Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2018

Treść strony

Zaproszenie

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

serdecznie zaprasza

wszystkich przedsiębiorców z Gminy Wielka Nieszawka na spotkanie

w dniu 18.01.2019r. o godz. 17:00 w CSiR „Olender” w Wielkiej Nieszawce

 

 

 

 

Celem spotkania będzie lepsze poznanie problemów przedsiębiorców działających na terenie gminy oraz współpraca w zakresie poprawiania warunków dla prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.

 

 

Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 14.01.2019r. pod  nr tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

Komunikat

Informujemy, że dnia 10.01.2019r. o godzinie 17:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbędzie się zebranie Wójta Gminy Wielka Nieszawka  z mieszkańcami w sprawie rozwiązania problemu transportu publicznego.                                                 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

                                                      (-) Krzysztof Czarnecki

                                                                                                                    

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki zaprasza na zebranie sołeckie sołectwa Brzoza, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 18:00, miejsce zebrania Agroturystyka „Brzoza” Robert Bugajski, ul. Ciechocińska 23.

 

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór sołtysa.
 3. Wybór rady sołeckiej.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

 

 

Zebraniu przewodniczyć będzie Wójt Gminy mgr Krzysztof Czarnecki. 

 

 

(-) Krzysztof Czarnecki

Wójt Gminy       

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki zaprasza na zebranie sołeckie sołectwa Cierpice, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej  w Cierpicach, ul. Szkolna 9.

 

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór sołtysa.
 3. Wybór rady sołeckiej.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

 

 

Zebraniu przewodniczyć będzie Wójt Gminy mgr Krzysztof Czarnecki. 

 

 

 

     (-) Krzysztof Czarnecki

Wójt Gminy       

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki zaprasza na zebranie sołeckie sołectwa Mała Nieszawka, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1.

 

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór sołtysa.
 3. Wybór rady sołeckiej.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

 

 

Zebraniu przewodniczyć będzie Wójt Gminy mgr Krzysztof Czarnecki. 

 

 

(-) Krzysztof Czarnecki

Wójt Gminy       

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki zaprasza na zebranie sołeckie sołectwa Wielka Nieszawka, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 34/40.

 

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór sołtysa.
 3. Wybór rady sołeckiej.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

 

 

Zebraniu przewodniczyć będzie Wójt Gminy mgr Krzysztof Czarnecki. 

 

 

 

(-) Krzysztof Czarnecki

Wójt Gminy       

 

 

 

Przerwy w dostawie energii

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

Przerwy w dostawie energii

 Data

Godz.

Adres 

09.01.2019

08.00-12.00

Stacja Mała Nieszawka 35 Mała Nieszawka ulica Wodociągowa

 

„Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r. – co warto wiedzieć.

Od 1 stycznia 2019 r. osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły skorzystać z tzw. „małego ZUS-u” i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od przychodów. Przedsiębiorcy, którzy mają prawo do „małego ZUS-u” i chcą opłacać niższe składki od 2019 r., mają czas do 8 stycznia, na zawiadomienie ZUS-u o zmianie tytułu ubezpieczenia. Nowe kody ubezpieczeń (05 90, 05 92) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dla kogo Mały ZUS

Mały ZUS to oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni, a przychody za ubiegły rok kalendarzowy z działalności
nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to kwota 63 tys. zł).
Jeśli przedsiębiorca prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności.
Aby go ustalić, należy podzielić 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku przez liczbę dni w poprzednim roku i pomnożyć przez liczbę dni prowadzenia działalności.

 

Z „małego ZUS-u” nie mogą skorzystać osoby, które:

 1. w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;
 2. rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;
 3. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowa, partnerska);
 4. spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (osoby te będą mogły skorzystać
  z małego ZUS nie wcześniej niż po ustaniu tego okresu); 
 5. wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiły dla niego, jako pracownik
  w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

Jak zgłosić się do „małego ZUS”

Przedsiębiorca, który spełnia warunki na „mały ZUS” i chce opłacać niższe składki musi zgłosić to w odpowiednim terminie ubezpieczycielowi. Zrobi to, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA z odpowiednim kodem ubezpieczenia (0590 lub 0592). Jest na to 7 dni. Jeśli już od początku 2019 roku przedsiębiorca ma prawo do „małego ZUS”, to termin na zgłoszenie mija 8 stycznia.

 

Wyliczenie najniższej podstawy wymiaru składek

Mały ZUS pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe), nie dotyczy składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Niższe składki przedsiębiorca będzie mógł opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Żeby ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca będzie musiał:

 1. ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, dzieląc przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc wynik przez 30.

 

 1. pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik na dany rok, który zostanie ustalony i ogłoszony
  w Monitorze Polskim przez ZUS.

 

Ustalona najniższa podstawa wymiaru składek będzie obowiązywała przez cały rok kalendarzowy i musi mieścić się w wyznaczonych progach. Nie może być ona niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ani przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Konsekwencje opłacania niższych składek

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS” lub innych ulg powinien pamiętać, że ma to wpływ na wysokość świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.

 

Wszelkie kwestie, które dotyczą „Małego ZUS” zostaną omówione podczas szkoleń i Drzwi otwartych, które organizuje bydgoski i toruński ZUS. Szczegółowe informacje o nowej uldze można również znaleźć na stronie www.zus.pl

 

Szkolenia:

 • 4 i 25 stycznia o godz. 12:30 w Oddziale ZUS w Toruniu. Zapisy na szkolenie pod nr
  tel. 56 610 93 12
 • 24 i 29 stycznia o godz. 9:00 w Oddziale ZUS w Bydgoszczy,  ul. Św. Trójcy 33. Zapisy na szkolenie pod nr. tel. 52 34 -18 -157, e-mail katarzyna.robakowska@zus.pl

 

 • 10 i 24 stycznia o godz. 10:00 w Inspektoracie ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167 sala 104
 • 23 stycznia o godz. 9:00 w Inspektoracie ZUS w Brodnicy

 

Drzwi Otwarte

 • 11 i 25 stycznia w godz. 09:00-11:00 w Inspektoracie ZUS  w Lipnie
 • 23 stycznia w godz. 10:00-12:00 w Inspektoracie ZUS w Aleksandrowie Kujawskim

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Życzenia noworoczne Marszałka Województwa

Marszałek Województwa Piotr Całbecki składa noworoczne życzenia mieszkańcom regionu

Link do materiału video: https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33687-zyczenia-noworoczne-marszalka-wojewodztwa-video

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Zjawisko: Silny wiat

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 08:00  dnia 02.01.2019 do godz.05:00 dnia 03.01.2019

Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, okresami w porywach do 80 km/h z północy i Północnego - zachodu.

 

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

       

Dyżurny TCZK

                                                                                                      

                                                                Julian Skory

II Orszak Trzech Króli

Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki zaprasza mieszkańców gminy na II Orszak Trzech Króli w dn. 6 stycznia 2019 r. Na scenie przy Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" w Wielkiej Nieszawce wystąpią m.in. dzieci z gminnych placówek oświatowych, zespoły seniorów i grupy działające przy Gminnym Centrum Kultury.

 • Zaproszenie na II Orszak Trzech Króli

Przerwa w dostawie prądu

Energa informuje o wyłączeniu napięcia w dn. 2 stycznia 2019 r. w Małej Nieszawce (Stacja Mała Nieszawka 8) w godz. 8:30-13:30, w związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych.

Przekazanie radiowozu

Informujemy, że dn. 27 grudnia 2018 r. Pan Wójt Krzysztof Czarnecki przekazał radiowóz dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Uroczystość odbyła się z udziałem Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu Pana insp. mgr Macieja Lewandowskiego i Komendanta Komisariatu Policji Toruń – Podgórz nadkom. Jacka Wolframa. Zakupiony samochód to Opel Mokka, który będzie służył m.in. do patrolowania terenu gminy Wielka Nieszawka.

 • zdj.1
 • zdj.4
 • zdj.6
 • zdj.7
 • zdj.10
 • zdj.6

Gratulacje dla Mistrza Świata

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Krzysztofa Czarneckiego z Panem Cezarym Łączkowskim mieszkańcem gminy Wielka Nieszawka. Wójt Gminy  pogratulował zaproszonemu gościowi wybitnych osiągnięć sportowych i zdobycia Mistrzostwa Świata Juniorów w sprincie indywidualnym podczas Mistrzostw Świata Juniorów w kolarstwie torowym odbywających się w miejscowości Aigle w Szwajcarii w dniach 15-19 sierpnia 2018 r. Z tej okazji wręczył Panu Łączkowskiemu list gratulacyjny i ufundowany prezent. Na spotkanie przybył także Dyrektor Sportowy TKK Pacific Toruń Pan Leszek Szyszkowski.

 • zdj.1
 • zdj.2
 • zdj.3
 • zdj.4
 • Boże Narodzenie

 

 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia.

Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku oraz spełnienia marzeń i nadziei

 

życzą  

 

      Wójt Gminy Wielka Nieszawka                                          Przewodniczący Rady Gminy

      Krzysztof Czarnecki                                                         Arkadiusz Wyrzykowski

Ostrzeżenie meteorologiczne

ostrzeżenie meteorologiczne  

 

 

 

 

Zjawisko: Opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski(30), brodnicki(28), chełmiński(29), golubsko-dobrzyński(28),

Grudziądz(29), grudziądzki(29), lipnowski(29), rypiński(28), świecki(29), Toruń(30),

toruński(30), wąbrzeski(28), Włocławek(29), włocławski(29)

 

Ważność: od godz. 23:00 dnia 20.12.2018 do godz. 08:00 dnia 21.12.2018

Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80 %

 

Uwagi: brak

 

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

          

 

 

Paweł Kozikowski
   (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek i Komunikat do przedsiębiorców

Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych

Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe, a także pojawią się nowe.

Płatnik składek będzie przekazywać dodatkowy raport w zestawie dokumentów rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy.

ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej. Płatnik będzie go przekazywać w zestawie dokumentów. Raport będzie zawierał następujące informacje:

 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, która w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i która jest należna
  za inny okres;
 • okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Zmienią się dwa następujące formularze:

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne). Dodany będzie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym płatnik składek będzie rozliczać:

 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Od stycznia 2019 r. płatnik składek będzie mógł wybrać okres, przez jaki chce przechowywać akta pracownicze pracowników, których zatrudnił w latach 1999–2018. Obecnie dokumenty te musi przechowywać przez 50 lat. Będzie mógł skrócić ten okres do 10 lat. Żeby móc przechowywać krócej dokumenty pracownicze, płatnik będzie musiał złożyć oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – ZUS OSW.

W ciągu roku od złożenia tego oświadczenia płatnik będzie musiał złożyć raport informacyjny – ZUS RIA za każdą osobę, którą zatrudnił w latach 1999–2018 r.  W raporcie przekaże następujące informacje dotyczące zatrudnienia ubezpieczonego w tym okresie:

 • kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 • kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
 • kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i które są należne
  za inny okres;
 • okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Ważne

 1. Płatnik będzie przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób, które zatrudni dopiero po 2018 r.
 2. Płatnik może skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudnił w latach 1999–2018. W tym celu musi złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu roku przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym okresie.
 3. Jeśli płatnik rozwiąże stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999–2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaże do ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.
 4. Płatnik przechowuje przez 50 lat akta pracowników, których zatrudnił przed 1999 r. 

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl

 

 

Komunikat do przedsiębiorców

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

Abyś mógł przechowywać przez 10 lat dokumenty pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018, złóż do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Potem w ciągu roku przekaż do ZUS raport informacyjny (ZUS RIA) za każdego pracownika, którego zatrudniłeś w latach 1999–2018. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem po 2018 r., przekaż do ZUS raport informacyjny wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych możesz złożyć w wybranym przez siebie terminie. To, czy złożysz to oświadczenie, zależy od Ciebie. Możesz podjąć decyzję w dowolnym momencie.

Możesz także wycofać złożone oświadczenie, ale tylko zanim złożysz pierwszy raport informacyjny. Jeśli wycofasz oświadczenie, to automatycznie zrezygnujesz ze skróconego okresu przechowywania akt pracowniczych. Oznacza to, że będziesz przechowywać je przez 50 lat.

Ważne

Jeżeli złożysz oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych i przynajmniej jeden raport informacyjny, to nie wycofasz już oświadczenia. Będziesz więc składać raporty informacyjne za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych przez Ciebie w latach 1999–2018.

Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS

ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej – nowy dokument

Od stycznia 2019 r. będziesz przekazywać raport ZUS RPA. Będziesz go przekazywać w komplecie  rozliczeniowym, jeśli w danym miesiącu wypłacisz przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport  RPA (np. trzynastka wypłacona za poprzedni rok).

W raporcie tym będziesz podawać informacje o składnikach wynagrodzenia niezbędnych
do wyliczenia lub przeliczenia świadczenia. Dodatkowo w raporcie tym musisz podawać okresy wykonywania pracy nauczycielskiej przez Twoich pracowników.

Zmienią się dwa formularze rozliczeniowe

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu
w ciężar składak na ubezpieczenia społeczne). Dodany zostanie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym będziesz rozliczać:

 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W tym dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Systemy kadrowo-płacowe

Jeżeli korzystasz z programu kadrowo-płacowego, musisz go uaktualnić o dane, które będziesz przekazywać do ZUS zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli zatem Twój program nie zapisuje wymaganych danych, musisz go zmienić w tym zakresie.

Krótko o tym, co najważniejsze

 1. Będziesz przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób, które zatrudnisz po 2018 r.
 2. Możesz skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018. W tym celu musisz złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu roku przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym czasie.
 3. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999–2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaż do ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.
 4. Akta pracowników, których zatrudniłeś przed 1999 r., przechowujesz przez 50 lat.

 

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl

Zostały dwa tygodnie na wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Już tylko dwa tygodnie pozostały przedsiębiorcom na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Od stycznia za przechowywanie dokumentów pracowniczych bez wymaganych uprawnień może grozić kara nawet do 100 tys. zł.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że każdy, kto prowadzi działalność związaną z przechowywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej firm, musi być wpisany do rejestru przechowawców, który prowadzą marszałkowie województw. Niestety część dokumentacji jest przechowywana przez firmy niewpisane do rejestru, a dodatkowo warunki przechowywania niejednokrotnie odbiegają od standardów, jakie obowiązują firmy przechowawcze. Jednak już od stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o e-aktach, która skraca czas obowiązkowego przechowywania akt i umożliwia ich gromadzenie także w formie elektronicznej. Wprowadza ona również wysokie kary za przechowywanie dokumentów bez wymaganych uprawnień,
a przedsiębiorca, który nie zdąży zdobyć uprawnień przed upływem 31 grudnia 2018 roku będzie musiał zakończyć działalność przechowalniczą, a dokumentację przekazać do firmy, która takie uprawnienia posiada.

 

Od 1 stycznia 2019 roku za przechowywanie akt bez wymaganych uprawnień przedsiębiorca zapłaci karę do 100 tys. zł. Przedsiębiorca, który do końca roku zgłosi do marszałka województwa wniosek o wpisanie do rejestru, nie musi natomiast obawiać się żadnej kary za ujawnienie swojej działalności. Samo zgłoszenie zaś jest proste i zajmuje tylko chwilę. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej. Dodatkowo wymagany jest także dowód zapłacenia opłaty skarbowej. Sprawę można załatwić korespondencyjnie.  

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bydgoszczy

ul. Św. Trójcy 33, 85 – 224 Bydgoszcz   

tel. 52 341-83-90, 502-007-698

Spektakl Teatru Humoreska- "Romans (nie)winny"

 

W dniu 7 grudnia 2018 r nasz gminny teatr Humoreska wystawił   pierwszą w tym roku premierę – żart sceniczny pt.  „Romans (Nie)winny”, którego scenariusz napisał Janusz Majewski na podstawie opowiadania pt. „Błękitny pokój” autorstwa żyjącego w XIX w. francuskiego dramaturga i pisarza Prospera Mérimée.

W spektaklu wystąpili aktorzy teatru Humoreska:

Monika Dąbrowska

Magda Domagała

Mirosław Cierzniewski

Grzegorz Dankowiakowski

Piotr Dankowiakowski

Jerzy Kurzawski

Jarosław Przewięźlikowski

Łukasz Woźniak

oraz wokalistki: Martyna Barczak, Magdalena Sobecka i Dominika Wyborska

Dekoracje i kostiumy: zespół pod kierownictwem Ewy Tarkowskiej

Reżyseria zespół pod kierownictwem Hanny Zejfert

Światło, dźwięk i efekty: Jarosław Kłuś

Przygotowanie solistek: Alina Sobecka

Nasi gminni artyści po raz kolejny udowodnili swój wysoki poziom artystyczny oraz pokazali niezbędne w tym przedstawieniu vis comica. Bardzo ciekawym zabiegiem reżyserskim okazały się przerywniki w postaci przedwojennych piosenek, które korespondowały z treścią przedstawienia, wykonywanych przez nasze młode wokalistki. Widzowie obecni na przedstawieniu nagrodzili wykonawców zasłużonymi brawami i upominkami.

Dla wszystkich wykonawców słowa uznania.

 

 

 

 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska
 • Humoreska

Spotkanie z Mikołajem

W dniu 6 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci oraz kiermasz świąteczny.  Mikołajki rozpoczęto od uroczystego odśpiewania Hymnu Mikołajkowego, którego podjęły się zespoły dziecięco- młodzieżowe działające przy GCK pod opieką p. Aliny Sobeckiej: Muzyczna Grupa GAMA, grupa wokalna PULS.  Najmłodszych brawurowo bawił Teatr MagMowcy, który zaprezentował świąteczny spektakl „W Fabryce zabawek św. Mikołaja” Dzieci chętnie brały udział w przedstawieniu.  Każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami i mogło zrobić sobie zdjęcie

z Mikołajem. W spotkaniu mikołajkowym wzięło udział około 300 osób (w tym ponad 160 dzieci). Organizatorami spotkania byli: Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce.

 

 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki
 • Mikołajki

Konferencja "Bo warto jest... działać dalej!!!"

Wójt Gminy Wielka Nieszawka  wraz z zespołem projektowym ma zaszczyt zaprosić Mieszkańców Gminy  do udziału w KONFERENCJI realizowanej w ramach projektu  pn. „Bo warto jest … działać dalej!!!"

Konferencja  odbędzie się 18 grudnia 2018r. od godz. 9.30 – 15.00  oraz  19 grudnia 2018r. od godz. 9.00 – 13.00 w Wielkiej Nieszawce, w  Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER.

Projekt ma na celu m.in. propagowanie zabawy bez alkoholu i innych używek.

 

W programie:

18.12.2018r.

9:45-10:00    REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:45-10:00    ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

10:00-12:00  mgr MAGDALENA DECZYŃSKA pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

„ Dlaczego młodzi ludzie sięgają po używki psychoaktywne ( narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol)?-  WYKŁAD

12:00- 12:10 PRZERWA KAWOWA

12:10- 14:00 ZOFIA ROBACZEWSKA specjalista terapii uzależnień, terapeuta TSR, trener umiejętności psychospołecznych, dialogu motywującego, terapii schematu

„Poczucie własnej wartości i rola relaksacji w radzeniu sobie z oceną samego siebie” - Warsztat

14:00-15:00   ZOFIA KARPA pracownik socjalny, specjalista organizacji pomocy społecznej, do 2018r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach

„Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi”

 

19.12.2018r.

9:00-9:10     REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:10-9:15     ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

9:15-10:00 DANUTA GADZIOMSKA dyrektor Izby Wytrzeźwień w Toruniu, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich, mediator sądowy, psychoterapeuta

„Przyczyny sięgania po środki psychoaktywne w kontekście relacji rodzinnych”

10:00- 11:00 adwokat doktor nauk prawnych ADAM CIESZYŃSKI

„Prawne konsekwencje nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu”

11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA

11:15-13:30  ADAM RUTA założyciel grupy AA w Łysomicach, członek Gminnej Komisji ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysomicach 

„Doświadczenia własne dotyczące wychodzenia z uzależnienia”

13:30-14:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

 

Projekt realizowany  ze środków Gminy Wielka Nieszawka w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2018.

24 grudnia dzień wolny od pracy

Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, że dnia 7.12.2018 r. wydał zarządzenie nr 76/2018 w sprawie ustalenia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielka Nieszawka i wyznaczenia dnia 15 grudnia 2018 r. (sobota) dniem pracy.

Zarządzenie

Spektakl "Romans (nie) winny"

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce

zaprasza serdecznie dorosłych na spektakl

"Romans (nie)winny" przygotowany przez Teatr Humorska.

Spektakl odbędzie się w najbliższy piątek 7.12.2018r. o godz. 18:00

w sali widowiskowej GCK.

Wstęp wolny!

Mikołajki w Gminnym Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna

zapraszają chętne dzieci na

spotkanie mikołajkowe,

które odbędzie się 6 grudnia 2018r. o godz. 17:30

w sali widowiskowej GCK

W programie m.in: świąteczny spektakl "Fabryka zabawek" w wykonaniu Teatru MagMowcy

Wstęp wolny!

Tego dnia odbędzie się  kiermasz świąteczny w godz. 17:00- 19:00!!!

Informacje dotyczące pożyczek unijnych dla MŚP

Głównym celem KPFR jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych. Fundusz administruje łącznie ponad 620 mln zł przeznaczonymi na pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu.

Brak gotówki jest istotną barierą rozwoju polskich przedsiębiorstw, dlatego część funduszy europejskich od lat przeznaczana była na finansowanie ich potrzeb rozwojowych, głównie w formie dotacji unijnych. Obecnie duża część środków unijnych jest udostępniona lokalnym MŚP w postaci pożyczek i poręczeń.

Przedsiębiorcy poszukujący sposobów finansowania swoich projektów biznesowych lub pieniędzy na bieżącą działalność mają do dyspozycji przede wszystkim pożyczki specjalnie przygotowane pod ich potrzeby, współfinansowane głównie z pieniędzy Unii Europejskiej. Kapitału na ten produkt jest coraz więcej i lokalne firmy coraz chętniej sięgają po tę atrakcyjną formę finansowania biznesu.

Naprzeciw potrzebom finansowym MŚP wychodzą takie instytucje, jak Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., który oferuje wyżej wspomniane pożyczki unijne. Niskie oprocentowanie i duża elastyczność wydatkowania środków to tylko część z zalet atrakcyjnych pożyczek, będących w zasięgu ręki każdej mikro, małej i średniej firmy z naszego regionu.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jest spółką Samorządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Została ona wydzielona na początku 2017 roku ze struktur Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu. Jej celem jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa poprzez kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie środkami w obszarze wsparcia sektora MŚP – czyli ułatwianie dostępu do finansowania.

Fundusz nie jest spółką komercyjną, pełni rolę „Menadżera Funduszu Funduszy”, pośrednicząc pomiędzy samorządem województwa a wybranymi przez siebie Instytucjami Finansowymi.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. współpracuje obecnie z czterema instytucjami: Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o., Konsorcjum Banków Spółdzielczych, Konsorcjum ECDF SA i Mega Sonic SA oraz Polską Fundacją Przedsiębiorczości. To te instytucje są odpowiedzialne za udzielanie przedsiębiorcom z regionu pożyczek rozwojowych i inwestycyjnych na wprowadzenie innowacji oraz poprawę konkurencyjności firm.

Ponadto w ramach współpracy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. Udzielane są także pożyczki na zakup nieruchomości oraz pożyczki obrotowe na sfinansowanie przedsięwzięć wspomagających bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa. Środki, którymi administruje Fundusz, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020 (436 mln zł), a także ze starej perspektywy finansowej (184 mln zł).

 

Informacje o projekcie

Gmina Wielka Nieszawka realizowała projekt unijny pn. „Wsparcie rozwoju Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wielka Nieszawka” (nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2017.016) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2. Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Czas trwania projektu: 01.02.2018 r.- 31.10.2018 r.

Wartość projektu:152.766,00 w tym kwota dofinansowania 105.570,00 zł.

 Do celów szczegółowych można zaliczyć:

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy poprzez:

- ograniczenie występowania „dzikich wysypisk”;

- zwiększenie odzysku materiałów i zasobów z odpadów;

Poprawę stanu powietrza atmosferycznego;

- zwiększenie dostępności do PSZOK;

Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko. 

 

http://www.wfosigw.torun.pl/strona-251-nabor_wnioskow_o_powierzenie_grantu.html

Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami"

Gmina Wielka Nieszawka jest beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,  w ramach którego zrealizowała projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka”. Celem Projektu jest  Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w Cierpicach.

Kwota wydatków całkowitych projektu to 660 000,00 zł natomiast wartość dofinansowania wynosi 247 077,00 zł.

 • Informacja o projekcie

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Krzysztof Czarnecki

Z A P R A S Z A


lokalnych twórców/wytwórców usług i produktów lokalnych

do udziału w  Uroczystym  Ubieraniu  Choinki  poprzez wystawienie stoisk produktów i ofert.

Impreza odbędzie się w dniu 15 grudnia 2018r. od godziny 14.00 w Wielkiej Nieszawce

 przed budynkiem Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”.  

 

 

Zgłoszenia można dokonać do  11 grudnia 2018r. do godziny 15.00,  osobiście w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce bądź  pod numerem tel. 56 622 08 28.

 

 

  

Kampania Seniorze, nie daj się oszukać!

KRUS partnerem kampanii UOKiK Seniorze, nie daj się oszukać!

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Pani Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podpisała porozumienie, na podstawie którego Kasa włączyła się w kampanię społeczną pod hasłem Seniorze, nie daj się oszukać!

Opierając się na wyżej wymienionym porozumieniu sygnatariusze: UOKiK, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Główna Policji oraz Kasa podejmą wspólne działania mające na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród seniorów i ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców.

„Kampania Seniorze, nie daj się oszukać! to bardzo ważna inicjatywa, która ma szczególne znaczenie w okresie przedświątecznym, czyli wtedy, gdy możemy spodziewać się nasilenia nieuczciwych praktyk rynkowych wobec konsumentów. Mam nadzieję, że włączenie się Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Kampanii – jako jej Partnera – przyczyni się do ograniczenia tych niepożądanych zdarzeń, na które narażeni są również rolnicy. Poprzez sieć oddziałów i placówek terenowych KRUS będziemy docierać z przesłaniem Kampanii do naszych ubezpieczonych i świadczeniobiorców, w tym również do seniorów”. – powiedziała Pani Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podczas uroczystej inauguracji kampanii.

Więcej informacji na stronie: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14978 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

ZUS pracuje dłużej

Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich. ZUS robi kolejny krok by ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej.

 

Od początku grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do przeszłości. Obowiązkowe stają się zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA. Mimo że większość lekarzy zostało już przez pracowników ZUS przeszkolonych z obsługi systemu do wystawiania e-zwolnień i wyposażeni zostali we własne profile na Platformie Usług Elektronicznych, to ZUS chce być wsparciem dla świata lekarskiego w dniach przejścia z systemu papierowego na elektroniczny.
 

W piątek, 30 listopada, lekarze będą mogli skorzystać z pomocy pracowników wszystkich sal obsługi klienta ZUS w kraju do godz. 18. Dzień później, czyli 1 grudnia, wszystkie oddziały ZUS organizują tzw. Białą Sobotę (godz. 9-13), podczas której lekarze będą mogli skorzystać z konsultacji w zakresie wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Wszyscy ci lekarzy, którzy nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, będą mogli tego dnia zarejestrować profil, uzyskać certyfikat ZUS do podpisywania e-ZLA oraz przeszkolić się z wystawiania e-zwolnień.

 

Medycy, którzy są zainteresowani tematyką e-zwolnień, ale nie dotrą w sobotę do oddziałów ZUS, będą mogli przez cały weekend skorzystać z pomocy konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej – pod numerem 22 560 16 00. Infolinia ZUS w sobotę i niedzielę będzie czynna od 8.00 do 21.00. W tych dniach będzie obsługiwać tylko i wyłącznie sprawy związane z e-zwolnieniami.

 

Z kolei już od 3 grudnia Centrum Obsługi Telefonicznej w zakresie e-ZLA będzie obsługiwać klientów w wydłużonych godzinach, tj. od 6 do 22.

 

Zakład podkreśla, że nie tylko lekarze mogą skorzystać z wydłużonej pracy placówek i infolinii ZUS w zakresie e-zwolnień. Swój profil na PUE z dostępem do e-ZLA już w najbliższą sobotę będą mogli założyć także przedsiębiorcy. Na pomoc pracowników mogą liczyć również ubezpieczeni, chcący się zaznajomić z nowym prawem dotyczącym wystawiania zwolnień lekarskich.

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Strojenie choinki

WÓJT GMINY

ZAPRASZA

Wszystkich Mieszkańców

Gminy Wielka Nieszawka

 Małych i Dużych

 

NA WSPÓLNE STROJENIE CHOINKI

15 GRUDNIA 2018r.

godz. 14.00

przed budynkiem Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”

w Wielkiej Nieszawce

 

 

W programie:

- rozstrzygnięcie V Konkursu „Szopka Bożonarodzeniowa”

- wręczenie nagród

- wspólne ubieranie choinki                                                      

- śpiewanie kolęd

- spotkanie z Brodatym Gościem

- słodki prezencik

- konkursy

 

Ubierz się ciepło,  zabierz ze sobą

dobry humor

i ozdobę na Naszą Wspólną Choinkę Świąteczną

 

                                                                                       

ORGANIZATORZY:

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”

Konkurs Szopki Bożonarodzeniowe

Wójt Gminy zaprasza do udziału w V Konkursie dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych Szopki Bożonarodzeniowej. Termin nadsyłania prac do dnia 11 grudnia 2018 r.

Szczegóły uczestnictwa oraz karta zgłoszenia dostępne w załącznikach:

 • Konkurs szopek bożonarodzeniowych
 • akcja krwiodawstwa

Sołtysi Wielkiej Nieszawki i Cierpic

ZAPRASZAJĄ

Do udziału w projekcie finansowanym ze środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO

MIESZKAŃCY DO FORMY

Realizowanym w dniach 3 grudzień 2018r. – do wyczerpania środków

W ramach projektu mieszkańcy Sołectwa Wielka Nieszawka i Cierpice biorący udział we wrześniowej edycji, będą mogli bezpłatnie korzystać z oferty CSiR Olender, a w niej do dyspozycji:

 • BASEN
 • FITNESS
 • SIŁOWNIA

 

Kwota pozostała do wykorzystania wynosi 2829zł.

 

 

Nie ma obowiązku powtórnego zapisywania się na listę uczestnictw

Spektakl Teatru Afisz "Jędrek walczy o Niepodległą"

W dniu 24 listopada 2018 r. na scenie w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce toruński Teatr AFISZ wystąpił z przedstawieniem lalkowym pt.  „Jędrek walczy o Niepodległą”  nawiązującym do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Spektakl adresowany był do nieco starszych dzieci, ale maluchy także bawiły się dobrze głównie ze względu na kolorowe kukiełki występujące w prezentowanej opowieści. Po przedstawieniu dzieci chętnie pozowały do zdjęć z aktorami i lalkami biorącymi udział w spektaklu.

 

 

 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość
 • Jędrek walczy o Niepodległość

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

 

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie" (św. Jan Paweł II).

 

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie dla samych Jubilatów jak również dla ich najbliższych.

50-lecie Pożycia Małżeńskiego to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga sobie bliskich  i kochających się osób.

Pięć par małżeńskich z terenu gminy Wielka Nieszawka świętowało w piątek 9 listopada 2018 r. Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji w Centrum Sportu i Rekreacji „OLENDER”  w Wielkiej Nieszawce odbyła się uroczystość z okazji wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

Uroczystego aktu dekoracji  dokonał Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek. Następnie Wójt wraz z zastępcą Kierownika USC Agnieszką Wąsikowska wręczyli Jubilatom pamiątkowe dyplomy, upominki oraz kwiaty. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku oraz symbolicznego toastu. Dodatkowo uroczystość swoim występem umilił Zespół „Leśna Kraina”.

W uroczystości udział wzięły następujące pary z terenu Gminy Wielka Nieszawka:

 

1. Włodzimierz Kowalski w imieniu swoim i żony Jadwigi

2. Bożena i Roman Kraśniewscy

3. Alicja i Zbigniew Piątkowscy

4.Teresa i Jerzy Półgensek

5. Leokadia i Zbigniew Zając

 

 Drodzy Jubilaci!

Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności. Życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

29.11.2018

09.00-13.30

Stacja Cierpice 2 ul. Spokojna

 

 

Koncert Patriotyczny w Gminnym Centrum Kultury

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ.

17 listopada 2018r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbył się Koncert dla Niepodległej. Wykonawcami naszego koncertu byli soliści i zespoły z terenu naszej gminy. Wspólnym śpiewem wraz z nimi pieśni patriotycznych ofiarowaliśmy Polsce ten wieczór zamiast kwiatów na Jej Święto. Na scenie wystąpili m.in.: p. Edward Kłuś z wnukami Grzegorzem Kłusiem i Martyną Jaskólską, Muzyczna Grupa GAMA, grupa wokalna PULS, Martyna Barczak, Magdalena Sobecka, Dominika Wyborska, zespół seniorów „WSPOMNIENIE”, zespół APPASSIONATA, zespół LEŚNA KRAINA, harcerze z drużyny 33. W koncercie aktywnie uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy, w tym zaproszeni goście oraz pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej. Koncert patriotyczny poprowadziła Urszula Runowska - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce. Koncert rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem czterech zwrotek Hymnu Państwowego przez grupkę harcerzy oraz wszystkich obecnych. Następnie na scenie pojawili się muzycy: Pan Edward Kłuś, który  akompaniował na pianinie Grzegorzowi i Martynie grającym na puzonie i saksofonie „Warszawiankę”, „O Mój Rozmarynie” , „Marsz Pierwszej Brygady”, „Czerwone Maki na Monte Cassino” oraz „Biały Krzyż”. Wszystkie utwory zostały chóralnie zaśpiewane przez obecnych na koncercie mieszkańców naszej gminy. Następnie na scenie zaprezentowali się najmłodsi artyści, którzy na co dzień pracują przy GCK pod opieką p. Aliny Sobeckiej: Muzyczna Grupa GAMA, grupa wokalna PULS oraz młodzieżowy zespół wokalny MIXTER (w składzie Martyna Barczak, Magdalena Sobecka, Dominika Wyborska). Ubrani w barwy narodowe wykonali oni „Rotę”, „Jestem Polakiem”, „Wojenko, wojenko” , „Piechotę” , „Przybyli ułani pod okienko” , „Ułani, ułani” oraz „Święto ojczyzny”. Występ najmłodszych dzieci wzruszył bardzo obecnych na koncercie. Rodzice mogli być dumni ze swoich pociech, które tak pięknie zaprezentowały się w repertuarze patriotycznym.  Na zakończenie występów dzieci i młodzieży wystąpiła Dominika Wyborska, która przepięknie zaśpiewała znaną pieśń „Białe Róże”.

Nadszedł czas prezentacji zespołów seniorskich. Kolejno na scenie wystąpili: zespół „WSPOMNIENIE” pod opieką Pana Ewarysta Gajka, zespół „APPASSIONATA” pod opieką instruktora Pana Józefa Hołubka oraz zespół „LEŚNA KRAINA” pod opieką Pana Tomasza Metryki. Wszyscy artyści przygotowali po kilka pieśni patriotycznych, które wykonali przy akompaniamencie swoich instruktorów. Bardzo ciekawą prezentację poetycko-muzyczną przygotował zespół „Leśna Kraina”. W czasie koncertu śpiewem obecnych widzów kierowały panie z zespołu Appasionata oraz pozostałych zespołów seniorskich. Nagłośnieniem i oświetleniem imprezy zajął się Pan Jarosław Kłuś, a dekorację sceny przygotowała Pani Ewa Tarkowska.

Po koncercie był czas na wspólne rozmowy przy kawie i pączkach.

Za wspólne muzykowanie wszystkim bardzo dziękujemy.

 

 

 

 

 

 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny
 • Koncert Patriotyczny

Informacja dla mieszkańców

Informujemy, że od dnia 26 listopada 2018 r. zmienią się godziny pracy Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce:

 

Poniedziałek        7:00 – 15:00

Wtorek                7:00 – 16:00

Środa                   7:00 – 15:00

Czwartek             7:00 – 15:00

Piątek                  7:00 – 14:00

 

 

 

                                                                                      Wójt gminy

                                                                                   (-) Krzysztof Czarnecki

Sukces solistek w XII Powiatowym Przeglądzie Piosenki "Świecie nasz"

Dnia 16  listopada 2018r. w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbył się  XII Przegląd Piosenki „Świecie nasz…”. Celem imprezy jest promowanie dorobku artystycznego Marka Grechuty, Czesława Niemena, Anny Jantar  i Agnieszki Osieckiej, integracja środowiska dzieci i młodzieży, podnoszenie kultury muzycznej oraz wymiana doświadczeń.

Gminę Wielka Nieszawka reprezentowały trzy solistki: Magdalena Sobecka, Martyna Barczak oraz  Dominika Wyborska, działające przy Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej.

Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny: dobór repertuaru, warunki głosowe, kulturę sceniczną oraz interpretację utworów wyróżniło nasze solistki przyznając:

Nagrodę Główną Burmistrza Chełmży- Dominice Wyborskiej w kategorii powyżej 16 lat

II miejsce- Martynie Barczak w kategorii wiekowej powyżej 16 lat

Wyróżnienie-  Magdalenie Sobeckiej w kategorii wiekowej 13-15 lat

Dziewczyny wykonały utwory z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego i Czesława Niemena.

 

Biała Sobota w ZUS

„Biała Sobota” to dzień, w którym ZUS otwiera sale obsługi klientów wyłącznie dla lekarzy
i asystentów medycznych. To doskonała okazja by skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, tym bardziej, że tylko do końca listopada zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane na papierowym formularzu (ZUS ZLA).
Od 1 grudnia lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

 

W trakcie „Białej soboty” będzie można założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,
a także pobrać bezpłatny certyfikat do podpisywania e-zwolnień. Nasi eksperci krok po kroku pokażą, jak w prosty i szybki sposób wystawić e-zwolnienie. Jeśli lekarz będzie chciał w trakcie wizyty uzyskać certyfikat z ZUS, powinien przyjść z własnym nośnikiem (pendrive) albo
z przenośnym sprzętem z dostępem do internetu (laptop). Potrzebny będzie również dowód osobisty oraz aktualny adres e-mail.

 

Oddział ZUS w Bydgoszczy dla lekarzy i asystentów medycznych organizuje w listopadzie:

 • dwie Białe Soboty 17 i 24 listopada w godz. 9:00 do 14:00  przy ul. Św. Trójcy 33,
 • indywidualne konsultacje z obsługi e-ZLA od 15 do 30 listopada w godz. 15:00 do 17:00
  w placówce ZUS, przy ul. Św. Trójcy 33

 

Zapisy na konsultacje i udział w Białej Sobocie oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 34 18 388.

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Zaśpiewajmy dla Niepodległej

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce zaprasza na koncert w wykonaniu solistów i zespołów działających przy Gminnym Centrum Kultury oraz mieszkańców naszej gminy  w dniu 17.11.2018 o godz. 17:30

Bezpłatne badania mammograficzne

Drogie Panie,

jeśli macie 50 – 69 lat, jesteście ubezpieczone, nie byłyście leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miałyście wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat
 • lub jesteście w grupie ryzyka i otrzymałyście w roku poprzednim wynik ze wskazaniem do wykonania mammografii po 12 miesiącach

skorzystajcie z badań mammograficznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi refundowanych przez NFZ.

Możecie w nich wziąć udział bezpłatnie, bez skierowania lekarskiego, na obszarze całej Polski, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Badaj się co dwa lata, przestrzegaj terminów!

Pamiętajcie, że systematyczne i regularne badania mammograficzne umożliwiają wykrycie zmian nowotworowych w ich wczesnej fazie, pozwalając rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie, które daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Mammografia jest całkowicie bezpieczna. Dawka promieniowania jest porównywalna z prześwietleniem zęba. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego zostaną ocenione przez dwóch lekarzy radiologów, a jeśli nie będą zgodni, co do wyniku - opisane przez trzeciego lekarza arbitra. Porównamy je ze zdjęciami z wcześniejszych mammografii, co powoli nam na rzetelną ocenę ewentualnych zmian. W sytuacji, gdy badanie będzie wymagało pogłębionej diagnostyki, udzielimy wszelkich wskazówek i pomożemy w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań w najbliższych ośrodkach diagnostycznych.

Nie odkładaj profilaktyki na później!

Zgłoś się na najbliższe badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie) LUX MED,  które odbędą się w miejscowości: 

 

Wielka Nieszawka – 5 grudnia 2018 na parkingu Urzędu Gminy, ul. Toruńska 12

 

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania zarejestruj się wcześniej pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

 

Przynieś ze sobą zdjęcia / płyty z poprzednich mammografii – pozwolą nam porównać obecne wyniki z poprzednimi badaniami.

 

Wszystkie Panie uczestniczące w badaniu otrzymają prezent w postaci próbek kosmetyków firmy Ziaja.

 

Pozdrawiam,

Anna Niemirska

Specjalista ds. Marketingu i PR

LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul.Nocznickiego 8a,  81-454 Gdynia

m: 607 931 133 e: anna.niemirska@luxmed.pl

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

15.11.2018

08.30-14.30

Stacja  Mała Nieszawka 12  Olszynowa, Prosta

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursach

Zgłoś ciekawą inicjatywę….

Nagranie płyty, biesiada leśna czy dzień kobiet rodem z PRL-u to tylko nieliczne inicjatywy, które w minionym roku ubiegały się o miano tej najciekawszej  Za nami już trzy edycje konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia kolejnych akcji i niebanalnych wydarzeń.

Konkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń i fundacji, jak również do grup nieformalnych np. kół gospodyń wiejskich, sołectw, uczniów czy też uczestników środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.  

Do konkursu mogą stanąć inicjatywy zrealizowane przez grupy podczas całego okresu ich działalności. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane przez ich realizatorów podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w grudniu br. To właśnie uczestnicy forum – w drodze tajnego głosowania - dokonają wyboru najciekawszego z nich.

Zwycięzca otrzyma bon zakupowy o wartości 1000 zł, który przeznaczy na urzeczywistnianie swoich celów statutowych lub dalszą działalność społeczną grupy. Ponadto przyznane zostaną 2 wyróżnienia o wartości 500 zł każde. Dla wszystkich grup prezentujących inicjatywy podczas forum przewidziano słodkie niespodzianki.

Pod nr tel. 56 662 88 42 można zgłosić inicjatywę do konkursu i uzyskać szczegółowe informacje. Zapraszamy do kontaktu.

 

Kto społecznikiem roku?

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do trzeciej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku Powiatu Toruńskiego”

Do konkursu zgłosić można pełnoletnie osoby lub zespół osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiatu. Komisja konkursowa przy ocenie kandydatów zwróci szczególną uwagę na skuteczność podejmowanych działań, kreatywność, pomysłowość działań jak również na współpracę i angażowanie innych osób.

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych upływa 15 listopada. Regulamin i druk formularza do pobrania na stornie www.powiattorunski.pl/NGO. Kandydatów do Konkursu zgłaszać mogą nie tylko instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, ale także osoby prywatne. Na laureata konkursu czeka statuetka oraz nagroda rzeczowa. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.


Joanna Rybitwa Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwo Powiatowe w Toruniu tel. 56 662 88 42 fax 56 662 88 45

Ćwiczenia obrony przeciwlotniczej

 • PLAKAT

Informacja dla mieszkańców Brzeczki

Informuję, że osoby chcące wziąć udział w ponownych wyborach na wójta

 

w dniu 04 listopada 2018 r.

będą mogły skorzystać z możliwości transportu samochodowego z Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

 

Samochód zostanie podstawiony  w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 10:00

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW CIERPICE UL. POZNAŃSKA

Informuję, że osoby chcące wziąć udział w ponownych wyborach na wójta

 

w dniu 04 listopada 2018 r.

będą mogły skorzystać z możliwości transportu samochodowego z Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

 

Samochód zostanie podstawiony na osiedlu w dniu 4 listopada 2018 r. o godz. 13:00

Informacja dla mieszkańców Brzeczki

 • -

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW CIERPICE UL. POZNAŃSKA

Informuję, że osoby chcące wziąć udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

w dniu 21 października 2018 r.

będą mogły skorzystać z możliwości transportu samochodowego z Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

 

Samochód zostanie podstawiony na osiedlu w dniu 21 października 2018 r. o godz. 12:00

Ogłoszenie listy projektów do realizacji

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, że w wyniku zakończenia procedury budżetu partycypacyjnego na 2019 rok na podstawie uchwały nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2019 do realizacji przyjęte zostały następujące zadania:

PULA LOKALNA:

1) Sołectwo Mała Nieszawka:

Zakup i montaż 23 pojemników na śmieci i 23 pojemników z podajnikiem na psie odchody

 

2) Sołectwo Cierpice:

a) Wykonanie monitoringu na placach zabaw w sołectwie Cierpice przy ul. Długiej i Szkolnej

b) Budowa przystanku autobusowego w Cierpicach i oświetlenie bloków przy A10

 

PULA OGÓLNOGMINNA

a) Promocja potraw kuchni regionalnej

b) Profilaktyka zakażeń wirusem HPV;

b) Kwartalne spotkania ze sztuką – 3 spektakle teatru „Afisz”, plener malarski – maj/czerwiec 2019 r.

 

Informuję ponadto, że na podstawie §23 ust. 5 i 6 regulaminu obywatelskiego niewykorzystane środki z puli przydzielonej którejkolwiek z wsi przechodzą do puli ogólno gminnej, a niewykorzystane środki z puli ogólno gminnej są dzielone pomiędzy poszczególne wsie z zachowaniem zasad opisanych wyżej oraz z pominięciem wsi, które nie wykorzystały przyznanych im wcześniej środków.

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

 • skan

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

25.10.2018

08.00-15.00

Stacja  Mała Nieszawka 11

 

 

Aleja Niepodległości w Cierpicach

Dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 12 października 2018 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach w obecności  zaproszonych gości Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek dokonał symbolicznego posadzenia drzewek oraz wspomniał, że akcja ta odbyła się w ramach przyjętego przez Rząd wieloletniego programu Niepodległa. Nadmienił również, że posadzone lipy zostały przekazane przez Nadleśnictwo Cierpiszewo, a w gminnej społeczności tworzyć będą Aleję Niepodległości. Wśród zaproszonych gości był Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, który z powodu obowiązków służbowych nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Został jednak odczytany list przesłany przez Pana wojewodę.

List w załączeniu.

 

Wszystkim obecnym na piątkowej uroczystości serdecznie dziękujemy.

 • Zdj.1
 • Zdj.2
 • Zdj.3

Informacja dotycząca uruchomienia Infolinii Mieszkanie Plus

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przesyła w załączeniu pismo Krajowego Zasobu   Nieruchomości dot.  uruchomienia Infolinii Mieszkanie Plus.

Studencie uważaj by nie stracić renty rodzinnej

Studencie, jeśli pobierasz rentę rodzinną przeczytaj uważnie, co musisz zrobić by nie stracić prawa do renty albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia.

 

Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy student złoży dokumenty odpowiednio wcześniej. Jeśli dokumenty dostarczy pod koniec października – dostanie jeszcze rentę za październik. Gdy jednak spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie wtedy rentę rodzinną za październik straci.

 

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Starsi również mogą pobierać takie świadczenia, jednak pod warunkiem, że dalej się uczą, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. ZUS wypłaca rentę rodzinną studentom na okres roku szkolnego, który obejmuje również wakacje. Świadczenie wypłacana jest, więc do końca września danego roku akademickiego.

 

Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są wydawane na rok albo na programowy czas nauki. Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

 

Ważne

Student musi poinformować ZUS, że przerwał lub zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależną rentę rodzinną trzeba zwrócić wraz z odsetkami.

 

Dorabiający renciści muszą informować ZUS o swoich przychodach. Jeśli osiągną przychód 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone. ZUS całkowicie zawiesi ich wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia.

 

O czym jeszcze student musi pamiętać?

Student, który pobiera rentę rodzinną musi zawiadamiać ZUS między innymi o:

 • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzymy dużo satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych a także kreatywnych, ciekawych świata wychowanków.

Życzymy Państwu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom i całemu środowisku lokalnemu zrodziła wiele dobrych owoców.

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy                                                                                              Wójt

       Ireneusz Śmiechowski                                                                                        Kazimierz Kaczmarek

Informacja o szkoleniu dla całych składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy, że szkolenie dla całych składów OKW  odbędzie się w dniu 18 października 2018 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce ul. Leśna 1

Bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy z regionu na BEZPŁATNE spotkanie dla przedsiębiorców, podczas którego dowiedzą się jak uzyskać DOTACJĘ NA ROZWÓJ FIRMY! Spotkanie odbędzie się 18 października 2018 w Toruniu, Business Link Toruń, ul. Władysława Łokietka 5.

 

Liczmy, że udział w tym wydarzeniu pozwoli regionalnym firmom na zdobycie środków na dalszy rozwój swojej działalności.

Więcej o spotkaniu można dowiedzieć się na https://www.ncbrdlafirm.pl/spotkanie-w-toruniu/

 • -

Akcja powonienia gazu ziemnego "Jesień 2018"

Informujemy, że PSG sp z o.o. oddział Gazowniczy  w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 23.10-25.10.2018 na terenie gminy Wielka Nieszawka akcję powonienia gazu ziemnego "Jesień 2018", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Wielka Nieszawka do udziału w realizacji zadania "Chrońmy dziedzictwo Narodowe - wieczornica Niepodległościowa", które finansowane będzie z budżetu obywatelskiego Powiatu Toruńskiego na 2018 i odbędzie się 6 października 2018 w godz. 15:00-18:00 w sali ELEMA w Małej Nieszawce ul. Toruńska 188

 • Plakat

ZBADAJ SIĘ ZA DARMO

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka do udziału w programie badania diagnostycznego krwi  w kierunku  wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu  B i C.

Badania odbędą się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wielkiej Nieszawce w dniu 09.10.2018 w godz. 9:00-12:00.

Rejestracja w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12 tel. (56) 678-10-93 lub 678-12-12

Program wykrywania zakażeń wzw B i C finansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Wielka Nieszawka.
Zapraszamy!

Informacja dotycząca Festynu Gminnego

Informujemy, że na festynie gminnym, który odbył się w dniu 15.09.2018r. w Małej Nieszawce zrealizowano dwa projekty z budżetu partycypacyjnego z roku 2018:

1. grochówka z kotła

2. koncert zespołu muzycznego "Formacja Amelinium"

Festyn Gminny

FESTYN RODZINNY

15 września 2018r. na placu  przy Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbył się festyn gminny, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce Pani Urszula Runowska. Myślą przewodnią festynu było Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które świętujemy przez cały rok wspominając ten fakt przy każdej okazji.

Główną atrakcją festynu był Koncert Patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Torunia pod kierownictwem kpt. Krzysztofa Żeleśkiewicza, który był autorem scenariusza. Orkiestra Wojskowa wraz z solistą Michałem Hajduczenią oraz prowadzącą koncert Agnieszką Dankowiakowską poprowadzili słuchaczy przez dzieje Niepodległej prezentując pieśni i piosenki związane silnie z naszą historią. Koncert zachwycił zarówno starszych, jak i młodszych widzów. Wiele osób uczestniczyło we wspólnym śpiewie nie kryjąc łez wzruszenia.

Na scenie swój program zaprezentowały również zespoły seniorów: „Wspomnienie”, który w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 35-lecia oraz „Appassionata”.  Zespoły rozpoczęły festyn prezentując różnorodny repertuar, w tym także patriotyczny. Na festynie wystąpiły także dzieci z naszych przedszkoli. Dzieci z „Leśnego Ludka” zaprezentowały program taneczny, a z przedszkola w Małej Nieszawce „pokaz mody w barwach narodowych”. Występy najmłodszych wzbudziły aplauz publiczności. Mogliśmy również podziwiać występy zespołów i solistów działających przy GCK w Małej Nieszawce pod opieką  p. Aliny Sobeckiej. Mieszkańcy mogli także obejrzeć programy przygotowane przez dzieci z gminnych szkół podstawowych. Dodatkową atrakcją był pokaz karate przygotowany przez Akademicki Klub Karate Shotokan z mistrzem Jarosławem Mejerem na czele. Ponadto odbyło się wiele konkursów, loteria fantowa dla dzieci i  dorosłych podczas których rozdano ponad 150  nagród. Nieszawskie Stowarzyszenie Samorządowe „Wspólne Gniazdo” przygotowało grochówkę z budżetu obywatelskiego.Uczestnicy festynu degustowali również pyszne śledzie i sałatki, które ufundowała miejscowa firma "Herring". Mieszkańcy mogli podziwiać oraz zakupić produkty rękodzieła. Po raz drugi mogliśmy podziwiać wystawę filatelistyczną przedstawiającą zbiory naszego mieszkańca Pana Henryka Kowalonka, na której można było obejrzeć znaczki polskie, zagraniczne oraz wydań lokalnych np. WMG, krajów nieistniejących, kopert FDC itp.

Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali mini plac zabaw z dmuchańcami i  kulą do zorbingu itp.

Na zakończenie festynu odbyła się dwugodzinna zabawa taneczna przy muzyce na żywo z zespołem „Formacja Amelinium”.

 

 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

25.09.2018

07.30-10.00

Stacja Brzoza 2 Brzoza ulice Wiślana, Łódzka, Ciechocińska, Żeglarzy

 

 

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

Przypominamy, że w dniach od dnia 20 września 2018 r. do 10 października 2018 r. prowadzone zostanie głosowanie na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Przedmiotem głosowania są projekty zadań zgłoszone przez mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy gminy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat. Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie 1 projekt z jednej listy lokalnej dotyczącej wsi, w której mieszka oraz 1 projekt z listy ogólno gminnej.

Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.

Dopuszcza się głosowanie za pomocą interaktywnej karty do głosowania na  stronie internetowej www.wielkanieszawka.pl.Karty można otrzymać w wyznaczonych punktach lub pobrać ze strony internetowej Gminy. Kartę do  głosowania należy wypełnić, podając: imię i nazwisko, adres, PESEL (należy podać obowiązkowo w przypadku braku zameldowania na terenie Gminy Wielka Nieszawka), kod wybranego projektu oraz datę i podpis głosującego.

Głosować można poprzez wypełnienie karty do głosowania i przekazanie  jej (osobiście lub pocztą) do jednego z wyznaczonych punktów:

1.      Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice (sekretariat),

2.      Budynek b. Gminnego Ośrodka Kultury w Wielkiej Nieszawce, ul. Leśna 1, 87-103 Toruń 5,

3.      Szkoła Podstawowa w Cierpicach, ul. Szkolna 9, 87-165 Cierpice (sekretariat).

4.      Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64 (sekretariat).

Więcej informacji na  https://www.wielkanieszawka.pl/40,budzet-partycypacyjny;

Zapraszamy do udziału w konkursie

Lubisz gotować i chcesz podzielić się z innymi własnym sprawdzonym przepisem? Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze receptury potraw przygotowywanych z użyciem miodu. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy miodem z marszałkowskiej pasieki
i książkami o tematyce kulinarnej.
Opublikujemy je również na naszej stronie internetowej w specjalnej zakładce.

- Miód jest jednym z najcenniejszych produktów naturalnych a wytwarzające go pszczoły pełnią ważną funkcję w ekosystemie. Dlatego  cieszę się, ze coraz więcej hodowli pszczół powstaje także w miastach i że jedną z miejskich pasiek jest ta na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Staramy się promować ideę pszczelarstwa nie tylko na terenach wiejskich, ale również w miastach – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

Pasieka na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu powstała w  2016 roku. Od tego czasu to miejsce jest domem dla pięciu pszczelich rodzin. Fachową opiekę nad pszczołami zapewnia Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, wspólnie z którym propagujemy ideę pszczelarstwa na Kujawach i Pomorzu. Ostatnie miodobranie w naszej pasiece odbyło się 6 lipca. Uczestniczyli w nim marszałek Piotr Całbecki i Tadeusz Dussa, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu, który opiekuje się pasieką. Od 2016 roku z naszej pasieki zebraliśmy już 225 litrów miodu, który z powodzeniem przeszedł specjalistyczne badania czystości. Hodowla pszczół w mieście i zakładanie pasiek na dachach były głównymi tematami zorganizowanej w grudniu ubiegłego roku przez Urząd Marszałkowski konferencji „Pszczelarstwo i gospodarka pasieczna szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

Jednym z warunków uczestnictwa w naszym konkursie jest, aby jednym ze składników nadesłanego przepisu kulinarnego był właśnie miód. Aby wziąć udział w konkursie należy do 20 września przysłać przepis na potrawę przygotowywaną z wykorzystaniem miodu. Może być to zarówno danie główne, jak i przystawka lub deser. Oprócz przepisu z listą składników i sposobem wykonania potrawy należy podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon). Prosimy o dołączenie do przepisu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (lub jej skanu jeśli zgłoszenie jest wysyłane mailem). W załączeniu:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgłoszenia w konkursie można nadsyłać do 20 września:

 • osobiście lub listownie: na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219,
 • mailowo na adres a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 10 września 2018 r.

Festyn Gminny

15.09.2018r. w godz. 15:00- 21:00 na placu przy Orliku odbędzie się Festyn Gminny. W programie m.in. występy dzieci i młodzieży z naszych przedszkoli i szkół, występy lokalnych artystów, zespoły seniorów, gr. PULS, MIXTER, soliści z GCK, loteria fantowa dla dzieci i dorosłych, atrakcje dla dzieci, punkt gastronomiczny restauracji Mamma Mia i wiele innych atrakcji, Serdecznie zapraszamy!!!

Informacja

Informujemy, że SKO odrzuciło próbę zakwestionowania trybu wspierania przez mieszkańców budowy gminnej sieci wodociągowo kanalizacyjnej.

Informacja

Mieszkańców Sołectwa Wielka Nieszawka, którzy chcą się zapisać do programu „Mieszkańcy do formy” prosimy od dnia 06.09.br. o kontakt tylko z Sołtysem Sołectwa Cierpice p. Ryszardem Kryszewskim tel. 660-954-621

 • plakat

Informacja

Informujemy, że w miesiącu wrześniu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie wyjątkowo czynny  w dniu 22.09.2018 (sobota).

Informacja dla rolników

Wyższa renta socjalna od 1 czerwca 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, która wprowadza zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej podwyższenie z 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100% tej kwoty.

Zgodnie z tą ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (2059,60 zł).

Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (102,98 zł).

Prawo do renty socjalnej rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby zainteresowanej. Niemniej w przypadku osoby, która jednocześnie uprawniona jest do renty socjalnej i do renty rodzinnej rolniczej ustalenia wysokości obu tych świadczeń i wypłaty renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą dokonuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z tym we wrześniowych terminach płatności Kasa, z urzędu ponownie ustali wysokość renty socjalnej wypłacanej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą i wypłaci stosowne wyrównanie tej renty za okres od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

O nowej kwocie renty socjalnej zainteresowani zostaną powiadomieni stosowną decyzją.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 933)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

 

 

Od dnia 1 września 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2018 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3.164 zł 80 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.877 zł 40 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenia/zawieszenia emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. (4.521 zł 08 gr.)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Seminarium dla eksporterów

Zaproszenie na seminarium „Handlujesz z zagranicą? Zadbaj o swoje interesy! – czyli, jak być bezpiecznym w obrocie międzynarodowym” - 11 września 2018 r., Toruń

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy sp.k. mają zaszczyt zaprosić na seminarium poświęcone zabezpieczaniu interesów podmiotów zawierających umowy w obrocie międzynarodowym, p.n. „Handlujesz z zagranicą? Zadbaj o swoje interesy! – czyli, jak być bezpiecznym w obrocie międzynarodowym.”

Ogłoszenie

Sołtys Sołectwa Mała Nieszawka  Brygida Czapiewska zaprasza na Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 09.09.2018 (niedziela) w godz. 9:30-14:30 w Szkole Podstawowej w Cierpicach

 • Plakat

II Bieg Wałem Wiślanym

Wójt Gminy Wielka Nieszawka serdecznie zaprasza na II Bieg Wałem Wiślanym o puchar Wójta Gminy Wielka Nieszawka w 100 -lecie Odzyskania Niepodległości, który odbędzie się w dniu 8 września 2018 r. na terenie Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER.

W programie poza zawodami biegowymi przewidziane są m.in. pokazy tresury psów policyjnych z udziałem funkcjonariuszy policji, koncert zespołu muzycznego, który wszystkim zgromadzonym będzie umilał czas znanymi przebojami oraz pokazy konne, malowanie figurek i kolorowanek, lepienie z gliny, przejażdżki kucykiem, konkursy, konkursy łucznicze, warsztaty kowalstwa  i czerpania papieru, przejażdżki bryczką, pokazy alchemika, pokazy rycerskie i gry dla wszystkich.

                                                           Serdecznie zapraszamy i życzymy udanej zabawy.

                                                                                  Wójt Gminy Wielka Nieszawka

                                                                                              (-) Kazimierz Kaczmarek

Informacja dla mieszkańców ulic: Makowej, Majowej i Zielnej w Małej Nieszawce

 • Ogłoszenie

"Mieszkańcy do formy"

Sołtysi Wielkiej Nieszawki i Cierpic

ZAPRASZAJĄ

Do udziału w projekcie finansowanym ze środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO

MIESZKAŃCY DO FORMY

Realizowanym w dniach 17wrzesień – 15 październik 2018 r.

W ramach projektu mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka będą mogli bezpłatnie korzystać z oferty CSiR Olender, a w niej do dyspozycji:

 • BASEN
 • FITNESS
 • SIŁOWNIA

Telefoniczne zgłoszenia osób zainteresowanych

Uczestnictwem w projekcie przyjmowane są

Do dnia 12 września 2018 r. (Liczba miejsc ograniczona)

Pod numerami:

601 599 044 – Mirosław Cierzniewski  – Sołtys Sołectwa Wielka Nieszawka

660 954 621 – Ryszard Kryszewski      – Sołtys Sołectwa Cierpice

Ogłoszenie

                      Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Cierpice

 

z w o ł u j ę   

 

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

W CIERPICACH

 

 

 

      NA DZIEŃ  - 19.09.2018

      ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ - O GODZ. 18.00

  MIEJSCE ZEBRANIA - SZKOŁA PODSTAWOWA W CIERPICACH (SALA    GIMNASTYCZNA)

 

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.

 

Każdy z mieszkańców Sołectwa ma prawo zgłosić projekt do realizacji w ramach Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 56.683,40zł, oraz mieszczącego się w zadaniach własnych Gminy Wielka Nieszawka.

Ogłoszenie

                                    Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa  Wielka Nieszawka

 

z w o ł u j ę   

 

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

W WIELKIEJ NIESZAWCE

 

 

 

      NA DZIEŃ  - 17.09.2018

      ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00

    MIEJSCE ZEBRANIA: „OLENDER”

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku, oraz otwarta dyskusja mieszkańców odnośnie istoty i potrzeby jego dalszego funkcjonowania.

 

Każdy z mieszkańców sołectwa ma prawo zgłosić projekt do realizacji w ramach Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 56.683,40zł, oraz mieszczącego się w zadaniach własnych Gminy Wielka Nieszawka.

Wakacje w Gminnym Centrum Kultury

W lipcu Gminne Centrum Kultury jest otwarte w godz. 10.30 do godz. 19.00. Bez przerwy wakacyjnej odbywają się zajęcia zespołów wokalnych seniorów, spotkania brydżowe oraz pracownia komputerowa. Zapraszamy również na  zajęcia wakacyjne dzieci i młodzież. Niektóre zajęcia sierpniowe mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić na bieżąco naszą ofertę. Biblioteka gminna będzie zamknięta w dniach 25-29 czerwca oraz od 09 do 20 lipca.

Żeliwni ludzie - złote serca

Zapraszamy do Nadleśnictwa Cierpiszewo na polanę Leśnictwa  Zielona  w dniu 25.08.2018, gdzie odbędzie się sportowa rywalizacja i będą zbierane fundusze na rehabilitację Mikołaja.

 • Plakat

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

27.08.2018

07.30-12.30

Stacja  Wielka Nieszawka 1 Mała Nieszawka ulica Toruńska, Lipowa, Spółdzielcza

 

08.30-14.30

Stacja Glinki  Cierpice ulica Poznańska, Toruń ulica Poznańska

 

Zawody wędkarskie o puchar Sołtysa

Sołtys Sołectwa Wielka Nieszawka zaprasza dzieci i młodzież na zawody wędkarskie w dniu

01.09.2018  na  Rancho Nieszawka

Zapisy do dnia 29.08.2018 (środa) pod nr. tel. 601-599-044

 

Sołtys Sołectwa Wielka Nieszawka

Mirosław Cierzniewski

 • Zawody wędkarskie

Informacja o zakończeniu I tury projektu "Stawiam na formę"

Informujemy, że I tura projektu „Stawiamy na formę” trwa do 26 sierpnia 2018 r., a zakończona będzie spotkaniem z dietetykiem w dniu 25 sierpnia 2018 r. o godz. 8:00 w CSiR Olender. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na spotkanie.

Wójt Gminy

Wielka Nieszawka

Kazimierz Kaczmarek

Mistrzowie sportu w Wielkiej Nieszawce!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że na ręce Pana Wójta Kazimierza Kaczmarka złożone zostały pisemne gratulacje od Pana Leszka Szyszkowskiego – Dyrektora Sportowego Toruńskiego Klubu Kolarskiego Pacifik, dotyczące młodego mieszkańca naszej gminy – Cezarego Łączkowskiego. Ten młody sportowiec został Mistrzem Świata Juniorów w sprincie na torze w szwajcarskim Aigle.

Przyłączam się do gratulacji i życzę kolejnych sukcesów.

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              Wielka Nieszawka

                                                                                              (-) Kazimierz Kaczmarek

Sołtysi sołectw Cierpice, Mała i Wielka Nieszawka zapraszają mieszkańców na IV rajd rowerowy pn. "Poznaj swoje okolice" w dn. 26 sierpnia 2018 r. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sołtysami

 • RAJD ROWEROWY

W dn. 31 sierpnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Cierpicach odbędzie się bezpłatne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej dla mieszkańców sołectwa Cierpice. zapisy u sołtysa p. Ryszarda Kryszewskiego tel. 660 954 621. szkolenie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

 • SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

Narodowa Rada Ekologiczna przyznała gminie Wielka Nieszawka nagrodę za sukcesy w działaniach na rzecz obniżenia poziomu niskiej emisji i poprawy świadomości oraz wrażliwości ekologicznej społeczeństwa.

W dniu 27 lipca br. w Gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, podczas uroczystej gali na ręce Wójta Gminy Wielka Nieszawka Kazimierza Kaczmarka został wręczony dyplom gratulacyjny.

Laureatów „EKOJANOSIKA 2018” wybrała Narodowa Rada Ekologiczna powoływana spośród niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska. Członkami Rady są przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, samorządowych, środowisk gospodarczych.

EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski” to zaszczytne wyróżnienie za wdrażanie ekologicznych rozwiązań, które istotnie i znacząco wpływają na poprawę i stan ochrony środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków. Określone w regulaminie konkursu czynniki podlegały ocenie merytorycznej. Istotny był: uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczna, wpływ na środowisko, innowacyjność, nowoczesność, oryginalność, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpraca ze społeczeństwem.

Narodowa Rada Ekologiczna wyróżniła Gminę Wielka Nieszawka w kategorii „Samorząd” za podejmowanie działań proekologicznych oraz realizowanie rozwiązań, które mają na celu chronić środowisko, m.in. za: montowanie 248 pomp ciepła, wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup 43 sztuk mikroinstalacji fotowoltaicznych, uruchomienie systemu obserwacji zanieczyszczenia powietrza poprzez zakup 5 detektorów pomiaru powietrza, budowę ścieżki rowerowej na ul. Ogrodowej, czy za realizację projektu w zakresie ochrony powietrza polegającego na wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania budynków na system niskoemisyjny (wymiana pieców w 23 gospodarstwach domowych).

Warto wspomnieć, że w tegorocznej edycji zmieniono formułę i nominacje zgłaszały podmioty zewnętrzne.

 • Ekojanosik2018
 • Dyplom
 • Wręczenie dyplomu

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński
 

Ważność: od godz. 13:00 dnia 27.07.2018 do godz. 20:00 dnia 29.07.2018

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 21°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: brak

 

Dyżurny synoptyk:  Grzegorz Pietrucha

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 19.

         

 

 

 Jacek Wróblewski

                (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

KOMUNIKAT

 

WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 26 lipca  2018 r.

 

 

  

 

 

        W związku z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 27.06.2018 r. w sprawie uczczenia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu

 

01 sierpnia 2018r.  o godzinie 17.00

 

włączone zostaną syreny alarmowe na terenie Gminy  na jedną minutę

 

 

        Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. i jest wyrazem pamięci, uhonorowania, poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku

 

 

 

                                                         ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

                                                          Agnieszka GOŁĘBIOWSKA

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA –

OD 1 DO 31 SIERPNIA BR. BEZPŁATNE WEJŚCIA NA BASEN !

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

serdecznie zaprasza dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gminy, uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów, do skorzystania z  bezpłatnych wejść na basen w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce w miesiącu sierpniu br.

Prawo do bezpłatnego wejścia będzie możliwe po okazaniu legitymacji szkolnej w CSiR OLENDER, przez cały sierpień, 7 dni w tygodniu. Każdemu dziecku przysługują 4 wejścia.

 

Serdecznie zapraszam

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Kazimierz Kaczmarek

Plan dla Wsi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje założenia rządowego Planu dla Wsi:

 

Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego

W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.
 

Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego

Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu.

 

Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny

 Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego. 
 

Zdrowa polska żywność

Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO. 
 

Wsparcie rolnictwa na terenach górskich

W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka.

 

Przeciw suszy

Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie. 

 

Polskie pasze 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej. 
 

Rolnictwo dla ekologii 

Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/rolnictwo/plan-dla-wsi-oparty-na-trzech-filarach

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja

W związku z pożarem, który miał miejsce w dniu 22.07.2018 w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo,  Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o braku zagrożenia na terenie gminy Wielka Nieszawka

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

                                                               Toruń, dnia 17.07.2018

                                      

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

23.07.2018

07.30-13.00

Stacja Mała Nieszawka 4 ul.  Wodociągowa

 

07.30-13.30

Stacje Mała Nieszawka 6, 7, Wital OBCA, Promet OBCA Mała Nieszawka ulice Zacisze, Przyjazna, Wiosenna, Dębowa, Bliska, Rzemieślnicza, Wodociągowa, Piaskowa, Kwiatowa, Jesienna, Letnia, Słoneczna, Dojazdowa

 

                                                                                                     Wielka Nieszawka, 17 lipca 2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

BRAK  WODY

 

Z powodu rozbudowy gminnej sieci wod-kan w Wielkiej Nieszawce nastąpi przerwa w dostawie wody dla ulic Pięknej, Wierzbowej, Tulipanowej, Narcyzowej oraz Chabrowej  w dniu 24 lipca br. od godz. 900 do  godz. 1200.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                          Wielka Nieszawka, 11 lipca 2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

BRAK  WODY

 

Z powodu rozbudowy gminnej sieci wod-kan w Wielkiej Nieszawce nastąpi przerwa

w dostawie wody dla ulic Pięknej, Wierzbowej, Tulipanowej oraz Chabrowej    w dniu 13 lipca br. od godz. 900 do  godz. 1200.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Budżet Obywatelski na rok 2019

Przypominamy, że propozycje projektów w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019 można zgłaszać do 31 lipca 2018 r.

Zajęcia taneczne w Gminnym Centrum Kultury

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zapoznania się z nową ofertą zajęciową (zajęcia taneczne) dla różnych grup wiekowych w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce. Więcej informacji poniżej.

Studenci I roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu mogą otrzymać stypendia socjalne oraz dodatkowe stypendia ufundowane przez stowarzyszenie "Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu".

Zarząd Stowarzyszenia „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” podjął decyzję o utworzeniu Funduszu Stypendialnego dla studentów I roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego celem jest finansowanie i promowanie osób wyróżniających się w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którym warunki materialne utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia:

http://woak.up.poznan.pl/absolwent/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

09.07.2018

07.30-11.30

Stacja  Kąkol 3

 

 

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega potrąceniom i egzekucji. Kwota ta nie będzie już uzależniona od wysokości najniższej emerytury, a dotychczasowy procentowy związek został zamieniony odpowiednimi kwotami, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego w jednoosobowym gospodarstwie domowym prowadzonym przez emeryta.

Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:

 • 825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),
 • 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
 • 500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
 • 200 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane są nie tylko do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2018 r., ale również tych już trwających.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ruszył nabór kandydatów do stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019. Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Wniosek należy wypełnić online w terminie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie:

XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Przerwy w dostawie prądu

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 

 Data

Godz.

Adres 

02.07.2018

08.00-11.30

Stacja Mała Nieszawka 25 obwód kierunek Bydgoszcz ul. Bydgoska

 

11.00-14.30

Stacja  Mała Nieszawka 10  obwód  kierunek  Wielka Nieszawka

03.07.2018

08.00-12.00

Stacja Mała Nieszawka 9  ul Bukowa

 

Wakacje w Gminnym Centrum Kultury

W lipcu Gminne Centrum Kultury jest otwarte w godz. 10.30 do godz. 19.00. Bez przerwy wakacyjnej odbywają się zajęcia zespołów wokalnych seniorów, spotkania brydżowe oraz pracownia komputerowa. W sierpniu ruszą zajęcia wakacyjne dla dzieci o czym poinformujemy pod koniec lipca. Biblioteka gminna będzie zamknięta w dniach 25-29 czerwca oraz od 09 do 20 lipca.

Przerwy w dostawie prądu

 

 

 

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

25.06.2018

08.00-11.30

Stacja Mała Nieszawka 25 obwód kierunek Bydgoszcz ul. Bydgoska

 

11.00-14.30

Stacja  Mała Nieszawka 10 obwód kierunek  Wielka Nieszawka

26.06.2018

08.00-15.00

Stacja Mała Nieszawka 11 obwód kierunek Toruń

29.06.2018

07.30-11.30

Mała Nieszawka 2, 22, 28, Cierpice ulica Poznańska

 

 

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Wielka Nieszawka

Zapraszamy do udziału w realizacji zadania "Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej" , które finansowane będzie z budżetu obywatelskiego Powiatu Toruńskiego na 2018 r. i odbędzie się 30 czerwca 2018 w godz. 10.00-17.00 w sali ELEMA w Małej Nieszawce ul. Toruńska 186.

Zapisy u Pani Sołtys Brygidy Czapiewskiej  tel. 509-558-958 do 26.06.2018

III Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora "Po ten kwiat paproci"

III Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora

„Po ten kwiat paproci”

 16 czerwca 2018r.  na terenie Gminy Wielka Nieszawka na placu przy boisku Orlik odbył się III  Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Po ten kwiat paproci”.

Organizatorami przeglądu byli: Wójt Gminy Wielka Nieszawka oraz Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce.  

Przegląd miał na celu zaprezentowanie przez uczestników ich dorobku artystycznego, stworzenie zespołom amatorskim możliwości konfrontacji z innymi wykonawcami, promocja wszystkich zespołów oraz integracja i wymiana doświadczeń. Zespoły występowały  w kolejności ustalonej przez organizatorów. W tej edycji przeglądu odbywającego się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, obowiązkowym było zaprezentowanie przez zespoły wokalne co najmniej jednego utworu o charakterze patriotycznym.

W przeglądzie wzięło udział 20 zespołów:  „„Lubiczanie” z Lubicza, „Jutrzenka” z Czernikowa, „Lisewianie” z Lisewa, „Wrzos” z Rojewa, „Wrzos” z Barcina, „Unisławianki” z Unisławia, Duet „My” z Unisławia, reprezentowany przez trzy zespoły Klub Seniora „Złoty Wiek” z Janikowa, „Wesoła harmonia” z Golubia- Dobrzynia, „Wesołe Kumoszki” ze Zbiczna, „Wierzchosławiczanki” z Wierzchosławic, „Solecczanie” z Solca Kujawskiego, Kapela MGM z Unisławia, „Halka” z Golubia- Dobrzynia, „Złota Jesień” z Grębocina oraz trzy lokalne zespoły wokalne z gminy Wielka Nieszawka „Leśna Kraina”, „Wspomnienie” oraz „Appassionata”. Przegląd poprowadziła Pani Alina Sobecka. Zespoły wokalne zaprezentowały różnorodny repertuar w tym ludowy, biesiadny i  patriotyczny.  Nie zabrakło występów tanecznych, a także kabaretu. Panowała radosna atmosfera, uczestnicy spotkania wspólnie bawili się, tańczyli i śpiewali.

Wszystkie zespoły otrzymały z rąk Zastępcy Wójta  Pani  Agnieszki Gołębiowskiej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ireneusza Śmiechowskiego pamiątkowe dyplomy i upominki specjalnie wykonane na tę okazję przez manufakturę ceramiczną Dd Decor z Wielkiej Nieszawki.

Imprezie towarzyszyła sprzedaż regionalnych wypieków oraz rękodzieła.

 

 

 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów
 • Przegląd Seniorów

Przerwy w dostawie prądu

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

18.06.2018

07.30-12.00

Stacja Mała Nieszawka 13 ulice Wałowa, Topolowa

 

 

INFORMACJA O ROZPOCZECIU PROJEKTU „STAWIAMY NA FORMĘ” W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2018

Informujemy, że od dnia 18.06.2018 r. zaczynamy zapisy na projekt „Stawiamy na formę”, wybrany przez mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018.

Po zapoznaniu się z regulaminem projektu, załączoną poniżej deklarację należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany będzie w trzech turach:

I tura – od 27.06.2018 r. do 26.08.2018 r.

II tura – od 27.08.2018 r. do 26.10.2018 r.

III tura – od 29.10.2018 r. do 30.12.2018 r.

 

Rekrutacja prowadzona jest dla każdej z tur w następujących terminach:

 

I tura – od 18.06.2018 r. do 26.06.2018 r.

II tura – od 13.08.2018 r. do 24.08.2018 r.

II tura – od 15.10.2018 r. do 26.10.2018 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału !

 

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.236 zł 00 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.009 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. (4.622 zł 84 gr).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zaproszenie na III Przegląd Klubów Seniora połączonego z zabawą

Wójt Gminy Wielka Nieszawka oraz Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce zapraszają mieszkańców na III Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora pn. "Po ten kwiat paproci" połączony z zabawą, który odbędzie się w dniu 16 czerwca na placu przy boisku "Orlik" w Małej Nieszawce.

W programie występy Klubów Seniora z regionu, stoiska z przekąskami i napojami, stoiska z rękodziełem.

Przegląd rozpocznie się o godz. 10:00. Po zakończeniu przeglądu zabawa potrwa do godz. 16:00.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zapraszamy Mieszkańców na spotkanie informacyjne

dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej dla:

Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla:

Części nr  3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273

 

Odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r., o godz. 18.00,

w sali konferencyjnej CSIR “Olender” w Wielkiej Nieszawce

 

CEL OPRACOWANIA:

Celem inwestycji jest budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 273, w ramach której przewiduje się m.in. przebudowę zjazdów, obiektów inżynierskich, chodników, zatok autobusowych, elementów odwodnienia oraz oznakowania drogi.

 

Dzień Dziecka

DZIEŃ DZIECKA

30 maja  w godz. 16:00- 19:00 na placu przy boisku Orlik odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem zabawy dla dzieci było Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce. Dla dzieci przygotowano liczne, bezpłatne atrakcje. Pokazy rozpoczęli zaproszeni policjanci prezentując tresurę psów. Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci z gminnych przedszkoli.  Na scenie pojawili  się również soliści działający przy GCK w Małej Nieszawce- Wiktoria Pawłowska, Igor Witalis. . Gościnnie na scenie zaprezentował się zespół muzyczno- teatralny „MALITUMBA” ze SP nr 24 z Torunia pod opieką p. Karoliny Wąsickiej, który również aktywnie brał udział w imprezie. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały pokaz udzielania pierwszej pomocy prowadzony przez p. Brygidę Czapiewską. Przez cały czas trwania zabawy towarzyszyły nam 2 samochody policyjne, w których szczególnie mali chłopcy mogli zasiąść za kierownicą w czapce policjanta. Następnie animatorzy prowadzący imprezę zaprosili wszystkie dzieci na szalone pląsy przy muzyce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy prowadzone przez animatorów w tym „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy”. Odbyło się wiele konkursów, w których dzieci chętnie uczestniczyły  (wyścigi na rurach, wyścigi z mega piłkami itp.) Największym powodzeniem cieszył się byk rodeo oraz kącik kreatywny (malowanie twarzy, zabawy plastyczno- techniczne p.n. „100 lecie Niepodległej Polski” ).  Dzieci mogły również korzystać z mega planszy do zabaw z gigantyczną kostką, mega twistera, dmuchanego zameczka dla dzieci. Wielką atrakcją był pokaz baniek mydlanych. Miłym akcentem było spotkanie z królem Julianem, lwem Aleksem i Glorią z Madagaskaru, które chętnie pozowały do zdjęć z dziećmi i rozdawały im mnóstwo słodyczy. Całość brawurowa prowadziła "Grupa T. Impreza była wyjątkowo udana, dopisała nam pogoda, a uśmiechy dzieci były dla organizatorów największą nagrodą.

 

 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka
 • dzień dziecka

XIV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej p.n. "Muzyka bez granic"

XIV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

p.n. „Muzyka bez granic”

W dniach 28.05. i 29.05.2018r.  w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury  w Małej Nieszawce odbył się XIV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej  i Młodzieżowej p.n. 'Muzyka bez granic'. Festiwal jest imprezą 

o zasięgu gminnym i jej celem jest integracja oraz aktywizacja dzieci

i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych w dziedzinie muzyki, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców, nauczycieli oraz instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów- amatorów

z terenu naszej gminy i integracja środowiska lokalnego.

Do konkursu zgłosiło się 45 solistów i solistek.

W pierwszym dniu konkursu - 28 maja   w zmaganiach brały udział dzieci w wieku od 3- 6 lat.

Kompetentne jury w składzie: p. Urszula Runowska,  p. Maria Miłoszewicz, p. Danuta Wieprzkowska oraz p. Lech Cieślak biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, warunki głosowe, interpretację utworu oraz kulturę sceniczną nagrodziło i wyróżniło następujące osoby:

I kategoria wiekowa- 3- 6 lat

Nagroda Główna- Lena Wojciechowska

I miejsce- Alicja Kadukowska, Dominika Lotek, Wanessa Kovalenko

II miejsce- Xavier Korzybski, Maria Gensikowska, Martyna Stachowska,

III miejsce- Lila Czerwińska, Stanisław Gałka, Filip Napiórkowski, Maja Napiórkowska

Wyróżnienia otrzymali: Tobiasz Bronka, Aleksander Garncarek, Igor Rekowski, Julia Studzińska, Kinga Krajewska, Marysia Janiszewska, Pola Sobólska, Kaja Frączak, Jakub Bartelak, Amelia Stopikowska, Paulina Lotek, Aleksandra Kieliszek, Kalina Synik, Jakub Soborak.

W drugim dniu konkursu - 29 maja wysłuchaliśmy solistów w kategorii szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Kompetentne jury w składzie : p. Urszula Runowska, p. Maria Miłoszewicz, p. Sara Pach biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, warunki głosowe, interpretację utworu oraz kulturę sceniczną, nagrodziło następujące osoby:

 

II kategoria wiekowa- kl. I- IV szkół podstawowych

Nagroda Główna: Wiktoria Pawłowska

I miejsce- Igor Witalis, Nadia Fliege

II miejsce- Zofia Myszkowska, Sara Anders, Natalia Laszuk, Wiktoria Górska

III miejsce- Hania Wolter, Dawid Kozieja, Julia Polanowska

III kategoria wiekowa- kl. gimnazjalne

Nagroda Główna: Martyna Barczak i Magdalena Sobecka

Poziom konkursu był wysoki o czym świadczy przyznanie trzech  nagród głównych w kategorii wiekowej kl. I-IV i kl. gimnazjalnych oraz nagrodzenie wszystkich uczestników w II kategorii wiekowej. Konkurs jak co roku poprowadziła Alina Sobecka

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.

 

Serdecznie dziękujemy szanownemu jury za obecność i wspaniałe oceny. Podziękowania składamy również sponsorom  i wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej imprezy.

Solistom gratulujemy wspaniałych wykonań i świetnych wyników.

Rodzicom dziękujemy, że wspierają swoje pociechy w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.  

 

 

 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs
 • konkurs

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 22

o upałach

 

 

 

Zjawisko: upały

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność:  od godz. 12:00 dnia 31.05.2018 do godz. 19:00 dnia 02.06.2018

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 28°C do 30°C, lokalnie do 32°C.

Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 18°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

 

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

 

Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie meteorologiczne nr 22

         

 

 

 

 Paweł Kozikowski

                (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

Dotyczy mieszkańców ul. Bukowej i ul. Czeremchowej w Małej Nieszawce.

Z uwagi na brak możliwości wjazdu brygady wywozowej MPO na  ul. Bukową i Czeremchową informujemy, że na czas prowadzonej inwestycji ustawiony zostanie pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 1100 l oraz pojemnik   na bioodpady.          W/w odpady  należy składować w pojemnikach, które będą ustawione przy ul. Bukowej wjazd od ul. Olszynowej  / dotyczy również odpadów suchych i szkła/.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przerwy w dostawie prądu

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

07.06.2018

08.00-13.00

Stacja Wielka Nieszawka 7

 

 

 

List Prezesa KRUS do rolników i dzieci

W trosce o bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych

Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2017

Ruszyła kolejna edycja rywalizacji, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy aktywnie działają na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie oraz parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak i władze samorządowe oraz radni. Sołtysi wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie.

Zgłoszenia z dopiskiem „Sołtys Roku” należy nadsyłać do 11 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.powiattorunski.pl. Tytuł „Sołtys Roku…” przyznany zostanie jednej osobie, ponadto Komisja Konkursowa może przyznać dwa wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas lipcowego, XI już Zjazdu Sołtysów Powiatu Toruńskiego. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów! Warto docenić ich ciężką codzienną pracę i trud jaki wkładają w rozwój Waszej miejscowości.

DZIEŃ DZIECKA

GMINNE CENTRUM KULTURY W MAŁEJ NIESZAWCE

 

                         zaprasza wszystkie dzieci

na imprezę plenerową z okazji

 

DNIA DZIECKA

 

p.n. „Zabawy nasze i naszych pradziadków”

30 maja w godz. 16:00- 19:00

na placu przy boisku Orlik

W programie m.in.:

- występ przedszkolaków , grupy wokalnej PULS,

solistek z młodzieżowego zespołu wokalnego  MIXTER, zespołu muzyczno- teatralnego MALITUMBA

- szalone pląsy przy muzyce, mega twister, konkursy

- gry i zabawy nasze i naszych pradziadków

- mega plansza do zabaw z gigantyczną kostką

- byk rodeo, żywe maskotki, gigantyczny dart

- pokaz mega baniek mydlanych, wata cukrowa

- malowanie twarzy, warsztaty kreatywne, zaplatanie warkoczyków

- pokazy policyjne

- pokaz pierwszej pomocy

- zameczek dla maluchów i wiele innych atrakcji

 

 

PROWADZENIE GRUPA T.                                                                                                                                 Serdecznie zapraszamy!!!

 

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, która za 2017 r. wynosi 3.300 zł.

Z uwagi na fakt, że 31 maja w 2018 r. przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ostateczny termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia, o którym wyżej mowa za 2017 r., upływa w dniu 1 czerwca 2018 r.

Przekroczenie obowiązującej w roku 2017 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 1 czerwca 2018 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Jednocześnie Kasa informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. (M.P z 2018 r. poz. 451) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2018 r. wynosi 3.376 zł.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

 

Instrukcja przekazywania zgłoszeń pomocnika/ów do ubezpieczeń w KRUS za pośrednictwem skrzynki ePUAP

 

W związku z licznymi pytaniami o sposób przesyłania dokumentów do KRUS za pomocą skrzynki podawczej ePUAP Kasa publikuje instrukcję tej procedury.

 

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

30.05.2018

07.30-13.00

Stacja Wielka Nieszawka 1 obwód kierunek Dybowo 

01.06.2018

07.30-12.30

Stacja  Mała Nieszawka 33

 

08.00-13.00

Stacja  Wielka Nieszawka 7

 

 

Dotyczy mieszkańców ul. Majowej, ul. Makowej i ul. Zielnej w Małej Nieszawce.

Z uwagi na brak możliwości wjazdu brygady wywozowej MPO na ul. Majową, Makową i Zielną informujemy, że na czas prowadzonej inwestycji, przy w/w ulicach ustawiony zostanie pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 1100 l oraz pojemnik na bioodpady. W/w odpady  należy składować w pojemnikach, które będą ustawione przy mostku nad Kanałem Niziny Nieszawskiej / dotyczy również odpadów suchych i szkła/.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zmiana rozkładu jazdy

W związku z propozycją zmiany rozkładu  jazdy przekazaną przez ARRIVA Bus Transport Sp. z o.o. prosimy o przekazanie uwag do przedstawionej propozycji w terminie do 24 maja do godz. 14:00 na adres sekretariat@wielkanieszawka.pl

 

Jednorazowe odszkodowanie wyższe od 17 maja 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.

Od 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto od 17 maja 2018 r. o wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Jednocześnie od 18 maja 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 858) prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Bliższe informacje na stronie www.krus.gov.pl Zadania/ Świadczenia/ Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Przerwy w dostawie prądu

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 

 Data

Godz.

Adres 

23.05.2018

07.30-12.00

Stacja Mała Nieszawka 3 ul. Poziomkowa

 

 

 

Biała Sobota w ZUS

 Szanowni Państwo,

w sobotę 19 maja b.r. we wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w godzinach 9.00-13.00 została zorganizowana BIAŁA SOBOTA W ZUS dla lekarzy.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie to zaproszenie jest dla Ciebie. Jeśli nas odwiedzisz konsultanci ZUS założą ci indywidualne konto na naszej platformie elektronicznej oraz krok po kroku pokażą jak w prosty i szybki sposób wystawić e-ZLA.

Ważne dla rolników zawierających z pomocnikami umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który zawarta została ta umowa na formularzu zgłoszeniowym. Formularze te będą dostępne na stronie internetowej Kasy i w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.

Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika w KRUS obejmuje:

 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej,
 • ubezpieczenie zdrowotne (wprowadzone przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika).

Informacje dotyczące wysokości i terminu opłacania składek dostępne będą na stronie internetowej Kasy.

Na podstawie takiej umowy pomocnik zobowiązany jest do osobistego świadczenia pomocy rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Umowa taka określa również zakres czynności wykonywanych przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne

Nie wszystkie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym mogą być objęte umową o pomocy przy zbiorach. Świadczenie pomocy przy zbiorach, w ramach zawartej umowy o pomocy przy zbiorach, może dotyczyć jedynie określonej ustawowo grupy produktów rolnych. Dodatkowe informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie internetowej Kasy.

Szczegółowych informacji w zakresie obejmowania ubezpieczeniami pomocnika rolnika, udzielają jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

 

UWAGA

Kasa informuje, że w związku z wprowadzeniem nowej umowy o pomocy przy zbiorach wprowadzone zostały zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do udzielania informacji w zakresie rozliczeń podatkowych w związku z zawarciem takiej umowy właściwe są organy podatkowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858).

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Autorskie warsztaty teatralne

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce zaprasza dzieci i młodzież 

z terenu gminy Wielka Nieszawka na

Autorskie Warsztaty Teatralne

Zajęcia prowadzone będą przez aktorów teatru „Baj Pomorski”

w poniedziałki w godzinach 17.00 – 19.00 z przerwą wakacyjną.

 

PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK 14 MAJA 2018r.

 

 

Zapisy prowadzimy w siedzibie GCK w. Małej Nieszawce ul. Leśna 1

 

tel. kontaktowy 56 678 12 19,

e-mail:gck@wielkanieszawka.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Nabór uczestników do Kujawsko-Pomorskiej Akadaemii Liderów

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu „Kujawsko Pomorska Akademia Liderów.”

Szkolenia skierowane są do dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko – pomorskiego -  członków ngo, sołtysów, radnych lub osób, które w przyszłości chcą pełnić rolę lidera lokalnego.

W projekcie planowany jest udział min. 16 osób w wieku do 35 roku życia.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formularzy zgłoszeniowych przy czym pierwszeństwo do udziału będą miały osoby młode z obszarów województwa gdzie aktywność organizacji według naszych badań własnych jest najmniejsza (Projekt Inicjuj z FIO) tj. z powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i mogileńskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wypełniony formularz i ankietę zgłoszeniową należy przesłać do 30 maja 2018 na adres e-mail: trgp@trgp.org.pl lub pocztą na adres Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica.

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Bernady i Anna Szatkowska tel. 56 687-39-09, 726-088-405.

W załącznikach zamieszczamy główne założenia projektu oraz formularz i ankietę zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.trgp.org.pl   w zakładce Akademia Liderów.

Nabór uczestników do Kujawsko-Pomorskiej Akadaemii Liderów

Warsztaty teatralne

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce

zaprasza serdecznie dzieci i młodzież w wieku od 7-15 lat

na warsztaty teatralne.

Zajęcia będą prowadzili aktorzy teatru Baj Pomorski w poniedziałki w godzinach 17:00- 19:00.

Pierwsze zajęcia odbędą się 14 maja o godz. 17:00.

Główne cele zajęć:

- rozbudzanie i pielęgnowanie zainteresowań teatralnych oraz talentów aktorskich

- przygotowanie uczestników zajęć do różnorodnych konkursów

- przygotowanie uczestników zajęć do prezentacji swoich dokonań na cyklicznych popisach, które będą się odbywały na scenie Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce

Zapisy prowadzimy w GCK od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00- 17:00 oraz telefonicznie i emailowo. Termin pierwszych zajęć ogłosimy niebawem.

tel. 56 678 12 19

email: gck@wielkanieszawka.pl

 

Majówka 2018r.

Majówka gminno- parafialna w Cierpicach

Dnia 3 maja 2018r.  na boisku przy Kościele w Cierpicach już po raz dziewiąty odbyła się majówka  parafialno- gminna. Gościnnie podczas Mszy Św. oraz na placu wystąpiła Miejska i Powiatowa Orkiestra Dęta z Chełmży. Wykonali oni m.in.: piękne pieśni patriotyczne oraz utwory  z gatunku muzyki rozrywkowej. Na scenie mogliśmy podziwiać : muzyczną grupę „GAMA, grupę wokalną „PULS” , młodzieżowy zespół wokalny „MIXTER” oraz solistkę Magdalenę Sobecką  działające  przy Gminnym Centrum Kultury  w Małej Nieszawce pod opieką p. Aliny Sobeckiej. Wystąpiły również najmłodsi – dzieci z dwóch przedszkoli działających na terenie naszej gminy. Dzieci z Przedszkola w Małej Nieszawce zaprezentowały kilka układów taneczno- wokalnych za co otrzymały duże brawa, a  „Leśny Ludek” zaprezentował kilka utworów m.in. w j. angielskim oraz utwór „Jestem Polakiem”. Ponadto na scenie zaprezentowały się zespoły seniorów: „WSPOMNIENIE”, „LEŚNA KRAINA”, „APPASSIONATA”       i wielu innych wspaniałych artystów. Swoje programy artystyczne przedstawiły także dzieci i młodzież  z gminnych szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce oraz  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. Odbyło się wiele konkursów z nagrodami: m.in. koło fortuny, quiz wiedzy o gminie i parafii,  rodzinny bieg w duospodniach itp. Wielką atrakcją po raz trzeci  była loteria fantowa podczas której  można było wygrać  NAGRODĘ GŁÓWNĄ ufundowaną przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka. W trakcie majówki było wiele darmowych atrakcji dla dzieci m.in. zjeżdżalnie, zamki itp. Mieszkańcy i goście  mogli skorzystać ze stoisk    z wyrobami lokalnymi: grochówka ufundowana z funduszu obywatelskiego (wykonana przez Stowarzyszenie Wspólne Gniazdo), ciasta, potrawy z grilla, chleb ze smalcem i pasztetem  itp. Ponadto mieszkańcy mogli podziwiać  stoisko z rękodziełem wykonanym przez p. T. Półgensek. Na koniec odbyła się zabawa taneczna z zespołem ATUT BAND.

 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka
 • Majówka

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 

 Data

Godz.

Adres 

11.05.2018

08.30-14.30

Stacja  Mała Nieszawka 7 obwód kierunek Kwiatowa- Piaskowa

 

 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. upływa ustawowy termin składania w urzędach skarbowych zeznań podatkowych oraz umowa i ubezpieczenie dla pracowników sezonowychh

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w zdecydowanej większości przypadków (88%) rozliczyła podatek dochodowy emerytów i rencistów za rok 2017 i przekazała tym świadczeniobiorcom oraz właściwym urzędom skarbowym formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2017 r. emerytur i rent.

Emeryt/rencista, który otrzymał taki formularz i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z Kasy w 2017 r. nie osiągał innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Natomiast emeryt/rencista, który otrzymał z Kasy formularz PIT-11A - informację o dochodach uzyskanych z tytułu emerytur i rent w 2017 r. jest zobowiązany sam złożyć zeznanie podatkowe (PIT-37, a w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolniczej - PIT-36) we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Ponadto Kasa wyjaśnia, że emeryt/rencista, który został rozliczony przez Kasę i otrzymał PIT-40A, ale chce skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnych) powinien sam złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym w wyżej podanym terminie.

Natomiast emeryt/rencista, który został rozliczony przez Kasę (PIT-40A), ale chce jedynie przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, nie musi wypełniać całego formularza PIT. Wystarczy, że złoży w urzędzie skarbowym krótkie oświadczenie na formularzu PIT-OP.

Stosowne formularze podatkowe dostępne są w urzędach skarbowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (do wydrukowania oraz w wersji elektronicznej).

Zeznanie podatkowe emeryt/rencista może złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym) albo przez internet za pośrednictwem Portalu Podatkowego oraz aplikacji e-Deklaracje dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl. Więcej informacji na ww. stronach Ministerstwa Finansów.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ślad za Komunikatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Umowa-i-ubezpieczenie-dla-pracownikow-sezonowych

Umowa i ubezpieczenie dla pracowników sezonowych

13 kwietnia 2018r. Sejm RP uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych

Zawarte w ustawie rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach będzie  nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika), zwany umową o pomocy przy zbiorach.

Nowy rodzaj umowy zapewni dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika.

Rolnik będzie opłacał składki: zdrowotną i na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za pracownika sezonowego (za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca). W zamian pomocnik będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolnik będzie opłacał za pomocnika w wysokości takiej, jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast pracownik, zwany w ustawie „pomocnikiem rolnika”, będzie musiał rozliczyć się z podatku od osiągniętych dochodów w kraju, którego jest obywatelem.

Dotychczas w sytuacjach wymagających wsparcia przy zbiorach nagminnie stosowane były umowy o dzieło, które nie zabezpieczają osób przy nich pracujących i nie przystają do charakteru prowadzonej pracy.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących:

 • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;
 • usuwanie zbędnych części roślin;
 • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży;
 • wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Umowa o pomocy przy zbiorach (na odpłatne wykonywanie tych prac) będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rolnik będzie zgłaszał pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia świadczenia pracy.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

 

Majówka

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA

I PROBOSZCZ PARAFII

p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

w Cierpicach

zapraszają na

 

MAJÓWKĘ

 

POŁĄCZONĄ Z ODPUSTEM PARAFIALNYM

I JUBILEUSZEM 80-LECIA PARAFII

3 maja 2018r. w godz. 12:30- 21:00

miejsce: plac za kościołem w Cierpicach

 

 

W programie:

- Msza Św. odpustowa (12:30)

- występ Powiatowej Orkiestry Dętej z Chełmży

- występy dzieci i młodzieży z gminnych szkół i przedszkoli

- występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających przy GCK: „Gama”, „Puls”, „Mixter”

- konkursy z nagrodami, loteria fantowa

- występ Amatorskiego Teatru „HUMORESKA” działającego przy GCK

- występy zespołów: „APASSIONATA”, „LEŚNA KRAINA”, „WSPOMNIENIE”

- atrakcje dla dzieci: mega zjeżdżalnia, tory przeszkód itp.

- stoiska z lokalnymi wyrobami

- zabawa taneczna z zespołem ATUT BAND

- Apel Jasnogórski (21:00)

Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych

Informacja Wójta Gminy Wielka Nieszawka dotycząca Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

INFORMACJA

WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

DOTYCZĄCA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 NA ROK 2019

 

 

1. Informuję, że propozycje projektów w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019 można zgłaszać do 31 lipca 2018 r.

2. Weryfikacja i opiniowanie formalno-finanowe i merytoryczne zgłoszonych projektów oraz wybór projektów pod głosowanie do 10 września 2018 r.

3. Głosowanie mieszkańców na projekty: od dnia 20 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r.

4. Ogłoszenie listy projektów do realizacji: do dnia 20 października 2018 r.

Zajęcia animacji teatralnej dla dzieci

Zaczynamy zajęcia

ANIMACJI TEATRALNEJ DLA DZIECI

w wieku 7-12 lat

Zapisy prowadzimy w siedzibie GMINNEGO CENTRUM KULTURY  w Małej Nieszawce ul. Leśna 1

tel. kontaktowy 56 678-12-19

e-mail:gck@wielkanieszawka.pl

 

Serdecznie zapraszam.

Urszula Runowska

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A. oferuje możliwość współpracy poprzez prowadzenie placówki pocztowej na zasadach agencyjnych

Od kandydatów na Agentów pocztowych oczekujemy:

 • zarejestrowanej działalności gospodarczej lub gotowości do jej prowadzenia,
 • dysponowania lokalem (własność lub inny tytuł prawny),
 • podstawowej obsługi komputera,
 • sumienności i samodyscypliny.

Poczta Polska S.A. oferuje Agentom pocztowym:

 • szkolenia,
 • oprogramowanie,
 • sprzęt eksploatacyjny niezbędny do realizacji usług pocztowych,
 • druki i materiały niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji usług pocztowych,
 • elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • wsparcie marketingowe.

Komunikat dotyczący wypalania traw

K O M U N I K A T

z dnia 10 kwietnia 2018r.

            Powtarzające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na łąkach, przydrożnych rowach, skarpach, nieużytkach i poboczach kolejowych powodują niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi oraz zagrożeniem przemieszczenia się ognia na przyległe zabudowania i tereny leśne.

 

PRZESTRZEGAM MIESZKAŃCÓW GMINY PRZED TEGO TYPU DZIAŁANIAMI !!!!

 

        Przepisy prawne stanowczo zabraniają takich działań i w stosunku do osób nie respektujących tych postanowień mogą być wyciągane konsekwencje karno – administracyjne.

    Ponadto działania takie, wbrew niektórym poglądom nie poprawiają żyzności gleby, wprost przeciwnie przyczyniają się do jej wyjałowienia

                                          W załączeniu informacja Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu

 

Komunikat dotyczący wypalania traw

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TORUNIU W SPRAWIE KONTROLI GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH TRZODĘ CHLEWNĄ

       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, przeprowadzane przez Inspekcję Weterynaryjną na terenie powiatu toruńskiego rozpoczną się z dniem 15 kwietnia br.

     Zakres kontroli obejmuje przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (DZ.U. z 2018 r. poz. 360), określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń.

        Wymagania zawarte w rozporządzeniu, dotyczą w głównej mierze zabezpieczenia hodowli przed przedostaniem się do niej wirusa afrykańskiego pomoru świń, tzw. BIOASEKURACJI oraz prowadzenia dokumentacji działań podejmowanych w gospodarstwie w tym zakresie.  Niezależnie od wielkości gospodarstwa hodowca będzie musiał dostosować się do obowiązujących przepisów lub zrezygnować z utrzymywania świń.

W pierwszej kolejności kontrolowane będą gospodarstwa utrzymujące do 50 świń.

     W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu wymagań ww. rozporządzenia, powiatowi lekarze weterynarii, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:

będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem  usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy; lub

 1. będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;
 2. będą wydawać decyzje  z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);
 3. za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa
 4. nie wcześniej niż po upływie roku od czasowego wstrzymania utrzymywania świń, hodowca może zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii, że spełnił wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić zakaz utrzymywania w gospodarstwie świń.

Planowane jest uruchomienie wsparcia  finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywane jest wsparcie w wysokości 132 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok nie utrzymywania świń:

 1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,
 2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50   świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.

Szczegóły dotyczące procedur przyznawania rekompensat będą znane w terminie późniejszym.

    Materiały, w których opisane są w sposób przystępny poszczególne wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz wzory dokumentów, są dostępne  w:  Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Toruniu, na terenie Urzędów Gmin, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu, również na stronach internetowych wymienionych instytucji.

Wszelkie informacje na temat nowych wymagań dla hodowli trzody chlewnej można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Toruniu.

                                                                                    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu

                                                                                                       Dorota Stankiewicz

Toruń, 09.04.2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu

                    ul. A. Antczaka 39/41 87-100 Toruń

tel.:  (56) 655-30-30, (56) 65-98-532  fax: (56) 658-71-25,

e-mail:      torun.piw@wetgiw.gov.pl,  sekretariat@piw.torun.pl

strona internetowa :  www.piw.torun.pl

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

W okresie wakacji 2018 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać  65 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2003 – 2011 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami układu oddechowego zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie (w okresie od 30 czerwca do 20 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu  będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 9 do 29 lipca).

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

 

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

 1. Stan zdrowia dziecka.
 2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji w ramach CRR.
 3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

 

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.

Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.

Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością poruszania się.

 

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

 1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
 2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
 3. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
 4. Czynna choroba nowotworowa.
 5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
 6. Niezdolność do samoobsługi.

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.

 

Wnioski kwalifikacyjne można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl, w zakładce rehabilitacja. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z załącznikami nr 2 tj. informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy złożyć do dnia 18 maja br., w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS.

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudziądzu tel. 56 462-12-41 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we Włocławku tel.  54 233-33-56 wew. 132 lub 116.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy  

Program EKOpiec

W terminie od 19 kwietnia do 4 maja 2018 r. w Gminie Wielka Nieszawka będzie prowadzony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. Będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł., które pochodzić będzie ze środków WFOŚiGW w wysokości 2 tys. zł oraz 2 tys. zł ze środków Gminy Wielka Nieszawka. Opis opracowania dokumentów zawiera „Regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Wielka Nieszawka” stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXIX/201/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2018 r.

Wzory dokumentów wymaganych na etapie składania wniosku:

- wzór wniosku o dotację,

- wzór oświadczenia o obecnym źródle ciepła,

- wzór pełnomocnictwa (jeśli jest wymagane).

Wzory dokumentów związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji:

- wzór umowy,

- wzór wniosku o rozliczenie dotacji,

- oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.

 

Po złożeniu wniosków nastąpi ich weryfikacja formalna oraz dokonanie wizji lokalnej w celu stwierdzenia zgodności danych przedstawionych we wniosku ze stanem faktycznym. W dniu 15 maja 2018 r. w drodze publicznego losowania zostanie wybranych 10 wniosków, które zostaną wskazane do otrzymania dofinansowania. Z tymi wnioskodawcami zostanie zawarta umowa. Dofinansowanie będzie udzielane na zasadzie refundacji po uzyskaniu przez Gminę Wielka Nieszawka środków z WFOŚiGW.

Inwestycje należy realizować do 30 września 2018 r., pamiętając, że do wyboru wykonawcy niezbędne jest zastosowanie zasady konkurencyjności – czyli wybór dostawcy w zakresie zakupu pieca musi odbyć się poprzez zebranie 3 ofert i przedstawienie do rozliczenia tej najkorzystniejszej.

 • -

 

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych  przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

 Radosnego, wiosennego nastroju,  serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja”

 

życzą

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                                     Wójt Gminy                                 

 

                       Ireneusz Śmiechowski                                        Kazimierz Kaczmarek                                               

 

KIERMASZ WIELKANOCNY

KIERMASZ WIELKANOCNY

23 marca 2018r. w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce odbył się Kiermasz Wielkanocny. W ofercie znalazło się wiele atrakcyjnych wyrobów (rękodzieło artystyczne mieszkańców) m.in. oryginalne ozdoby, stroiki wielkanocne, koszyczki, pisanki, serwetki itp. Wielu mieszkańców odwiedziło nas tego dnia i chętnie kupowali produkty z przygotowanej oferty. Panie zajmujące się rękodziełem   (p. Ada Borkowska, p. Teresa Półgensek, p. Aneta Rumińska, p. Urszula Czaplicka) przygotowały wiele atrakcyjnych ozdób wykonanych precyzyjnie pod każdym względem. Za udział w kiermaszu wszystkim paniom i zainteresowanym mieszkańcom bardzo dziękujemy!!!

 

 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz
 • kiermasz

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 

 

26.03.2018

08.30-15.30

Stacja Cierpice 2 obwód kierunek tory PKP

 

 

Ogłoszenie o naborze do pracy do Olenderskiego Parku Etnograficznego

Ogłoszenie nr 1

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na 2 stanowiska: przewodnik  – pełny etat. Miejsce pracy: Olenderski Park Etnograficzny, Wielka Nieszawka, ul. Mennonitów 14

I.Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

 1. Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji w Parku Etnograficznym.
 2. Dozór ekspozycji, dbanie o bezpieczeństwo ekspozycji i zwiedzających.
 3. Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych i ich obsługą, prowadzenie zajęć edukacyjnych.
 4. Prace porządkowe w obiektach (sprzątanie z użyciem detergentów) i na terenie Parku Etnograficznego.
 5. Praca w obowiązującym czasie pracy według  harmonogramu (także soboty, niedziele i święta).
 6. Udział w montażu i demontażu wystaw.

II. Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe, zgodne z zakresem działalności Muzeum – minimum licencjat.
 2. Znajomość języka obcego – angielski lub niemiecki.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 4. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m).

Wymagania dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Mile widziane doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na opisanym stanowisku.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,.

 1. Zgłoszenia można składać do dnia 27 marca 2018 r.:
 2. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
 3. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Ogłoszenie nr 2

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy na  stanowisko: kasjer/specjalista d. sprzedaży – pełny etat. Miejsce pracy: Olenderski Park Etnograficzny, Wielka Nieszawka, ul. Mennonitów 14

I. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

 1. Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum oraz pamiątek i wydawnictw.
 2. Prowadzenie sklepiku muzealnego: zaopatrzenie w pamiątki i wydawnictwa, zamawianie towaru, wystawianie faktur,  obsługa programu komputerowego Symfonia Handel.
 3. Udział w pracach związanych z przygotowaniem imprez muzealnych i ich obsługą.
 4. Praca w obowiązującym czasie pracy według  harmonogramu (także soboty, niedziele i święta).
 5. Udział w montażu i demontażu wystaw.

II. Wymagania

 1. Znajomość języka obcego – angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe: uczciwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność na stanowisku pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. Mile widziane doświadczenie w zakresie odpowiadającym charakterowi pracy na opisanym stanowisku.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w procesie rekrutacji danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,.

 1. Zgłoszenia można składać do dnia 27 marca 2018 r.:
 2. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19 (w godz. 9.00-15.00),
 3. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

 

Ogłoszenie o naborze do pracy do Olenderskiego Parku Etnograficznego

KIERMASZ WIELKANOCNY

Gminne Centrum Kultury  

w Małej Nieszawce

zaprasza na

KIERMASZ WIELKANOCNY

W ofercie wiele atrakcyjnych wyrobów

(rękodzieło artystyczne mieszkańców)

m.in. oryginalne ozdoby, stroiki wielkanocne, koszyczki, pisanki  itp.

 

Kiermasz Wielkanocny

23.03.2018r. (piątek)

w godz. 16:30- 18:30

ul. Leśna 1 Mała Nieszawka

 

WYCOFANIE LEKU

W załączeniu przesyłam do wiadomości decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego o natychmiastowym wycofaniu leku z obrotu na terenie całego kraju.

Informacje na ten temat opublikowano także na stronie internetowej GIF:

https://www.gif.gov.pl/

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

       Wójt Gminy informuje, że w dniu 28 marca  2018r. od godziny  8.00 w klubie  „KAMELEON” w Toruniu ul. Tuwima 9 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

            Do kwalifikacji zobowiązani są stawić się po raz pierwszy mężczyźni, którzy ukończą w tym roku 19 lat (urodzeni w 1999 r.) oraz starsi (do 24 roku życia), którzy do tej pory z jakichkolwiek powodów nie dopełnili tego obowiązku.

         Osoby powyżej 24 roku życia, które nigdy wcześniej nie stawały do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek jak najszybciej zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu w celu uregulowania stosunku do służby wojskowej.

Obowiązek ten trwa do 50 roku życia

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PSZOK

Wielka Nieszawka, 13.03.2018 r.

 

 

 

Informujemy, że dzień 24.03.2018 r. będzie dniem przyjmowania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zamiast ostatniej soboty miesiąca tj. 31.03.2018 r.,  z uwagi na przypadającą w tym dniu Wielką Sobotę.

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2018 r.

W Monitorze Polskim z 08.03.2018 r., poz. 273, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 05.03.2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r.

Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2018 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2018 r. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2018 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

12 proc. emerytury podstawowej, tj. 110,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych

24 proc. emerytury podstawowej, tj. 219,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych

36 proc. emerytury podstawowej, tj. 329,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych

48 proc. emerytury podstawowej, tj. 438,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ostateczny ustawowy termin uregulowania należnych składek za II kwartał 2018 r., upływa 30 kwietnia 2018 r.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Konkurs "Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie:  http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

 

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

 

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

 

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

 

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r.

 

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sylwia Konopacka-Bąk

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel: 22 864 03 90
fax: 22 864 03 61
www.facebook.com/Fundacja.FDPA

www.instagram.com/fundacja.fdpa/

www.fdpa.org.pl

s.konopacka-bak@fdpa.org.pl

 

P.S. Zapraszamy do udziału w konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”: www.fdpa.org.pl

 

 

Dzień Kobiet

 

8 marca 2018r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce już po raz 11 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet, której organizatorem był Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek. Spotkanie uroczyście rozpoczął  Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Kazimierz Kaczmarek.  Następnie Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka wręczyli każdej Pani kwiatek . W cudowny klimat wprowadzili Panie soliści działający przy Gminnym Centrum Kultury         w Małej Nieszawce pod opieką  p. Aliny Sobeckiej: Wiktoria Pawłowska, Sara Anders, Magdalena Sobecka oraz Igor Witalis. W uroczystości wzięły również udział przedszkolaki z Przedszkola  w Małej Nieszawce: Lena Wojciechowska, Dominika Lotek. Dzieci i młodzież zaprezentowały utwory, które wykonały na ostatnim konkursie powiatowym      w Chełmży.

Tego dnia specjalnie dla pań wystąpił zespół Slavic Voices w składzie: Magdalena Cysewska, Michał Hajduczenia, Robert Matusiak, którzy zaprezentowali program muzyczny pt. „Kabaret Starszych Panów       i Młodszej Pani”. Wspaniałe głosy, piękna muzyka sprawiły, że był to wyjątkowy i magiczny wieczór przepełniony cudownymi dźwiękami.

Wspaniała gra, przepiękna  muzyka sprawiły, że brawom i gratulacjom nie było końca. Tego dnia odbyła się również loteria fantowa podczas której Wójt Gminy Pan Kazimierz Kaczmarek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Śmiechowski oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pani Urszula Runowska  wręczyli  Paniom bony upominkowe , książki oraz słodycze. Nagrody na loterię fantową ufundował Wójt Gminy Wielka Nieszawka, Gminne Centrum Kultury oraz wspaniali sponsorzy: „Kuchnia Edyty”, „Rancho”, Studio Urody p. Śliżewskiej, Salon Kosmetyczny „KUBANA”, Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”, Restauracja „Mamma Mia”. Wszystkim za pomoc serdecznie dziękujemy!!!

 

Przybyłe Panie bawiły się wyśmienicie i w dobrych humorach, z uśmiechem na twarzy wróciły do domów.

 

 

 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet
 • dzień kobiet

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r.

 

Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej (M.P. z 2018 r. poz. 195) kwota emerytury podstawowej, od której ustalana jest wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912,86 zł.

Jeżeli wysokość przyznanej od 1 marca 2018 r. emerytury lub renty rolniczej jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, tj. 1.029,80 zł, wysokość takiego świadczenia zostanie podwyższona do 1.029,80 zł.

Do 1.029,80 zł nie zostaną podwyższone:

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b) świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej, z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

 

Ustalanie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej

Emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej i części uzupełniającej.

Suma obu części stanowi pełną wysokość emerytury/renty. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

Wskaźnik wymiaru jest to ustalona dla emerytury/renty liczba wyrażająca stały stosunek świadczenia emerytalno-rentowego (części składkowej/uzupełniającej) do emerytury podstawowej , z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

 

Część składkowa

Część składkową ustala się, przyjmując po 1% emerytury podstawowej (912,86 zł od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r.) za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Do liczby tych lat dolicza się m.in. liczbę lat:

 1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r. – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok (więcej niż 1% w przypadku opłacenia rocznej składki wyższej niż 120% przeciętnej emerytury podstawowej w danym roku),
 2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie w okresie od dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który była opłacana składka na Fundusz Emerytalny Rolników – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok,
 3. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim – bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu – po ukończeniu 16 roku życia, przypadających przed dniem 1 lipca 1977 r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty rolniczej – po 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok (praktycznie ten przepis jest martwy od 1 lipca 2002 r.),
 4. podlegania innemu ubezpieczeniu (o ile z tego tytułu ubezpieczonemu nie przyznano emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów), które przelicza się w wymiarze półtorakrotnym.

Okresów, o których mowa w pkt 4, nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej (również emerytury tzw. „wcześniejszej”) osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych i obowiązuje od 8 stycznia 2009 r.

 

Część uzupełniająca

Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 lat przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5% emerytury podstawowej.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej tzw. „wcześniejszej”. Wtedy część uzupełniającą zmniejsza się o 5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok dzielący uprawnionego od powszechnego wieku emerytalnego. Tak ustaloną część uzupełniającą zwiększa się o 5% emerytury podstawowej po upływie każdego pełnego roku dzielącego uprawnionego od wieku emerytalnego.

Jeżeli wysokość przyznanej od 1 marca 2018 r. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej jest niższa od kwoty najniższej emerytury, tj. 1.029,80 zł, wysokość takiego świadczenia podwyższa się do kwoty 1.029,80 zł. Podwyższenia do kwoty 1.029,80 zł nie stosuje się do:

a) emerytur rolniczych tzw. wcześniejszych,

b) świadczeń, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

c) emerytury i renty z ubezpieczenia pobieranej w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

d) emerytur i rent wypłacanych w wysokości pro-rata.

Kwota podwyżki do 1.029,80 zł stanowi odrębną część świadczenia i nie jest doliczana ani do części składkowej, ani do części uzupełniającej.

 

Przykład 1 

Rolnik, ur. 7.10.1948 r., przekazał w grudniu 2017 r. gospodarstwo rolne, a w marcu 2018 r. zgłosił wniosek o emeryturę rolniczą. Zainteresowany udowodnił następujące okresy ubezpieczenia:

 • od 8.10.1964 r. do 30.06.1969 r. – praca w gospodarstwie rolnym rodziców; w przypadku wnioskodawcy okres ten nie ma wpływu na wysokość emerytury rolniczej (jest jedynie uwzględniany przy ustalaniu prawa do tego świadczenia),
 • od 1.07.1969 r. do 30.06.1977 r. – okres zatrudnienia poza rolnictwem – 8 lat (okres ten przelicza się półtorakrotnie i wynosi 12; (okres liczony wg wskaźnika 1% emerytury podstawowej – 12%),
 • od 1.07.1977 r. do 31.12.1982 r. – praca we własnym gospodarstwie rolnym – 5 lat i 6 miesięcy (okres liczony wg wskaźnika 1% emerytury podstawowej – 5,5%),
 • od 1.01.1983 r. do 31.12.1990 r. – praca we własnym gospodarstwie rolnym – 8 lat (okres liczony wg wskaźnika 1% emerytury podstawowej – 8%),
 • od 1.01.1991 r. do 31.12.2017 r. – okres pracy we własnym gospodarstwie rolnym – 27 lat (okres liczony wg wskaźnika 1% emerytury podstawowej – 27%).

Zainteresowany spełnił warunki do uzyskania emerytury rolniczej, gdyż osiągnął wiek emerytalny (od 1.10.2017 r. wynosi 65 lat dla mężczyzny) oraz posiada wymagany, co najmniej 25-letni, okres ubezpieczenia.

Wysokość części składkowej: 52,5% (12% + 5,5% + 8% + 27%) x 912,86 zł (kwota emerytury podstawowej obowiązująca od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r.) = 479,25 zł.

Liczba pełnych lat przyjętych do ustalenia części składkowej wynosi 52, zatem część uzupełniającą (95% emerytury podstawowej) zmniejsza się o 16% emerytury podstawowej /(52 – 20) x 0,5%/, przy czym nie może być niższa niż 85% emerytury podstawowej.

Wysokość części uzupełniającej: 85% x 912,86 zł (kwota emerytury podstawowej obowiązująca od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r.) = 775,93 zł.

 

Wysokość emerytury rolniczej wynosi 479,25 zł + 775,93 zł = 1.255,18 zł brutto (łączna wysokość części składkowej i części uzupełniającej). Ze świadczenia potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaliczka na podatek dochodowy:

1.255 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych) x 18% - 46,33 zł (ulga) = 179,57 zł Łączna kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1.255,18 zł x 9% = 112,97 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (odprowadzana do NFZ):

1.255,18 zł x 7,75% = 97,28 zł 

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowana ze świadczenia (potrącana z kwoty netto świadczenia): 

113 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych) – 97,28 zł = 15,72 zł

Kwota podatku dochodowego odprowadzana do urzędu skarbowego: 179,57 zł – 97,28 zł = 82,29 zł ~ 82 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Świadczenie do wypłaty 1.255,18 zł – 82 zł – 97,28 zł – 15,72 zł = 1.060,18 zł.

 

Przykład 2 

Rolniczka, ur. 1.08.1957 r., zgłosiła wniosek o emeryturę rolniczą w marcu 2018 r. Zainteresowana udowodniła następujące okresy ubezpieczenia:

 • od 2.08.1973 r. do 30.06.1977 r. – praca w gospodarstwie rolnym rodziców – w przypadku wnioskodawczyni okres ten nie ma wpływu na wysokość emerytury rolniczej (jest jedynie uwzględniany przy ustalaniu prawa do tego świadczenia),
 • od 1.07.1977 r. do 31.12.1982 r. – praca w gospodarstwie rolnym teściów – z uwagi na brak potwierdzenia opłacenia przez teściów składek w ww. okresie, nie ma on wpływu na wysokość emerytury rolniczej wnioskodawczyni (zostanie uwzględniony przy ustalaniu prawa do tego świadczenia),
 • od 1.01.1983 r. do 31.08.2001 r. – okres zatrudnienia poza rolnictwem; w przypadku wnioskodawczyni (urodzona po 31 grudnia 1948 r.) okres ten nie ma wpływu na wysokość emerytury rolniczej (i nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do tego świadczenia),
 • od 1.03.2002 r. do 28.02.2018 r. – okres pracy we własnym gospodarstwie rolnym – 16 lat (okres liczony wg wskaźnika 1% emerytury podstawowej – 16%). 

Zainteresowana spełniła warunki do uzyskania emerytury rolniczej, gdyż osiągnęła wiek emerytalny (od 1.10.2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety) oraz posiada wymagany okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, tj. co najmniej 25 lat.

Wysokość części składkowej: 16% x 912,86 zł (kwota emerytury podstawowej obowiązująca od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r.) = 146,06 zł.

Liczba pełnych lat przyjętych do ustalenia części składkowej wynosi 16, zatem części uzupełniającej (95% emerytury podstawowej) nie zmniejsza się.

Wysokość części uzupełniającej: 95% x 912,86 zł (kwota emerytury podstawowej obowiązująca od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r.)= 867,22 zł.

Wysokość emerytury rolniczej wynosi 146,06 zł + 867,22 zł = 1.013,28 zł brutto (łączna wysokość części składkowej i części uzupełniającej). Ponieważ emerytura jest niższa od 1.029,80 zł, zostanie podwyższona do 1.029,80 zł.

Ze świadczenia potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach podanych w przykładzie 1.

 

Przykład 3 

Rolniczka, ur. 1.09.1962 r., zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w grudniu 2017 r., a w marcu 2018 r. zgłosiła wniosek o emeryturę rolniczą tzw. wcześniejszą.

Zainteresowana udowodniła następujące okresy ubezpieczenia:

 • od 1.09.1981 r. do 31.12.1987 r. – okres zatrudnienia poza rolnictwem; w przypadku wnioskodawczyni (urodzona po 31 grudnia 1948 r.) okres ten nie ma wpływu na wysokość emerytury rolniczej (i nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do tego świadczenia),
 • od 1.01.1988 r. do 31.12.1990 r. – praca we własnym gospodarstwie rolnym – 3 lata (okres liczony wg wskaźnika 1% emerytury podstawowej – 3%),
 • od 1.01.1991 r. do 31.12.2017 r. – okres pracy we własnym gospodarstwie rolnym – 27 lat (okres liczony wg wskaźnika 1% emerytury podstawowej – 27%).

Zainteresowana spełniła warunki do uzyskania emerytury rolniczej wcześniejszej, gdyż do 31 grudnia 2017 r. ukończyła 55 lat, posiada wymagany okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, tj. co najmniej 30 lat, i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej.

Wysokość części składkowej: 30% (3% + 27%) x 912,86 zł (kwota emerytury podstawowej obowiązująca od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r.) = 273,86 zł.

Liczba pełnych lat przyjętych do ustalenia części składkowej wynosi 30, zatem część uzupełniającą (95% emerytury podstawowej) zmniejsza się o 5% emerytury podstawowej /(30 – 20) x 0,5%/. Ponadto część uzupełniająca zostanie obniżona o 25% emerytury podstawowej, tj. o 5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok dzielący uprawnioną od wieku emerytalnego (od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety) /(60 lat - 55 lat) x 5%/.

Wysokość części uzupełniającej: 65% (95%-5%-25%) x 912,86 zł (kwota emerytury podstawowej obowiązująca od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r.) = 593,36 zł.

Wysokość emerytury rolniczej wynosi 273,86 zł + 593,36 zł = 867,22 zł brutto (łączna wysokość części składkowej i części uzupełniającej). Ponieważ jest to emerytura rolnicza tzw. wcześniejsza, nie zostanie podwyższona do 1.029,80 zł.

Ze świadczenia potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach podanych w przykładzie 1.

 

Przykłady obliczania wysokości emerytury rolniczej z uwzględnieniem okresów zatrudnienia za granicą (w Niemczech)

 

Przykład 1