicach ogłoszeniowych

 Informujemy, że na terenie naszej gminy, w tym roku,zostały postawione dodatkowe tablice ogłoszeniowe :Mała Nieszawka

ul. Leśna (przy posesji nr 40), Wielka Nieszawka ul.Chabrowa (przy placu zabaw).

Sukces naszych solistek na XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Miłosnej

SUKCES MARTYNY BARCZAK I DOMINIKI WYBORSKIEJ NA XII OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI MIŁOSNEJ

14 lutego 2019r. na Rynku w Chełmnie odbył się XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Miłosnej. Kwalifikacji uczestników Festiwalu dokonała komisja konkursowa po przesłuchaniu nagrań demo. Przesłany materiał musiał zawierać co najmniej dwa utwory nawiązujące do tematyki miłosnej z gatunku "Muzyka rozrywkowa". Jury wybrało 10 najlepszych solistów z całej Polski, którzy brali udział w finałowych zmaganiach konkursowych w Chełmnie podczas imprezy plenerowej na Rynku Miejskim w ramach "XVIII OBCHODÓW DNIA ŚWIĘTEGO WALENTEGO". Do ścisłego finału dostała się 10 najlepszych solistów z całej Polski w tym 2 solistki reprezentujące naszą gminę: Martyna Barczak oraz Dominika Wyborska. Sam udział w finale na dużej scenie był wielką nagrodą dla naszych solistek.  Młode artystki do konkursu przygotowała p. Alina Sobecka, która odkryła już wiele wybitnych talentów muzycznych wśród naszych mieszkańców. Jury w składzie: Aleksandra Gasin, Mieczysław Żelazko oraz Roman Fieberg zwracali uwagę przede wszystkim na oryginalność wykonania oraz poziom artystyczny uczestników. Nasze solistki wykonały przepięknie bardzo trudne piosenki dodatkowo zostały wyróżnione przez jurorów. Naszym solistkom dziękujemy za godne prezentowanie naszej gminy, gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

E-DOWÓD - ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY OD 4 MARCA 2019

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

•logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

•elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

•korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.

WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

Pole tekstowe: nr CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód, żeby osoba niepowołana me odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania - PIN1 (zawierający 4 cyfry)

•do składania podpisu osobistego - PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu - co robić?

Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl - wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl - wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu. Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl.

 

Ogłoszenie - Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wielkiej Nieszawce prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2019 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Z wnioskiem o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do 8.03.2019 r. Warunkiem jest zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Wielka Nieszawka.

 W celu zgłoszenia wniosku proszę o kontakt z USC w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12  pok. Nr 3, tel. 56 678 12 95.

Kwalifikacja wojskowa 2019

    Wójt Gminy informuje, że w dniach 05 oraz 08  kwietnia  2019 r. od godziny  8.00 w klubie  „KAMELEON” w Toruniu ul. Tuwima 9 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

 Do kwalifikacji zobowiązani są stawić się po raz pierwszy mężczyźni, którzy ukończą w tym roku 19 lat (urodzeni w 2000 r.) oraz starsi (do 24 roku życia), którzy do tej pory z jakichkolwiek powodów nie dopełnili tego obowiązku.

  Osoby powyżej 24 roku życia, które nigdy wcześniej nie stawały do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek jak najszybciej zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu w celu uregulowania stosunku do służby wojskowej.

Obowiązek ten trwa do 50 roku życia

 

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce przypomina, iż 15 lutego br. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1 wraz z załącznikami DT-1A).

Nowe druki- obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. dostępne są na naszej stronie internetowej.

Tego dnia upływa również termin zapłaty I raty za w/w podatek.

W czwartek 7 lutego Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się w Unisławiu

W dniu 07.02.2019 r. Wójt Gminy Wielka Nieszawka  Pan Krzysztof Czarnecki spotkał się z Wójtami Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Na spotkanie przybyło ponad 100 wójtów gmin z województwa i zaproszonych gości. Podczas spotkania wybrano prezydium konwentu na kolejną kadencję 2019 – 2023 i przyjęto plan działania na najbliższy rok. Głównymi poruszanymi tematami konwentu były drogi i ochrona środowiska. Wśród zaproszonych gości, którzy zabrali głos, byli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau.

 • Konwent Wójtów
 • Konwent Wójtów
 • Konwent Wójtów
 • Konwent Wójtów

Pilne

W związku z wyjazdem służbowym Wójta Gminy Wielka Nieszawka, spotkania Wójta z mieszkańcami odbędą się wyjątkowo w środę tj. 13.02.2019 roku.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar dotyczy:  wszystkich powiatów

 

Ważność: od godz. 00:00 dnia 08.02.2019 do godz. 08:00 dnia 08.02.2019

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu.

Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C. Ślisko.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%

 

Uwagi: brak

 

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

 

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni;  ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 19, ostrzeżenia meteorologiczne nr 13, 14, 15, 16, 17 dla poszczególnych powiatów.

         

 

 

 Marek Bieda

                (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

Harmonogram odbierania w 2019 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 1. Harmonogram określa terminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, stanowiący Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

§ 2. Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi polegające na odbiorze od właścicieli nieruchomości, następujących odpadów:

 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie częściej niż raz na kwartał;
 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie częściej niż raz w miesiącu.

 

§ 3. Terminy  odbioru odpadów komunalnych wymienionych w § 2:

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

 1. Mała Nieszawka – 25.03.2019 r.; 24.06.2019 r.; 23.09.2019 r.; 16.12.2019 r.
 2. Wielka Nieszawka – 26.03.2019 r.; 25.06.2019 r.; 24.09.2019 r.; 17.12.2019 r.
 3. Cierpice – 27.03.2019 r.; 26.06.2019 r.; 25.09.2019 r.; 18.12.2019 r.
 4. Brzoza – 28.03.2019 r.; 27.06.2019 r.; 26.09.2019 r.; 19.12.2019 r.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

 

 

 

Regulamin odbierania odpadów komunalnych

§ 1. Zbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych odbywa się poprzez specjalny pojazd. Samochód wyposażony w skrzynię ładunkową umożliwia przewożenie odpadów takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe do stacjonarnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Mała Nieszawka, na działce nr 26/17 obok Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

 

§ 2. Właściciel nieruchomości zgłasza konieczność odbioru odpadów wymienionych w § 1 do Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami, w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed planowanym odbiorem odpadów.

 

§ 3. 1. Skorzystanie przez właściciela nieruchomości z Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych odbywa się poprzez wcześniejsze sprawdzenie bieżącego obowiązku dokonywania przez niego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na rzecz Gminy Wielka Nieszawka.

2. Sprawdzenia dokonuje pracownik Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami (RUG), po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości potrzeby odebrania odpadów. Dane właściciela nieruchomości pracownik RUG umieszcza na wykazie odpadów zgłoszonych do odebrania i przekazuje go pracownikowi obsługującemu Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych..

 

§ 4. Właściciel nieruchomości zgłoszone do odebrania odpady ustawia przed swoją nieruchomością, w sposób umożliwiający ich odebranie przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie harmonogramem odbierania odpadów.

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

13.02.2019

08.30-12.30

Stacja  Mała Nieszawka 6 ul. Rzemieślnicza

15.02.2019

09.00-15.00

 Cierpice

 

 

Przerwy w dostawie energii

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

04.02.2019

10.00-13.30

Stacja  Kąkol 3 Cierpice ulice Dobra, Długa

05.02.2019

08.30-14.30

Stacja  Cierpice 6 Dybowo obwód kierunek Wąwóz

 

Wsparcie PARP dla przedsiębiorców w trudnościach (bezpłatne) - projekt Early Warning Europe

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy przekazać Państwu informację na temat bezpłatnych usług dla przedsiębiorców, którzy przechodzą trudności w prowadzeniu swojego biznesu lub szukają pomysłu na dalszy rozwój. Usługi świadczą doświadczeni konsultanci i mentorzy w ramach projektu Early Warning Europe, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne.

 

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

 

Przedsiębiorca po zgłoszeniu się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.parp.gov.pl/ewe kierowany jest do dostępnego i zlokalizowanego możliwie najbliżej konsultanta, który ma za zadanie przyjrzeć się firmie z lotu ptaka i pomóc zdiagnozować przyczynę problemów. Po zakończeniu diagnozy, w zależności od jej wyniku, można rozpocząć pracę z mentorem – doświadczonym przedsiębiorcą, który przez maksymalnie 6 miesięcy będzie „prowadził ich pod rękę”, towarzysząc przedsiębiorcy w procesie zmiany. Inna możliwość to podjęcie współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pierwszej porady udzieli bezpłatnie. Są już pierwsi właściciele firm, którzy zakończyli udział w projekcie i teraz z nową energią i głową pełną pomysłów prowadzą swoje przedsiębiorstwa. I to właśnie oni są najlepszym dowodem na to, że projekt Early Warning działa!

 

Jeśli znacie Państwo firmy, które borykają się z problemami, zachęcamy, aby wskazali im Państwo możliwość zgłoszenia się do zespołu Early Warning Europe już teraz! Nie ma sensu czekać, bo jak dobrze wiemy - lepiej zapobiegać niż leczyć.

 

Usługi są całkowicie bezpłatne dla przedsiębiorców, nie stanowią także pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis). Ważne jest też to, że wymagamy minimum formalności, przedsiębiorca musi wypełnić tylko prosty formularz rejestracyjny a następnie potwierdzić podpisem liczbę godzin wsparcia otrzymanych od konsultantów czy mentorów.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl/ewe, lub dzwoniąc bezpośrednio na infolinię projektu pod numer 664 316 709.

 

Zachęcamy także do obejrzenia filmu i webinarium, które na przykładach wyjaśniają, na czym polega projekt Early Warning Europe.

WEBINARIUM

FILM

KONSULTANCI

MENTORZY

 

Łączymy wyrazy szacunku

Zespół Early Warning Polska

 

Wybory sołeckie w Brzozie

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Agroturystyce „Brzoza” w Brzozie odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Brzoza, na którym mieszkańcy wybierali sołtysa i radę sołecką. Na zebranie przybyło  50 mieszkańców. Na sołtysa sołectwa Cierpice zostało zgłoszonych trzech kandydatów: pani Elżbieta Wiśniewska, pan Józef Kumorek i pani Irena Mutardi. W wyniku tajnego głosowania sołtysem sołectwa Brzoza została pani Elżbieta  Wiśniewska, która otrzymała 35 głosów.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru rady sołeckiej. Spośród zgłoszonych pięciu kandydatów komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Do rady sołeckiej zostali wybrani: pani Faustyna Krzyżowska, pan Paweł Boniecki, Pani Joanna Czyż i pani Sylwia Dama. Odbyło się również głosowanie na przewodniczącego rady sołeckiej, którym został pan Paweł Boniecki.

 • Wybory sołeckie w Brzozie
 • Wybory sołeckie w Brzozie
 • Wybory sołeckie w Brzozie
 • Wybory sołeckie w Brzozie
 • Wybory sołeckie w Brzozie
 • Wybory sołeckie w Brzozie

Spotkanie z kolarzem p. Karolem Wawrzyniakiem

W dniu 29 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Krzysztofa Czarneckiego z Panem Karolem Wawrzyniakiem, kolarzem,  mieszkańcem gminy Wielka Nieszawka. Wójt pogratulował zaproszonemu gościowi wybitnych osiągnięć sportowych w 2018 r., szczególnie zdobycia Mistrzostwa Polski juniorów w kryteriach ulicznych, zdobycia indywidualnego Mistrzostwa Polski LZS na torze oraz Mistrzostwa Polski w sprincie drużynowym na torze. Z tej okazji Wójt wręczył Panu Wawrzyniakowi list gratulacyjny i ufundowany prezent. W spotkaniu uczestniczył radny Pan Rafał Szulc.

W 2018 r. Pan Karol Wawrzyniak sięgnął po tytuł Mistrza Polski w kryterium ulicznym, oraz po medale torowych Mistrzostw Polski, rozgrywanych w dniach 20-21 października, na pruszkowskim welodromie. Reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy juniorów, Brno-Zlin. W barwach reprezentacji narodowej startował również w innych prestiżowych zagranicznych zawodach dla juniorów, oraz z dobrej strony pokazał się podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Dobczyce 2018.

W 2019 r. będzie jeździł w barwach kontynentalnej ekipy CCC Development Team, z którą podpisał 2-letnią umowę.

 • Spotkanie z kolarzem p. Karolem Wawrzyniakiem
 • Spotkanie z kolarzem p. Karolem Wawrzyniakiem
 • Spotkanie z kolarzem p. Karolem Wawrzyniakiem
 • Spotkanie z kolarzem p. Karolem Wawrzyniakiem

Transmisja obrad Rady Gminy

Informujemy, że transmisję z obrad sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka można oglądać on-line lub w późniejszym terminie na youtubie pod linkiem

https://www.youtube.com/channel/UCu39LCSXMzP3vFnNKzCoFcA/live

Pierwsza transmisja odbędzie się w dn. 29 stycznia 2019 r. z IV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka. Początek sesji o godz. 15:00.

Wybory sołeckie w Cierpicach

W dniu 28 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Cierpicach odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Cierpice, na którym mieszkańcy wybierali sołtysa i radę sołecką. Na zebranie przybyło  96 mieszkańców. Na sołtysa sołectwa Cierpice został zgłoszony jeden kandydat pan Ryszard Kryszewski, obecny pan sołtys. W wyniku tajnego głosowania kandydat otrzymał 92 głosy i tym samym został sołtysem sołectwa Cierpice na następną kadencję.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru rady sołeckiej. Spośród zgłoszonych siedmiu kandydatów komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Do rady sołeckiej zostali wybrani: pan Jacek Skorulski, pan Mateusz Jaśkowiak, pan  Jerzy Strupczewski i pan Sławomir Sylwestrzak.  Odbyło się również głosowanie na przewodniczącego rady sołeckiej, którym został pan Jacek Skorulski.

 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach
 • Wybory sołeckie w Cierpicach

Wybory sołeckie w Małej Nieszawce

W dniu 25 stycznia 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Mała Nieszawka, na którym mieszkańcy wybierali sołtysa i radę sołecką. Na zebranie przybyło  86 mieszkańców. Na sołtysa sołectwa Mała Nieszawka został zgłoszony jeden kandydat pani Brygida Czapiewska, obecna pani sołtys. W wyniku tajnego głosowania kandydatka otrzymała 76 głosów i tym samym została sołtysem sołectwa Mała Nieszawka na następną kadencję.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru rady sołeckiej. Spośród zgłoszonych sześciu kandydatów komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Do rady sołeckiej zostali wybrani: pan Jan Dąbrowski, pan Mirosław Murawski, pan  Jan Kufel i pan Henryk Kowalonek.  Odbyło się również głosowanie na przewodniczącego rady sołeckiej, którym został pan Jan Dąbrowski.

 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Małej Nieszawce

Bal Karnawałowy dla dzieci

 

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI

23 stycznia 2019r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbył się po raz dwunasty  Bal Karnawałowy dla dzieci. Fantastycznie przebrane dzieci brały udział w różnorodnych konkursach oraz zabawach muzyczno- ruchowych. Podczas balu dokonano również wyboru Króla i Królowej Balu oraz najlepszej tancerki i tancerza. Dzieci bawiły się znakomicie. Każde dziecko otrzymało nagrody za udział w konkursach i świetną zabawę. W przerwie dzieci odpoczywały, oglądały bajkę spożywały słodycze i wodę. Bal dla dzieci oraz zabawy prowadziła p. Alina Sobecka. Nagrody oraz poczęstunek na Bal ufundowało Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce. W balu wzięło udział ponad 50 osób.

 

 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy
 • Bal Karnawałowy

Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce

W dniu 24 stycznia 2019 roku w CSiR „Olender” odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Wielka Nieszawka, na którym mieszkańcy wybierali sołtysa i radę sołecką. Na zebranie przybyło 52 mieszkańców. Na sołtysa sołectwa Wielka Nieszawka został zgłoszony jeden kandydat pan Mirosław Cierzniewski, obecny sołtys. W wyniku tajnego głosowania kandydat otrzymał 50 głosów i tym samym został sołtysem sołectwa Wielka Nieszawka na następną kadencję.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru rady sołeckiej. Spośród siedmiu zgłoszonych kandydatów w głosowaniu tajnym do rady sołeckiej zostało wybranych 4 mieszkańców: pan Miłosz Paliwoda, pani Wioletta Szymańska, pani Lucyna Cierzniewska i pan Michał Domagała.  Odbyło się również głosowanie na przewodniczącego rady sołeckiej, którym została pani Wioletta Szymańska.

 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce
 • Wybory sołeckie w Wielkiej Nieszawce

Spotkanie z przedsiębiorcami

 W dniu 18 stycznia 2019 roku Pan wójt Krzysztof Czarnecki spotkał się z przedsiębiorcami w CSiR „Olender”. Celem spotkania było poznanie problemów i oczekiwań przedsiębiorców działających na terenie gminy Wielka Nieszawka. Wójt przedstawił obecne działania gminy na rzecz współpracy z przedsiębiorcami i kierunki działania do realizacji w przyszłości:
- przedsiębiorcy jak i wszyscy mieszkańcy gminy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy 2 razy w tygodniu (we wtorki i piątki),
-   podczas organizacji uroczystości gmina będzie kupować towary i korzystać z usług  lokalnych przedsiębiorców,
- gmina będzie promować lokalne firmy, m.in. poprzez stworzenie katalogu firm w formie elektronicznej,
- ogłoszony został konkurs na stanowisko do spraw promocji gminy. Zatrudniona osoba również będzie zajmowała się sprawami przedsiębiorców,
- planuje się organizować raz w miesiącu spotkania biznesowe z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Pracy, Sejmikiem Gospodarczym, aby zorientować się, co te instytucje mają do zaoferowania,
- gmina przygotowuje nowy program, tzw. „Kartę nieszawiaka” dla wszystkich osób zameldowanych na terenie gminy Wielka Nieszawka. Karta dawałaby zniżki na usługi, korzystanie z infrastruktury sportowej itp., wzmacniałaby tożsamość mieszkańców, jak i byłaby promocją dla przedsiębiorców, którzy oferowaliby zniżki dla mieszkańców.
Jednym z celów spotkania było poznanie oczekiwań przedsiębiorców. Wójt zaprosił gości do dyskusji.
Przedsiębiorcy zgłosili problem dotyczący braku osoby w Urzędzie Gminy, która zajmowałaby się dofinansowaniami unijnymi. Było zapytanie dotyczące planowania terenów inwestycyjnych przy drodze nr S10, pod strefę ekonomiczną. Jedna z uczestniczek spotkania zaproponowała przygotowanie planu modernizacji chodników, dróg czy kanalizacji. Dodała, że jeżeli któryś z przedsiębiorców byłby zainteresowany tymi tematami, to na pewno przedsiębiorcy są otwarci na współpracę. Kolejne pytanie dotyczyło sprawy wieszania tablic i umieszczania drogowskazów ułatwiających dojazd do działających na terenie gminy firm. Przedsiębiorcy wyszli z propozycją stworzenia bazy mailowej lub powiadomienia sms, np. o nieuregulowaniu w terminie raty podatku, czy innych opłat. Byłaby to duża ulga i obniżenie kosztów dla przedsiębiorców jak i Urzędu Gminy.
Następnie jeden z przedsiębiorców zauważył, że w gminie jest wysoki podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych i zapytał, czy jest możliwość obniżenia tych podatków.
Kolejny problem dotyczył składania przez mikroprzedsiębiorstwa deklaracji na wywóz śmieci. Firmy jednoosobowe stanowią ok. 98% wszystkich firm na terenie gminy. Ich właściciele pracują w terenie i nie produkują śmieci w miejscu zarejestrowania działalności gospodarczej. Są gminy w powiecie, które nie pobierają opłaty za wywóz śmieci i w ten sposób wspomagają przedsiębiorców.
Jeden z przedsiębiorców zauważył, że ma kłopot z utylizacją opon i plastików i zapytał, czy gmina mogłaby, w tym kierunku pomóc.
Przedsiębiorcy zgłaszali również problem z niedrożnymi rowami melioracyjnymi oraz powodującymi szkody bobrami. Odbyła się także dyskusja na temat planowanej ścieżki rowerowej.

Przedsiębiorcy podziękowali za zaproszenie na spotkanie i zainteresowanie się ich problemami. Wyrazili wójtowi uznanie za otwartość na propozycje i chęć pomocy.

 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami
 • Spotkanie z przedsiębiorcami

Przedsiębiorco zaktualizuj nową wersję Płatnika

Od stycznia 2019 r. zmienił się czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat. Z tym wiążą się zmiany w przekazywaniu dokumentów do ZUS. Z tego względu, przed lutowym rozliczeniem składek należy pamiętać o zaktualizowaniu programu Płatnik.

 

Osoby, które nie pobrały jeszcze nowej wersji Płatnika mają na to czas do 25 stycznia. Od 1 do 25 stycznia będą funkcjonowały równolegle dwie wersje programu, dotychczasowa 10.01.001 oraz nowa 10.02.002. Od 26 stycznia nowy Płatnik na dobre zastąpi „starego. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Warto to zrobić, jak najwcześniej, aby przed terminem przekazania dokumentów ubezpieczeniowych uniknąć natężenia pobierania, a tym samym wydłużonego czasu instalacji – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Program Płatnik został uaktualniony
w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG). Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony
zus.pl.  

 

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II
i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji
o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W lutym część pracodawców po raz pierwszy poza raportem RCA złoży w ZUS nowy raport za pracowników – ZUS RPA. Raport RPA pracodawca będzie przekazywał tylko za ten miesiąc,
w którym:

 • wypłaci pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłaci w styczniu trzynastkę za 2018r.
 • obok świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub macierzyństwa, np. obok zasiłku chorobowego wypłaci pracownikowi składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Więcej informacji na temat „nowego” Płatnika na stronie zus.pl oraz w każdej stacjonarnej placówce ZUS. Warto również zapoznać się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube –dodaje Krystyna Michałek.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja dla mieszkańców

MIESZKAŃCY GMINY

 

posiadający na terenie swoich nieruchomości AZBEST w każdej postaci (pokrycie dachowe, rury i złącza, izolacje) zobowiązani są do przedłożenia Wójtowi  Informacji o wyrobach zawierających azbest  (załącznik nr 1) w terminie do 31 stycznia 2019 roku. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne przedkładają informację o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przed sporządzeniem Informacji o wyrobach zawierających azbest  należy dokonać  Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 2).

 1. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w 1 egzemplarzu sporządza właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.
 2. Wyniki oceny należy wpisać w "Informację o wyrobach zawierających azbest" stanowiącą załącznik nr 1.
 3. W zależności od liczby uzyskanych punktów w ocenie określa się stopień pilności usunięcia wyrobów i termin kolejnej oceny stanu wyrobów.
 4. Ocenę należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

Osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (AZBEST) nie przekazuje okresowo właściwym organom informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny – art. 346 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarowania Gruntami i Ochrony Środowiska (pok. nr 12), tel. (56) 678-10-93 wew.24.

Podstawa prawna:

• Art. 162 i 346 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.);

• Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.);

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń w 2019 r.

Pamiętaj, aby opłaty wnosić w terminie – opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż alkoholu w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

 

27. Finał WOŚP

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

 

Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

 

        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce zaczęła grać dla WOŚP już 10 i 11 stycznia 2019r., a szkolne imprezy poprzedziły wielotygodniowe przygotowania. W pracę włączyli się pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie; a nad całością czuwał sztab do spraw promocji szkoły.

        10 stycznia zostały rozegrane mecze towarzyskie w piłce siatkowej. Drużyna siatkarzy zmierzyła się z drużynami ze szkoły. Mistrzami zostali siatkarze, natomiast tuż za nimi uplasowała drużyna nauczycieli.

       11 stycznia już od godziny 16.00 rozpoczęło się granie, a w programie były liczne atrakcje, licytacje, śpiewanie, granie, ciast degustowanie, popkornu smakowanie. Do szkoły zawitało mnóstwo gości, którzy wsparli swoimi datkami WOŚP. Imprezę rozpoczęli swoim występem uczniowie szkoły oraz dzieci z gminnego przedszkola. Gośćmi honorowymi były solistki Sara Pach, Magdalena Sobecka i Dominika Wyborska oraz profesjonalni tancerze: Jan Szczepański i Amelia Nowak oraz Adam Szczepański i Oliwia Lamparska.  

        Masa przedmiotów przekazanych na licytację i do Sklepiku WOŚP przyczyniła się do tego, że emocji nie brakowało. Każdy znalazł coś dla siebie, a jednocześnie wspomógł specjalistyczne szpitale dziecięce. Licytacje pełne zdrowej rywalizacji trwały do godziny 20.00. O ciało uczestników „orkiestry” dbały kąciki kulinarne. Można było zjeść: ciasta, żurek z kiełbaską, śledzika na słodko i nie tylko, „krówki” z najlepszej podstawówki, popcorn, a na spragnionych czekała ciepła herbatka, aromatyczna kawka, wieloowocowe soczki i lemoniada.

        13 stycznia, o godz.12.00 w Sztabie WOŚP w Dworze Artusa w Toruniu komisyjnie zostały otwarte puszki i zostały przeliczone zebrane pieniądze. 17212,95 zł – to kwota zebrana od LUDZI WIELKIEGO SERCA w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.

 

Krótki reportaż

https://www.facebook.com/michudrum/videos/2024851554248844/

_______________________________________________________

Występ Sary Pach z Wiktorią

https://www.facebook.com/michudrum/videos/2022000744533925/

________________________________________________________

Sztab w Toruniu

https://www.facebook.com/wosp.torun/videos/259546681610345/

 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce
 • WOŚP w Małej Nieszawce

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza uczniów klas 0, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych  na terenie gminy Wielka Nieszawka do korzystania z basenu CSiR "Olender" w Wielkiej Nieszawce w czasie ferii zimowych. Z basenu można skorzystać w terminie od 14 stycznia 2019 r. do 27 stycznia 2019 r., w dniach od poniedziałku do niedzieli. Każdemu uczniowi  przysługują 2 darmowe godziny, po jednej godzinie w każdym tygodniu. Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prosimy o zabranie legitymacji szkolnej.

 

 

Ferie zimowe 2019

Oferta zajęciowa dla dzieci i młodzieży w Gminnym Centrum Kultury

w Małej Nieszawce w czasie ferii zimowych

 • 14.01.2019r. (poniedziałek)

13:00- 17:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

17:00- 18:30- film dla młodzieży  „Śnieżne psy” od lat 10

 • 15.01.2019r. (wtorek)

13:00- 17:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

17:00- 18:30- bajka dla dzieci  „Trolle” od lat 6

 • 16.01.2019r.  (środa)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

16:00- 17:30- bajka dla dzieci „Kraina Lodu” od lat 6

17:30- 20:00- zajęcia wokalne dla młodzieży od lat 12

 • 17.01.2019r. (czwartek)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

 • 18.01.2019r. (piątek)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

 • 21.01.2019r. (poniedziałek)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

16:30- spektakl dla dzieci, babć i dziadków w wykonaniu Grupy T. pod tytułem „Bajki na jednej nodze”

 • 22.01.2019r. (wtorek)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

16:00- 17:30- bajka dla dzieci „Vaiana” od lat 6

17:30- 19:00- film dla młodzieży  „Czarownica” od lat 10

 • 23.01.2019r. (środa)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 17:00- 19:00- Bal Karnawałowy dla dzieci od 5 do 12 lat

Bal jest bezpłatny. Zapisy do 18.01.2019r.  osobiście lub telefonicznie

(56 678 12 19)   (ilość miejsc ograniczona)

 • 24.01.2019r. (czwartek)

13:00- 16:00- gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe,

akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci od lat 7

 • 25.01.2019r. (piątek)

12:00-14.00  WARSZTATY Z PSIM ZAPRZĘGIEM Dzięki tym zajęciom, dzieci mają okazję poznać podróżników i ich psy, posłuchać o klimacie Dalekiej Północy i wielu innych rzeczach, jak choćby o wiosce Świętego Mikołaja w Rovaniemi, zobaczyć i dotknąć sprzęt polarnych podróżników i ich sanie z zaprzęgiem, pobudzić własną wyobraźnię….

 

 

WSZYSTKIE PROPONOWANE ZAJĘCIĄ SĄ BEZPŁATNE!!!

 

II Orszak Trzech Króli

II ORSZAK TRZECH KRÓLI

 

W dniu 6 stycznia 2019 r. w Gminie Wielka Nieszawka odbył się II Orszak Trzech Króli, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki, proboszcz parafii pw. N.M.P. Królowej Polski w Cierpicach ks. kan. Tomasz Pokornowski, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce ks. kan. Zygmunt Kwiatkowski, Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz CSiR "Olender" ww Wielkiej Nieszawce. Po zakończeniu mszy św. w kierunku CSiR "Olender" wyruszyły dwa barwne orszaki. We wspólnym kolędowaniu wzięły udział: dzieci z Gminnego Przedszkola w Małej Nieszawce, dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Leśny Ludek" w Małej Nieszawce, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce,